Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Revista Romana de TVA nr. 31, Octombrie 2009 - pagina 2

29-Oct-2009
1889

Revista Romana de TVA

Nr. 31, Octombrie 2009 - pagina 2

Facturarea bunurilor deteriorate si a celor lipsa din gestiune

expert contabil Simona Panait

Agricultura. Monografii contabile specifice
Agricultura. Monografii contabile specifice
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Vezi detalii

O societate comerciala, persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, avand ca obiect de activitate comercializarea de materiale de constructii depoziteaza marfurile intr-un depozit pe baza de contract de depozitare. In contractul de depozitare este prevazuta raspunderea depozitarului pentru bunurile furate, deteriorate sau stricate din cauza acestuia.

In urma inventarierii efectuate s-au constatat bunuri lipsa in gestiune, bunuri deteriorate partial si bunuri deteriorate integral. Intre depozitar si deponent s-a incheiat proces-verbal de constatare a bunurilor lipsa in gestiune si a bunurilor partial deteriorate din cauza depozitarului.

Pentru bunurile lipsa in gestiune societatea a emis factura catre depozitar cu TVA.

Pentru bunurile partial deteriorate, care nu pot fi vandute, dar care pot fi utilizate de catre societate ca mostre pe santiere s-a convenit ca depozitarul sa plateasca o despagubire de 50% din valoare, pentru care societatea (deponentul) a emis factura fara TVA?

S-a procedat conform Codului fiscal?

Conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, este asimilata livrarii de bunuri efectuate cu plata sau constituie livrare catre sine, considerata operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) - c).

Conform art. 128 alin. (8) lit. a) ? c) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri efectuata cu plata urmatoarele operatiuni:

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme;

c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege (sunt cele care sunt deductibile la calculul profitului impozabil).

In sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal:

a) prin cauze de forta majora se intelege:

1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale;

2. razboi, razboi civil, acte de terorism;

3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora;

b) prin bunuri pierdute se intelege bunurile disparute in urma unor calamitati naturale, cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, sau a unor cauze de forta majora;

c) prin bunuri furate se intelege bunurile lipsa din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie, care este acceptata de societatile de asigurari;

La pct. 6 alin. (9) din normele metodologice sunt stabilite urmatoarele conditii in care conform art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, conditii care trebuie indeplinite in mod cumulativ:

a) bunurile nu sunt imputabile;

b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente;

c) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic.

La pct. 6 alin. (10) din normele metodologice, se precizeaza ca prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal, referitoare la ajustarea dreptului de deducere, nu se aplica in situatiile in care, conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se considera ca are loc o livrare de bunuri cu plata, cu exceptia casarii activelor corporale fixe.

La societatea din exemplul nostru s-au constatat bunuri lipsa din gestiune care conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal constituie livrare catre sine si operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, pentru care se emite factura cu TVA prin autofacturare conform art. 155 alin. (2) din Codul fiscal si pct. 70 din normele metodologice, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;

b) data emiterii;

c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;

d) pentru situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codul fiscal la rubrica cumparator se inscriu informatiile mentionate la lit. c);

e) denumirea si descrierea bunurilor livrate

f) valoarea bunurilor, exclusiv taxa;

g) cota de taxa aplicabila;

h) valoarea taxei colectate.

Baza de impozitare a taxei se determina conform art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, in cazul prezentat fiind pretul de cumparare al bunurilor respective.

Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalul pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal, ca taxa colectata.

De asemenea, pentru bunurile distruse total se procedeaza ca si in cazul bunurilor lipsa din gestiune daca nu se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. 6 alin. (9) din normele metodologice in care bunurile de natura stocurilor degradate calitativ nu constituie livrare de bunuri efectuata cu plata conform art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal.

In cazul bunurilor deteriorate partial pe care societatea le-a ridicat de la depozitar pentru a fi utilizate in scopul promovarii pe santiere a materialelor de constructii comercializate se aplica prevederile art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, conform carora nu constituie livrare de bunuri si operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, acordarea altor bunuri in scopul stimularii vanzarilor.

