Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de Fiscalitate nr. 29

02-Oct-2009
3713

Nr. 29, Iulie 2009

Din cuprins:

Regimul de scutire TVA pentru livrare export in comision

expert contabil Simona Panait

Factura pentru livrari de combustibil

economist Andrei Gheorghiu

Facturare produse utilizate ca mostre

expert contabil Madalina Paraschiv

Baza de impozitare a TVA aferenta une achizitii intracomunitare

economist Andra Popescu

Emitere autofactura pentru discount comercial si scont financiar

economist Marian Ciocarlan

Facturarea unei livrari de bunuri catre reprezentata unei societati straine

contabil Viviana Oprea

Refacturare bunuri catre societate-mama

economist Andreea Banu


Regimul de scutire TVA pentru livrare export in comision

expert contabil Simona Panait

Societatea A a achizitionat bunuri din China in vederea livrarii lor unui cumparator din Tunisia considerand aceasta livrare export in comision si pentru care a aplicat regimul de scutire de taxa prevazut la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, justificat cu urmatoarele documente: factura emisa de furnizorul din China, factura emisa catre clientul din Tunisia, documentul de transport din care rezulta efectuarea transportului bunurilor pe cale navala din China in Tunisia.

Este corecta aceasta incadrare?

Conform art. 126 alin. (2) din Codul fiscal, este operatiune impozabila in Romania din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 1322.

Importul de bunuri este definit la art. 131 din Codul fiscal, ca reprezentand:

a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene;

b) pe langa operatiunile prevazute la lit. a), intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.

Potrivit art. 1322 din Codul fiscal, locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar, cu urmatoarele doua exceptii:

a) atunci cand bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se afla in libera circulatie, sunt plasate, la intrarea in Comunitate, in unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru in care bunurile inceteaza sa mai fie plasate in astfel de regimuri sau situatii.

b) atunci cand bunurile la care se face referire in art. 131 lit. b), care se afla in libera circulatie la intrarea in Comunitate, sunt in una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in Comunitate, in sensul art. 131 lit. a), sa beneficieze de unul dintre regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura.

Conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania.

In cazul din exemplul nostru bunurile cumparate din China nu au fost puse in libera circulatie in Comunitate, si nici nu au fost plasate intr-un regim prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau sub o procedura de tranzit intern, bunurile au fost transportate direct din China in Tunisia fara sa fie intocmita declaratia vamala de import pentru punerea in libera circulatie intr-un stat din Comunitate.

In concluzie societatea A nu a realizat o operatiune impozabila in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania conform art. 126 alin. (2) din Codul fiscal pentru ca locul importului nu este in Romania conform art. 1322 din Codul fiscal.

Cu toate acestea societatea A are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor efectuate din Romania astfel incat, cumpararea bunurilor de la un furnizor din China revandute unui cumparator din Tunisia constituie operatiuni rezultate din activitatea economica a societatii care, daca ar fi fost realizata in Romania taxa era deductibila.

Societatea va evidentia cele doua operatiuni in decontul sau de TVA astfel:

- cumpararea bunurilor de la furnizorul din China, se evidentiaza la randul 21 ?Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile?;

- vanzarea bunurilor efectuata catre cumparatorul din Tunisia reprezinta livrare de bunuri pentru care locul livrarii este in afara Romaniei, si se evidentiaza la randul 3 ?Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal?.


 

Factura pentru livrari de combustibil

economist Andrei Gheorghiu

O societate persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuiri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, are incheiat un contract cu firma furnizoare de combustibil. Angajatii societatii alimenteaza mijloacele de transport ale societatii cu combustibil pe baza de card, iar la sfarsitul lunii se emite factura de catre furnizor pentru totalul cantitatilor de combustibil livrate intr-o luna.

In acesta situatie se respecta termenul de facturare?

Conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Trebuie sa se retina ca livrarile de combustibil nu sunt livrari de bunuri care se efectueaza continuu, dand loc decontarilor sau platilor succesive, in sensul art. 1341 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care faptul generator al taxei intervine in ultima zi a perioadei specificate in contract pentru plata bunurilor livrate, dar perioada nu poate depasi un an. Pentru livrarile de combustibil faptul generator intervine la data livrarii bunurilor conform art. 1341 alin. (1) din Codul fiscal.

Prin urmare factura pentru livrarile de combustibil trebuie emisa de societatea furnizoare, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea.

Conform art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;

e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);

g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;

h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);

j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);

k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;

m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile "scutit cu drept de deducere", "scutit fara drept de deducere", "neimpozabila in Romania" sau, dupa caz, "neinclus in baza de impozitare";

2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea "taxare inversa";

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;

p) orice alta mentiune ceruta de titlul VI din Codul fiscal.

