Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Revista Romana de TVA nr. 32, noiembrie 2009

27-Nov-2009
3381

Revista Romana de TVA

Nr. 32, Noiembrie 2009

Cuprins
 • Modificari in ceea ce priveste impozitul pe profit
 • Locul prestarii serviciilor de expertiza a bunurilor mobile din punct de vedere
  al TVA
 • Regimul fiscal al operatiunilor de import dintr-o tara din afara Uniunii Europene
 • Regimul fiscal al unei livrari intracomunitare de bunuri
 • Tratamentul din punct de vedere al TVA al unor bunuri vandute si refacturate
 • Vanzare de active corporale fixe catre un stat membru UE

Modificari si completari ale Codului fiscal
cu privire la taxa pe valoarea adaugata

expert contabil Madalina Paraschiv

Modificarile si completarile Codului fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, au fost impuse de obligatia statului roman de a transpune in legislatia fiscala prevederile cuprinse in trei directive europene, care modifica Directiva C.E. nr. 112 din 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

La randul ei, modificarea Directivei nr. 112/2006 a fost impusa de strategia Comisiei de modernizare si simplificare a modului de operare a sistemului comun de TVA, cu privire la optimizarea functionarii pietei interne.

Cele trei directive de modificare au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene in data de 12 februarie 2009 sub denumirea de ?Pachet TVA pentru uniformizarea politicii fiscale la nivelul statelor membre?.
Pachetul TVA cuprinde:

- Directiva nr. 8 din 12 februarie 2008 cu privire la locul de prestare a serviciilor;
- Directiva nr. 9 din 12 februarie 2008 referitoare la stabilirea detaliata a normelor privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare;
- Directiva nr. 117 din 16 decembrie 2008 cu privire la combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare.

Prevederile cuprinse in directivele enumerate urmeaza sa se aplice de la data de 1 ianuarie 2010, de catre toate statele membre.

Sinteza modificarilor aduse prin directivele europene

Directiva nr. 8 din 12 februarie 2008:

- locul de prestare a serviciilor ? s-au stabilit doua reguli generale de taxare, in situatia in care prestatorul si beneficiarul sunt stabiliti in state membre diferite:
1. daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila catre o alta persoana impozabila, serviciile au locul si se impoziteaza acolo unde este stabilit beneficiarul, indiferent de faptul ca este o persoana impozabila stabilita in interiorul Comunitatii sau in afara acesteia;
2. daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila catre o persoana neimpozabila, serviciile au locul si se impoziteaza acolo unde este stabilit prestatorul.
- Pentru impozitarea serviciilor la locul de consum, s-au reglementat si exceptii de la cele doua reguli generale:
- serviciile legate de bunuri imobile se impoziteza la locul unde se afla bunul imobil;
- serviciile de restaurant si catering se impoziteaza la locul prestarii efective
- depunerea declaratiilor recapitulative pentru serviciile prestate catre persoane impozabile stabilite in Comunitate ? primul termen de depunere a declaratiei recapitulative este data de 15 februarie 2010.

Directiva nr. 9 din 12 februarie 2008:

- procedura de solutionare pe cale electronica a cererilor de rambursare a TVA primite de la persoanele impozabile din Romania pentru diverse achizitii efectuate din state membre ? aceste cereri sunt transmise electronic autoritatii fiscale din fiecare stat membru din care operatorii economici romani solicita rambursarea TVA;
- procedura de solutionare pe cale electronica a cererilor de rambursare primite de la autoritatile fiscale din alte state membre, in baza cererilor depuse de operatorii economici stabiliti in Comunitate, pentru achizitiile efectuate din Romania;
- restrangerea termenului de solutionare electronica a cererilor de rambursare la 4 luni, spre deosebire de termenul de 6 luni, asa cum a fost anterior datei de 1 ianuarie 2010;
- extinderea termenului de depunere a cererii de rambursare la 9 luni, spre deosebire de termenul de 6 luni, asa cum a fost anterior datei de 1 ianuarie 2010.

Fiecare dintre cele doua proceduri impun:
- schimbul pe cale electronica de informatii si documente necesare solutionarii cererilor de rambursare;
- termene precise de solutionare a cererilor de rambursare;
- plata de dobanzi, in situatia in care termenele de solutionare nu sunt respectate.

