Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Profit reinvestit. Noi categorii de active pentru care se aplica scutirea profitului investit din 1 ianuarie 2023

13-Mar-2023
9090
Profit reinvestit. Noi categorii de active pentru care se aplica scutirea profitului investit din 1 ianuarie 2023

Care este data de la care, in urma modificarilor legislative, incadrarea profitului reinvestit in achizitia de echipamente se face din profitul cumulat si nu din profitul trimestrului in care a fost efectuata achizitia? Incepand cu 01.01.2023 se includ in profitul reinvestit si achizitiile de licente? Ce se intelege prin licente, intrarile in contul 205?

 

Profit reinvestit -raspunsul specialistului

Raspuns: 

 

OG 16/2022 extinde doar categoriile pentru care se aplica scutirea profitului reinvestit, modul de calcul al facilitatilor fiscale se aplica in continuare la fel si pentru noile categorii de mijloace fixe. 1. La articolul 22, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Profitul investit in echipamente tehnologice, active utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.


Activele corporale, cu exceptia activelor utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare, pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Activele utilizate in activitatea productie, procesare si activele reprezentand retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor. . . . . . . . . . . (4)

In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit." Prin OG nr. 16/2022 s-a extins in Codul fiscal lista activelor pentru care companiile pot beneficia de scutirea de la plata a profitului reinvestit.

Pana acum, aceasta facilitate era disponibila doar pentru profitul investit in echipamentele tehnologice, calculatoarele electronice si echipamentele periferice, masinile si aparatele de casa, de control si de facturare, programele informatice, precum si pentru licente (dreptul de folosire a programelor informatice).

Noi categorii de active pentru care se aplica scutirea profitului reinvestit

De la 1 ianuarie 2023, aceasta scutire se acorda si pentru profitul reinvestit in activele utilizate in activitatea de productie si procesare, precum si in activele reprezentand retehnologizare, ceea ce va permite companiilor romanesti sa isi dezvolte noi capacitati de productie sau sa le modernizeze pe cele existente.

Lista noilor active pentru care este disponibila facilitatea privind profitul reinvestit (aprobata de Ordinul Ministerului Finantelor nr.4.636/2022) este corelata cu Catalogul mijloacelor fixe, fiind incluse pe ea activele din clasele de la 1.1.1. pana la 1.1.4, cele din clasele de la 1.2.1 la 1.2.10 (mai putin clasa 1.2.6.), precum si cele din clasele 2.2 si 2.4.

Concret, companiile vor putea beneficia de scutirea la plata a profitului reinvestit si pentru urmatoarele categorii de active, considerate ca fiind aferente retehnologizarii:

clasa 1.1.1. Cladiri industriale clasa 1.1.2. Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale de montaj); clasa 1.1.3. Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni; clasa 1.1.4. Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice; clasa 1.2.1. Cladiri agrozootehnice; clasa 1.2.2. Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane); clasa 1.2.3. Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare); clasa 1.2.4. Silozuri pentru furaje; clasa 1.2.5. Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor; clasa 1.2.7. Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri; clasa 1.2.8. Helesteie, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura; clasa 1.2.9. Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole; clasa 1.2.10 Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii; subgrupa 2.2. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare; subgrupa 2.4. Animale si plantatii.

Profitul investit reprezinta, profitul contabil cumulat de la inceputul anului la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat pana in trimestrul punerii in functiune a activului.

Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. In cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza, conform art. 22 al. (3) Cod fiscal.

De subliniat in primul rand ca trebuie acordata o deosebita atentie respectarii conditiilor de acordare a facilitatii fiscale, pentru a se evita anularea scutirii la plata acordate, stabilirea unor sume suplimentare de achitat sau instituirea de dobanzi si penalitati.

Prin urmare:

-firma sa realizeze profit contabil;

-profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului; sunt incluse din 2023 si activele din clasele de la 1.1.1. pana la 1.1.4, cele din clasele de la 1.2.1 la 1.2.10 (mai putin clasa 1.2.6.), precum si cele din clasele 2.2 si 2.4.

- scutirea se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva si numai impozitul pe profit calculat si datorat pentru trimestrul in care s-au efectuat si pus in functiune investitiile respective poate fi scutit de la plata;

- prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe profit se aplica numai pentru activele considerate noi;

- pentru activele respective se aplica numai amortizarea liniara;

- exista obligatia legala de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile,dar nu mai mult de 5 ani;

-ulterior, societatea va repartiza la rezerve suma reprezentand baza scutirii de impozit pe profit.

Important de mentionat aici ca utilizarea viitoare a rezervei din facilitati fiscale la acoperirea pierderilor , majorarea capitalului social sau repartizare la dividende ocazioneaza plata unui impozit de 16%, deoarece in caz de utilizare, rezervele vor fi asimilate veniturilor.

Daca insa, este mentinuta pana la lichidarea societatii, rezerva nu se impoziteaza, deoarece nu se ia in calcul atunci cand se stabileste profitul din lichidare.

