Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de Fiscalitate nr. 37, Martie 2010

22-Dec-2009
4515

Revista Romana de Fiscalitate

Nr. 37, Martie 2010

Cuprins
 • Impozitarea veniturilor din cedarea titlurilor de plasament
 • Deductibilitatea cheltuielilor la vanzarea unui mijloc de transport
 • Obligatii declarative in cazul lichidarii unei SRL
 • Obligatii declarative si fiscale in cazul fuziunii a doua SRL-uri
 • Modul de inregistrare in contabilitate a sumelor reprezentand creditari de societati de catre asociat
 • Tratamentul fiscal si inregistrarea in contabilitate a despagubirilor Documente si declaratii rectificative pentru corectii din anii precedenti
 • Inregistrarea accizei la carburantii tip GPL
 • TVA la bonusul anual primit de la furnizori

Impozitarea veniturilor din cedarea titlurilor de plasament

economist Andreea Banu

O asociere de persoane fizice (practicieni in insolventa) obtine venituri din activitati independente in sistem real, isi conduce evidentele contabile conform Ordinului nr. 1.040/2004 si evidentele fiscale in conformitate cu art. 48 Cod Fiscal si urmatoarele. Asociatii au inteles ca pe asociere sa efectueze plasamente pe piata de capital, in loc sa distribuie venitul net al activitatii independente catre ei si sa plaseze pe aceasta piata in nume propriu (mentionez ca in anul achizitiei, aceste operatiuni au fost considerate plasamente, nu au fost tratate ca si cheltuiala, deci nu au diminuat venitul brut, nediminuand baza de calcul a impozitului).
In acest sens, asocierea face plasamente in anul 2007, iar in anul 2009 incepe sa valorifice in aceste active, unele titluri in profit, altele in pierdere.
Venitul din cedarea titlurilor este impozabil? Scaderea din gestiune a acestor plasamente este deductibila? Comisionul de tranzactionare al brokerului este deductibil?


Diferenta este venit impozabil/pierdere fiscala ce va fi luata in calcul la stabilirea venitului net din activitatea independenta pe anul 2009-baza de calcul pentru impozitul din activitati independente?
Aceasta asociere isi desfasoara activitatea in conformitate cu Ordonanta 86/2006, impunerea realizandu-se la nivelul fiecarei persoane fizice membra a asocierii. Daca nu, aceasta pierdere poate fi recuperata la nivel de persoana fizica prin depunerea in 15 mai 2010 a declaratiei de venit realizat pe anul 2009 (formular 200)?

Codul fiscal include in categoria veniturilor din activitati independente si veniturile realizate din profesii libere intr-o forma de asociere. Regulile privind impunerea veniturilor realizate in cadrul asocierilor de persoane fizice care nu dau nastere unei persoane jurdice sunt cuprinse in Capitolul XI din Titlul III din Codul fiscal. Prevederile acestui capitol trebuie privite in corelatie cu regulile de determinare a venitului net din activitati independente si cu cele privind determinarea venitului net anual impozabil si a impozitului pe venitul net anual. In materie de impozit pe venitul persoanelor fizice, perioada impozabila este anul fiscal ce corespunde anului calendaristic, supus impozitului pe venit fiind persoana fizica pentru venitul impozabil realizat.
Pentru persoanele fizice asociate in asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice, impunerea se face anual la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, al societatii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.

Venitul anual sau pierderea anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere. Indiferent daca venitul net realizat la nivelul asocierii ramane la asociatie acesta se considera tot distribuit si va fi inclus in declaratiile de venit ale asociatilor, asemenea cazului in care este pus la dispozitie asociatilor.
In temeiul art 86 alin. (4) din Codul fiscal, asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, o declaratie anuala de venit (204 - Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica", cod 14.13.01.13/2i), care va cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati. Aceasta declaratie are rol informativ pentru administratia fiscala, intrucat impunerea se face la nivelul fiecarei persoane fizice asociate si nu la nivelul asocierii fara personalitate juridica.