Directiva nr. 117 din 16 decembrie 2008:

- modificarea obiectului, a perioadei si a termenului de depunere a declaratiilor recapitulative:
- obiect: declaratiile se depun pentru operatiunile intracomunitare efectiv impozabile, referitoare la:
- livrari si achizitii intracomunitare de bunuri;
- servicii;
- perioada: declaratiile recapitulative urmeaza a fi depuse lunar, nu trimestrial, asa cum s-au depus pana in anul 2009;
- termen: declaratiile recapitulative urmeaza a fi depuse pana pe data de 15 a lunii urmatoare faptului generator, nu pana la data de 25 a trimestrului urmator faptului generator, asa cum s-au depus pana in anul 2009.

Modificarile cuprinse in cele trei directive au fost transpuse in Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Asa cum rezulta din titlul ordonantei, pe langa prevederile cuprinse in cele trei directive de modificare, noile dispozitii care intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2010 au mai avut in vedere si completarea legislatiei, impusa de urmatoarele aspecte:

- evitarea procedurii de infringement (abatere de la prevederile legale), care a fost prenotificata Romaniei de catre Comisia Europeana in cursul lunii iulie 2009. Prenotificarea s-a efectuat cu privire la informatiile obligatorii care trebuie inscrise in facturi, motiv pentru care s-a eliminat obligativitatea inscrierii in facturi a unor mentiuni care nu sunt reglementate prin Directiva nr. 112/2008;
- alinierea la jurisprudenta Curtii Europene de Justitie a:

 • definirii sediului fix si a persoanei stabilite, din punctul de vedere al TVA;
 • deducerii TVA in cazul aplicarii taxarii inverse.

Modificari si completari aduse prin O.U.G. nr. 109 din 7 octombrie 2009

Sintetic, principalele modificari, completari si abrogari efectuate au vizat urmatoarele articole si alineate din Codul fiscal, titlul VI ?Taxa pe valoarea adaugata?:

- articolul 126 alineatul (8) litera b) cu privire la achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
- inserarea alineatului (21) in cadrul articolului 127 cu privire la ?Persoane impozabile si activitatea economica?, prin care se reglementeaza situatiile in care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile devin persoane impozabile;
- articolul 127 alineatul (8) cu privire la definirea grupului fiscal unic;
- articolul 129 alineatul (3) litera b) cu privire la cesiunea bunurilor necorporale;
- abrogarea articolul 129 alineatul (6) cu privire la tranzactiile succesive in cadrul unei prestari de servicii;
- articolul 132 alineatul (1) literele e) si f) cu privire la livrarea de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila;
- articolul 1321 alineatul (5) cu privire la locul achizitiei intracomunitare efectuate de catre un cumparator revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania;
- articolul 133 alineatele (1), (2) si (3), cu privire la locul prestarii de servicii;
- inserarea alineatelor (4), (5), (6) si (7) in cadrul articolului 133 cu privire la locul prestarii de servicii;
- inserarea alineatelor (4), (5), (6) si (7) in cadrul articolul 134 cu privire la definit iile necesare pentru stabilirea faptului generator si a exigibilitatii TVA;
- articolul 1341 cu privire la exceptiile referitoare la faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii;
- articolul 137 alineatul (1) litera e) cu privire la baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii;
- articolul 138 litera b) cu privire la situatiile de reducere a bazei de impozitare;
- articolul 146 alineatul (1) cu privire la conditiile de exercitare a dreptului de deducere;
- articolul 1472 cu privire la rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania;
- articolul 149 alineatul (1) litera a) cu privire la ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital, prin redefinirea bunurilor de capital;
- articolul 149 alineatul (3) literele a) si b) cu privire la inceperea perioadei de ajustare;
Modificarile cuprinse in cele trei directive au fost transpuse in Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul -articolul 149 alineatul (5) cu privire la modalitatea de ajustare;
- inserarea unui nou alineat, alineatul (51) in cadrul articolului 149 cu privire la ajustarea TVA pe parcursul perioadei de ajustare;
- articolul 150 cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania;
- articolul 151 cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare;
- articolul 1512 alineatul (3) cu privire la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei;
- abrogarea literei c) din cadrul articolului 152 alineatul (8) cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
- articolul 1521 alineatul (9) cu privire la regimul special pentru agentiile de turism;
- articolul 1522 alineatul (12) cu privire la regimul special pentru bunurile second-hand, opere de arta, Obiecte de colectie si antichitati;
- articolul 153 cu privire la inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA;
- articolul 1531 cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare;
- articolul 154 privind prevederile generale referitoare la inregistrare;
- articolul 155 alineatele (4) si (5) cu privire la facturare;
- articolul 1551 alineatele (1) ? (3) cu privire la alte documente;
- articolul 1561 alineatele (2), (4) ? (6) si (62) cu privire la perioada fiscala;
- articolul 1563 cu privire la alte declaratii;
- articolul 1564 cu privire la declaratia recapitulativa;
- articolul 157 alineatele (2) ? (4) si (7) privind plata taxei la buget;
- introducerea alineatului (3) din cadrul articolul 159 cu privire la corectarea documentelor;
- articolul 160 cu privire la masurile de simplificare.

