Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

OMFP 3609/2016: Organizarea activitatii de administrare mari contribuabili

06-Ian-2017
1092

Va reamintim ca OMFP 3609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 1034 din 22 decembrie 2016.

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 29 alin. (1) si ale art. 30 alin. (3) si (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Dispozitii generale
(1) Prin prezentul ordin se stabileste competenta de administrare a marilor contribuabili in sarcina Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se efectueaza selectia/actualizarea acestora.
(2) Selectia/Actualizarea marilor contribuabili se realizeaza in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3 si de regulile specifice prevazute la art. 7.

ART. 2 Conditia generala de eligibilitate
Se considera eligibili contribuabilii care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: 
a) contribuabilii prevazuti la art. 4 alin. (2);

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii
Cartea Rosie a Fiscalitatii
Cartea Rosie a Fiscalitatii
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

b) persoanele juridice romane infiintate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili; 
c) sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
d) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile cu capital majoritar sau integral de stat; 
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3 Criterii de selectie

 (1) Selectia marilor contribuabili se realizeaza dintre contribuabilii eligibili, in functie de urmatoarele criterii:

a) criterii specifice; b) criteriul de baza; c) criteriul de continuitate. (2) Contribuabilii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), precum si cei stabiliti in ordine descrescatoare in functie de criteriul de baza prevazut la art. 5 sunt selectati in limita unui numar maxim de 1.500 de contribuabili. (3) Criteriile de selectie prevazute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ART. 4 Criterii specifice (1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii specifice de selectie: a) criteriul specific de activitate desfasurata; b) criteriul investitional; c) criteriul de reprezentare fiscala; d) criteriul grupului fiscal unic; e) criteriul participarii directe. (2) in criteriul specific de activitate desfasurata se incadreaza: a) Banca Nationala a Romaniei; b) societatile bancare; c) societatile de asigurari; d) societatile de investitii financiare; e) Societatea Romana de Televiziune; f) Societatea Romana de Radiodifuziune.

(3) In criteriul investitional se incadreaza in categoria contribuabililor mari contribuabilii nouinfiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa realizeze, intr-o perioada de maximum 3 ani consecutivi de la data infiintarii, investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data infiintarii. Dupa expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectati in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate.

 (4) Contribuabilii depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (3) la organul fiscal central in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului. Prin depunerea declaratiei se considera ca respectivul contribuabilul solicita incadrarea in categoria marilor contribuabili. (5) in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3), contribuabilii se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire intocmit potrivit art. 9 alin. (2).

(6) Criteriul de reprezentare fiscala - din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit legii.

(7) Criteriul grupului fiscal unic - se incadreaza in categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal si membrii apartinand grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca unul dintre acestia sa indeplineasca criteriile de selectie prevazute la art. 3.
(8) Criteriul participarii directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice care detin in mod direct minimum 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum si persoanele juridice la care marii contribuabili detin in mod direct minimum 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare.

 ART. 5 Criteriul de baza

(1) Criteriul de baza, reprezentand criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 3 indicatori selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:
a) cifra de afaceri - 50%.
b) volumul obligatiilor fiscale declarate - 30%;
c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.

(2) Indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt cei raportati in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza selectia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, pana la data actualizarii listelor, situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) se calculeaza pe baza datelor inscrise in urmatoarele documente:
a) deconturile de taxa pe valoarea adaugata (formular D300) depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
b) declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

 (3) Indicatorul prevazut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaratiilor depuse de catre contribuabili in cursul anului precedent celui in care se efectueaza selectia/actualizarea contribuabililor.

 ART. 6 Criteriul de continuitate

(1) Contribuabilii mari selectati/actualizati potrivit prezentului ordin care nu mai indeplinesc criteriul de baza prevazut la art. 5 nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi in care nu indeplinesc acest criteriu, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

 (2) Contribuabilii mari selectati/actualizati potrivit prezentului ordin care nu mai indeplinesc regulile specifice prevazute la art. 7 alin. (1) si (4) nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste reguli, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

ART. 7 Reguli specifice
(1) Prin exceptie de la criteriile de selectie prevazute la art. 3, contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la 31 decembrie 2016, care au intrat in procedura insolventei in conformitate cu prevederile legislatiei privind insolventa, in anul fiscal in care se face selectia, vor ramane in categoria marilor contribuabili.

(2) Contribuabilii care nu sunt in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si care indeplinesc criteriile de selectie, dar sunt in procedura falimentului in conformitate cu prevederile legislatiei privind insolventa, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2), (7) si (8), nu intra in categoria marilor contribuabili.

(3) Contribuabilii care indeplinesc criteriile de selectie si pentru care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, sentinta prin care a fost deschisa procedura falimentului a ramas definitiva vor ramane in administrarea aceluiasi organ fiscal central la care se aflau la data selectiei/actualizarii, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2), (7) si (8).

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul contribuabililor aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, precum si al contribuabililor declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la data de 31 decembrie 2016 si care nu realizeaza investitii in cuantumul si in perioada prevazute la art. 4 alin. (3), dupa expirarea acestei perioade vor fi scosi din administrarea acestei directii daca nu indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate. (6) Contribuabilii rezultati in urma divizarii/reorganizarii unui mare contribuabil vor fi administrati in continuare ca mari contribuabili, in conditiile prezentului ordin.

