Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OMFP 2482/2017: Procedura autorizare platitori de accize

12-Oct-2017
2954

In Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2482 din 27 septembrie 2017 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati.

Retineti astfel ca autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati se efectueaza de catre directiile generale regionale ale finantelor publice (DGRFP), prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizatei.

De asemenea, prin exceptie, autorizarea antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii, micile distilerii, precum si micile fabrici de bere independente se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Ordinul nr. 2482/2017 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati

Avand in vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. -


(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati se efectueaza de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumite in continuare comisii.
Derogari (1)

(2) Prin exceptie de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, micile distilerii prevazute la art. 353 din Codul fiscal, precum si micile fabrici de bere independente prevazute la art. 349 din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale directiilor generale regionale ale finantelor publice, denumite in continuare comisii teritoriale.

Art. 2. -
(1) Comisiile sunt formate din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Se aproba procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. -


(1) Comisiile teritoriale sunt formate din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 3.

(2) Se aproba procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevazute in anexa nr. 4.

Art. 4. -
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -
Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezinta trimiteri la titlul VIII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. -
(1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, cu modificarile ulterioare, se abroga.

(2) Dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 219/2016 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, se abroga dupa solutionarea tuturor solicitarilor care se incadreaza in prevederile art. III din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2017.

(3) Predarea dosarelor si a documentelor de la nivelul Ministerului Finantelor Publice catre directiile generale regionale ale finantelor publice se realizeaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dupa scanarea si arhivarea electronica a acestora la nivelul directiei care a asigurat secretariatul comisiei la nivel central, pe baza de procese- verbale de predare-primire, care se incheie dupa cum urmeaza:

a) la nivelul Ministerului Finantelor Publice, predarea se realizeaza prin Directia generala management al domeniilor reglementate specific;

b) la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice, preluarea se realizeaza prin intermediul birourilor/compartimentelor avize si autorizatii (case de marcat).

Art. 7. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Bucuresti, 27 septembrie 2017.

Nr. 2.482.

ANEXA Nr. 1
COMPONENTA comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

1. Directorul general al directiei generale regionale a finantelor publice - membru, presedinte

2. Directorul executiv al directiei regionale vamale - membru, vicepresedinte

3. Director executiv colectare - membru

4. Director executiv inspectie fiscala - membru

5. seful structurii juridice din cadrul directiei generale regionale a finantelor publice - membru

NOTA:

In cazuri justificate, presedintele comisiei este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

In cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna in scris un alt membru al comisiei care sa exercite drepturile derivate din calitatea de membru. Dupa caz, acestia pot stabili si limite ale mandatului.

Un membru al comisiei nu poate primi decat o singura imputernicire in baza careia sa reprezinte un alt membru al comisiei.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA SI CONDITIILE
in care se realizeaza autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate


CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. -
Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenta sa autorizeze contribuabilii administrati de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si marii contribuabili care au sediul social in raza teritoriala a acestora.

Art. 2. -
(1) Activitatea curenta a comisiilor se realizeaza prin intermediul biroului/compartimentului avize si autorizatii (case de marcat) din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, denumite in continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. -
(1) Comisiile functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.

(2) Lucrarile comisiilor sunt conduse de presedintii acestora, care conduc si coordoneaza intreaga activitate a comisiilor. in cazul in care presedintii comisiilor lipsesc, acestia sunt inlocuiti de vicepresedinti, care exercita toate atributiile presedintilor.

(3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toti contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale.

 

CAPITOLUL II
Organizarea sedintelor de lucru ale comisiilor

Art. 4. -
(1) Comisiile se intrunesc, de regula, de doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Presedintii sau vicepresedintii, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aproba ordinea de zi si convoaca comisiile, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta.

(3) Convocarea comisiilor poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), cu prezentarea de catre birourile/compartimentele de specialitate a unei motivari insusite de presedinti sau de vicepresedinti, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.