Prin O.U.G. nr. 109/2009 s-au mai efectuat modificari si completari ale articolelor si alineatelor care nu sunt In cadrul titlului VI privind TVA, dar care au legatura cu modul de abordare a regulilor si principiilor de impozitare TVA, a operatiunilor economice realizate de persoane impozabile si neimpozabile.

Sintetic, principalele modificari si completari efectuate, care au vizat alte capitole din Codul fiscal, dar care au implicatii in sfera TVA, sunt:

- articolul 7 alineatul (1) punctul 24 cu privire la definirea persoanei juridice romane si a persoanei juridice infiintata potrivit legislatiei europene;
- articolul 7 alineatul (1) punctul 25 cu privire la definirea persoanei juridice straine;
- articolul 7 alineatul (1) punctul 29 cu privire la definirea rezidentului;
- articolul 8 alineatul (2) cu privire la definirea sediului permanent;
- articolul 8, dupa alineatul (7), cu privire la obligativitatea inregistrarii contractelor de prestari servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei;
- articolul 11 alineatul (12) cu privire la tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
- introducerea, dupa articolul 28, a unui nou articol, 281, cu privire la ?Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene?;
- articolul 1251 alineatul (1) cu privire la definirea produselor accizabile, a importului, a intreprinderii mici, a vanzarii la distanta si a mijloacelor de transport noi;
- articolul 1251 cu privire la:

 • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania;
 • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei;
 • persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania.

Detalierea modificarilor si completarilor semnificative efectuate la titlul VI ?Taxa pe valoarea adaugata?:

1. referitor la articolul 126 alineatul (8) litera b) cu privire la achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare:

S-au modificat conditiile prin care o achizitie intracomunitara de bunuri nu este impozabila in Romania, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

? achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care nu este stabilita in Romania, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru;
? achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective, in Romania, de catre cumparatorul revanzator;
? bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul revanzator sunt expediate sau transportate direct in Romania, dintr-un alt stat membru decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre persoana denumita ?beneficiar?, in cadrul unei livrari ulterioare;
? beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
? beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator.

2. referitor la articolul 129 alineatul (3) litera b) cu privire la cesiunea bunurilor necorporale:
La acest articol s-a inserat mentiunea prin care transferul si cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare reprezinta prestare de servicii, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate.

3. referitor la articolul 1321 alineatul (5) cu privire la locul achizitiei intracomunitare efectuate de catre un cumparator revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania :

Prin completari se face precizarea ca obligatiile persoanelor implicate in operatiuni triunghiulare urmeaza a fi reglementate prin norme.

4. referitor la articolul 133 alineatele (1), (2) si (3) cu privire la locul prestarii de servicii:

Din modificarile efectuate cu privire la locul prestarii de servicii, rezulta faptul ca pentru aplicarea regulilor de taxare trebuie sa avem in vedere doua principii, conform carora:

- persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile, in baza prevederilor articolului 126 alin. (1) ? (4), este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
- o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.

Daca pana la 31 decembrie 2009 inclusiv este reglementata o singura regula generala privind locul de prestare a serviciilor, respectiv locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate, conform alineatului (1) al articolului 133, incepand cu data de 1 ianuarie 2010 sunt reglementate doua reguli generale rezultand din:

- alineatul (2), prin care s-a modificat locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare. In acest context, locul serviciilor se considera locul unde persoana respectiva, care primeste serviciile, isi are stabilit sediul activitatii sale economice. In situatia in care serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, care nu coincide cu sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla sediul fix. Daca persoana impozabila nu are un loc de desfasurare a activitatii, dar nici un sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila respectiva isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita;

- alineatul (3), prin care s-a modificat locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila. In acest context, locul serviciilor se considera locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului care nu coincide cu locul activitat ii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. Daca prestatorul nu are un loc de desfasurare al activitatii, dar nici un sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

5. referitor la inserarea alineatelor (4), (5), (6) si (7) in cadrul articolului 133 cu privire la locul prestarii de servicii:
Cele doua reguli generale, de la alineatele (1), (2) si (3), nu sunt aplicabile in situatia in care anumite servicii se incadreaza la exceptiile enumerate prin alineatele (4), (5), (6) si (7).