 (7) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

 (8) Daca un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

 (9) in situatia in care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, s-au identificat contribuabili care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic sau in criteriul participarii directe, acestia se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in primele 10 zile lucratoare ale anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea.

 (10) Contribuabilii care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic sau in criteriul participarii directe dupa data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea vor fi preluati spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care organul fiscal central constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

ART. 8 Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare

(1) Stabilirea numarului de contribuabili in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3 si regulile specifice prevazute la art. 7, precum si lista marilor contribuabili selectati/actualizati conform prevederilor prezentului ordin se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

(3) Ordinul prevazut la alin. (1) si lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizeaza anual, pe baza criteriilor de selectie prevazute la art. 3 si a regulilor specifice prevazute la art. 7, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (5) in situatia in care, ulterior aprobarii listelor marilor contribuabili, se constata erori de selectie/actualizare, acestea se modifica prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 ART. 9 Predarea-primirea marilor contribuabili

(1) Contribuabilii mari stabiliti potrivit criteriilor de selectie prevazute la art. 3 se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost efectuata selectia, cu exceptia celor prevazuti la art. 7 alin. (7) - (10). (2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevazuti la art. 4 alin. (5) si art. 7 alin. (7) - (10), precum si ale sediilor secundare ale acestora se realizeaza intre organele fiscale centrale implicate, pe baza de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Modificarea competentei de administrare a acestor contribuabili se realizeaza in baza protocolului de predare-primire, fara modificarea listei marilor contribuabili.

 (3) Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili este aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 (4) Pentru contribuabilii mari care urmeaza sa fie preluati in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemele informatice de administrare a creantelor fiscale se transfera in format electronic intre organele fiscale centrale implicate in procedura de predare-primire, in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea anului fiscal in care se efectueaza selectia/actualizarea.

(5) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia/actualizarea marilor contribuabili, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.
(6) Contribuabilii care fac obiectul predarii sunt notificati de catre organul fiscal central in a carui administrare se afla la data selectiei/actualizarii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 ART. 10 Dispozitii finale
(1) Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.648/2015 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se abroga.
(3) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017.


Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Eugen-Dragos Doros
Bucuresti, 15 decembrie 2016. Nr. 3.609.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "OMFP 3609/2016: Organizarea activitatii de administrare mari contribuabili":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Plafonul de scutire de TVA se va majora de la 220.000 pana la 300.000 de lei
  • Plafonul de la care firmele trebuie sa se inregistreze in prezent in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) urmeaza sa fie majorat pana la 300.000 lei, de la 220.000 lei cat este in prezent, in urma unui proiect adoptat in Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va obliga astfel firmele infiintate inainte de 1 ianuarie 2017 sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul 220.000 de lei in perioada cuprinsa...» citeste mai departe aici

 • Termen amanat pentru mai multe declaratii fiscale din iunie
  • Deoarece data de 25 iunie este o zi nelucratoare, se prelungeste pana pe 26 iunie a.c. termenul pentru mai multe declaratii fiscale, dupa cum urmeaza: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 100.; - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta...» citeste mai departe aici

 • Noul Ghid ANAF privind limita deducerilor unor cheltuieli incluse la calculul rezultatului fiscal
  • ANAF a publicat noul ghid care prezinta Limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal [articolul 25 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si punctul 15 din Hotararea Guvernului 1/2016, ambele cu modific?rile si complet?rile ulterioare]. Litera a) Cheltuieli de protocol in limita de 2%; Baza de calcul la care se aplica cota de 2% este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile...» citeste mai departe aici

 • Lagarde, FMI, considera ca evaziunea fiscala si corupta sunt marile provocari ale economiei
  • Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, a declarat recent ca evaziunea fiscala, coruptia si finantarea terorismului, precum si excluziunea financiara sunt marile provocari ale economiei globale. Declaratiile au fost facute in cadrul reuniunii Grupului de Actiune Financiara impotriva spalarii banilor, care se desfasoara joi si vineri in orasul spaniol Valencia, Lagarde a cerut "intensificarea luptei impotriva coruptiei si evaziunii fiscale", informeaza Agerpres....» citeste mai departe aici

 • Grup fiscal unic. Care e tratamentul fiscal in prezent?
  • In randurile de mai jos, avem situatia in care, la data de 01.02.2015, s-a constituit un grup fiscal unic din punct de vedere TVA intre doua societati prin Decizie privind aprobarea implementarii grupului fiscal emisa de ANAF. Stabilim astfel daca exista termen de valabilitatea pentru acest grup fiscal. Grupul fiscal unic este reglementat la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal si pct. 5 din Normele metodologice. Astfel, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct...» citeste mai departe aici

 • Achizitie teren cu o constructie in baza unui contract de dare in plata. Cum facturam si ce regim TVA se aplica?
  • Prin analiza urmatoare supunem atentiei dumneavoastra cazul in care s-a achizitionat in mai 2017 un teren cu o constructie de la un client in baza unui contract de dare in plata. Clientul factureaza terenul cu TVA inclusa 19% in valoare de 270.000 lei. Stabilim daca se pot receptiona terenul si constructia in baza acestui contract de dare in plata, care este tratamentul fiscal in ce priveste TVA-ul si daca se aplica taxarea inversa in acest caz. In ceea ce priveste procedura denumita "Dare...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.