Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Revista Romana de TVA nr. 29, August 2009

23-Oct-2009
2085

Revista Romana de TVA

Nr. 29, August 2009


Regimul TVA al achizitiei unui autoturism din UE
expert contabil Simona Panait

Se factureaza sau nu penalizarile pentru neplata la termen a furnizorilor


expert contabil Madalina Paraschiv

Deducerea TVA in cazul realizarii unui bun imobil
expert contabil Simona Panait

Faptul generator si exigibilitatea in cazul vanzarii unor apartamante cu plata in rate
expert contabil Simona Panait

Insolventa
expert contabil Madalina Paraschiv

Faptul generator al lucrarilor de constructii
economist Andrei Gheorghiu


-------------------------------------------------------------------

Regimul TVA al achizitiei unui autoturism din UE

expert contabil Simona Panait

O societate comerciala inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a adus dintr-un alt stat membru un autoturism cu anul de fabricatie 2008. Factura nu cuprinde TVA achitata sau datorata in statul membru de provenienta al autoturismului cumparat.

Datoreaza TVA in Romania societatea comerciala care a cumparat autoturismul din alt stat membru adus in Romania?

Conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, este mijloc de transport nou un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului

de pasageri sau bunuri, cu conditia sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.

Daca autoturismul adus in Romania din alt stat membru este nou conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, societatea comerciala inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal are obligatia de a plati taxa pe valoarea adaugata in Romania, indiferent cine este vanzatorul din alt stat membru (o persoana fizica, o persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA, o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA).

Societatea comerciala fiind persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va plati efectiv taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei intracomunitare de mijloace de transport noi pentru ca beneficiaza de derogarea prevazuta la art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, care permite evidentierea acestei taxei in decontul de TVA la randurile 4 si 15, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 ? 1471.

Daca autoturismul adus in Romania din alt stat membru nu este nou conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, pentru stabilirea regimului de TVA aplicabil in Romania trebuie sa se analizeze cine este vanzatorul din celalalt stat membru.

1. In cazul in care vanzatorul este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in celalalt stat membru si care nu a aplicat regimul special pentru bunuri second-hand, cumparatorul din Romania o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania a comunicat codul sau de TVA vanzatorului care a aplicat scutirea de TVA pentru livrare intracomunitara, iar cumparatorului are obligatia sa impoziteze achizitia intracomunitara de bunuri. Pentru ca este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal nu va plati efectiv taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri pentru ca in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, va evidentia taxa aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri in decontul de TVA la randurile 4.1 si 15.1, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 ? 1471.

2. In cazul in care vanzatorul este o persoana neimpozabila, o persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA, o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA dar care a aplicat regimul special pentru bunuri second-hand sau o persoana care a aplicat similarul din alt stat membru al scutirii de taxa prevazute la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal (art. 136 din Directiva 2006/112/CEE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata) achizitia intracomunitara de bunuri nu este operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in Romania conform art. 126 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. c) din Codul fiscal. In acest caz nu conteaza faptul ca achizitia intracomunitara de bunuri este efectuata de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1 53 din Codul fiscal.

-------------------------------------------------------------------

Se factureaza sau nu penalizarile pentru neplata la termen a furnizorilor

expert contabil Madalina Paraschiv

O societate comerciala pe actiuni inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, printr-o sentinta comerciala din luna august 2009 a fost obligata la plata unor penalitati contractuale pentru neplata la termen catre un furnizor de bunuri livrate in cursul anilor 2004 si 2005.

Are furnizorul obligatia sa emita factura pentru aceste penalitati?

Conform art. 137 alin. (3) lit. b) si c) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pentru livrarile de bunuri nu cuprinde penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate; dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

Aceste penalizari, sume, dobanzi percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere nu se cuprind in baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru ca nu intra in sfera taxei pe valoarea adaugata si nu pentru ca reprezinta contravaloarea serviciilor de natura financiar-bancara scutite de taxa conform art. 141 alin. (2) din Codul fiscal.

La art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

La pct. 69 alin. (2) din normele metodologice, se precizeaza ca persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii scutita fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, nu are obligatia intocmirii unei facturi, dar operatiunile vor fi consemnate in documente potrivit legislatiei contabile. Emiterea facturii nu este interzisa fiind optiunea persoanei impozabile de a factura operatiunile respective. In situatia in care factura este emisa aceasta trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:

a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;
b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;
c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice, care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).

In concluzie, furnizorul bunurilor livrate in cursul anilor 2004 si 2005 nu trebuie sa emita factura daca penalizarile ce vor fi incasate, conform art. 137 alin. (3) lit. b) si c) din Codul fiscal, nu se cuprind in

baza de impozitare a taxei pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, deci nu intra in sfera taxei si nu intra sub incidenta prevederilor art. 155 alin. (1) din Codul fiscal.