Pentru aceasta operatiune ce se incadreaza la art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, nu se emite factura prin autofacturare conform art. 155 alin. (2) pentru ca nu este livrare catre sine in sensul art. 128 alin. (4) si nici conform art. 155 alin. (1) pentru ca nu este livrare de bunuri efectuata cu plata in sensul art. 128 alin. (1).

Pentru dezpagubirea incasata in cuantumul de 50% din valoarea de inregistrare nu trebuie intocmita factura pentru ca nu constituie operatiune impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata conform art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, nefiind indeplinita conditia referitoare la existenta unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii efectuate cu plata prevazute la art. 128 ? 130 din Codul fiscal.

Pentru a fi aplicabile prevederile art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, societatea din exemplul nostru trebuie sa prezinte un plan de afaceri care sa cuprinda actiunile promotionale prin incercarea produselor si/sau acordare de produse fara plata in scopul stimularii vanzarilor, sa consemneze efectuarea actiunilor promotionale in documente, iar cantitatile si valorile bunurilor acordate in mod gratuit sa fie rezonabile.

Documentele pentru justificarea stimularii vanzarilor sunt documente primare, justificative, oficiale, neoficiale, interne, externe care contin informatii (cantitative, valorice, descriptive) privind actiunile promitionale desfasurate.

------------------------------------------------------

Obligatiile privind TVA pentru serviciile de intermediere

economist Andrei Gheorghiu

O persoana fizica romana care incheie o conventie civila pentru intermediere cu o persoana juridica straina (din Comunitate), ce obligatii privind TVA are?

Serviciile de intermediere constituie activitate economica, in sensul a rt. 127 alin. (2), iar persoana fizica care realizeaza de o maniera independenta si indiferent de loc activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activitati este considerata persoana impozabila in sensul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal.

Conform art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, o persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie beneficiaza de aplicarea regimului special de scutire de taxa pentru intreprinderile mici pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea regimului special de scutire de taxa pentru intreprinderile mici este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

O operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii prevazute la pct. 47 alin. (3) din normele metodologice:

a. realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal;

b. operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile; si

c. suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii, sunt nesemnificative.

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146;

b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;

c) este obligata sa mentioneze pe orice factura o referire la art. 152 din Codul fiscal, pe baza careia se aplica scutirea.

Conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa, conform art. 153.

Conform pct. 62 din normele metodologice, persoanele care aplica regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.

In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, in termenul prevazut de lege, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele fiscale competente inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele de control vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal;

b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.

Serviciile de intermediere efectuate de persoana fizica din exemplul nostru vor fi operatiune impozabila in Romania din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata conform art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, daca locul lor va fi in Romania conform art. 133 alin. (2) lit. e), f), g) si i) din Codul fiscal, dupa caz.

Conform pct. 62 din normele metodologice, persoan fizica din exemplul nostru are obligatia sa tina evidenta cu ajutorul jurnalului pentru vanzari numai a serviciilor de intermediere care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) lit. e), f), g) si i) din Codul fiscal, dupa caz, si sa tina evidenta bunurilor si serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.

Conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, la atingerea sau depasirea plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, persoana fizica din exemplul nostru are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.

------------------------------------------------------

Deducerea TVA pentru combustibil la o societate cu asociat unic

expert contabil Madalina Paraschiv

Daca o societate comerciala, persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu asociat unic care nu are angajati si care are un autovehicul cu o capacitate sub 3500 tone achizitionat inainte de 1 mai 2009 are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata pentru combustibil destinat fuctionarii autovehicului respectiv in condtiile in care desfasoara lucrari de tamplarie si dulgherie?

In perioada 1 mai 2009 ? 31 decembrei 2010, in conformitate cu prevederile art. 1451 din Codul fiscal, nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata aferente combustibilului achizitionat necesar functionarii vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane , cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusive pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.

In cazul vehiculelor exceptate se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145, 146 -1471.

Vehiculele pentru care se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii lor sunt definite la pct. 451 din normele metodologice de la titlul VI astfel cum au fost modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr. 488/2009.

