Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de TVA nr. 29, August 2009 - pagina 2

23-Oct-2009
3631

Revista Romana de TVA

Nr. 29, August 2009 - pagina 2


-------------------------------------------------------------------

Insolventa

expert contabil Madalina Paraschiv

O societate comerciala cu raspundere limitata inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, avand ca obiect principal de activitate prestari de servicii in domeniul industrial, a intrat in insolventa incepand 15 iulie 2009.

Conform art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, pentru serviciile prestate clientilor inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, incepand cu data intrarii in insolventa s-au aplicat masurile de simplificare de taxa pe valoarea adaugata. In acelasi mod au procedat furnizori de bunuri/prestatorii de servicii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, aplicand masurile de simplificare de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile/prestarile efectuate catre societate aflata in insolventa incepand cu data de 15 iulie 2009.

Se exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata din facturi primite de la furnizori dupa data de 15 iulie 2009, cu data de emitere anterioara datei de 15 iulie 2009 (data deschiderii procedurii de insolventa)?

De exemplu s-a primit pe data de 26 august 2009 o factura cu TVA avand data emiterii 5 iulie 2009, care nu a fost evidentiata in decontul de taxa pe luna iulie 2009.

Conform art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, masurile simplificate de taxa pe valoarea adaugata se aplica bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate incepand cu data de 15 iulie 2009 de sau catre societatea comerciala cu raspundere limitata din exemplul nostru aflata in insolventa incepand cu aceasta data, cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul, daca este indeplinita conditia obligatorie ca atat furnizorul/prestatorul cat si beneficiarul sa fie persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Prin urmare factura fiind emisa pe data de 5 iulie 2009 inseamna ca se refera la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care faptul generator al taxei, respectiv data livrarii/prestarii este anterioara datei de 15 iulie 2009, si pentru care nu erau aplicabile prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Conform art. 145 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

Pentru exercitarea de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a dreptului de deducere pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau trebuie indeplinite urmatoarele cerinte prevazute la art. 145 alin. (2) si art. 146 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal:

a) bunurile si/sau serviciile respective au fost sau urmeaza a fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere;

b) persoana impozabila trebuie sa detina o factura prin care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Conform art. 1471 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de deducere se exercita prin decontul de taxa, respectiv se scade din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, in aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.

Conform art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-a primit factura dreptul de deducere se exercita prin decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite conditii si formalitati de exercitare a dreptului de deducere sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care a luat nastere dreptul de deducere. In cazul in care s-a depasit perioada de 5 ani se solicita deducerea prin scrisoare recomandata, insotita de facturi, in original, la organele fiscale competente, care vor raspunde la cerere in termen de treizeci de zile lucratoare de la data scrisorii recomandate. Dreptul de deducere se va exercita in aceasta situatie in decontul aferent perioadei fiscale in s-a primit autorizarea de deducere a taxei de la autoritatea fiscala competenta.

Daca factura emisa in data de 5 iulie 2009 (din exemplul nostru) se refera la operatiuni pentru care faptul generator si exigibilitatea taxei a luat nastere in luna iunie 2009 pentru ca termenul de emitere a facturii pentru aceste operatiuni, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, era pana la data de 15 iulie 2009 inclusiv, factura trebuia evidentiata in decontul pentru luna iunie 2009 cu termen de depunere 27 iulie 2009, la randul ?Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%?. Factura fiind primita pe data de 26 august 2009 trebuia evidentiata in decontul pentru luna august

2009 cu termen de depunere 25 septembrie 2009, la randul ?Regularizari TVA dedusa? fara sa se solicite autoritatii fiscale competente dreptul de deducere, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 145 alin. (2) si art. 146 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv bunurile si/sau serviciile achizitionate au fost sau urmeaza a fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si factura cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.


-------------------------------------------------------------------

Faptul generator al lucrarilor de constructii

economist Andrei Gheorghiu

Asa cum se reglementeaza prin art. 1341 alin. (4), faptul generator pentru lucrarile de constructii-montaj si alte servicii prestate in acest domeniu, decontate pe baza de situatii de lucrari, ia nastere intr-unul din urmatoarele doua momente stabilit prin contractul incheiat:

  •  la data emiterii situatiilor de lucrari;
  • la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.

Regimul fiscal al garantiilor in constructii

  • d.p.d.v. al impozitului pe profit:

Pentru garantiile de buna executie acordate clientilor in baza clauzelor contractuale, constructorii pot sa constituie cheltuieli cu provizioanele, considerate deductibile d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil, asa cum sunt reglementate prin Codul fiscal la art. 22 alin. (1) lit. b) si punctul 52 din Normele de aplicare a Codului fiscal.

Astfel de provizioane se constituie trimestrial numai pentru lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, fie la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate, fie la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

Inregistrarea pe venituri a cheltuielilor cu provizioanele constituite pentru garantiile de buna executie se efectueaza pe masura inregistrarii cheltuielilor cu remedierile, dar nu mai tarziu de expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

  • d.p.d.v. al taxei pe valoarea adaugata:

Incepand cu anul 2007 nu a mai fost admisa amanarea exigibilitatii TVA pentru suma reprezentand contravaloarea garantiilor de buna executie acordate beneficiarului de catre constructor pentru lucrarile efectuate. Prin modificarile aduse Codului fiscal, bugetul de stat nu a mai fost de acord sa suporte acest efort financiar care reprezinta in realitate efectul unei relatii contractual existente intre un constructor si beneficiarul serviciilor sale.