Conform art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa se refere la livrari de bunuri catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica;
b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

In cazul prezentat pentru ca se refera la mai multe livrari dintr-o luna calendaristica se emite o factura centralizatoare cu respectarea conditiilor stabilite de Codul fiscal, daca sunt anexate si documentele emise la data livrarii pentru ca data livrarii care este data faptului generator al taxei este data fiecarei aprovizionari cu combustibil efectuate de angajatii societatii care cumpara combustibil.


Facturare produse utilizate ca mostre

expert contabil Madalina Paraschiv

O societate persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care are ca activitate vanzare/inchiriere de bunuri (carpete, prosoape, lenjerie de pat, dozatoare sapun). Pentru prezentarile realizate la clienti, angajatii au diverse produse pe care le utilizeaza ca mostre. Cum trebuie facturate aceste produse?

Conform art. 128 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, este asimilata livrarilor de bunuri efectuate cu plata sau constituie ?livrare catre sine? pentru care trebuie sa se emita autofatura si sa se colecteze taxa pe valoarea adaugata, preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

Conform art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri pentru care trebuie sa se emita autofactura si sa se colecteze taxa pe valoarea adaugata acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor.

Pentru a fi aplicabile prevederile art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, societatea din exemplul nostru trebuie sa prezinte un plan de afaceri care sa cuprinda actiunile promotionale prin incercarea produselor si/sau acordare de produse fara plata in scopul stimularii vanzarilor, sa consemneze efectuarea actiunilor promotionale in documente, iar cantitatile si valorile bunurilor acordate in mod gratuit sa fie rezonabile.

Documentele pentru justificarea stimularii vanzarilor sunt documente primare, justificative, oficiale, neoficiale, interne, externe care contin informatii (cantitative, valorice, descriptive) privind actiunile promitionale desfasurate.


Baza de impozitare a TVA aferenta une achizitii intracomunitare

economist Andra Popescu

O societate persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, primeste de la un furnizor din Germania factura cu TVA pentru bunurile achizitionate de la acest furnizor, transportate din Germania in Romania. Pentru bunurile achizitionate societatea datoreaza TVA in Romania, conform art. 126 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 1321 alin. (1) si art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal. Cum determina cumparatorul baza de impozitare a taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri efectuate in Romania, in aceasta situatie?

Conform art. 1381 din Codul fiscal, baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare de bunuri se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii.

Baza de impozitare cuprinde si accizele platite sau datorate in alt stat membru decat Romania de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. In cazul in care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara in statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce corespunzator.

Baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este egala cu baza de impozitare a livrarii intracomunitare efectuate in alt stat membru, care cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) din Codul fiscal si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal, si/sau, dupa caz, se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. 138 din Codul fiscal. Cheltuielile de transport se cuprind in baza impozabila a bunurilor achizitionate intracomunitar numai daca transportul este in sarcina vanzatorului sau pentru partea din transport care este in sarcina vanzatorului.

Conform art. 137 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde urmatoarele:

a) impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera cheltuieli accesorii.

Avand in vedere prevederile art. 1381 din Codul fiscal, in situatia prezentata baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este egala cu valoarea totala a facturii care include si taxa pe valoarea adaugata, chiar daca nu trebuia facturata si incasata de furnizorul din Germania, dar pentru ca a fost facturata de furnizor si achitata de cumparator reprezinta impozite si taxe care se cuprind in baza de impozitare a achizitiei intracomunitare conform art. 137 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 1381 din Codul fiscal. Potrivit acestor articole numai taxa pe valoarea adaugata datorata in Romania conform legislatiei romane nu se cuprinde in baza de impozitare a achizitiei intracomunitare de bunuri efectuate de cumparatorul din Romania.


Emitere autofactura pentru discount comercial si scont financiar

economist Marian Ciocarlan

Se primeste o factura de la un furnizor intern pentru o achizitie de bunuri. Pe factura sunt mentionate urmatoarele:

- un discount comercial de 10%;
- un scont financiar pentru plata inainte de termen, de 2%.

Factura a fost platita inainte de emitere la valoarea totala.

Furnizorul trebuie sa emita factura pentru scontul acordat? Daca aceasta factura nu se emite de furnizor se emite autofactura de catre beneficiar?

Conform art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru livrari de bunuri este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul operatiunii.

Conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, baza de impozitare nu cuprinde rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei.

