Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 224/2020 pentru sprijinirea domeniului HoReCa a fost publicata in Monitor

05-Ian-2021
3894

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1330 din 31 decembrie 2020 a fost publicata ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.

Astfel, companiile din domeniul HoReCa, precum restaurante, hoteluri, agentii de turism, vor primi ajutoare de stat ca sprijin pentru pierderile din ultimul an.

Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in vederea acoperirii partiale, in cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta schema este de 800.000 euro/intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/intreprindere este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii contractului de finantare.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt intreprinderile care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, conditiile de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de stat.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei.

Ajutorul poate fi acordat intreprinderilor care nu sunt in dificultate, in sensul definitiei de la art. 1 alin. (3) lit. i) si/sau intreprinderilor care nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

Intreprinderile beneficiare trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii pentru a fi eligibile:

a) nu au mai primit un alt ajutor conform sectiunii 3.1 din Comunicare sau, daca au primit, ajutorul primit insumat cu cel primit in baza prezentei scheme nu depaseste 800.000 euro;
b) nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat.
Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism

Extras din OUG 224/2020:

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. -
(1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finantare din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si reglementarea unor masuri fiscale.

(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in baza art. 107 alin. (3) lit. (b) din TFUE, astfel cum este interpretat de sectiunea a 2-a si sectiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare (C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020 si C(2020) 7127 din 13 octombrie 2020), si se acorda dupa comunicarea, de catre Comisia Europeana, a deciziei de autorizare.

(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicatii Speciale, denumit in continuare STS;

b) administrator operational al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, denumit in continuare MEAT;

c) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - sistemul informatic integrat proiectat si dezvoltat de STS pe baza cerintelor operationale furnizate de MEAT, in scopul gestionarii acordarii sprijinului financiar pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, in conditiile prezentei ordonante de urgenta; sistemul informatic este gazduit si administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operational de MEAT;

d) ajutor de stat - orice masura care indeplineste criteriile prevazute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie, inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei si agentii de turism licentiate, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme;

f) contractul de finantare - act juridic cu titlu oneros, incheiat intre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in calitate de furnizor, pe de o parte, si beneficiar, pe de alta parte, prin care se aproba acordarea finantarii in temeiul prezentei scheme;

g) durata schemei - prezenta schema de ajutor de stat se deruleaza pana la 30.06.2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata in 30 de zile, de la semnarea contractului de finantare;h) furnizor de ajutor de stat - entitatea detinuta de stat sau care administreaza resurse ale statului, care acorda intreprinderilor facilitati de natura ajutorului de stat. in cazul de fata, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului;

i) intreprinderi in dificultate - intreprinderi care se afla in cel putin una din situatiile urmatoare, conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat:

1. in cazul unei societati cu raspundere limitata, reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, alta decat un IMM care exista de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. in sensul acestei dispozitii, "societate cu raspundere limitata" se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, daca este cazul, orice capital suplimentar;

2. in cazul unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, alta decat un IMM care exista de cel putin 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate. in sensul prezentei dispozitii, "o societate in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii" se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;

3. atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;

4. atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;

5. in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5 si capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0.

Art. 2. -
(1) Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in vederea acoperirii partiale, in cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

(2) Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta schema este de 800.000 euro/intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/intreprindere este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii contractului de finantare.

Art. 3. -
(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt intreprinderile care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, conditiile de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de stat.

(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei.

(3) Ajutorul poate fi acordat intreprinderilor care nu sunt in dificultate, in sensul definitiei de la art. 1 alin. (3) lit. i) si/sau intreprinderilor care nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
Derogari (1)

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), ajutorul se poate acorda microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, care se aflau deja in dificultate la 31 decembrie 2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa in temeiul legislatiei nationale si sa nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

(5) Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordarii ajutorului in temeiul prezentei ordonante de urgenta, operatorii economici prevazuti la alin. (4) care au primit ajutor pentru salvare sa fi rambursat imprumutul sau sa fi incetat garantia, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare sa nu mai faca obiectul unui plan de restructurare.

(6) Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente.

(7) intreprinderile beneficiare trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii pentru a fi eligibile:
a) nu au mai primit un alt ajutor conform sectiunii 3.1 din Comunicare sau, daca au primit, ajutorul primit insumat cu cel primit in baza prezentei scheme nu depaseste 800.000 euro;

b) nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat.

Art. 4. -
(1) Sumele aferente schemei de ajutor de stat se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din fonduri externe.

(2) Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism.

(3) Semnarea contractului de finantare cu beneficiarul in cadrul schemei se va face pana cel tarziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile de la semnarea contractului de finantare, cu respectarea art. 1 alin. (2).

(4) in procesul de implementare a schemei se utilizeaza mecanismul platii catre intreprindere, in ordinea incarcarii cererilor insotite de documentatia completa si conform datelor incarcate in aplicatia informatica utilizata pentru inregistrarea si administrarea ajutorului de stat in scopul prezentei scheme.