Asociatul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal are obligatia sa determine venitul net sau pierderea obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net sau a pierderii pe asociati si sa completeze si sa depuna aceasta declaratie pentru fiecare an fiscal.
Declaratia anuala depusa de asociere prin asociatul desemnat se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila condusa pentru asocierea fara personalitate juridica.
Venitul brut va cuprinde suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare din activitatile desfasurate de asociere atat din activitatea de baza, cat si din cele adiacente acesteia, iar cheltuielile deductibile, suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
Diferenta intre cele doua (venitul net sau pierdere fiscala), precum si distributia pe fiecare asociat este detaliata in Tabelul privind distributia pe asociati cuprins in formularul de declaratie, in functie de cota de de participare, corespunzatoare fiecarui asociat la veniturile si pierderile asocierii, conform contractului de asociere.
In scopul completarii de catre fiecare asociat a declaratiei de venit anual (Declaratia 200), o copie de pe declaratia anuala a asocierii (declaratia 204) se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Subliniem corelatia intre declaratia anuala la nivelul asociatului si declaratiile anuale de venit depuse de asociati. Pe baza copiei primite, asociatii vor cuprinde in declaratia anuala de venit (Declaratia 200) venitul net sau pierderea fiscala ce le revine din activitatea asociatiei efectuata in anul de raportare. Completarea de catre fiecare asociat a Declaratieie 200 presupune preluarea sumei inscrise in Tabelul din Declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica- 204 (venitul net sau pierderea carei revine din asociere).

Asadar in cazul prezentat de dumneavoastra, indiferent daca venitul net al asocierii nu a fost distribuit catre asociati, acesta se considera distribuit, cu atat mai mult cu cat a fost pus la dispozitia asociatilor. Plasamentele efectuate in nume propriu de catre fiecare asociat au generat castig sau pierdere care va fi a fiecarei persoane fizice in parte, ne avand legatura cu venitul net din asociere. Intrucat plasamentele nu au influentat venitul net la nivel de asociere in anul in care au fost efectuate, venitul net anual al asocierii trebuia considerat drept distribuit pe fiecare asociat potrivit cotelor de participare in asociere. Asociatii sunt cei supusi obligatiei de declarate a venitului net ce le revine din asociere si la plata impozitului pe venitul din activitati independente.

In masura in care plasamentele sunt realizate in nume propriu de fiecare persoana fizica, ele reprezinta venituri ale persoanei fizice supuse impozitului potrivit Capitolului V ? Venituri din investitii din Titlul III din Codul fiscal si nu pot reprezenta cheltuieli deductibile la nivelul asocierii. Castigul net anual din titluri de valoare se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare. Castigul net anual se declara in formularul 200 - Declaratie privind venitul realizat. In acest sens, persoanele fizice care in anul de raportare au realizat castiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiaza distinct, in declaratia 200, pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator. Subliniem ca pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza, constituind pierdere definitiva a contribuabilului.
La declaratie se anexeaza documente justificative, eliberate de intermediari sau platitorii de venit, privind tranzactiile efectuate din care sa rezulte castigul/pierderea declarate, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata pentru anul fiscal de raportare.
Prin urmare, fiecare asociat va declara in nume propriu castigul sau pierderea realizata, fara a influenta venitul net din activitatea indpendenta la nivelul asocierii.

*********************************************

Deductibilitatea cheltuielilor la vanzarea unui mijloc de transport

Autor consultant fiscal, expert contabil Irina Coma

Am vandut un mijloc de transport si as dori sa fiu sigura daca valoarea neamortizata fiind mai mare decat cea amortizata intra la cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Am inteles ca sunt deductibile, dar care este temeiul legal?
2. la materialele care le inregistrez in contul 231 le fac nota de receptie si constatre de diferente sau nu este obligatoriu?
3. daca vand sub pretul de achizitie conforn ordonantei nr. 99/2000 conform art. 16 lit. i) ce efecte fiscale sunt asupra TVA si deductibilitatii cheltuielilo?

Care sunt inregistrarile contabile?

 1. Da, cheltuiala cu valoarea neamortizata ramasa dupa vanzarea mijlocului fix este dedeductibila la calculul impozitului pe profit. Deductibilitatea se acorda incepand cu 1 ianuarie 2007 cand a fost abrogata prevederea de la art. 23 alin. (15) din Codul fiscal, care limita acordarea deductibilitatii doar in cazul vanzarii de mijloace fixe prin licitatie sau prin unitati specializate.
 2. Da ? este obligatorie intocmirea notei de intrare receptie si constatare diferente pentru materialele care concura la realizarea unei investitii. Scaderea din gestiune se face in baza bonurilor de consum si trebuie intocmit si Deviz de lucrari. Vedeti si prevederile ordinului nr. 3.512/2008.
 3. In situatia in care se acorda reduceri de pret conform art. 16 lit i ?vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat? NU se acorda deductibilitate pentru diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de vanzare. Referitor la TVA se face ajustarea TVA-ului dedus initial conform art. 148 lit. a) din Codul fiscal, si practic TVA-ul dedus initial se ajusteaza devenind astfel nedeductibil TVA-ul aferent diferentei de valoare dintre pretul de achizitie si cel de vanzare.

