Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Profesie liberala. Aspecte contabile si fiscale

19-Sep-2019
13105

"Eu am iesit anul acesta expert-contabil cu viza Ceccar. Si as vrea sa prestez servicii contabilitate in acest sens ca liber profesionist doar in baza vizei Ceccar, fara inregistrarea la Registrul Comertului. Ce obligatii declarative am, inscriere Anaf ..., impozite, taxe, contributii de plata, termene de declarare, plata. Inteleg ca se tine contabilitate in partida simpla, ce presupune tinerea registrului de casa si registrului inventar. Presupun ca la anul trebuie depusa declaratia unica pentru venituri realizate 2019? Sau nu? Orice alta informatie necesara tinerii evidentei contabile, fiscale ... va rog. Calcul fiscal ... Si legislatia ce sustine raspunsul".

Raspunsul specialistului

Persoana fizica care va desfasura profesia de expert contabil se inregistreaza la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. 

In acest sens, trebuie sa depuneti formularul 070 ”Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”. In baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii (art. 82 din Codul de procedura fiscala).

Impozit

Veniturile obtinute de persoana fizica sunt venituri din activitati independente impuse in sistem real.

Venitul net se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri conform regulilor de la art. 68 din Codul fiscal. 

Pentru veniturile impuse in sistem real persoana fizica trebuie sa organizeze contabilitatea, in partida simpla sau dubla, conform optiunii acestuia (OMFP 170/2015).

Daca se organizeaza contabilitatea in partida simpla se intocmeste Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar. Pe langa acestea, dupa caz, se vor utiliza si: Fisa mijlocului fix, Factura, Aviz de insotire a marfii, Lista de inventariere, Chitanta, Dispozitia de plata/incasare catre casierie.

Registrul-jurnal de incasari si plati este documentul contabil care serveste la inregistrarea incasarilor si platilor aferente activitatii persoanelor care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla. 

Registrul-jurnal de incasari si plati se intocmeste intr-un exemplar, inregistrarea operatiunilor pe baza documentelor justificative facandu-se distinct, pe fiecare operatiune de incasare/plata. 
In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza atat operatiunile in numerar, cat si cele efectuate prin contul curent de la banca, la valoarea prevazuta in documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. 

Registrul-inventar serveste ca document contabil de inregistrare a elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creantele si datoriile). 

Registrul-inventar se intocmeste de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar. 

Registrul-inventar se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cu ocazia incetarii activitatii. 

Daca opteaza pentru tinerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla persoana fizica organizeaza si conduce contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile in vigoare (aprobate prin OMFP 1802/2014), aplicabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta trebuie sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare. 

In acest caz se intocmeste Registrul- jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2). Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile si a celorlalte documente financiar-contabile se efectueaza conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finantelor Publice – OMFP 2634/2015. 

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real, indiferent de modul de organizare a contabilitatii (in partida dubla sau simpla) au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala (O.M.F.P. nr. 3254/2017), in vederea stabilirii venitului net anual. Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania. Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat din Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege. Registrul de evidenta fiscala se completeaza astfel incat sa permita identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care sa corespunda cu cel/cea cuprins/cuprinsa in Declaratia privind venitul realizat din Romania sau in Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, dupa caz, si in orice alta declaratie rectificativa depusa ulterior. 

Persoana fizica care incepe o activitate in cursul anului fiscal este obligata sa depuna declaratia unica privind veniturile/contributiile sociale estimate in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Daca se incepe activitatea in luna decembrie va depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. (art. 120 din Codul fiscal). 

Conform art. 118 din Codul fiscal, persoana fizica stabileste venitul net anual impozabil pe fiecare sursa din categoriile de venituri, prin deducerea din venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate. 

La determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste: 

a) venitul net anual recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate; 

b) venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii. 

Persoana fizica este obligata sa depuna la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.

Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabil in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118 (art. 123 din Codul fiscal); 

Contributii sociale

Conform art. 148 din Codul fiscal, persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, datoreaza contributia de asigurari sociale, daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete din activitati independente care se estimeaza a se realiza in anul curent.

Persoanele fizice care nu estimeaza un venit de cel putin 12 salarii minime brute pe tara pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste acest nivel.

Exceptii de la plata contributiei de asigurari sociale (art. 150 din Codul fiscal):

Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta venitul ales de persoana fizica, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.
Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o activitate independenta iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia (art. 151 alin. (10) din Codul fiscal).

Contributia de asigurari sociale se calculeaza de persoana fizica prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului ales. 

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale pentru anul 2019 este pana la data de 15 martie 2020 inclusiv insa persoanele fizice pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata – art. 151 alin. (20) din Codul fiscal.

• Contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS

Conform art. 170 din Codul fiscal, persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:
- venituri nete din activitati independente,
- venituri din drepturi de proprietate intelectuale,
- venituri din asocierea cu o persoana juridica,
- venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
- venituri din investitii,
- venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
- venituri brute din alte surse, definite conform Codului fiscal.

Cota contributiei la sistemul de sanatate este de 10% iar baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia la sistemul asigurarilor sociale sanatate se datoreaza pentru veniturile cumulate (venituri nete din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri nete din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,venituri brute din alte surse, definite conform Codului fiscal) cu exceptia veniturilor din salarii. 

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2019 este pana la data de 15 martie 2020 inclusiv insa persoanele fizice pot efectua plati reprezentand contributia (Art. 174 din Codul fiscal, alin. (20) si (22)).

TVA

Din punct de vedere al TVA persoana fizica care desfasoara profesia liberala este considerata persoana impozabila. Aceasta se va inregistra in scopuri de TVA:
- conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal - inainte de realizarea activitatilor economice daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) – 300.000 lei, cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici; 
- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa

Daca aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici persoana fizica va fi obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA la depasirea plafonului de 300.000 lei determinat conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

Operatiuni in numerar

Pentru activitatile desfasurate ca profesie liberala persoana fizica nu are obligatia sa utilizeze casa de marcat (art. 2 lit. f) din OUG 28/1999).

Pentru operatiunile efectuate in numerar se vor avea in vedere prevederile Legii 70/2015.

Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Profesie liberala. Aspecte contabile si fiscale":
Rating:

Nota: 4.15 din 10 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016