Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de Fiscalitate nr. 34, decembrie 2009 - pagina 3

26-Nov-2009
3634

Revista Romana de Fiscalitate

Nr. 34, Decembrie 2009 - pagina 3


Servicii de transport de bunuri catre persoane neimpozabile

 • Locul este dat de locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile ;
 • Se aplica aceleasi reguli ca si pana la 31.12.2009
 • Pentru transporturile internationale se poate beneficia de scutiri.

Servicii de transport intracomunitar de bunuri catre persoane neimpozabile

 • Locul unor astfel de servicii este locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri;
 • Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite.
 • Loc de plecare inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri;
 • In aceasta categorie se inacdreaza si serviciile de curierat catre persoane neimpozabile.

Ipoteza 1

Prestator: Persoana impozabila stabilita in Romania
Beneficiar: orice persoana neimpozabila


Serviciul consta in transport intracomunitar de bunuri din Romania in Bulgaria catre o persoana fizica

 • locul serviciului este in Romania: locul de unde pleaca transportul
 • persoana obligata la plata TVA este prestatorul din Romania care emite factura cu TVA de 19%.

Ipoteza 2

Prestator: Persoana impozabila stabilita in Romania
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul consta in transport intracomunitar de bunuri din Bulgaria in Romania catre o persoana fizica

 • locul serviciului este in Bulgaria: locul de unde pleaca transportul;
 • prestatorul are obligatia sa se inregistreze in Bulgaria in scopuri de TVA si va taxa operatiunea cu cota de TVA aplicabila in Bulgaria

Ipoteza 3

Prestator: Persoana impozabila stabilita in Comunitate
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul consta in transport intracomunitar de bunuri dintr-un stat memebru in Romania catre o persoana fizica

 • locul serviciului este in respectivul stat memebru: locul de unde pleaca transportul;
 • prestatorul va taxa operatiunea cu cota de TVA aplicabila in respectivul stat membru.

Ipoteza 4

Prestator: Persoana impozabila stabilita in Comunitate
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul consta in transport intracomunitar de bunuri din Romania catre o persoana fizica din alt stat membru

 • locul serviciului este in Romania: locul de unde pleaca transportul;
 • prestatorul are obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA si va taxa operatiunea cu cota de TVA de 19%

Servicii constand in activitati accesorii transportului catre persoane neimpozabile
Servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale catre persoane neimpozabile
Servicii constand in evaluarile bunurilor mobile corporale catre persoane neimpozabile

 • Locul unor astfel de servicii este dat de locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile

Ipoteza 1
Prestator: Persoana impozabila stabilita in Romania;
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul se presteaza pe teritoriul Romaniei

 • locul prestarii serviciului este in Romania;
 • prestatorul va factura serviciul cu TVA indiferent de cine este beneficiarul persoana neimpozabila;

Ipoteza 2
Prestator: Persoana impozabila stabilita in Romania;
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul se presteaza in afara teritoriului Romaniei

 • locul prestarii serviciului este in afara teritoriului Romaniei;
 • prestatorul va trebui sa se inregistreze in statul respectiv in scopuri de TVA;
 • prestatorul va factura serviciul cu TVA din statul respectiv indiferent de cine este beneficiarul persoana neimpozabila

Ipoteza 3
Prestator: Persoana impozabila stabilita in afara Romaniei;
Beneficiar: orice persoana neimpozabila
Serviciul se presteaza in Romania

 • locul prestarii serviciului este in Romaniei;
 • prestatorul va trebui sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA;
 • prestatorul va factura serviciul cu TVA de 19%.

Serviciile intangibile prestate catre persoane neimpozabile stabilite in afara Comunitatii

 • Locul unor astfel de servicii este dat de locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.
 • Se mentine regula valabila pana la 31.12.2009 pentru persoane neimpozabile din afara Comunitatii, aplicanudu-se acelasi tratament fiscal

Aceasta regula se aplica pentru urmatoarele categorii de servicii intangibile:

 1. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
 2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
 3. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
 4. serviciile de publicitate;
 5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
 6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
 7. punerea la dispozitie de personal;
 8. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
 9. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. In cazul in care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
 10. serviciile de radiodifuziune si televiziune. In cazul in care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
 11. serviciile furnizate pe cale electronica. In cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se considera ca locul prestarii este in Romania;
 12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera.

Servicii care excepteaza de la regula B2C - art. 133 alin (6).

Pentru serviciile de inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:

 • in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;
 • in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.

Servicii care excepteaza de la regula B2B - art. 133 alin (7).