*********************************************

Obligatii declarative in cazul lichidarii unei SRL

economist Marian Ciocarlan

In cazul lichidarii unei S.R.L. microintreprindere, cum se calculeaza datoriile la stat, atat din punct de vedere al societatii cat si din cel al persoanelor fizice (asociati), avand in vedere ca la lichidare activele societatii au fost distribuite acestora prin Hotarare AGA ?

Ce obligatii declarative exista pentru SRL si pentru asociati?

Potrivit Normei metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1.376/2004, operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, cu exceptia dizolvarii prin falimentul societatii sunt:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;

2. a) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;

b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;

4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);

5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;

6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);

7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;

8. Intocmirea bilantului de partaj, in conformitate cu formatele prevazute la pct. 2;

9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:

a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;

b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;

c) cota de participare la capitalul social.

Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

Potrivit revederilor punctului 14 din Titlul IV al Normei de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la calculul impozitului pe venit datorat de microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, pentru societatile care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit.

Cu privire la distribuirea activelor catre actionari, aceasta se va efectua in cadrul operatiunilor de valorificare a elementelor de activ, fiind asimilata cu o vanzare de active catre actionari.
Potrivit art. 7 alin. (1) punctul 12, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dividendul preprezinta o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice. Prin urmare distribuirea activelor catre asociati nu este considerata dividend si nu va fi impozitata ca atare.

In ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, in conformitate cu art. 128 alin. (5) din Codul fiscal, orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, persoane neimpozabile, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

Astfel, inainte de incheierea lichidarii, societatea care se dizolva colecteaza si vireaza TVA-ul calculat la valorea net contabila a activelor distribuite catre asociatii persoane fizice daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

In conformitate cu art. 67 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori.

Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale.

Societatea comerciala trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata ca platitor de impozite si taxe urmatoarele:

 • Formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"
 • Formularul 300 "Decont de TVA"- in situatia in care s-a colectat TVA pentru distribuirea activelor catre asociati, in conditiile expuse.
 • Formularul 205 ?Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit".

In conformitate cu art. 83 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asociatii, persoane fizice, nu au nicio obligatie declarativa pentru veniturile sub forma de dividende, impozitul calculat si retinut fiind impozit final.

*********************************************

Obligatii declarative si fiscale in cazul fuziunii a doua SRL-uri

Autor consultant fiscal, expert contabil Irina Coma

In cazul fuziunii a doua SRL microintreprinderi, una o absoarbe pe cealalta, ce obligatii fiscale apar si ce declaratii se depun?

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor. Aceasta are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii.

Norma metodologica privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1.376/2004 stabileste Operatiunile ce se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie precum si tratamentul fiscal al acestora.

Astfel, operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:
1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.

2. Intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze.

3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net.

4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite.

5. Determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune.

6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.

Din punct de vedere fiscal, se retin urmatoarele aspecte, in conformitate cu art. 27 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

 • transferul activelor si pasivelor nu se trateaza ca un transfer impozabil;
 • schimbul unor titluri de participare detinute la o persoana juridica romana cu titluri de participare la o alta persoana juridica romana nu se trateaza ca transfer impozabil
 • valoarea fiscala a unui activ sau pasiv, este egala, pentru persoana care primeste un astfel de activ, cu valoarea fiscala pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
 • amortizarea fiscala pentru orice activ se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc;
 • transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considera o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, daca un alt contribuabil le preia si le mentine la valoarea avuta inainte de transfer;
 • valoarea fiscala a titlurilor de participare care sunt primite de o persoana, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare care sunt transferate de catre aceasta persoana;

 

Obligatii declarative:
Formularul 010 ?Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica?.

*********************************************

Modul de inregistrare in contabilitate a sumelor reprezentand creditari de societati de catre asociat.