Initial, pentru perioada 1 ianuarie 2004 ? 31 decembrie 2006, garantiile de buna executie pentru lucrarile de constructii au fost reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la art. 135 ?Faptul generator si exigibilitatea ? cazuri speciale? alin. (6): ?Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructiimontaj ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia?.

Amanarea exigibilitatii era aplicabila numai in situatia in care erau respectate doua conditii cumulative:

1. garantia era retinuta efectiv din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj efectuate de constructor si acceptate de beneficiar;
2. retinerea garantiei era reflectata in factura fiscal emisa de constructor.

Amanarea exigibilitatii nu a fost aplicabila pentru garantiile de buna executie constituite in numerar pe baza depozitelor bancare sau a scrisorilor de garantie bancara.

Practic, amanarea exigibilitatii TVA aferente garantiilor inscrise pe facturile fiscale, a avut loc fie pentru intervalul cuprins intre data receptiei provizorii si data receptiei finale, fie pentru intervalul cuprins intre data receptiei provizorii si data incasarii anticipate a garantiei, anterior efectuarii receptiei definitive.

Modul de inregistrare contabila a garantiilor evidentiate pe facturile fiscale emise de constructori si retinute din contravaloarea lucrarilor prestate a fost reglementat prin O.M.E.F. nr. 1.561 din 19 octombrie 2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala (M.Of. nr. 982 din 26 octombrie 2004).

Ulterior, alin. (6) al art. 135 a fost exclus din Codul fiscal prin Legea nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 666/01.08.06) care a intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2007. Totusi, prin aceasta lege, la punctul 140, au fost inserate dispozitii tranzitorii pentru lucrarile de constructii incepute, dar facturate anterior datei de 31.12.2006.

Dispozitiile tranzitorii se regasesc si in prezent la art. 161 alin. (21): ?Pentru garantiile de buna executie retinute din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj, evidentiate ca atare in facturi fiscale pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale in vigoare la data constituirii garantiilor respective, in ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata?.

?In baza prevederilor Legii nr. 343/2006 privind modificarea Codului fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 nu a mai fost admisa reducerea bazei de impozitare a TVA cu contravaloarea garantiilor acordate, motiv pentru care factura pentru lucrarile de constructii-montaj se emite la valoarea integrala rezultata din situatiile de lucrari intocmite de constructor si acceptate de beneficiar.

Astfel, intreaga valoare a situatiilor de lucrari, acceptata la plata, reprezinta baza de impozitare a TVA.

D.p.d.v. al TVA, sumele reprezentand garantii acordate clientilor nu reprezinta operatiuni economice in sfera de aplicare a TVA, deoarece nu pot fi considerate nici: 

  • livrari de bunuri, asa cum sunt definite la art. 128: ?transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar?;
  • prestari de servicii, asa cum sunt definite la art. 129: ?orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri?.

Din acest motiv, garantiile acordate beneficiarilor lucrarilor in constructii nu sunt operatiuni din sfera de aplicare a TVA deoarece nu indeplinesc prima conditie din cele patru cumulative enumerate la art.

126 alin. (1), chiar daca urmatoarele trei conditii sunt indeplinite pentru orice bun imobil situat pe teritoriul Ro maniei:

1. operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;
2. locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie considerat in Romania, conform art. 132 sau 133;
3. livrarea bunurilor sau prestarea serviciului sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare;
4. livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie rezultatul desfasurarii unei activitati economice.

Desi garantiile nu intra in baza de impozitare a TVA, beneficiarul lucrarilor are dreptul sa achite constructorului valoarea facturii emise, diminuata cu valoarea garantiei stabilite prin contract. Pentru

garantiile acordate, constructorul nu trebuie sa emita in mod expres o factura separata deoarece garantia nu reprezinta o operatiune economica de livrare de bun sau de prestare de serviciu si nici o reducere de pret acordata ulterior livrarii sau prestarii. Totusi, daca un beneficiar solicita constructorului o astfel de factura pentru garantia acordata, constructorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie o mentiune de genul: ?suma care nu intra in sfera de TVA reprezentand garantie acordata conform contractului nr. .../data?.

O astfel de factura poate fi utilizata doar ca document justificativ pentru inregistrarea contabila a garantiei:

  • acordate de catre constructor beneficiarului sau prin formula contabila:

2678 = 411
?Alte creante imobilizate? ?Clienti?

  • primite de beneficiar din partea constructorului, prin formula contabila:

404 = 167
?Furnizori de imobilizari? ?Alte imprumuturi si datorii asimilate?

*******************************************

Editura recunoscuta CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Natiunile Unite nr. 4, Gemenii Center

Bucuresti, sector 5

Tel./Fax: 021.317.25.87

ISSN: 1843-9799

Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Economic: Mariana Netoiu
Director Creatie-Productie: Cristina Straton

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de TVA nr. 29, August 2009 - pagina 2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016