Astfel, prin exceptie de la cele doua reguli generale, indiferent de faptul ca beneficiarul este persoana impozabila sau neimpozabila, pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
- locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
- locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;
- locul prestarii efective, in cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
- locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;
- locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
- locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire in afara Comunitatii.

Punctul de sosire a unui transport de calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii. In cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.

Astfel, prin exceptie de la cea de a doua regula generala, in care beneficiarul este persoana neimpozabila, pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

- locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
- locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
- locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile;
locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, in cazul:
? serviciilor constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
? serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
? evaluarilor bunurilor mobile corporale;
- locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul urmatoarelor servicii:

a) inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
b) operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
c) transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
d) serviciile de publicitate;
e) serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
f) operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
g) punerea la dispozitie de personal;
h) acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
i) serviciile de telecomunicatii;
j) serviciile de radiodifuziune si televiziune. In situatia in care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita
in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
k) serviciile furnizate pe cale electronica. In cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se considera ca locul prestarii este in Romania;
l) obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la literele anterioare. Pentru serviciile enumerate la literele i), j), k) este aplicabila urmatoarea regula: in situatia in care serviciile de telecomunicatii, serviciile de radiodifuziune si televiziune si serviciile furnizate pe cale electronica sunt prestate catre o persoana neimpozabila, locul prestarii este in Romania, daca:

 • serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
 • serviciile au fost prestate de o persoana care:

? are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii;
? are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate;
? in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.

O alta exceptie de la prima regula generala, in care beneficiarul este persoana impozabila, nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania, daca:
- serviciile constau in: ? activitati accesorii transportului (incarcare, descarcare, manipulare) si servicii
similare acestora;

 • lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale;
 • transport de bunuri efectuate in Romania;

- utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

Inca o exceptie de la cea de a doua regula generala, in care beneficiarul este persoana neimpozabila, se refera la serviciile de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung. Pentru astfel de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

In Romania, daca:
- aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate;
- beneficiarul persoana neimpozabila este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania;
- utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

In afara Comunitatii, daca:
- aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate;
- beneficiarul persoana neimpozabila este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii;
- utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.
Nota: in aceasta exceptie nu se incadreaza:

 • serviciile de inchiriere pe termen scurt;
 • serviciile de leasing de mijloace de transport.

6. referitor la articolul 1341, exceptiile privind faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii:
Ca regula generala, faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, dar cu anumite exceptii, reglementate in mod expres prin lege.

Aceste exceptii se refera la:
- livrari de bunuri, pentru care livrarea se considera a fi:
- data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai in cazul bunurilor livrate in baza unui contract de consignatie;
- data acceptarii bunurilor de catre beneficiar in cazul bunurilor transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii;
- data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie in cazul livrarii bunurilor din stocurile la dispozitia clientului;
- data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar in cazul livrarilor de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile.
Nota: In cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.

In aceasta ?exceptie la exceptie? nu se incadreaza contractele de leasing!
- servicii pentru care prestarea se considera a fi, in functie de prevederile contractuale:
- fie la data la care sunt emise situatiile de lucrari, rapoartele de lucru si alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate, fie la data acceptarii serviciilor de catre beneficiari in cazul urmatoarelor tipuri de prestari de servicii care determina decontari sau plati succesive:

 • servicii de constructii-montaj;
 • consultanta;
 • cercetare;
 • expertiza;
 • alte servicii similare.

Nota: Indiferent de prevederile contractuale, perioada de decontare nu poate depasi un an.
- fie la datele specificate in contract, pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fie la data emiterii unei facturi, pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari de servicii care se efectueaza continuu:
? livrari de gaze naturale, de apa;
? servicii de telefonie;
? livrari de energie electrica;
? alte servicii similare.

Nota:
Perioada de decontare nu poate depasi un an.
- daca prestarea de servicii nu a incetat, la expirarea fiecarui an calendaristic pentru prestarile de servicii prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati succesive pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in baza prevederilor art. 150 alin. (2).

Articolul 150 alineatul (2) se refera atat la persoana impozabila, cat si la persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA care este beneficiar al serviciilor ce au locul prestarii in Romania, conform art. 133 alin. (2), si care sunt prestate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei.