(5) Virarea efectiva a sumei care constituie grantul se face prin ordonantare individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de catre operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Art. 5. -
Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevazute de prezenta ordonanta de urgenta au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni de la data semnarii contractului de finantare, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Art. 6. -
inregistrarea pentru obtinerea ajutorului de stat se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape de catre solicitant:

a) inregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program si completarea formularului electronic de inscriere de catre solicitant;

b) depunerea declaratiei pe propria raspundere cu privire la ajutoarele de stat primite in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19, ajutoarele de minimis, precum si la ajutoarele care se incadreaza in domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

c) depunerea declaratiei pe propria raspundere cu privire la faptul ca firma nu era in dificultate la 31 decembrie 2019, cu exceptia microintreprinderilor sau intreprinderilor mici care se aflau deja in dificultate la 31 decembrie 2019 si care au obligatia indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 alin. (4) si (5);

d) depunerea situatiilor financiare anuale;

e) depunerea on-line a balantelor de verificare lunare pentru urmarirea trasabilitatii platilor;

f) depunerea on-line a raportarilor contabile semestriale;

g) depunerea declaratiei pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Verificarea indeplinirii conditiei se realizeaza de catre furnizorul ajutorului de stat;h) depunerea declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului, conform Recomandarii Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind conditionarea acordarii sprijinului financiar public de lipsa unei legaturi cu jurisdictiile necooperante in scopuri fiscale, conditioneaza acordarea sprijinului financiar de lipsa legaturilor intre jurisdictiile necooperatiste, din care sa rezulte indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1. nu este rezident in scopuri fiscale sau inmatriculat in temeiul legilor din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;

2. nu este controlat, direct sau indirect, de catre actionarii din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante, in functie de beneficiarul real, astfel cum este definita in art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

3. nu controleaza, direct sau indirect, filialele sau nu detine unitati permanente proprii in jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;

4. nu imparte dreptul de proprietate cu intreprinderile din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;

i) primirea in aplicatia informatica a mesajului de confirmare a inregistrarii solicitarii de acordare a ajutorului de stat.

Art. 7. -
(1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.

(2) Masurile de ajutor acordate in baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele care se incadreaza in domeniul de aplicare a regulamentelor europene referitoare la ajutoarele de minimis in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol, Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii si Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general sau cu ajutoarele care se incadreaza in domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat - Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia, prelucrarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu conditia respectarii dispozitiilor si normelor privind cumularea prevazute in regulamentele respective.

Art. 8. -
(1) Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza schemei de ajutor se fac in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare.

(2) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului are obligatia sa publice pe site-ul institutiei textul integral al schemei de ajutor de stat.

(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate in cadrul schemei. Aceste inregistrari contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din reglementarile europene in domeniu si trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei.

(4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt solicitate. Aceasta evidenta trebuie sa contina informatiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor conditiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul si modalitatea acordarii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(5) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligatia de a pune la dispozitia furnizorului schemei, in formatul si in termenul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului.

(6) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(7) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania - RegAS a prezentei scheme, precum si a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

(8) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor de ajutor de stat, publica informatiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat in temeiul prezentei scheme pe site-ul web al institutiei si asigura furnizarea informatiilor catre Consiliul Concurentei in vederea publicarii pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, in termen de 12 luni de la data acordarii.

(9) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare pentru intocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezinta Comisiei Europene.

(10) Pana la data de 30 iunie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurentei catre Comisia Europeana o lista a masurilor instituite in baza prezentei scheme.Art. 9. -
(1) Furnizorul ajutoarelor de stat monitorizeaza respectarea conditiilor de eligibilitate pe toata durata de derulare a schemei, iar in situatia in care constata nerespectarea acestora, intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobanzilor aferente, calculate conform prevederilor legislatiei in vigoare. Recuperarea ajutorului de stat se va efectua potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

(2) Ajutorul de stat se recupereaza in integralitate si in situatiile in care se constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, inclusiv faptul ca:

a) nu au respectat obligatia mentinerii activitatii in conditiile art. 5;

b) au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de stat;

c) nu au respectat obligatiile prevazute in contractul de finantare.

Art. 10. -
in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului va emite, prin ordin, Ghidul de implementare a prezentei scheme, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 11. -
(1) Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, nu datoreaza impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii calculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completarile ulterioare, aferent anului 2021, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea valorii rezultate cu diferenta dintre numarul de 365 de zile calendaristice si numarul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2021-31 martie 2021.

(3) Impozitul specific unor activitati determinat potrivit alin. (2) se declara si se plateste potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completarile ulterioare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "OUG 224/2020 pentru sprijinirea domeniului HoReCa a fost publicata in Monitor":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016