Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de TVA nr. 28, Iulie 2009 - pagina 2

16-Oct-2009
4475

Revista Romana de TVA

Nr. 28, Iulie 2009 - pagina 2Raportarea erorii prin decontul de TVA

expert contabil Simona Panait

In ambele situatii, prin decontul de TVA completat in luna curenta in care a avut loc corectarea deficientelor, sumele rezultate din corectia erorilor contabile trebuie in scrise cu semnul plus sau cu semnul minus la urmatoare le randuri din decontul de TVA reglementat prin O.M.E.F. nr. 1.746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ?Decont de taxa pe valoarea adaugata?, modificat si completat prin O.M.F.P. nr. 1.166 din 29 mai 2009:

 • randul 13 ?Regularizari taxa colectata?;
 • randul 25 ?Regularizari taxa dedusa?.

Asa cum se precizeaza prin aceste acte normative de reglementare:

 • la randul 13 se evidentiaza:
  ? sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 6, 7, 8, 9 si 10 din deconturile anterioare;
  ? orice alte sume datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial:
  a) acordarea de reduceri de pret;
  b) modificarea pretului de vanzare;
  c) nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea;
 • la randul 25 se evidentiaza:
  ? sumele rezultate din corectarea informatiilor;
  ? orice alte sume datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial:
  a) reduceri de pret acordate de furnizori/prestatori;
  b) modificarea pretului de achizitie;
  c) nedeclararea operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea, pentru informatiile de la randul 17, 18, 19, 20 din deconturile anterioare de taxa depuse la organele fiscale.


Raportarea erorii prin declaratiile informative

Orice eroare constatata in anul curent care se refera la operatiuni efectuate in anii precedenti pentru care exigibilitatea a intervenit anterior perioadei de declarare, desi eroarea este raportata prin decontul lunii curente in care s-a constatat (de exemplu luna mai 2009), legislatia va obliga sa completati si sa depuneti o noua declaratie informativa aferenta perioadei in care a avut loc efectiv operatiunea (de exemplu, luna decembrie 2008).

Declaratia informativa corectata se completeaza in functie de natura operatiunilor economice realizate:

 • daca este o livrare sau o achizitie rezultata din tranzactiile efectuate cu parteneri stabiliti pe teritoriul national, formularul semestrial ?Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA?, cod 394, reglementat prin ordinul O.A.N.A.F. nr. 702 din 14 mai 2007;
 • daca este o livrare sau o achizitie rezultata din tranzac tiile efectuate cu parteneri stabiliti pe teritoriul altor state membre, formularul trimestrial ?Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri?, cod 390, reglementat prin Ordinul O.A.N.A.F. nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului, modificat prin O.A.N.A.F. nr. 788 din 24 aprilie 2009.

Erorile contabile nu pot fi considerate erori materiale asa cum sunt cele reglementate prin O.M.E.F. nr. 179 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA.

Efectele fiscale ale corectarii erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile din proprie initiativa poate genera diferente suplimentare de plata reprezentand impozit pe profit sau TVA in situatia in care eroarea consta in neinregistrarea in evidenta contabila si fiscala a unor facturi emise. Daca apar astfel de situatii, nu va recomand sa calculati si sa virati din proprie initiativa majorarile de intarziere.

In astfel de situatii, in fisa sintetica pe platitor nu pot fi inregistrate pe debit sumele datorate rezultate din calcularea majorarilor de intarziere, iar achitarea acestora, care este operata la ?plati?, genereaza o plata suplimentara a unui debit nerecu noscut deoarece nu este declarat.

Altfel spus, majorarile de intarziere calculate din proprie initiativa nu pot fi declarate pentru a fi operate in fisa de evidenta ana litica pe platitor. In aceasta situatie, cu suma majorarilor de intarziere achi tate de dvs. se stinge o datorie curenta, declarata, fapt care denatureaza evidenta contabila a firmei dvs.

Intr-o prima etapa, depuneti declaratia rectificativa cod 101 si decontul de TVA completat la rubrica de regularizari.

In a doua etapa, solicitati organului fiscal listarea unei fise sintetice pe platitor din care sa rezulte majorarile de intarziere calculate automat de programul M.F.P. pentru impozitul pe profit. Pentru suma respectiva intocmiti un ordin de plata care trebuie depus la banca inainte de scadenta unui nou termen de plata a impozitului pe profit aferent anului curent.