-------------------------------------------------------------------

Deducerea TVA in cazul realizarii unui bun imobil

expert contabil Simona Panait

O societate comerciala pe actiuni inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal presteaza servicii de pregatire, coordonare si supervizare a lucrarilor de constructii-montaj pentru constructia unei cladiri. Bunul imobil la finalizarea lucrarilor de constructii-montaj va fi pus la dispozitie in mod gratuit unei institutii.

Se deduce taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii necesare realizarii bunului imobil ce va fi pus la dispozitia institutiei in mod gratuit?

Conform art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).

La pct. 2 alin. (1) si (2) din normele metodologice, se precizeaza ca in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din conditiile prevazute la lit. a) - d) nu este indeplinita.

In sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in sfera taxei trebuie sa se efectueze cu plata. Conditia referitoare la "plata" implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. O operatiune este impozabila in conditiile in care aceasta operatiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obtinuta este aferenta avantajului primit, dupa cum urmeaza:

a) conditia referitoare la existenta unui avantaj pentru un client este indeplinita in cazul in care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajeaza sa furnizeze bunuri si/sau servicii determinabile persoanei ce efectueaza plata, sau in absenta platii, cand operatiunea a fost realizata pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciile au fost colective, nu au fost masurabile cu exactitate sau au facut parte dintr-o obligatie legala;

b) conditia existentei unei legaturi intre operatiune si contrapartida obtinuta este indeplinita chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, respectiv ia forma unor cotizatii, bunuri sau servicii, reduceri de pret, sau nu este platit direct de beneficiar ci de un tert.

In sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata cu plata, operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si art. 129 alin. (4) din Codul fiscal, denumite ?livrari catre sine? si respectiv ?prestari catre sine?.

Lucrarile de constructii-montaj efectuate de prestatori externi reprezinta din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, conform pct. 13 alin. (4) lit. a) din normele metodologice, prestari de servicii legate de bunurile imobile pentru care TVA devine exigibila la data la care situatiile de lucrari sunt acceptate de beneficiar, in conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (4) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal.

Conform pct. 13 alin. (4) lit. a) din normele metodologice, serviciile legate de bunurile imobile cuprind operatiuni precum lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor.

Conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, factura se emite catre beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care situatiile de lucrari sunt acceptate de beneficiar (cand ia nastere faptul generator al taxei).

Serviciilor de pregatire si supraveghere lucrarilor de constructii-montaj efectuate de societate, de asemenea, sunt considerate din punct de vedere la taxei pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile pct. 13 alin. (4) lit. b) din normele metodologice, prestari de servicii legate de bunurile imobile. Pentru ca sunt prestate de societate care isi construieste bunul imobil, sunt servicii interne, care nu se autofactureaza, datorita aplicarii prevederilor pct. 6 alin. (1) din normele metodologice, potrivit carora in sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal, serviciile prestate de catre o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, in scopul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia, nu se considera ca fiind o prestare catre sine, daca din activitatea desfasurata rezulta operatiuni cu drept de deducere.

Conform art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, este prestare catre sine sau operatiune asimilata unei prestari de servicii efectuate cu plata utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei p ersoane impozabile, in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial.

Astfel, societatea trebuie sa colecteze taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, pentru operatiune asimilata prestarii de servicii efectuate cu plata reprezentand utilizarea bunurilor care fac parte din activele sale prin punere la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, (in cazul nostru institutiei) deoarece taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total.

Conform art. 1341 alin. (1) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal, pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4) lit. a) faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data prestarii serviciilor, respectiv la data punerii bunurilor la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, conform unui proces-verbal de predare-primire incheiat intre societate in calitate de predator si institutie in calitate de primitor.

Pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, baza de impozitare se determina conform art. 137 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, fiind suma cheltuielilor efectuate de persoana i mpozabila pentru realizarea prestarii de servicii, respectiv contravaloarea prestarilor de servicii legate de bunurile imobile efectuate de furnizori externi si valoarea serviciilor de pregatire si de supraveghere executarii lucrarilor de constructii-montaj pentru realizarea bunului imobil pus la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, de institutie.

Pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, se emite autofactura conform art. 155 alin. (2) din Codul fiscal, in conditiile prevazute la pct. 70 alin. (1) si (2) din normele metodologice, in care la rubricile prestator si beneficiar se trec denumirea societatii care pune la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit, de institutie, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al societatii.

Taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru achizitiile de bunuri mobile si servicii efectuate nu trebuie ajustata in situatia prezentata in care are loc o prestare catre sine prevazuta la art. 129 alin. (4) din Codul fiscal efectuata de societate si pentru care societatea are dreptul de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

-------------------------------------------------------------------

Faptul generator si exigibilitatea in cazul vanzarii unor apartamante cu plata in rate

expert contabil Simona Panait

O societate comerciala cu raspundere limitata, persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a construit un bloc cu apartamente in scopul vanzarii, incheind contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate care prevede transmiterea folosintei asupra fiecarui apartament la data semnarii contractului, iar posesia la data achitarii integrale a pretului.

Cand intervine faptul generator si exigibilitatea taxei pentru fiecare apartament vandut cu plata in rate cu clauza expresa prevazuta in contract privind transmiterea dreptului de posesie la data achitarii integrale a pretului de catre cumparator?

Conform art. 1341 alin. (3) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri imobile, faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator.

Si in cazul prezentat in care vanzare este cu plata in rate faptul generator si exigibilitatea taxei pentru livrarea partilor din bunul imobil intervin la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator, in conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (3) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal.

Insa stabilirea momentului transmiterii titlului de proprietate si implicit a datei la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxei pentru livrarea partilor din bunul imobil conform art. 1341 alin. (3) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie stabilit conform prevederilor Codului civil.

Conform art. 1295 din Codul fiscal ?vanzarea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi numarat. In materie de vanzare de imobile, drepturile care rezulta prin vazarea perfecta intre parti, nu pot a se opune, mai inainte de transcriptiunea actului, unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat, dupa lege, oarecare drepturi asupra imobilului vantut?.

Conform art. 1315 din Codul civil ?obligatia de a preda imobilele se indeplineste din partea vazatorului prin remiterea cheilor, daca e vorba de o cladire, sau prin remiterea titlului de proprietate?.

De asemenea, potrivit art. 1361 din Codul civil ?principala obligatie a cumparatorului este de a plati pretul la ziua si la locul determinat prin contract?.

Prin urmare transmiterea imediata a dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului are loc in conditiile in care vanzatorul este proprietarului lucrului vandut, lucrul vandut este determinat individual si partile nu amana transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment ulterior incheierii contractului, de exemplu pana la plata integrala a pretului. Prin aceasta clauza contractuala nu se incalca prevederile art. 1295 din Codul civil referitoare la transferul proprietatii ?de indata ce partile s-au invoit?, deorece nu sunt imperative, chiar daca lucrul vandut este individual determinat. Daca partile prin contract au amanat transferul proprietatii pana la implinirea unui termen, de exemplu pana la plata pretului, conform art. 1017-1018 din Codul civil transferul proprietatii se amana pana la realizarea evenimentului.

Conform art. 1846 din Codul civil dreptul de posesie inseamna ?detinerea unui lucru? sau ?folosirea unui drept?, deptul de folosinta reprezinta dreptul de a percepe fructele, iar dispozitia este dreptul de a dispune de un bun.

Astfel, posesia este dreptul de a stapani bunul, este un element de drept, iar nu unul de fapt (care rezulta din stapanirea concreta a bunului). Folosinta cuprinde atat utilizarea bunului, cat si culegerea fructelor acestuia. Dispozitia inseamna atat dispozitia materiala asupra asupra bunului (in cazul bunurilor corporale, exprima posibilitatea de a modifica forma lucrului, a transforma, distruge sau consuma substanta acestuia), cat si dispozitia juridica, respectiv posibilitatea instrainarii in tot sau in parte a dreptului de proprietate.

Ca regula vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate in momentul in care se realizeaza acordul de vointa intre vanzator si cumparator. Dar, partile pot deroga de la aceasta regula printr-o clauza speciala, expres prevazuta in contractul de vanzare-cumparare, prin care se amana transferul proprietatii pentru un moment ulterior incheirii contractului, de exemplu pana la termenul predarii lucrului vandut sau a platii pretului.

Rezulta ca spre deosebire de dreptul de posesie si folosinta care poate fi detinut si de catre o alta persoana decat titularul dreptului de proprietate, dispozitia nu poate fi exercitata decat de titularul dreptului de proprietate si posibilitatea instrainarii in intregul sau sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui bun apartine exclusiv persoanei care detine dispozitia.

Avand in vedere dispozitiile Codului civil privind posibilitatea de se amana transferul proprietatii asupra bunului pentru un moment ulterior incheierii contractului de vanzare-cumparare, de exemplu pana la data platii integrale a pretului, in cazul din exemplul nostru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator, in sensul art. 1341 alin. (3) din Codul fiscal, are loc la momentul platii integrale a pretului in cazul in care partile in contractul de vanzare-cumparare, expres se prevede ca se amana transferul proprietatii pentru un moment ulterior incheirii contractului, respectiv pana la termenul platii in intregime a pretului.