Art. 5. -
(1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispozitia membrilor comisiilor, cu 3 zile lucratoare inainte, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscala si datele cu privire la cazierele fiscale se obtin de catre birourile/compartimentele de specialitate care asigura activitatea curenta a comisiei.

(2) in situatiile prevazute la art. 4 alin. (3), termenul in care se pun la dispozitia membrilor comisiilor notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt intocmite de birourile/compartimentele de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, in solicitari in vederea autorizarii si/sau in alte solicitari privind produsele accizabile armonizate, precum si in sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand comisiilor note de prezentare, care contin propuneri motivate de solutionare.

(5) In situatia in care in urma analizei documentelor si a legislatiei in vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivata pe care sa o supuna spre dezbatere comisiilor, acestea din urma analizeaza notele de prezentare si in absenta unei propuneri.

Art. 6. -
(1) Notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezinta in plenul comisiilor.

(2) Suplimentar fata de notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispozitia membrilor comisiilor, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 5 alin. (3).

Art. 7. -
(1) Comisiile analizeaza situatiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele comisiilor.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile au dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii de la operatorii economici solicitanti.

(3) Informatiile suplimentare primite de membrii comisiilor in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amanarea solutionarii notelor de prezentare si implicit la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 5 alin. (2).

(4) in cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererilor, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

Art. 8. -


(1) Comisiile iau hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, care se valideaza prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii comisiilor pot vota "pentru" sau "impotriva".

(2) in baza hotararilor comisiilor se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintii sau vicepresedintii comisiilor, dupa caz.

Art. 9. -
(1) La sedintele comisiilor participa functionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintelor.

(2) La lucrarile comisiilor pot fi invitati, dupa caz, in functie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei comisiilor in mod direct sau prin reprezentant.

CAPITOLUL III
Deciziile comisiilor

Art. 10. -
(1) Deciziile comisiilor sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.

(2) Deciziile comisiilor cuprind urmatoarele elemente:

a) denumirea comisiei;

b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura presedintelui sau ale vicepresedintelui, dupa caz;

h) stampila comisiei;

i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

Art. 11. -
Decizia se comunica operatorului economic caruia ii este destinata, potrivit procedurii prevazute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12. -
Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului economic caruia ii este adresata sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. -
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, a numelui si prenumelui ori a denumirii operatorului economic caruia ii este adresata, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 14. -
Comisiile pot indrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici carora le sunt adresate ori a persoanelor imputernicite de catre acestia, dupa caz. Deciziile corectate se comunica potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV
Cai de atac

Art. 15. -
(1) impotriva deciziilor comisiilor se pot formula contestatii la structura cu atributii de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice - aparat central, potrivit legislatiei privind contenciosul administrativ.


(2) Procedura de solutionare a contestatiilor se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

ANEXA Nr. 3

COMPONENTA
comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. seful biroului vamal de interior/frontiera - membru, presedinte

2. seful administratiei judetene a finantelor publice/seful administratiei sectoarelor 1-6 - membru

3. Reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administratiei judetene a finantelor publice/administratiei sectoarelor 1-6 - membru

4. Persoana desemnata de seful biroului vamal de interior/frontiera, cu atributii de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontiera - membru

5. Persoana desemnata de seful biroului vamal de interior/frontiera, cu atributii in domeniul miscarii produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontiera - membru

NOTA:
In situatia in care presedintele absenteaza de la lucrarile comisiei teritoriale, acesta desemneaza in scris un presedinte de sedinta din randul membrilor titulari prezenti, care exercita toate atributiile presedintelui, precum si pe cele ce deriva din calitatea de membru. Membrul desemnat ca presedinte de sedinta nu poate transfera delegarea.

in cazul absentei unuia dintre membri, la lucrarile comisiei teritoriale participa persoana desemnata in scris de acesta, persoana care provine din structura membrului titular, care ii preia atributiile si dreptul de vot si care nu are calitatea de membru titular.