7. referitor la articolul 137 alineatul (1) litera e) cu privire la baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii:

Modificarea se refera la introducerea notiunii de ?valoare de piata?, care reprezinta baza de impozitare TVA in urmatoarele situatii:
? are loc un schimb de bunuri si prestari de servicii;
? au loc plati in natura, integral sau partial;
? valoarea platii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita.

Valoarea de piata reprezinta:
- pentru bunuri: o suma care nu este mai mica decat pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
- pentru servicii: o suma care nu este mai mica decat costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului.

8. referitor la articolul 149 alineatul (1) litera a) cu privire la ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital, prin redefinirea bunurilor de capital:
Modificarea consta in redefinirea bunurilor de capital pentru care se efectueaza ajustarea, caz in care ajustarea are loc doar pentru bunurile de capital a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare cu 5 ani, prevedere care nu estereglementata in legislatia aplicabila pana la data de 1 ianuarie 2009.

Astfel, bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane.

9. referitor la articolul 149 alineatul (3) literele a) si b) cu privire la inceperea perioadei de ajustare:
Modificarile referitoare la inceperea perioadei de ajustare pot fi observate din tabelul comparativ alaturat:

Conform modificarilor efectuate prin O.U.G. nr. 109/2009

Conform Codului fiscal aplicabil pana la data de 1 ianuarie 2010:

(3) Perioada de ajustare incepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de
capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute
la alin. (2) lit. b), care sunt construite.

(3) Perioada de ajustare incepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite.

10. referitor la inserarea unui nou alineat, alineatul (51) in cadrul articolului 149, cu privire la ajustarea TVA pe parcursul perioadei de ajustare:
Noua reglementare prevede faptul ca ajustarile pentru acelasi bun de capital pot fi efectuate succesiv in cadrul perioadei de ajustare ori de cate ori apar evenimente care genereaza ajustarea, fie in favoarea persoanei impozabile, fie in favoarea statului.

11. referitor la articolul 150 cu privire la persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania :
Din cadrul acestui articol a fost eliminat alineatul (3), conform caruia orice persoana care inscrie taxa pe o factura sau in orice alt document care serveste ca factura este obligata la plata acesteia.

12. referitor la articolul 1521 alineatul (9) cu privire la regimul special pentru agentiile de turism:
Fata de reglementarea in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2010, prin care agentiile de turism erau obligate sa inscrie distinct in documente mentiunea ?TVA inclusa? in cazul serviciilor unice pentru care se aplica regimul special, aceasta obligatie a fost eliminata prin reformularea articolului 1521 alineatul (9).

13. referitor la articolul 1522 alineatul (12) cu privire la regimul special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati:
Fata de reglementarea in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2010, prin care persoanele impozabile revanzatoare erau obligate sa inscrie distinct in documente mentiunea ?TVA inclusa si nedeductibila?, aceasta obligatie a fost eliminata, prin reformularea articolul 1521 alineatul (12).

14. referitor la articolul 153 cu privire la inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA:
Modificarea se refera la obligativitatea persoanelor impozabile de a se inregistra in scopuri de TVA in situatia in care efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

De asemenea, se impune inregistrarea in scopuri de TVA in Romania a persoanei impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b).

Solicitarea inregistrarii se efectueaza dupa cum urmeaza:
- inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita, in sensul art. 1251 alin. (2), in alt stat membru;
- inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita, in sensul art. 1251 alin. (2), in alt stat membru, care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului art. 150 alin. (2) din legislatia statului membru respectiv;
- inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) si c), care implica:

 • livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
 • prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);
 • operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
 • achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.

15. referitor la articolul 1531 cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare:

Incepand cu anul 2010, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153, daca:

- presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului art. 150 alin. (2) din legislatia altui stat membru. Inregistrarea se efectueaza inainte de prestarea serviciului;
- primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2). Inregistrarea se efectueaza inainte de primirea serviciului.

Nota: O astfel de inregistrare in scopuri de TVA nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau numai pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru.

16. referitor la articolul 154 privind prevederile generale referitoare la inregistrare:
Prin alineatul (4) s-a introdus obligativitatea persoanelor inregistrate in scopuri de TVA de a transmite codul de inregistrare in scopuri de TVA:
- in baza prevederilor articolului 153: tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;
- in baza prevederilor articolului 1531:

 • furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) ? (6) si art. 151;
 • beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului art. 150 alin. (2) din alt stat membru.