De asemenea trebuie sa se retina ca un autovehicul care prin constructie si echipare (conform cartii tehnice) cum ar fi autofurgoneta este destinat transportului mixt, respectiv atat transportului de persoane, cat si transportului de marfuri, chiar daca are o greutate sub 3.500 kilograme si scaune pentru pasageri si sofer mai putin de 9 scaune nu se supune limitarii dreptului de deducere a taxei aferente achizitiei de combustibil conform art. 1451 din Codul fiscal, nefiind vehicul rutier motorizat, care este destinat exclusiv pentru transportul rutier de persoane.

In cazul autovehiculului din exemplul nostru, chiar daca este utilizat numai de asociatul unic pentru deplasarea la si de la locul de desfasurare a activitatii de tamplarie si dulgherie, daca nu este prin constructie si echipare (conform cartii tehnice) destinat transportului mixt, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii, deoarece nu se poate dovedi utilizarea sa exclusiv pentru activitatea economica desfasurata si neutilizarea in scopul personal al asociatului unic.

------------------------------------------------------

Inactivitate temporara - Decizia privind aprobarea sau respingerea cererii

expert contabil Madalina Paraschiv

Solutionarea cererii se materializeaza fie prin aprobarea cererii, fie prin respingerea acesteia pe baza de referat motivat. In baza referatului se emite Decizia privind aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

Decizia privind aprobarea cuprinde:

 • perioada pentru care este aprobata aplicarea regimului derogatoriu;
 • conditiile de aprobare ale acestui regim de declarare.

Decizia privind respingerea cuprinde motivarea respingerii, cu referire la:

? constatarea nerespectarii conditiilor cumulative de acordare;

? existenta riscului de producere a fenomenului de evaziune fiscala.

Comunicarea deciziei

Decizia se comunica firmei petente printr-una din ur -

ma toarele modalitati reglementate prin Codul de proce -

ra fiscala:

 • prin prezentarea petentei la sediul organului fiscal com petent si preluarea sub semnatura a deciziei, caz in care data comunicarii se considera data preluarii sub semnatura;
 • prin remiterea de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal, sub semnatura, caz in care data comunicarii se considera data remiterii sub semnatura;
 • prin posta, la domiciliul fiscal al firmei petente, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, caz in care data comunicarii se consideradata semnaturii de primire;
 • prin fax sau e-mail, daca se asigura confirmarea primirii acestuia;
 • prin publicitate.

Atentie!

Regimul de declarare derogatoriu se aproba doar pentru perioade mai mari de 12 luni, dar fara a depasi 36 de luni.

Decizia de aprobare sau respingere se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, impreuna cu Referatul privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

Contestarea deciziei

Deoarece este un act administrativ fiscal, decizia de respingere a cererii privind aplicarea regimului derogatoriu de declarare se poate contesta in baza prevederilor cuprinse de la articolul 205 la 209 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

Solutionarea contestatiei formulate este de competenta organelor fiscale emitente a deciziei de respingere.

Riscul nerespectarii conditiilor de aplicare a regimului derogatoriu

De rentinut!

Pe intreaga perioada aprobata a regimului derogatoriu de declarare, organul fiscal este indreptatit sa verifice daca sunt respectate cumulativ toate conditiile impuse de lege pentru aplicarea acestuia.

Nerespectarea conditiilor enumerate conduce implicit la anularea aprobarii primite pentru aplicarea acestui regim de declarare. In baza constatarilor efectuate, organul fiscal competent anuleaza aprobarea acordata si transmite catre firma in cauza o notificare din care sa rezulte ca inceteaza aplicarea regimului derogatoriu de declarare a impozitelor, taxelor si contributiilor.

Regimul derogatoriu nu mai este aplicabil incepand cu luna in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile cumulative impuse prin lege.

Incetarea regimului de declarare derogatoriu

Regimul derogatoriu inceteaza si dupa expirarea perioadei pentru care a fost aprobat. Dupa incetarea aplicarii acestui regim, se continua din oficiu regimul de declarare aplicabil anterior obtinerii regimului derogatoriu, fara a interveni modificari in vectorul fiscal.

In situatia in care cererea initiala a fost depusa pentru o perioada mai mica de 36 de luni, de exemplu pentru 24 de luni, regimul derogatoriu poate fi acordat pentru inca o perioada de 12 luni, dar numai pe baza de cerere, in conditiile aceleiasi proceduri de acordare.