ANEXA Nr. 4

PROCEDURA SI CONDITIILE in care se realizeaza autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate


CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. -
Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenta sa autorizeze contribuabilii administrati de catre structurile teritoriale ale directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Art. 2. -
(1) Activitatea curenta a comisiilor teritoriale se realizeaza prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atributii de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior si/sau frontiera, denumite in continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. -
(1) Comisiile teritoriale functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

(2) Lucrarile comisiilor teritoriale sunt conduse de presedintii acestora, care conduc si coordoneaza intreaga activitate a comisiilor teritoriale. in cazul in care presedintii comisiilor teritoriale lipsesc, acestia sunt inlocuiti de alti membri delegati, care exercita toate atributiile presedintilor.

(3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toti contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale.

 

CAPITOLUL II
Organizarea sedintelor de lucru ale comisiilor teritoriale

Art. 4. -
(1) Comisiile teritoriale se intrunesc, de regula, de doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Presedintii sau membrii delegati, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aproba ordinea de zi si convoaca comisiile teritoriale, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta.

(3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), cu prezentarea de catre birourile/compartimentele de specialitate a unei motivari insusite de presedinti sau de alti membri delegati, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.

Art. 5. -
(1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucratoare inainte, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscala si datele cu privire la cazierele fiscale se obtin de catre birourile/compartimentele de specialitate care asigura activitatea curenta a comisiei teritoriale.

(2) In situatiile prevazute la art. 4 alin. (3), termenul in care se pun la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt intocmite de birourile/compartimentele de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, in solicitari in vederea autorizarii si/sau in alte solicitari privind produsele accizabile vinuri, alcool etilic si/sau bere, precum si in sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea contribuabililor, altii decat contribuabilii mari si mijlocii, pentru productia exclusiva de vinuri, precum si referitoare la activitatea micilor distilerii si a micilor fabrici de bere independente.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand comisiilor teritoriale note de prezentare, care contin propuneri motivate de solutionare.

(5) in situatia in care in urma analizei documentelor si a legislatiei in vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivata pe care sa o supuna spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urma analizeaza notele de prezentare si in absenta unei propuneri.

Art. 6. -
(1) Notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezinta in plenul comisiilor teritoriale.

(2) Suplimentar fata de notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 5 alin. (3).

Art. 7. -
(1) Comisiile teritoriale analizeaza situatiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele comisiilor teritoriale.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii de la operatorii economici solicitanti.

(3) Informatiile suplimentare primite de membrii comisiilor teritoriale in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amanarea solutionarii notelor de prezentare si implicit la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 5 alin. (2).

(4) In cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererilor, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

Art. 8. -
(1) Comisiile teritoriale iau hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, care se valideaza prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate, conform anexei nr. 3 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota "pentru" sau "impotriva".

(2) in baza hotararilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semneaza de catre presedinti sau de alti membri delegati, dupa caz.

Art. 9. -
(1) La sedintele comisiilor teritoriale participa functionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintelor.

(2) La lucrarile comisiilor teritoriale pot fi invitati, dupa caz, in functie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale in mod direct sau prin reprezentant.

CAPITOLUL III
Deciziile comisiilor teritoriale

Art. 10. -
(1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.

(2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind urmatoarele elemente:

a) denumirea comisiei teritoriale;

b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura presedintelui sau ale altui membru delegat, dupa caz;

h) stampila comisiei teritoriale;

i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

Art. 11. -
Decizia se comunica operatorului economic caruia ii este destinata, potrivit procedurii prevazute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12. -
Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului economic caruia ii este adresata sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.


Art. 13. -
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, a numelui si prenumelui ori a denumirii operatorului economic caruia ii este adresata, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori membrului delegat, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 14. -
Comisiile teritoriale pot indrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici carora le sunt adresate ori a persoanelor imputernicite de catre acestia, dupa caz. Deciziile corectate se comunica potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV
Cai de atac

Art. 15. -
(1) impotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula contestatii la structura cu atributii de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice - aparat central, potrivit legislatiei privind contenciosul administrativ.