Autor consultant fiscal, expert contabil Irina Coma

In cazul in care un asociat, in acest caz un asociat unic care a creditat firma la un moment dat si care renunta la banii cu care a creditat societatea din cauza ca firma creditata nu are posibilitatea de a restitui banii, aceasta renuntare este tratata ca o donatie si trebuie inregistrata ca un venit impozabil in contabilitate (de exemplu contul 7588), iar la calculul de impozit pe profit in aceasta situatie aceasta suma se impoziteaza cu 16%, sau este considerat un venit neimpozabil la calculul impozitului pe profit.
Asociatul doreste sa lichideze societatea si in acest sens este necesar sa fie inchise aceste conturi de creditare a societatii, in acest caz contul 4551.

Din punct de vedere contabil, potrivit dispozitiilor O.M.F.P. nr. 1.752/2005, asa cum au fost modificate prin O.M.E.F. nr. 2.374/2008, contabilitatea datoriilor se tine pe tipuri de creditori, pe termene si pe fiecare persoana, fizica sau juridica, in parte.
La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatul inventarierii.
Evidenta imprumutului acordat societatii de catre asociat/actionar se efectueaza cu ajutorul ct. 4551 ?Asociati/actionari ? conturi curente?.
Contul 4551 este un cont de pasiv in care se inregistreaza datoriile entitatii catre actionari/asociati, sub forma unor sume puse la dispozitia entitatii de catre acestia.
De regula acest cont este utilizat in perioada imediat urmatoare deschiderii unei firme, moment in care datorita faptului ca inca nu exista incasari, asociatii trebuie sa finanteze firma in vederea efectuarii unor plati necesare functionarii acesteia.
De exemplu, un asociat imprumuta societatea cu 5.000 lei in vederea achitarii facturii de chirie aferenta sediului in care societatea functioneaza.
Pe baza dispozitiei de incasare in numerar, se inregistreaza suma de 5.000 lei incasata de la asociatul unic.

Nota contabila este:

5311 = 4551 5.000 lei
?Casa in lei? ?Actionari/ Asociati ? conturi curente?

Acestor imprumuturi li se pot asocia dobanzi pentru intreaga perioada de finantare. In acest caz se utilizeaza si ct. 4558 ? ?Actionari/ Asociati ? dobanzi la conturi curente?.

Presupunem ca la suma de 5.000 lei, se percepe o dobanda de 300 lei.
- inregistrarea datoriei privind dobanda se face:
666 = 4558 300 lei
? Cheltuieli privind dobanzile? ? Actionari/asociati ? conturi curente?

Daca sumele ar fi restituite de societate catre asociat, inregistrarile contabile ar fi:
- restituirea sumei catre asociat:
4551 = 5311 5.000 lei
?Actionari/ Asociati ?Casa in lei?
? conturi curente ??

- achitarea dobanzii catre asociati/actionari:
4558 = 5311 300 lei
? Actionari/asociati ? Casa in lei ?

? dobanzi la conturi curente.

Pentru dobanda perceputa, asociatul unic, persoana fizica, va plati impozit pe venitul din dobanzi.
De asemenea, pentru cheltuielile cu dobanda, societatea calculeaza gradul de indatorare pentru stabilirea limitei deductibile a acestora, potrivit art. 23 din Codul fiscal.

In acest caz exista doua solutii:

 • societatea inregistreaza in anii urmatori datoriile anulate in rezultatul reportat:

4551 = 117 5.000 lei
? Actionari/asociati ?Rezultatul reportat?

 • conturi curente ?

4558 = 117 300 lei
? Actionari/asociati ?Rezultatul reportat?

 • dobanzi la conturi curente ?

- societatea cesioneaza datoria prin acordarea de parti sociale asociatului, majorand astfel capitalul cu aceste parti sociale.
In acest caz trebuie sa se faca dovada ca aceasta creanta a societatii este certa, lichida si exigibila, conform dispozitiilor legii societatilor comerciale, nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
117 = 101 5.300 lei
?Rezultatul reportat? ?Capital social?

Ca urmare a inregistrarilor efectuate la oficiul registrului comertului, asociatul unic va primi un numar de actiuni/parti sociale corespunzator majorarii capitalului social.

Daca nu se urmareste majorarea capitalului si asociatul unic doreste lichidarea societatii, din punct de vedere fiscal, se va proceda la stabilirea profitului din lichidare si plata impozitului pe profit. La lichidare are loc si inchiderea ct. 117 ?Rezultatul reportat? printr-un venit, care va intra in masa impozabila, daca societatea nu are de acoperit pierdere din perioada anterioara.