Referitor la TVA, deoarece erorile corectate aferente unui an fiscal anterior sunt raportate prin randurile de regularizari din cadrul decontului de TVA completat si depus pentru perioada fiscala curenta, programul nu genereaza majorari de intarziere deoarece nu rezulta o diferenta de plata reprezentant baza de calcul a majorarilor de intarziere

Intotdeauna vor exista diferente intre suma ma jo ra rilor de intarziere calculate de dvs. si suma majorarilor de intarziere calculate prin programul care genereaza fisa sintetica pe platitor la organul fiscal de administrare a impozitelor si taxelor.

Majorarile de intarziere calculate de organul fiscal de administrare a impozitului pe profit reprezinta cheltuiala curenta a anului in curs, motiv pentru care se inregistreaza astfel:

 • constituirea obligatiei de plata care reprezinta cheltuiala nedeductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil:

 658 = 4481
?Alte cheltuieli de ?Alte datorii fata de
exploatare bugetul statului?
(analitic distinct)?

 • virarea obligatiei de plata:

 4481 = 5121
?Alte datorii fata de ?Conturi la banci in lei?
bugetul statului?

Trebuie sa aveti in vedere ca astfel de corectii nu mai pot fi efectuate si declaratia rectificativa nu mai poate fi completata si depusa la organul fiscal de administratie in cazul in care organele de inspectie fiscale au efectuat verificarea perioadei respective.

Erorile materiale din deconturile de TVA

Avand in vedere faptul ca nu se admite intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare, prin O.M.F.P. nr. 179 din 14 mai 2007 s-a reglementat procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata? cod 300, completat si depus la organul fiscal competent pentru raportarea operatiunilor economice realizate intr-o anumita perioada fiscala.

Acest act normativ se refera doar la corectarea erorilor materiale din cadrul deconturilor de TVA cod 300, completate si depuse de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare perioada fiscala in care se incadreaza.

Procedura reglementata prin O.M.F.P. nr. 179 din 14 mai 2007 nu este aplicabila erorilor materiale constatate in cadrul formularului ?Decont special de taxa pe valoarea adaugata? cod 301, completat si depus de catre persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile neinregistrate in baza articolului 153, dar inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in baza articolului art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Atentie!
? Nu este permisa corectarea erorilor mteriale dintr-un decont de TVA aferent unei perioade fiscale care a fost deja verificata d.p.d.v. fiscal, dovedit printr-un Raport de inspectie fiscala ca anexa la Decizia de impunere sau la Decizia de nemodificare a bazei de impunere.
? Nu este permisa corectarea erorilor materiale dintr-un decont de TVA aferent unei perioade fiscale care este in curs de verificare.

Acesta este motivul pentru care, cand solicitati pe baza de cerere organului fiscal competent corectarea erorilor materiale, la documentatia depusa sunteti obligat sa depuneti si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu va aflati intr-una sau in ambele situatii prezentate anterior.

*********************************************************

Procedura de corectare

expert contabil Simona Panait

Erorile constatate in cadrul unui decont de TVA depus la organul fiscal competent pot fi corectate atat din initiativa acestuia, cat si la solicitarea in forma scrisa formulata de catre persoana impozabila care a completat decontul respectiv.

Clasificarea erorilor materiale

Se pot corecta doar urmatoarele tipuri de erori constatate:

 • erori de transcriere constand in:
  ? preluarea eronata a sumelor din jurnalul pentru vanzari si jurnalul pentru cumparari;
  ? preluarea eronata a sumelor din jurnale;
  ? inversarea unor cifre din sumele consemnate in decont;
  ? preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare inscrise la:
 • randul 30: soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (randul 34 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA;
 • randul 32: soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (randul 35 din decontul perioa dei fiscale precedente);
 • inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de inspectie fiscala, desi o astfel de raportare nu este admisa;
 • inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata, la randul 32, a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara, desi la acest rand se completeaza doar soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 35 din decontul perioadei fiscale precedente).

In categoria erorilor materiale se incadreaza si omisiunea de a bifa caseta din decontul de TVA aferent perioadei fiscale de raportare in vederea solicitarii rambursarii TVA.

Corectarea erorilor materiale din initiativa organului fiscal competent

O astfel de corectie poate avea loc numai daca se poate identifica tipul erorii din decontul de TVA depus. O astfel de eroare poate fi identificata numai daca este:
? eroare de calcul;
? o preluare eronata a sumelor din decontul perioadei anterioare;
? o preluare eronata a sumelor din evidenta TVA.