Termene de depunere a declaratiilor fiscale

Daca un astfel de regim a fost aprobat, nu se depune nicio declaratie in cadrul perioadei aprobate de aplicare a regimului derogatoriu.

Ca exceptie de la aceasta re gula, pentru fractiunile de an fiscal din afara perioadei de aplicare a regimului, se depun doar urmatoarele de cla ratii la termenele impuse de lege:

 • Declaratie privind impozitul pe profit, cod 101;
 • Decont privind accizele, cod 120;
 • Decont privind impozitul la titeiul din productia in terna, cod 130.

Vector fiscal

Modificarea privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si incetarea aplicarii unui astfel de regim se inscrie in vectorul fiscal al firmei care a solicitat aceasta facilitate.

Nu trebuie confundata notiunea de firma aflata in inactivitate temporara cu firma declarata inactiva d.p.d.v. fiscal. Firmele care se afla in regim derogatoriu de declarare nu sunt considerate inactive si de aceea nu se includ in lista contribuabililor declarati inactivi, care urmeaza un alt regim juridic decat cei cu inactivitate temporara.

Totusi, in ambele situatii, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, atat firmele care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi, cat si firmele aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA se opereaza din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus notificarea de incetare temporara a activitatii.

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, firme le respective pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

Retineti!

Aprobarea regimului derogatoriu de declarare va scuteste de anularea temporara a inregistrarii in scopuri de TVA.

------------------------------------------------------

Editura recunoscuta CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Natiunile Unite nr. 4, Gemenii Center

Bucuresti, sector 5

Tel./Fax: 021.317.25.87

ISSN: 1843-9799

Presedinte: George Straton

Director General: Florin Campeanu

Director Economic: Mariana Netoiu

Director Creatie-Productie: Cristina Straton

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Revista Romana de TVA nr. 31, Octombrie 2009 - pagina 2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Ce declaratii se depun in noiembrie la ANAF?
  • Prin cele de mai jos, va oferim lista declaratiilor fiscale pe care le aveti de depus, dupa caz, la unitatile fiscale, la termenele-limita stabilite prin lege: 15 zile de la data de cand nu se mai realizeaza venituri Depunerea Declaratiei de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate - Formularul 604 Se depune pentru inregistrarea in evidenta persoanelor fizice fara...» citeste mai departe aici

 • CNIPMMR nu este de acord cu introducerea unei taxe de solidaritate de 2%
  • Avand in vedere intentia de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% din fondul de salarii, platite de angajator, in contextul mutarii contributiilor de la angajator la angajat. CNIPMMR face urmatoarele precizari: I. In prezent contributiile platite exclusiv de angajator, sunt urmatoarele - Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale - 0,25% - Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - 0,85% - Asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale - 0,15%-0,85%...» citeste mai departe aici

 • La 25 octombrie 2017 e termenul pentru plata primei rate din impozitul pe venitul din activitati agricole si a CASS
  • Va aducem la cunostinta ca miercuri, 25 octombrie 2017, este termenul limita de plata a 50% din impozitul pe venit si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole stabilite pe baza de norma de venit. Veniturile din activitati agricole sunt veniturile obtinute din desfasurarea, in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, a: cultivarii produselor agricole vegetale, exploatarii...» citeste mai departe aici

 • Veniturile aferente stocurilor de produse. Monografia contabila si baza impozabila corecta
  • In analiza de mai jos, societatea este persoana juridica romana. Productia se vinde drept marfa catre persoane fizice cu raport de gestiune si casa de marcat. Monografia folosita este urmatoarea: 601=301 x 345=711 x+2 371=345 x +2 (omit nota contabila de adaos comercial) 411 = 707 x+5 607 = 371 x+2 La sfarsitul lunii stocul in raportul de gestiune este zero. Contul 707 si 711 se inchid prin contul 121. Stabilim daca in baza de impozitare pentru venitul microintreprinderii intra doar contul 707...» citeste mai departe aici

 • Loteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 22 octombrie
  • Extragerea bonurilor fiscale castigatoare emise intre 1 si 30 septembrie 2017 este programata duminica, 22 octombrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica, 22 octombrie 2017, va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"