17. referitor la articolul 1551 alineatele (1) ? (3) cu privire la alte documente:
S-a introdus obligativitatea persoanei impozabile sau a persoanei juridice neimpozabile care trebuie sa achite taxa in conditiile art. 150 alin. (2) ? (4) si (6), sa autofactureze suma avansurilor platite cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in situatia in care nu a primit o factura de la furnizor sau prestator pana la aceasta data.

La primirea facturii referitoare la operatiunile pentru care s-a achitat avansul, pe factura se inscrie o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura.

18. referitor la articolul 1561 alineatele (2), (4) ? (6) si (62), cu privire la perioada fiscala:
Una dintre modificari consta in faptul ca persoana impozabila care are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie:
? cifra de afaceri din anul precedent;
? o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

19. referitor la articolul 1564 cu privire la declaratia recapitulativa:
In situatia in care realizeaza operatiuni intracomunitare, toate persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in baza prevederilor articolului 153 sau 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente o declaratie recapitulativa.

Elementele de noutate, fata de legislatia in vigoare pentru perioada anterioara datei de 1 ianuarie 2010, constau in urmatoarele aspecte:
- schimbarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic in luna calendaristica;
- devansarea termenului de depunere din data de 25 a lunii urmatoare trimestrului de raportare in data de 15 a lunii urmatoare lunii de raportare;
- extinderea obiectului declaratiei de la livrari si achizitii de bunuri la prestari si primiri de prestari servicii.

20. referitor la introducerea alineatului (3) din cadrul articolul 159 cu privire la corectarea documentelor:
Prin acest nou alineat se reglementeaza posibilitatea persoanelor impozabile care au fost supuse unui control fiscal, iar in urma acestuia au fost stabilite deficiente privind stabilirea corecta a taxei colectate, care genereaza diferente suplimentare de plata la bugetul general consolidat, de a emite facturi de corectie catre beneficiarii bunurilor si prestarilor de servicii.

Pe facturile astfel emise trebuie sa se inscrie mentiunea ca sunt emise dupa control. Evidentierea lor se face in mod distinct in jurnalul pentru vanzari, fiind raportate prin decontul de TVA intr-o rubrica separata. Pentru sumele TVA inscrise in astfel de facturi, beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 ? 1471.

21. referitor la articolul 160 cu privire la masurile de simplificare:
De la acest articol a fost eliminata litera b) din cadrul alineatului (2), conform careia se aplica masurile de simplificare pentru bunurile si serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa.

Astfel, de la data de 1 ianuarie 2010 se aplica masurile de simplificare doar pentru urmatoarele doua operatiuni:

 • livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, asa cum sunt definite prin O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, asa cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 ? Codul silvic.

Detalierea modificarilor si completarilor care se refera la alte titluri din Codul fiscal, dar care au legatura cu aplicarea TVA

1. referitor la articolul 7 alineatul (1) punctul 24 cu privire la definirea persoanei juridice romane si a persoanei juridice infiintate potrivit legislatiei europene:
Persoana juridica romana este definita drept orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei.
Persoana juridica infiintata in baza legislatiei europene este definita drept orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene.

2. referitor la articolul 7 alineatul (1) punctul 25 cu privire la definirea persoanei juridice straine:
Persoana juridica straina este definita drept orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata in baza legislatiei europene care nu are sediul social in Romania.

3. referitor la articolul 7 alineatul (1) punctul 29 cu privire la definirea rezidentului:
Rezident poate fi considerat: orice persoana juridica romana; orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania; orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene;

4. referitor la articolul 8 alineatul (2) cu privire la definirea sediului permanent:
Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 271.

5. referitor la articolul 8, dupa alineatul (7), cu privire la obligativitatea inregistrarii contractelor de prestari servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei:

Persoanele juridice romane beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, trebuie avuta in vedere data de incepere
a activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe, care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat, se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

Nota: Nu se inregistreaza la organul fiscal teritorial contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei.

6. referitor la articolul 1251:
- o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania este considerata a fi stabilita in Romania;
- o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romanie se considera ca este stabilita in Romania daca are un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si sau prestari de servicii impozabile;
- o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate care nu sunt efectuate de la sediul fix de pe teritoriul Romaniei.

-----------------------------------------------

Click aici pentru continuare!

ISSN: 1843-9799

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Revista Romana de TVA nr. 32, noiembrie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016