Pentru ca contravaloarea bunurilor livrate s-a incasat inainte de livrare si facturare, exigibilitatea taxei pentru livrarea de bunuri din exemplul nostru intervine la data la care s-a incast contravaloarea bunurilor livrate, in conformitate cu prevederile 1342 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, unde se prevede ca exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator, respectiv inainte de data la care se efectueaza livrarea. In sensul art. 1342 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.

La pct. 19 alin. (1) din normele metodologice, se prevede ca in sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrari. In acest scop in factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fara taxa, iar pe un rand separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei rezultate.

Prin urmare furnizorul bunurilor din exemplul nostru trebuia sa procedeze conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, si conform pct. 19 alin. (1) din normele metodologice si sa consemneze in factura contravaloarea bunurilor livrate, fara taxa, sa inscrie pe un rand separat suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade si sa aplice taxa pe valoarea adaugata asupra diferentei rezultate.

Daca sconturile si alte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se acordau dupa livrarea bunurilor sau dupa livrarii chiar daca livrarea nu au fost efectuata dar reducerile de pret (discountul si reducerea pentru plata in avans) se acorda ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile, se aplicau prevederile art. 138 lit.c) din Codul fiscal si se proceda conform pct. 20 alin. (1) si (2) din normele metodologice, respectiv:

- se ajusta baza de impozitare a taxei, in acest scop furnizorul trebuia sa emita factura cu valorile inscrise cu semnul minus care se transmite clientului;

- clientul avea obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) din Codul fiscal.

Nu este reglementata emiterea autofacturii de catre clienti pentru rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal acordate de furnizorii de bunuri.

Autofactura se emite pentru urmatoarele operatiuni:

- livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine, conform art. 155 alin. (2) din Codul fiscal. In cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (11) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) si art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, autofactura se intocmeste numai in scopuri de TVA;

- pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru o persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, trebuie sa intocmeasca facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (4) din Codul fiscal;
- conform art. 1551 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) - e) si g) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze, pana cel mai tarziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.


Facturarea unei livrari de bunuri catre reprezentata unei societati straine

contabil Viviana Oprea

Cum ar trebui sa emita furnizorul factura pentru o livrare de bunuri catre o reprezentanta din Romania a unei societati straine astfel incat societatea straina sa poata deduce taxa pe valoarea adaugata inscrisa in factura? La beneficiar sa se treaca denumirea societatii straine si reprezentanta, la adresa sa se treaca adresa reprezentantei sau sa se treaca denumirea societatii straine si mentiunea ca bunurile livrate sunt pentru folosul reprezentantei din Romania, iar la adresa denumirea societatii straine sau denumirile si adresele, atat a societatii straine, cat si a reprezentantei?

Conform art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;

e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);

g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;

h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);

j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);

k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;

m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile "scutit cu drept de deducere", "scutit fara drept de deducere", "neimpozabila in Romania" sau, dupa caz, "neinclus in baza de impozitare";

2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea "taxare inversa";

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;

p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.

Conform art. 155 alin. (6) din Codul fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

In cazul din exemplul nostru informatiile despre cumparator sunt cele de la lit. e) alin. (5) art. 155 din Codul fiscal, deci se trece denumirea si adresa, atat ale societatii din strainatate, cat si ale reprezentantei acesteia din Romania.

Conform art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca societatea straina este persoana impozabila stabilita in Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate pentru bunuri mobile ce i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic, daca in aceasta perioada nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de taxa in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, si daca in aceasta perioada, nu a efectuat livrari de bunuri si prestari de servicii in Romania, cu exceptia urmatoarelor:

a) servicii de transport si servicii accesorii transportului, scutite conform art. 143 alin. (1) lit. c) sau art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, precum si art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, in masura in care valoarea acestora din urma este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal;

b) livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, in cazul in care taxa aferenta este achitata de persoanele in beneficiul carora bunurile sunt livrate si/sau serviciile sunt prestate, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d), f) si g) din Codul fiscal.

Rambursarea taxei se acorda societatii straine stabilite in Comunitate, in masura in care bunurile si serviciile pentru care s-a achitat taxa, sunt utilizate de catre persoana impozabila pentru:

a) operatiuni aferente activitatii sale economice pentru care persoana impozabila ar fi fost indreptatita sa deduca taxa daca aceste operatiuni ar fi fost efectuate in Romania sau operatiuni scutite conform art. 143 alin. (1) si 144 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal;

b) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, in cazul in care taxa aferenta este achitata de persoanele in beneficiul carora bunurile sunt livrate si/sau serviciile sunt prestate, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d), f) si g) din Codul fiscal.