*********************************************

Tratamentul fiscal si inregistrarea in contabilitate a despagubirilor

Autor consultant fiscal, expert contabil Irina Coma

O societate X care intermediaza servicii de transport international marfa (este casa de expeditii - nu are mijloace de transport proprii) are un litigiu cu un client si pierde procesul cu acesta, fiind obligata la plata unei despagubiri si a cheltuielilor de judecata.
Cum se inregistreaza contabil plata despagubirilor catre client si care este tratamentul fiscal al acestora (impozit profit si TVA) ? (va rog sa precizati si temeiul legal)
In cazul in care firma X va castiga procesul intentat la randul ei furnizorului (din vina caruia se produce litigiul), cum se va inregistra suma incasata de la acesta ?

Consideram ca intre dvs. si client exista un contract de prestari servicii transport marfa. In acest contract presupunem ca exista clauze prin care societatea se face raspunzatoare pentru diverse daune (pierderea marfii, distrugere, etc), pentru neajugerea la termenul stipulat la destinatie, etc.
Cheltuielile de judecata si despagubirile platite urmare pierderii procesului sunt condierate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit ? conform principiului general al deductibilitatii cheltuielilor mentionat la art 21 alin 1 din Codul fiscal ?Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare?. Totodata conform punctului 23 din normele metodologice de aplicare a art. 21 lit. d) sunt considerate cheltuieli deductibile penalitatile de intarziere si daunele-interese, stabilite, potrivit legii, in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane rezidente, respectiv venituri impozabile pe masura inregistrarii lor.

Din punct de vedere al TVA ? nu aveti nicio obligatie.
Plata despagubirii se va inregistra astfel:

6581.analitic despagubiri agenti economici = 462 ?Creditori diversi?

462 ?Creditori diversi? = 5121 ?Conturi in lei la banci?.

Daca societatea castiga procesul cu furnizorul din vina caruia se produce litigiul si recupereaza cheltuielile facute, veniturile astfel obtinute vor fi considerate venituri impozabile la calculul impozitului pe profit, iar din punct de vedere al TVA- nu se va colecta TVA - art.137 alin. 3 lit b) ? stipuleaza:

? Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:
b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate . Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;?

Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

461 ?Debitori diversi? = 7581 ?Venituri din despagubiri si penalitati?

si

5121 ?Conturi in lei la banci? = 461 ?Debitori diversi?

*********************************************

Documente si declaratii rectificative pentru corectii din anii precedenti

conomist Marian Ciocarlan

As dori o detaliere a operatiunilor (notelor contabile) precum si a documentelor si a declaratiilor rectificative in cazul corectiilor din anii precedenti, care imi influenteaza profitul. De ex am gresit nota la salarii anul trecut intr-o luna am omis inregistrarea fondului pentru concediu 0,8%).

 

Inregistrarea in contabilitate a corectiilor se face la momentul la care au fost constatate erorile, cu respectarea prevederilor contabile.
Erorile reprezinta greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea gresita a evenimentelor si fraudelor.

In practica, erorile contabile aferente perioadelor precedente care nu sunt semnificative se corecteaza prin inregistrarea in exercitiul curent pe seama cheltuielilor de exploatare, nedeductibile fiscal.
In cazul in care erorile constatate sunt semnificative, atunci ele se inregistreaza in contul de rezultat reportat 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

In cazul in care, in urma inregistrarii corectiilor contabile prin rezultat reportat, se genereaza pierdere contabila, aceasta trebuie acoperita cu prioritate inainte de orice repartizare din profit.

Inregistrarea unor corectii pentru perioade precedente nu presupun modificarea situatiilor financiare sau ale informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare.

Daca, insa, se doreste corectarea rezultatului fiscal, ca urmare a inregistrarii unor corectii pentru perioadele precedente, atunci se va intocmi declaratie rectificativa la declaratia 101 a anului la care se refera corectia iar pierderea fiscala reportata va fi preluata corespunzator.

*********************************************

Inregistrarea accizei la carburantii tip GPL

economist Marian Ciocarlan

Care este modul de inregistrare a accizei la carburant tip GPL (la receptie vazare cu amanuntul) si fondurile speciale care se calculeaza pentru vanzarile de carburant tip gpl.