Daca se descopera eroarea, dar nu poate fi identifi cata, organul fiscal transmite persoanei impozabile care a depus decontul o notificare scrisa prin care solicita deplasarea la sediul sau in scopul prezentarii documentelor justificative si a informatiilor necesare pentru identificarea erorii.

Corectarea erorilor materiale din initiativa persoanei impozabile

Daca erorile sunt constatate de persoana impozabila care a depus decontul, corectia acestora se efectueaza doar pe baza de cerere depusa fie la registratura organului fiscal competent, fie la posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Spre deosebire de erorile materiale din cadrul documentelor de plata a TVA care pot fi corectate numai daca cererea de corectare se depune in interiorul termenului de un an de la data efectuarii platii, corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se poate face in cadrul termenului de prescriptie de 5 ani.

*********************************************************


Termenul de depunere a cererii de corectare

expert contabil Madalina Paraschiv

Termenul de prescriere de 5 ani se calculeaza de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost depus decontul completat eronat.

De exemplu, daca pentru luna iulie 2007 ati depus un decont de TVA, iar in anul 2009 constatati o neconcordanta cu ocazia listarii unei fise analitice pe platitor pentru eliberarea unui certificat fiscal, trebuie sa procedati la depistarea erorii care a condus la o astfel de situatie. Din verificarea efectuata constatati faptul ca neconcordanta se datoreaza completarii eronate a decontului de TVA prin inversarea cifrei reprezentand valoarea livrarilor de bunuri taxabile cu cota standard TVA de 19%.

Astfel, in loc sa inscrieti in decontul de TVA operatiuni de vanzari realizate in luna iulie 2007 in valoare totala de 128.500 lei cu TVA colectata in suma de 24.415 lei, ati inscris operatiuni de vanzari in valoare
totala de 125.800 lei cu TVA colectata in suma de 23.902 lei.

Pentru eroarea identificata, trebuie sa solicitati corectarea deoarece se constata neconcordanta dintre:

 • evidenta contabila a firmei dvs. organizata si reflectata prin balanta sintetica de verificare a conturilor;
 • evidenta fiscala a organului fiscal competent reflectata prin fisa de evidenta analitica pe platitor.

Cererea de corectare se poate depune pana la data de 31 decembrie 2012, in cadrul termenului de prescriptie de 5 ani cuprins intre data de 1 ianuarie 2008 (anul imediat urmator anului 2007) si data de 31 decembrie 2012.

Daca cererea de corectare se depune dupa expirarea termenului de prescriptie, se considera ca recunoasteti si datorati diferentele suplimentare de plata a TVA.

Corectarea erorii constand in omisiunea solicitarii rambursarii TVA se efectueaza tot pe baza de cerere la care se anexeaza o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte:

 • constatarea omisiunii exprimarii solicitarii de rambursare;
 • exprimarea intentiei de indreptare a acestei erori materiale.

In aceasta situatie, cererea trebuie depusa in cadrul in tervalului cuprins intre data depunerii decontului initial si data depunerii decontului de TVA aferent perioadei fiscale urmatoare, fara a depasi termenul legal de depunere a acestui decont.

Termenul de solutionare a cererii privind rambursarea TVA este de 45 de zile de la data depunerii cererii insotite de declaratia pe proprie raspundere.

Corectarea erorilor materiale in baza dispozitiei de masuri comunicate de organul de inspectie fiscala

In situatia in care nu ati constatat din proprie initiativa anumite erori de natura materiala strecurate in cadrul de conturilor de TVA completate si depuse la organul fis cal de administrare a TVA, acestea pot fi descoperite de organul de inspectie fiscala. Orice echipa de inspectie fiscala incepe controlul prin verificarea, pentru fiecare pe rioada fiscala, a concordantei dintre:

 • jurnalul pentru cumparari/jurnalul pentru vanzari si:
  ? rulajele conturilor de venituri impozabile din sfera TVA;
  ? rulajul debitor al contului 4426 ?TVA de duc ti bi la?;
  ? rulajul creditor al contului 4427 ,,TVA colectata?;
  ? rulajul debitor si creditor al contului 4428 ?TVA neexigibila?;
  ? soldul debitor al contului 4424 ?TVA de recuperat?;
  ? soldul creditor al contului 4423 ?TVA de plata?;
 • jurnalul pentru cumparari/jurnalul pentru vanzari si decontul de TVA;
 • decontul de TVA si fisa analitica de evidenta pe platitor.

