Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Profesiile libere si impozitele aplicate in Romania. Dosar fiscal ANAF

11-Sep-2014
2508
Regasiti mai jos un documentar fiscal intocmit de ANAF in ce priveste impozitarea veniturilor obtinute din profesii libere.

Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din profesii libere au obligatia sa se inregistreze la organul fiscal competent, sa le declare si sa plateasca impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat.

Definitii

Veniturile din profesii libere, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, sunt venituri din activitati independente.
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Repartizarea dividendelor in 2017
Repartizarea dividendelor in 2017
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii

Veniturile din profesii libere, cuprind veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Inregistrarea fiscala

Persoanele care obtin venituri din profesii libere, au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul de desfasurare a activitatii, "Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere" - formularul 070.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, " Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" - formularul 010.

In urma inregistrarii fiscale, organul fiscal atribuie codul de inregistrare fiscala. Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii si se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii

Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, respectiv a formularului 070 sau a formularului 010, dupa caz.
in cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat. Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.
La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.
Declaratiile se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Depunerea declaratiei privind venitul estimat

Persoanele care obtin venituri din profesii libere, au obligatia depunerii "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" - formularul 220, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul.
Contribuabilii care in anul anterior, au realizat pierderi, si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior au obligatia depunerii formularului 220 pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat.
Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii.
La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere.
in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea acestor termene de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent.
Contribuabilii pot plati sumele reprezentand platile anticipate, direct la sediul organului fiscal competent, sau la unitatile bancare, prin ordin de plata.
in cazul in care, contribuabilii isi inceteaza activitatea in cursul anului fiscal precum si in situatia in care isi suspenda temporar activitatea, potrivit legislatiei in materie, acestia au obligatia de a depune la organul fiscal "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.

Stabilirea venitului net anual din activitati independente

Venitul net se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.
Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.
Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari. in acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari. in acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Contribuabilii, pot detine registrul unic de control in functie de optiunea acestora.

Depunerea declaratiei privind venitul realizat

Contribuabilii care realizeaza, venituri din profesii libere, au obligatia de a depune "Declaratia privind venitul realizat" - formularul 200, la organul fiscal in a carui raza au domiciliul, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Formularul se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale.

Impozitul anual datorat

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Impozitul anual datorat se inscrie in decizia de impunere.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati

Obligatii in cazul asocierilor fara personalitate juridica

Dispozitii generale

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.

Depunerea declaratiei privind venitul estimat

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din profesii libere, si incep activitatea in cursul anului, asocierile au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, "Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale" - formularul 223.

Asocierile in cadrul carora se obtin venituri de natura celor mai sus mentionate, din mai multe surse, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:

- in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal;
- pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

In aceste situatii, fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica va depune la organul fiscal pe raza caruia isi au domiciliul fiscal "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" - formularul 220.

Depunerea declaratiei privind venitul realizat

Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale - formularul 204, se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real.

Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare.

Fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica va depune la organul fiscal pe raza caruia isi are domiciliul fiscal "Declaratia privind venitul realizat" - formularul 200, conform punctului 6.

Contributii sociale obligatorii

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere au obligatia de a plati contributii sociale obligatorii la bugetul general consolidat.
Informatii detaliate cu privire la contributiile sociale pot fi gasite in articolul Declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice.

Contributiile de asigurari sociale

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale se realizeaza prin completarea si depunerea formularului 600 - Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Venitul declarat constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentand contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului, ca plati anticipate. Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Formularul 600 se depune anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

in cazul in care contribuabilii incep o activitate in cursul anului, acestia au obligatia completarii si depunerii formualrului in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale in anul urmator.
Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile de asigurari sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

Contributiile de asigurari sociale de sanatate

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin depunerea declaratiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

Obligatia anuala de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul din din profesii libere este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Organul fiscal competent stabileste sumele datorate fata de platile anticipate si efectueaza incadrarea in plafonul minim prevazut de lege, dupa depunerea declaratiei privind venitul realizat.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
Contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Exceptii

Persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, si care obtin in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale asupra veniturilor din profesii libere.

Taxa pe valoare adaugata

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere se inregistreaza in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

a. Prin optiune;
b. Prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut in Codul fiscal.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza caruia isi au sediul activitatii "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (formularul 070) completand in mod corespunzator rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, "Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" - formularul 010.

In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia fiscala si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite "Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA" potrivit prevederilor din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare precum si codul de inregistrare fiscala in scopuri de taxa pe valoare adaugata, dupa caz.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz:

Decont de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) - lunar/trimestrial;
Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (formularul 394) - lunar/trimestrial;
Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (formularul 392A) - anual;
precum si alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica.

Sanctiuni

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor:

010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice/asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor:

220 - Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania, 600 - Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, se sanctioneaza, cu amenda de la 50 lei la 500 lei.
392A - Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …; se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 3500 lei.

Indeplinirea obligatiilor de plata

Contribuabilii isi pot indeplini obligatiile de plata reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat in conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza caruia acestia isi au domiciliul fiscal, in numerar, prin virament bancar sau mandat postal.

Informatii suplimentare

Informatii detaliate se pot obtine:

accesand pagina de Internet
birourile de servicii pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.


Sursa: ANAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Profesiile libere si impozitele aplicate in Romania. Dosar fiscal ANAF":
Rating:

Nota: 4 din 3 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Sesiune online ANAF cu tema Impozit specific 2017. Spete rezolvate de ANAF
  • Tema sesiunii de asistenta online organizate saptamana aceasta de ANAF a fost reprezentata de IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI. Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific. Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au...» citeste mai departe aici

 • Legea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele Iohannis
  • Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Administratia Prezidentiala a facut acest anunt privind promulgarea noii legi. Va reamintim ca la inceputul acestui an, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata o obiectie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind modificarea si completarea Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Noile prevederi...» citeste mai departe aici

 • Calcul impozit specific si pondere venituri. Reguli de respectat pentru a nu face greseli!
  • Va reamintim ca recent au fost publicate, in stadiu de proiect, normele metodologice pentru aplicarea corecta a impozitului specific. In afara de exemplele de calcul incluse in proiect, sunt cat se poate de utile si alte studii de caz pe aceasta tema. Asadar, in analiza de mai jos, avem urmatoarele date: "O societate cu obiect de activitate de productie are cateva puncte de lucu care au codul CAEN pentru impozitul specific. Cum procedam la calculul impozitului pe profit si al impozitului...» citeste mai departe aici

 • Atentie! PF nerezidente, fara sediu permanent in Romania si care nu platesc impozit pe profit DEPUN Declaratia 101
  • Persoanele juridice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care, potrivit prevederilor Codului fiscal au obligatia de a plati impozit pe profit in Romania, vor depune formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" pentru veniturile realizate in anul 2016, pana la data de 27 martie 2017. Precizam ca, prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 581/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale...» citeste mai departe aici

 • Factura primita ulterior si raportare in D 300. Pasi pentru deducerea corecta!
  • Inregistrarea unei cheltuieli va depinde de masura in care aceasta este semnificativa. Vom vedea mai jos care sunt pasii de indeplinit pentru a deduce in mod corect TVA-ul si pentru a nu intampina probleme in cazul unui eventual control. In analiza de mai jos, avem urmatoarea situatie: "In luna martie 2017 am primit o factura de prestari servicii. Factura a fost emisa in luna decembrie 2016. Avand in vedere ca am inchis anul 2016, iar D101 a fost deja transmisa si bilantul a fost inchis,...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.