(2) Procedura de solutionare a contestatiilor se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "OMFP 2482/2017: Procedura autorizare platitori de accize":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la experti

 • Declaratia 205

  Intrebare: In luna aprilie 2023 profitul anului 2022 a fost repartizat in totalitate pentru distribuirea de dividende catre actionari persoane fizice. In urma aprobarii situatiilor financiare - 31.12.2022, in luna iunie s-a facut plata...
  vezi AICI raspunsul specialistilor <<

 • Proiect in faza de preserie

  Intrebare: Societatea noastra are un proiect in faza preserie pentru productia de piese auto. In perioada pana la intrare in serie se desfasoara teste de fabricatie, in acest sens consumandu-se materii prime si materiale. As dori opinia...
  vezi AICI raspunsul specialistilor <<Subiectele saptamanii

 • E-Factura: Facturile trebuie transmise in sistem cel tarziu in 5 sau 20 de zile de la data emiterii?

  • Sunt societate comerciala cu capital de stat. Avand in vedere ART 10 (7) OUG 120/2021 Termenul - limita pentru transmiterea facturilor prevazute la alin. (1) in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data - limita prevazuta pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. (alineat introdus prin art....» citeste mai departe aici

 • Impozit chirii 2024. Noutati si studii de caz utile

  • OUG 115/2023 a adus modificari semnificative in ceea ce priveste impozitarea veniturilor din chirii pentru persoanele fizice, incepand cu anul 2024. Noutati impozit chirii 2024 VENITUL BRUT DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR Pana la 31.12.2023, art. 84 alin. 1 din Codul fiscal, prevedea: ”Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in...» citeste mai departe aici

 • Plafon casierie 2024. Ce se intampla cu sumele ce depasesc plafonul de 50.000 lei

  • Care e opinia dvs. in legatura cu tratarea sumei peste plafonul legal de casa ca venit din alte surse cu declararea si plata impozitului aferent de 10%? Plafon casierie 2024 – raspunsul specialistului: Din informatiile prezentate retinem ca sunteti o societate cu raspundere limitata neplatitoare de impozit pe profit a carei activitate este, potrivit codului CAEN 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare. Intrebarea d-voastra face subiectul Legii nr. 70/2015 pentru intarirea...» citeste mai departe aici

 • RO e-Transport. Obligatii, noutati in 2024 si lista produselor vizate

  • Inca de la 1 iulie 2022, prin OUG 41/2022, a fost implementat sistemul RO e-Transport, care trebuie utilizat pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal pe teritoriul Romaniei. Desi sistemul a fost obligatoriu inca de acum doi ani, amenzile pentru nedeclarare s-au aplicat abia de la 1 ianuarie 2023. Mentionam ca si in 2024 se vor aplica cateva schimbari in privinta sistemului. Este vorba despre extinderea listei de bunuri cu risc fiscal (de la 1 martie), care nu a fost...» citeste mai departe aici

 • E-Factura: Utilizarea sistemului in relatia B2B devine obligatorie din 1 ianuarie sau din 1 iulie 2024?

  • Va rog sa precizati care e textul de lege care precizeaza obligativitatea incepand cu data de 01.01.2024 a raportarii/transmiterii facturilor prin sistem RO E FACTURA, in relatia B2B. Doar din lecturarea OUG 120/2021 asa cum a fost aceasta modificata prin OUG 115/2023 si legea 296/2023, ar rezulta ca aceasta obligatie intervine la 01.07.2024. Utilizare E-Factura in relatia B2B – raspunsul specialistului: Pentru a raspunde intrebarii privind obligativitatea transmiterii facturilor prin...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica 2024. Care este modul corect de completare, cu exemple pentru toate tipurile de venit

  • Prin OPANAF nr. 6/2024, in vigoare din 9 ianuarie a.c., a fost aprobat noul model al formularului 212 referitor la declararea impozitului pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pe anul 2023, precum si la impozitul estimat si contributiile sociale aferente anului 2024. Formularul a fost suferit modificari importante fata de anul trecut, determinate de aparitia unor obligatii fiscale noi sau de cresterea salariului minim pe economie – lucruri care au impus introducerea...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016