Daca echipa de inspectie fiscala constata in deconturile de TVA erori de natura materiala, este indreptatita sa dispuna corectarea acestora. Constatarile efectuate trebuie consemnate pe baza unui act administrativ fiscal denumit ,,Proces-verbal? al carui model-cadru este reglementat prin O.M.F.P. nr. 1.304 din 1 septembrie 2004 pri vind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala, modificat prin O.M.F.P. nr. 1.422 din 28 august 2006.

In baza Procesului-verbal intocmit, echipa de inspectie fiscala emite formularul ?Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala?, cod 14.13.27.18, reglementat prin O.M.F.P. nr. 1.939 din 28 decembrie 2004, aprobat de conducerea organului fiscal competent.

Prin acest act administrativ fiscal se mentioneaza:

 • motivul de fapt care a condus la incheierea unui astfel de act: constatarea erorilor de natura materiala;
 • consecintele deficientei constatate care a impus emiterea dispozitiei de masuri: sume suplimentare de plata sau sume de rambursat pentru care nu s-a solicitat rambursarea;
 • masura dispusa de organul de inspectie fiscala: corectarea erorilor materiale din decontul de TVA;
 • termenul pentru aducerea la indeplinire a masurii dispuse;
 • temeiul de drept prin mentionarea actului normativ incalcat;
 • precizari privind audierea firmei supuse verificarii referitoare la punctul de vedere asupra masurilor dispuse.

In baza dispozitiei de masuri prezentate in copie si original, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal de administrare cerere de corectare a erorilor materiale in cadrul termenului stabilit.

Rezultatul corectarii

Corectarea erorilor materiale se materializeaza prin emitera unei Decizii de corectare care este structurata conform modelului decontului de TVA in vigoare pentru perioada fiscala in care s-a intocmit decontul eronat.

Decizia se completeaza doar cu diferentele in plus sau in minus la randurile care au suferit modificari fata de suma eronat declarata. Decizia de corectare se intocmeste in doua exemplare, din care:

 • un exemplar se comunica persoanei impozabile care a depus cererea de corectare;
 • un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al plati torului de TVA.

Efectele corectarii

Indiferent cui apartine initiativa corectarii (persoana impozabila, organ fiscal de administrare, organ de inspectie fiscala), efectele corectarii erorilor materiale sunt aceleasi:

 • suma negativa de TVA care urmeaza a fi preluata dupa comunicarea Deciziei de corectare prin decontul perioadei fiscale urmatoare, la sectiunea ?Regularizari?, randul ?Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata reportata din perioada precedenta, pentru care nu s-a solicitat rambursare?;
 • suma pozitiva de TVA care urmeaza a fi preluata dupa comunicarea Deciziei de corectare prin decontul perioadei fiscale urmatoare la sectiunea ?Regularizari?, randul ?Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente neachitata pana la data depunerii decontului de TVA?.

Termenul de plata a diferentei pozitive de TVA este conditionat de data comunicarii deciziei de corectare, astfel:

 • pana la data de 5 a lunii urmatoare, daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna;
 • pana la data de 20 a lunii urmatoare, daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna.

In situatia in care, ca urmare a corectiilor, veti constata diferente suplimentare de plata TVA, nu calculati si nu virati din proprie initiativa majorarile de intarziere. In astfel de situatii, in fisa sintetica pe platitor nu pot fi inregistrate pe debit sumele reprezentand majorari calculate de dvs.

Plata acestora este operata la organul fiscal de administrare in fisa sintetica pe platitor la simbolul 9092 ?venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic, in curs de distribuire? chiar daca pe ordinul de plata in scrieti mentiunea ,,majorari de intarziere TVA din corectare eroare materiala?.

Deci, dupa primirea deciziei de corectare, solicitati organului fiscal listarea unei fise sintetice pe platitor din care sa rezulte majorarile de intarziere calculate automat prin programul M.F.P.
Pentru suma respectiva intocmiti un ordin de plata care trebuie depus la banca inainte de scadenta unui nou termen de plata a unui impozit, taxa sau contributie aferent anului curent.

Model privind cererea de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA:

-------------------------------------------------------

S.C. OVISOFT S.R.L.
J 40/3424/2001
CUI RO 398372

CERERE DE CORECTARE A ERORILOR MATERIALE
DIN DECONTUL DE TVA TRIMESTRUL II 2009

Subsemnatul Ovidiu Stefanescu, administrator al S.C. OVISOFT S.R.L., inregistrata in scopuri de TVA, avand codul unic de inregistrare RO45354943, in conformitate cu prevederile punctului 1 din anexa nr. 1 din cadrul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 179 din 14 mai 2007, va rog prin prezenta sa dispuneti corectarea erorilor materiale din decontul de TVA aferent trimestrului II 2009.