Pentru serviciile constand in:

 • activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale;
 • servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

Declaratia VIES pentru livrari si achizitii intracomunitare de bunuri si pentru servicii:

Odata cu adoptarea noului Pachet de TVA s- a stabilit la nivel de Uniune, in vederea combaterii fraudei fiscale care ar putea interveni in lipsa unui control, urmatoarele :

 • depunerea lunara a Declaratiei recapitulative pentru livrari si achiziii intracomunitare de bunuri;intocmirea si depunerea lunara a Declaratiei recapitulative pentru servicii prestate si achizitionate intracomunitar ? VIES 2;stabilirea ca termen de depunere a celor doua Declaratii recapitulative pana la data de 15 a lunii urmatoare faptului generator;
 • primul termen de depunere a Declaratiilor recapitulative va fi 15 februarir 2010.

1.2 Procedurile privind rambursarea TVA catre persoane impozabile nestabilite in statul membru din care fac achizitiile (statul membru de rambursare) ? transpunerea Directivei CE 9/2008

 • Directiva CE 9/2008 ? stabileste procedurile privind rambursarea TVA catre persoane impozabile stabilite in alt stat memebru decat in statul de rambursare;
 • Inlocuieste actualele prevederi din Directiva a 8-a
 • Prevederile Directivei a 9 a vor fi tarnspune in normele de aplicare a Codului fiscal;
 • Obiectivul Directivei: simplificarea sistemului de rambursare

Directiva prevede:

 • procedura de solutionare pe cale electronica a cererilor de rambursare primite de la autoritatile fiscale din alte state membre , in baza cererilor depuse de catre operatorii economici stabiliti in Comunitate pentu achizitiile efectuate din Romania;
 • procedura de solutionare pe cale electronica a cererilor de rambursare primite de la persoane impozabile stabilite in Romania pentru diverse achizitii efectuate din state membre - cererile fiind transmise electronic autoritatii fiscale din fiecare stat memebru din care operatorii economici din Romania solicita rambursarea TVA;
 • restrangerea termenului de solutionare electronica a cererilor de rambursare de la 6 luni la 4 luni;
 • extinderea termenului de depunere a Cererilor de rambursare de la 6 luni la 9 luni;
 1. Impozite directe
2.1. Redefinirea unor termeni comuni

 

Notiunea de dividend
La art. 7 alin (12) a fost completat conceptul de ?dividend?. Astfel, prin dividend se intelege o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:

 • distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;
 • o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;
 • o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
 • o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;
 • o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.

Atentie!!! Nu se considera dividend si nu se impoziteaza conform literei d de mai sus, reducerea de capital social care a fost efectiv constituit din aportul asociatilor / actionarilor. Exceptia nu se aplica in situatia in care capitalul social a fost majorat din profitul net al societatii. Daca au avut loc majorari de capital social prin incorporarea profitului net al societatii - la momentul majorarii nu s-a datorat impozit pe dividende. Astfel, reducerea de capital din aceasta parte (profit net) nu se mai incadreaza la execeptia de la lit.d - urmand sa se datoreze impozit .

Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:

 • suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
 • suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.

Impozitul pe aceste sume asimilate dividendelor se calculeaza si se retine la momentul efectuarii cheltuielilor respective. Termenul de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost efectuate cheltuielile.

Notiunea de persoana juridica romana si persoana juridica europeana

Persoana juridica romana - orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei;
Persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene - orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;
Societatile europene sunt definite la art. 270 2a din Legea Societatilor Comerciale nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatile erupene:

 • sunt societati de capital pe actiuni;
 • sunt constituite in baza reglementarilor europene prevazute de Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2157/2001
 • au ca actionari societati comerciale din state membre UE

Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile si prevederile referitoare la societatile pe actiuni, in masura in carea acestea sunt compatibile cu Regulamentul European.

Sediul permanent

 • S-au adus clarficari la definitia sediului permanent al unei persoane juridice nerezidente si s-au enumerat activitatile pentru care societatile sunt obligate sa inregistreze contractele incheiate la organele fiscale teritoriale.
 • Astfel, un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 27^1.
 • Persoanele juridice romane beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 • Procedura prin care se inregistreaza aceste contracte este instituita in prezent de prevederile Ordinului Agentiei Nattionale de Administrare Fiscala nr. 2310/2007 ? si presupune depunerea la organul fiscal competent a Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/ aditionale incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.
 • Se specifica faptul ca nu fac obiectui inregistrarii contractele pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei.
 • Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

ISSN: 1842-8029

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de Fiscalitate nr. 34, decembrie 2009 - pagina 3":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016