 

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un produs care intra, potrivit art.175 din Codul fiscal, in categoria produselor energetice, produse care pot fi realizate numai in cadrul unui antrepozit fiscal cu regulile impuse de Codul fiscal antrepozitarilor (operatorilor economici) si antrepozitului fiscal (locatiei in care se produc sau se depoziteaza produsele accizabile in regim suspensiv de la plata accizelor).
Potrivit pct.2 alin.(1) din Normele de aplicare a Codului fiscal, prin notiunea activitate de productie se intelege orice operatiune prin care produsele accizabile sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma, inclusiv operatiunile de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile in vederea eliberarii pentru consum a acestora.

Acciza datorata pentru GPL cu codurile tarifare (NC) de la 2711 12 11 pana la 2711 19 00 este cea mentionata in Anexa nr.1 la titlul VII din Codul fiscal, dar trebuie mentionat ca pentru GPL destinat consumului casnic acciza are cota ? 0 ?.

In ceea ce priveste momentul in care intervine obligatia de plata a accizei in cazul vanzarii de GPL, este necesar a se face urmatoarele precizari :
1. Asa cum s-a mentionat mai sus, daca GPL este imbuteliat in butelii tip aragaz (adica cele cu o capacitate de pana la 12,5 kg) si este destinat consumului casnic, acciza este ? 0 ?. (a se vedea pct.3 din nota de subsol aferenta Anexei nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal)
Trebuie retinut ca daca GPL este imbuteliat intr-o astfel de butelie dar nu are utilizarea mentionata anterior (daca spre exemplu este utilizat de un restaurant, pentru prepararea hranei, sau de o intreprindere, intr-un scop industrial) acciza de plata este cea aferenta GPL utilizat drept combustibil pentru incalzire. (a se vedea pozitia 14 din anexa nr.1 la titlul VII din Codul fiscal).

2. In cazul GPL imbuteliat in alte recipiente decat buteliile tip aragaz, acciza devine exigibila la momentul eliberarii pentru consum si trebuie platita, ca pentru orice produs energetic, de catre cumparator, in locul si in numele furnizorului, inainte ca produlul sa iasa din antrepozitul fiscal. (a se vedea prevederile art. 221 din Codul fiscal si pct. 37 din normele metodologice aferente titlului VII , aprobate prin H.G.44/2004).
Este cazul in care cumparatorul este un comerciant angro, intrucat asa cum rezulta de la art. 178 alin.(3) din Codul fiscal, din antrepotitul fiscal nu poate fi efectuata vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
Pe lantul de distributie, cumparatorul en detail achizitioneaza GPL la pretul care include acciza, aceasta fiind deja virata la bugetul de stat cu ocazia eliberarii pentru consum a produsului, asa cum am aratat mai sus.

In ceea ce priveste obligatia de plata a unor sume la fonduri speciale, aceastea nu exista in cazul achizitiei de GPL.

Daca intrebarea ? modul de inregistare a accizei? se refera la inregistrarea din punct de vedere contabil, trebuie avut in vedere ca acciza este cuprinsa in pret, chiar daca se evidentiaza distict pe factura emisa de antrepozitarul autorizat.

*********************************************

In ce masura este deductibil combustibilul de pe bonuri, pentru aprovizionare cu marfa?

In primul rand trebuie observat daca vehiculul cu care se efectueaza aprovizionarea cu marfa se incadreaza la categoria: ?vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, care au o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul șoferului?.

Astfel,
1. Daca vehiculul cu care se aprovizioneaza marfa este unul de tipul autotursim, automobil (care sa indeplineasca conditiile de greutate si capacitate de mai sus), atunci exista limitari ale dreptului de deducere ale cheltuielilor cu combustibilul si TVA ?ul aferent in conformitate cu art. 23 alin. (4) lit. t) si art. 1451 din Codul fiscal. Astfel, conform acestor articole in perioada 1 mai 2009 ? 31.12.2010 ? cheltuiala cu combustibilul este considerata cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit. Analog si TVA ?ul, nu se deduce. Sunt excepatate insa vehiculele care se inscriu in oricare din urmatoarele activitati:
? 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza și protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi?.

Nu sunt incluse si vehicule utilizate pentru aprovizionarea cu marfa. Exceptiile sunt limitative si utilizarea vehiculului trebuie sa fie exclusiva pentru activitatile exceptate ? astfel ca o utilizare mixta va conduce la anularea dreptului de deducere.