Erorile constatate sunt cele reglementate la punctul 2 litera a) din anexa nr. 1 din cadrul aceluiasi ordin si consta efectiv in preluarea eronata a sumelor evidentiate atat in jurnalul pentru vanzari, cat si in jurnalul pentru cumparari. Pentru conformitate, anexez la prezenta cerere cele doua jurnale in care au fost evidentiate toate operatiunile economice realizate de catre S.C. OVISOFT S.R.L. in cadrul trimestrului II 2009.

Mentionez faptul ca decontul initial a fost depus la Administratia Fi nantelor Publice a sectorului 4, fiind inregistrat cu nr. 206753/24.07.09.

Anexez la prezenta cerere, in original, decontul de TVA corect intocmit conform evidentelor fiscale intocmite in baza documentelor justificative si a jurnalelor de TVA.


Declar pe propria raspundere ca perioada pentru care se solicita prezenta corectare a erorilor materiale nu a fost supusa inspectiei fiscale. De asemenea, la data depunerii prezentei cereri, declar faptul ca S.C. OVISOFT S.R.L. nu se afla in cursul efectuarii unei inspectii fiscale.

S.C. OVISOFT S.R.L.
Adminstrator

Ovidiu Stefanescu

Anexe: 6 file

-------------------------------------------------------

*********************************************************

Erori din documente de plata a TVA

expert contabil Simona Panait

Procedura de corectare a erorilor materiale din documentele de plata

Erorile materiale din documentele de plata intocmite pentru plata TVA pot fi corectate de catre organul fiscal de administrare numai pe baza de cerere completata si de pusa de catre firma care a efectuat plata si a constatatul terior eroarea. La indreptarea erorilor materiale din documentele de plata, in situatia in care contul platitorului a fost debitat si contul bugetar a fost creditat, organul fiscal considera valabila plata de la momentul efec tuarii acesteia, in limita sumei inscrise in documentul de plata.

Procedura de indreptare a erorilor materiale este reglementata prin Ordinul ministrului economiei si
finantelor nr. 1.311 din 25 aprilie 2008.

Continutul cererii

Cererea de corectare a erorilor de aceasta natura nu este un formular tipizat regasit la organul fiscal de administrare.
Aceasta trebuie completata de asa maniera incat sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente obligatorii:

 • datele de identificare ale platitorului;
 • precizarea erorii pentru care se solicita corectarea;
 • modul de reconsiderare a platii eronat efectuate ini tial;
 • numarul si data documentelor prin care s-au stabilit sau au fost individualizate sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii materiale;
 • numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;
 • suma totala achitata prin documentul de plata initial;
 • data platii.

Pentru a motiva si a dovedi eroarea produsa, petenta trebuie sa anexeze la cerere, in copie, urmatoarele documente necesare identificarii platii considerate eronat efectuate:
? ordinul de plata;
? extrasul de cont;
? titlurile de creanta;
? orice alte documente.

Solutionarea favorabila a cererii privind corectarea unor astfel de erori materiale se efectueaza numai daca plata eronata se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii posibile:

 • plata s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel aferent TVA;
 • plata s-a efectuat intr-un cont bugetar curent, dar in baza unui cod fiscal eronat;
 • in contul bugetar aferent TVA au fost achitate si alte obligatii fiscale.

Cererea se depune la organul fiscal de administrare. In baza cererii primite, organul fiscal verifica in evidentele sale fiscale:

 • existenta erorii pentru care s-a solicitat corectarea;
 • indeplinirea conditiilor pentru incadrarea erorii la eroare materiala;
 • indeplinirea conditiilor de creditare a contului bugetar si de debitare a contului platitorului.

Spre deosebire de erorile materiale din cadrul deconturilor de TVA care pot fi corectate in termen de 5 ani de la data faptului gene rator si a exigibilitatii TVA, erorile materiale din documentele de plata pot fi corectate numai daca cererea se depune in interiorul termenului de un an de la data efectuarii platii.


Procedura de solutionare favorabila a cererii

Pe baza documentelor primite si a constatarilor efectuate, organul fiscal intocmeste documentul ?Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale? pe care il transmite trezoreriei in vederea co rec tarii erorii prin transferul sumei in contul bugetar corespunzator. Trezoreria storneaza plata eronata si opereaza plata corecta in contul bugetar corespunzator la data platii initiale.

Un exemplar al documentului ?Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori?, operat de trezorerie, se transmite firmei care a solicitat corectarea.