Insa, in conformitate cu prevederile art. 1342 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, anticipat faptului generator exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.

Prin urmare societatea din exemplul nostru care vinde parti dintr-un bun imobil considerat nou conform art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 3 din Codul fiscal, este obligata sa colecteze taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare rata incasata care reprezinta avansuri, in sensul art. 1342 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Potrivit pct. 69 alin. (4) din normele metodologice, regularizarea facturilor emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

Pentru fiecare rata incasata societatea din exemplul nostru trebuie sa emita factura, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat fiecare rata, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Codul fiscal.

Toate facturile emise pentru fiecare rata incasata se vor regulariza conform pct. 69 alin. (4) din normele metodologice.

*******************************************

Click aici pentru pagina urmatoare!

*******************************************

Editura recunoscuta CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Natiunile Unite nr. 4, Gemenii Center

Bucuresti, sector 5

Tel./Fax: 021.317.25.87

ISSN: 1843-9799

Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Economic: Mariana Netoiu
Director Creatie-Productie: Cristina Straton

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Revista Romana de TVA nr. 29, August 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Ordonantele privind somajul tehnic se MODIFICA (ministrul Muncii)
  • Ministrul Muncii, Violeta Alexandru anunta ca pregateste completari la Ordonantele pentru “somaj tehnic”. Una dintre modificari prevede ca si avocatii a caror activitate a fost afectata de starea de urgenta sa primeasca ajutor de la stat. O alta modificare consta in faptul ca PFA-urile care nu au decat conturi personale vor putea comunica exclusiv electronic cu bancile ale caror clienti sunt, pentru a-si putea deschide si conturi pentru persoana fizica autorizata. "Am...» citeste mai departe aici

 • Obligatii fiscale de plata si declarative aferente indemnizatiilor de somaj tehnic. Depunerea Declaratiei 112
  • Consultantul nostru fiscal ne vorbeste despre obligatiile fiscale de plata si declarative aferente indemnizatiilor de somaj tehnic si modul in care trebuie completata Declaratia 112. In formularea explicatiilor oferite, plecam de la urmatoarea situatie: O societate trimite in somaj tehnic o parte din salariati, in perioada 23-31.03.2020. Ordonanta 30/2020 cu modificarile ulterioare, arata la art.XI (7) ca "termenul de plata si declarea obligatiilor fiscale cf.alin (5) este data de 25,...» citeste mai departe aici

 • Angajatorii risca amenzi enorme daca nu respecta contractele de somaj tehnic
  • Inspectoratul Teritorial de Munca Braila a publicat recent un comunicat de presa prin care informeaza ca angajatorii pot risca amenzi enorme in cazul in care salariatii lor continua sa presteze munca daca au fost deja trimisi in somaj tehnic. Angajatorii ce si-au intrerupt sau redus total sau partial activitatea, trimitându-si angajatii in somaj tehnic, risca amenzi serioase daca ii pun pe cei din urma sa munceasca atât timp cât se afla intr-o asemenea situatie. „Practic,...» citeste mai departe aici

 • Ministrul Economiei: Luam in calcul mai multe scenarii privind salariatii bugetari
  • Salariatii bugetari ar putea si ei sa beneficieze de anumite masuri fiscale din partea statului, potrivit declaratiilor facute de ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Acesta a declarat, duminica seara, ca in Guvern sunt discutii in care se iau in calcul mai multe scenarii privind salariatii bugetari. "Avem discutii in Guvern si evident ca luam in calcul mai multe scenarii referitoare si la personalul bugetar. In primul rand ar trebui sa stiti ca un bugetar cand...» citeste mai departe aici

 • IMM-urile si microinteprinderile vor beneficia de granturi pentru plata dobanzilor si comisioanelor
  • Ministerul Finantelor Publice anunta ca firmele mici si mijlocii, precum si microintreprinderile care vor accesa linii de credite si imprumuturi pentru investitii cu garantii de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobanzilor si comisioanelor de administrare si risc pe urmatorii 1-3 ani in limita a 800.000 de euro pentru fiecare intreprindere. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei,...» citeste mai departe aici

 • Se modifica Ordinul nr. 147/2020: Notificarea privind depunerea Formularul 230 va fi intarziata(Proiect de Ordin)
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus in dezbatere publica un nou proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a modelului si continutului unor formulare, dar si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din Ordinul presedintelui ANAF nr.147/2020, cu modificarile ulterioare - publicat in data de 03.04.2020. Actul normativ prevede modificarea Ordinului...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016