2. Daca insa vehiculul este o autoutilitara, furgoneta, un autoturism cu platforma pentru marfa (gen Dacia papuc) ? atunci cheltuiala cu combustibilul si TVA ?ul aferent sunt deductibile ? intrucat astfel de masini nu sunt destinate exclusiv transportului de persoane si atunci nu mai este respectata conditia de la art. 23 alin. 4 lit. t) si art 1451 din Codul fiscal.

*********************************************
Ref: incadrare cheltuieli cu piesele inlocuite la mijloacele fixe.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II, art. 19, profitul impozabil este definit ca fiind diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal. La suma obtinuta se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad veniturile neimpozabile.
Din formula de calcul a profitului impozabil rezulta ca baza impozabila a impozitului pe profit se determina pornind de la veniturile si cheltuielile inregistrate de persoana juridica in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea stabilirii bazei impozabile, potrivit reglementarilor Titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile se impart in trei grupe:
- deductibile
- cu deductibilitate limitata
- nedeductibile.

Potrivit dispozitiilor art. 21, cheltuieli deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor.
Fata de cele prezentate, rezulta ca orice cheltuiala, inclusiv cea privind scoaterea din valoarea unui mijloc fix a unei piese, inlocuita cu o alta pentru care se recunoaste cheltuiala cu amortizarea, nu este cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil, deoarece nu este efectuata in scopul realizarii de venituri impozabile si reprezinta o valoare de cost ce poate fi recuperabila.
Mentionam ca aceasta modificare de natura contabila, care are si influente la calculul profitului impozabil a fost facuta prin Omfp nr. 2374/2008, pct. 100 (2), si se aplica numai atunci cand valoarea componentei inlocuite poate fi determinata. Datorita faptului ca valoarea ei nu poate fi recuperata prin amortizare, nu este o cheltuiala deductibila. Daca aceasta piesa poate fi recuperata, de ex. prin vanzare la o societate de prelucrare a fierului vechi, atunci cheltuiala este recunoscuta deoarece are in contrapartida un venit realizat din valorificarea ei.
In ceea ce priveste acuratetea calculelor efectuate, respectiv omisiunea anului 2008 la stabilirea amortizarii, ne insusim aceasta observatie si vom face rectificarile cuvenite.

*********************************************

TVA la bonusul anual primit de la furnizori

Autor consultant fiscal, expert contabil Irina Coma

Avem o nelamurire referitoare la TVA-ul aferent bonusului anual primit de la furnizorii externi de materie prima. Acest bonus se primeste datorita atingerii unui anumit volum al achizitiilor in decursul unui an.
Un caz special il reprezinta recuperarea si incasarea acestui bonus de la furnizorul de materie prima prin intermediul firmei din grup X. Acest bonus se acorda firmei din grup luandu-se in considerare si achizitiile Y.
Credit note primit de la X pentru acest bonus este taxabil din punct de vedere al TVA. Daca aceasta operatiune este taxabila cum se declara in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa?

Bonus-ul acordat de partenerii de afaceri este considerat drept o reducere de natura comerciala care se refera la livrarile de bunuri efectuate intr-o anumita perioada de timp. Astfel, bonusul poate fi considerat o reducere de pret acordata ulterior operatiunilor efectuate.
Avand in vedere faptul ca acest bonus nu este primit direct de la furnizorii dvs. de materii prime, acest venit este de natura financiara (decontari in cadrul grupului), fara a fi de natura comerciala.

Daca bonusul ar fi fost primit de la fiecare furnizor in parte, aceasta suma ar fi fost considerata o reducere de natura comerciala prin care se regularizeaza valoarea tranzactiilor efectuate intr-o anumita perioada de timp, de regula, un an calendaristic.

Practic, pentru firmele din Comunitate, documentul ?credit-note? este similar unei facturi de stornare sau de corectare a unei operatiuni, altfel spus, este echivalentului unei facturi in ?rosu? emise de catre o firma din Romania.

Daca s-ar fi primit un astfel de document ?credit-note? de la furnizorul bunurilor, s-ar fi procedat la aplicarea regimului de taxare in minus prin formula:

4426 = 4427

si s-ar fi raportat cu semnul minus in decontul de TVA la randul 4 si 15 din decontul de TVA. Aduc drept argument prevederile O.A.N.A.F. nr. 1.746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" prin care se face precizarea ca, la randul 4 ?se inscriu, de asemenea , reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.?