Conditiile de mai sus in care se ramburseaza taxa daca societatea strana este stabilita in Comunitate si procedura de rambursare sunt prevazute la pct. 49 din normele metodologice care transpun Directiva a 8-a - 79/1072/EEC din data de 6 decembrie 1979.

In cazul in care societatea straina este persoana impozabila nestabilita in Comunitate, se aplica prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, si pct. 50 din normele metodologice care transpun Directiva a 13-a - 86/560/EEC din 17 noiembrie 1986.

Conform art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in conditiile stabilite la pct. 50 din normele metodologice, persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA si nu este stabilita in Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva. Pentru respectarea acestei conditii de reciprocitate, intre Romania si tara unde este stabilita persoana impozabila respectiva trebuie sa existe inchiat un protocol in care se trece conditia de reciprocitate. Este inchieat protocol cu Elvetia si Turcia.


Refacturare bunuri catre societate-mama

economist Andreea Banu

O societate comerciala cu raspundere limitata, persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cumpara diverse scule, obiecte de inventar pe care le foloseste, dar pentru care societatea-mama din strainatate va suporta costurile. Aceste bunuri se refactureaza societatii-mama din strainatate. Cum se trateaza aceste operatiuni?

Conform art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

De asemenea, conform art. 128 alin. (6) din Codul fiscal, in cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.

Societatea comerciala cu raspundere limitata a primit de la furnizor o factura pe numele sau pentru livrarile de bunuri realizate in beneficiul sau si nu in beneficiul societatii-mama din strainatate, facturile fiind achitate furnizorilor de catre societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania, caz in care nu au loc livrari succesive de bunuri, in sensul art. 128 alin. (6) din Codul fiscal.

Daca societatea-mama din strainatate a acceptat sa suporte costurile bunurilor achizitionate de catre societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania fara sa primeasca un avantaj, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, nu se poate emite factura pentru decontarea acestor costuri deoarece nu reprezinta livrari de bunuri sau prestari de servicii, in sensul art. 128 alin. (1) si art. 129 alin. (1) din Codul fiscal. Prin urmare decontarea sumelor reprezentand contravaloarea fara sau cu TVA aferenta achizitiilor de scule si obiecte de inventar trebuie consemnata intr-un alt document, respectiv in documentul de incasare la societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania care incaseaza sumele si un document de plata la societatea-mama care a platit sumele respective. Pentru a stabili natura economica a sumelor decontate trebuie intocmit un alt document din care sa rezulte suportarea de catre societatea-mama fara sa obtina un avantaj de la societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania a costurilor respective.

Daca se considera livrari de bunuri si se emite factura, atunci se pastreaza regimul de taxa pe valoarea adaugata de la livrarea efectuata de funizori catre societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata corespunzator bazei de impozitare determinate conform art. 137 din Codul fiscal, iar socitatea-mama va dispune de bunuri ca si un proprietar, chiar daca bunurile sunt folosite de societatea comerciala cu raspundere limitata din Romania.


Rentrop & Straton

Editura recunoscuta CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Natiunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucuresti
Tel./Fax: 021.317.25.87

ISSN: 1842-8029

Presedinte: George Straton
Director Economic: Mariana Netoiu
Director General: Florin Campeanu
Director Creatie-Productie: Cristina Straton


? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de Fiscalitate nr. 29":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • E-Factura: Bonurile fiscale SUB si PESTE 100 euro trebuie transmise prin sistem? Care sunt exceptiile

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro, cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca bon fiscal sau ca factura simplificata. Transmiterea facturilor...» citeste mai departe aici

 • Bunuri/produse cu risc fiscal ridicat 2024 vizate de e-Transport

  • Avem rugamintea sa ne prezentati daca lista cu bunuri cu risc fiscal se modifica cu data de 01.07.2024 si daca da prin ce text de lege, care sunt conditiile obligativitatii e transport pe teritoriul Romaniei, si care sunt conditiile pentru e transport pentru tranzactiile intracomunitare, extracomunitare, marfa in tranzit. Va multumim! RO e-Transport si lista bunurilor cu risc fiscal in 2024 – raspunsul specialistului: Potrivit Ordinului ANAF nr. 802/2022, bunurile cu risc fiscal ridicat...» citeste mai departe aici

 • OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim

  • OUG 87/2024, publicata in M. Of. nr. 608/28.06.2024, produce modificari in domeniul e-Transport, e-TVA, e-Factura, precum si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al tichetelor de masa pentru salariatii incadrari cu salariul minim. OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim I. Referitor la sistemul RO e-transport Pentru utilizatorii sistemului privind transporturile rutiere internationale de bunuri (prevazuti la art. 8 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....» citeste mai departe aici

 • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

  • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

 • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

 • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

  • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016