Alt tip de eroare materiala

Se considera eroare materiala si virarea obligatiilor de plata la alta unitate de trezorerie si contabilitate pu blica decat cea de care apartine debitorul. Intr-o astfel de situatie, cererea se depune la organul fiscal teritorial in raza caruia se afla trezoreria la care s-a efectuat plata. Acest organ fiscal inregistreaza cererea si anexele acesteia, pastreaza originalul dar, in vederea so lu tio narii, o transmite in copie organului fiscal de admi nistrare a impozitelor si taxelor firmei care a efectuat eroarea. Din acest moment, pentru solutionare, se respecta aceeasi procedura de corectare a erorilor materiale din documentele de plata.


Termenul de solutionare a cererii

Cererea debitorului de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata trebuie solutionata in termen de 45 de zile de la inregistrarea acesteia.


Erori privind platile efectuate in contul unic

Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, proportional cu obligatiile datorate. In situatia in care plata se efectueaza prin cont bancar, momentul platii se considera data la care bancile debiteaza contul platitorului conform mesajului electronic de plata transmis de banca platitorului.
Acest moment al platii poate fi dovedit prin extrasul de cont al firmei platitoare. Practic, se poate intampla ca o persoana impozabila, cu buna-credinta, sa efectueze o plata mai mare decat cuantumul creantei fiscale inscrise eronat intr-o declaratie fiscala pe care o corecteaza ulterior efectuarii platii.

Suma platita in plus se opereaza la organul fiscal de administrare in fisa sintetica pe platitor la simbolul 9092 ?venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic, in curs de distribuire?. Aceasta suma platita suplimentar poate fi utilizata pentru:
? acoperirea unei datorii de aceeasi natura, raportata prin declaratia fiscala urmatoare;
? acoperirea unei datorii de alta natura, raportata printr-o declaratie fiscala anterioara sau ulterioara platii suplimentare.

O suma platita suplimentar poate fi utilizata si pentru stingerea diferentelor datorate in plus fata de creanta fiscala initiala, asa cum se stabileste de catre organul de inspectie fiscala in baza unei decizii de impunere intocmite ca urmare a efectuarii unei inspectii fiscale.

Daca suma este platita suplimentar, cu buna-credinta din partea contribuabilului, dar suma respectiva nu a fost stinsa pana la data intocmirii deciziei de impunere, stingerea diferentelor suplimentare de plata astfel stabilite se efectueaza in limita sumei platite suplimentar. In acest caz, data platii este considerata data debitarii contului platitorului care este evidentiata in fisa analitica pe platitor cod 9092.

Astfel de situatii posibile sunt reglementate prin O.M.E.F. nr. 1.801 din 22 decembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008.

**********************************************

Editura recunoscuta CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Natiunile Unite nr. 4, Gemenii Center

Bucuresti, sector 5

Tel./Fax: 021.317.25.87

ISSN: 1843-9799

Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Economic: Mariana Netoiu
Director Creatie-Productie: Cristina Straton

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de TVA nr. 28, Iulie 2009 - pagina 2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • E-Factura: Bonurile fiscale SUB si PESTE 100 euro trebuie transmise prin sistem? Care sunt exceptiile

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro, cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca bon fiscal sau ca factura simplificata. Transmiterea facturilor...» citeste mai departe aici

 • Bunuri/produse cu risc fiscal ridicat 2024 vizate de e-Transport

  • Avem rugamintea sa ne prezentati daca lista cu bunuri cu risc fiscal se modifica cu data de 01.07.2024 si daca da prin ce text de lege, care sunt conditiile obligativitatii e transport pe teritoriul Romaniei, si care sunt conditiile pentru e transport pentru tranzactiile intracomunitare, extracomunitare, marfa in tranzit. Va multumim! RO e-Transport si lista bunurilor cu risc fiscal in 2024 – raspunsul specialistului: Potrivit Ordinului ANAF nr. 802/2022, bunurile cu risc fiscal ridicat...» citeste mai departe aici

 • OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim

  • OUG 87/2024, publicata in M. Of. nr. 608/28.06.2024, produce modificari in domeniul e-Transport, e-TVA, e-Factura, precum si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al tichetelor de masa pentru salariatii incadrari cu salariul minim. OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim I. Referitor la sistemul RO e-transport Pentru utilizatorii sistemului privind transporturile rutiere internationale de bunuri (prevazuti la art. 8 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....» citeste mai departe aici

 • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

  • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

 • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

 • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

  • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016