In mod corespunzator, aceasta operatiune s-ar fi raportat si in declaratia recapitulativa trimestriala cod 390. Aduc drept argument prevederile O.A.N.A.F. nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" Reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care au fost efectuate livrarile de bunuri, se declara in declaratia recapitulativa intocmita pentru trimestrul in care reducerile de pret au fost acordate, indiferent daca in trimestrul respectiv valoarea reducerilor depaseste totalul livrarilor/achizitiilor de bunuri declarate, rezultand astfel o suma negativa.?

Avand in vedere faptul ca documentul ?credit-note? emis de catre firma X nu se refera la operatiuni comerciale derulate intre firma dvs. si firma mama, dupa parerea mea, operatiunea la care faceti referire nu este in sfera de TVA deoarece nu indeplineste cele patru conditii cumulative reglementate prin articolul 126 din Codul fiscal.

In acest context, pentru a fi impozabila in Romania d.p.d.v. al TVA, orice operatiunea trebuie sa indeplineasca patru conditii cumulative mentionate la articolul 126, alineatul 1:

    • operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;
    • locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie considerat in Romania, conform art. 132 sau 133;
    • livrarea bunurilor sau prestarea serviciului sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare;
    • livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie rezultatul desfasurarii unei activitati economice.

Simplul fapt ca firma mama coordoneaza activitatea grupului doar in virtutea faptului ca este actionar majoritar, nu inseamna ca efectueaza o tranzactie economica in relatie cu firma dvs.
Tocmai de aceea, daca situatia dvs. a fost corect prezentata in intrebarea formulata, consider ca valoarea sumei primite drept ?bonus? nu este in sfera de TVA, motiv pentru care nu se evidentiaza in jurnalul pentru vanzari si nu se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa trimestriala (inclusiv Intrastat, daca este cazul).

Inregistrarile contabile care pot fi efectuate in cele doua situatii posibile sunt:

 • in prima situatie, cand bonusul este de natura comerciala, acesta se inregistreaza prin formula contabila

401 = 767

si, daca factura initiala a fost deja achitata, prin formula contabila

5121/5124 = 401.

Acest bonus este in sfera de TVA si se raporteaza prin decont si declaratia recapitulativa.

 • in a doua situatie in care nu exista operatiuni de natura comerciala, ci doar operatiuni referitoare la costuri legate de ?management fee? sau alte servicii administrative alocate firmei dvs., suma primita de la firma mama poate fi inregistrata direct prin formula contabila

5124 = 767

si supusa impozitarii. O astfel de suma nu este in sfera de TVA, deci nu poate fi raportata ca operatiune de natura economica.

****************************

ISSN: 1842-8029

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de Fiscalitate nr. 37, Martie 2010":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Calendar ANAF. 10 declaratii trebuie depuse la fisc pana pe 27 mai 2024

  • Conform calendarulului oficial al ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna mai multe declaratii fiscale pana pe data de 27 mai 2024. Depunere declaratii fiscale la ANAF Depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Formularul 212. Categorii de contribuabili Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania...» citeste mai departe aici

 • De cand pot trece firmele la impozit micro daca nu angajeaza cel putin un salariat in 30 de zile?

  • O firma noua, inregistrata in 12.04.2024, daca nu reuseste sa angajeze un salariat in 30 zile, dar angajeaza un salariat in lunile urmatoare, din ce perioada poate trece la platitor de impozit pe venit microintreprindere? Multumesc. Trecere la regimul micro si conditia unui salariat – raspunsul specialistului: Conform prevederilor Codului fiscal, modificat si completat, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o microintreprindere sunt mentionate la art.47: (1) In sensul...» citeste mai departe aici

 • Solutii fiscal-contabile pentru antreprenorii implicati in actvitati de transport si logistica

  • Azi, cand toata lumea cauta disperat solutii salvatoare, singura la care pot apela acum contabilii/antreprenorii furnizori de servicii de transport si logistica este cunoasterea atenta a legii in vigoare. Pentru ca da, legea iti ofera nenumarate sanse de redresare financiara. Afla acum care sunt si cum poti accesa aceste surse sigure de finantare! Concret: Solutiile optime pentru finantarea unui nou parc auto, acum in plina criza financiara Cum poti beneficia de scutirea de TVA daca...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016