Foarte important de mentionat, e necesar sa se aibe in vedere respectarea conditiilor de acordare a facilitatilor, in caz contrar, pentru sumele investitiei se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala de la data aplicarii facilitatii.

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit reinvestit, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate in rezerve, astfel:

a) repartizare catre rezerva legala daca exista obligatia constituirii acesteia potrivit legii.

In situatia in care ulterior repartizarii catre rezerva legala suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire nu este utlizata integral, excedentul se repartizeaza catre alte rezerve;

b) repartizare catre alte rezerve nivelul rezervei este calculat ca suma profitului investit (respectiv, valoarea investitiei sau suma profitului contabil brut, dupa caz, din care se scade valoarea repartizata catre rezerva legala (daca este cazul).

Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz. Conform legislatiei in vigoare, inainte de repartizarea la rezerve a profitului reinvestit, societatea trebuie sa verifice daca are obligatia constituirii rezervei legale, ce se efectueaza (cu prioritate) prin nota contabila:

129 Repartizarea profitului = 1061

Rezerve legale Ulterior, se determina si se inregistreaza suma profitului reinvestit ce va fi repartizat la rezerve, prin nota contabila:

129 Repartizarea profitului = 1068.

analitic

Alte rezerve

Legislatia fiscala prevede tratamentul rezervelor ce provin din facilitati fiscale, astfel:

Rezervele reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor.

In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, aceste sume se impoziteaza ca elemente similare veniturilor in perioada fiscala in care sunt utilizate.

In situatia in care sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul la rezultatul fiscal al lichidarii. (art. 26 - Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve alin. (9),pct. 11 alin. (3) din Normele metodologice ale art. 22 - Scutirea de impozit a profitului reinvestit).

Asadar, societatea nu poate utiliza rezerva aferenta profitului reinvestit in alte scopuri decat cele enumerate mai sus. In caz contrar, aceasta se va impozita corespunzator.

Constituirea rezervelor obligatorii privind profitul reinvestit, la sfarsitul anului, trebuie efectuata in baza Hotararii AGA: 129 = 1068/analitic profit reinvestit

Suma care se repartizeaza la alte rezerve este suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale.

In cazul in care aveti rezerva legala constituita d j, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire trebuia transferata la alte rezerve. In luna ianuarie anul n 1 se inchide contul 121 prin 129 si 1171: 121 = 129 aferenta sumei profitului reinvestit 121= 1171 cu diferenta de profit In concluzie, scutirea se poate acorda trimestrial, in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva si numai impozitul pe profit calculat si datorat pentru trimestrul in care s-au efectuat si pus in functiune investitiile respective poate fi scutit de la plata.

Exemplu de calcul: ex.1 INVESTITIA efectuata si pusa in functiune in trimestru 186200 lei (> profitul brut de 175000 lei)

 

nr.crt. indicator suma lei

 

1. Profit contabil brut (trimestru) 175000

2. Cheltuieli nedeductibile (trimestru) 10521

3. Profit impozabil (1 2) 185521

4. Impozit pe profit 16% trimestrial 29683

5. INVESTITIA efectuata si pusa in functiune in trimestru 186200

6. Profit aferent investitiei (baza de calcul scutire) 175000

7. Impozit pe profit 16% aferent investitiei 28000

8. IMPOZIT PE PROFIT datorat, de raportat in declaratia 100 la trimestru (4-7) 1683

 

 

SCUTIREA AFERENTA PROFITULUI INVESTIT 28000

 

Alt exemplu:

Trimestrul I Profit contabil = 2.428.000 lei
Profit impozabil = 2.086.000 lei
Impozit 16% = 333.760 lei
Investitia (categoria 2.1) = 1.039.101 lei, pentru ca este mai mica decat profitul contabil Impozitul scutit = 166.256 lei (1.039.101 lei * 0.16)
Impozit trim I 333.760 lei - 166.256 lei = 167.504 lei 691 = 441 167.504 lei

Trimestrul II

Profit contabil (cumulat ianuarie -iunie)= 4.931.000 lei
Profit impozabil (cumulat ianuarie-iunie) = 4.335.000 lei
Investitia din trimestrul II (categoria 2.1) = 300.000 lei este mai mica decat profitul contabil (venituri minus cheltuieli cumulate la iunie 2019)
Impozitul scutit = 48.000 lei (300.000 lei * 0.16)

Obs.: Baza de calcul a scutirii este valoarea investitiei in trimestru (300.000 lei), in limita profitului brut disponibil in trimestru (3.891.899 lei)
Obs.: Profitul brut disponibil in trimestru este Profit contabil brut (trimestru) 4.931.000 lei minus profit aferent investitiei din trim 1 de 1.039.101 lei = 3.891.899 lei
Obs.: Calculul are in vedere intotdeauna valoarea utilajelor specifice activitatii care au fost achizitionate si puse in functiune exclusive in trimestrul in care se face calculul.


Raspuns oferit in luna martie 2023 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile din Codul Fiscal consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Profit reinvestit. Noi categorii de active pentru care se aplica scutirea profitului investit din 1 ianuarie 2023":
Rating:

Nota: 3.93 din 7 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016