Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Somajul Tehnic in 2022 va fi acordat pana pe 31 martie. Angajati care NU beneficiaza de ajutor

16-Feb-2022
14724
Somajul Tehnic in 2022 va fi acordat pana pe 31 martie. Angajati care NU beneficiaza de ajutor

OUG 2/2022 a introdus acordarea somajului tehnic si in anul 2022. Facilitatea se acorda pana la data de 31 martie.

Ordonanta de urgenta nr. 2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 20 ianuarie 2022.

Somaj Tehnic in 2022

Din 20 ianuarie si pana la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

De somaj tehnic beneficiaza salariatii angajatorilor pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, mai pot beneficia si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

Indemnizatia se acorda si se calculeaza corespunzator numarului de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 martie 2022.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

In vederea acordarii sumelor necesare platii somajului tehnic, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nu beneficiaza de somaj tehnic salariatii urmatorilor angajatori:

a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 martie 2022, in situatia intreruperii activitatii ori a limitarii capacitatii de functionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei ori suspendarii activitatii in baza deciziei directiei de sanatate publica ori a hotararilor consiliului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Consiliului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, beneficiaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 318/2021 urmatoarele categorii de persoane:

a) profesionisti prevazuti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) persoanele fizice care obtin venituri din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu realizeze in aceasta perioada venituri din alte surse ori activitati;

c) persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare.

Extras din OUG 2/2022:
Art. 1. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza salariatii angajatorilor pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

(3) De acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda si se calculeaza corespunzator numarului de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 martie 2022.

(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (6) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (6) este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

(9) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, din care cel putin un contract este activ pe perioada prevazuta la alin. (1), din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei prevazute la alin. (1), acesta nu beneficiaza de indemnizatia respectiva.

(11) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (2), acesta beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(12) In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevazuta la alin. (1) poate fi suplimentata de angajator.

(13) Perioada prevazuta la alin. (1), pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada prevazuta la alin. (1).

(14) In situatia in care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

Art. 2. -
(1) In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1).

(3) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se va face catre conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.

Art. 3. -
(1) Documentele prevazute la art. 2 alin. (1) se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

(2) Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(3) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza salariatului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor, in conditiile alin. (2).

Art. 4. -
(1) Intr-o luna calendaristica, angajatorii pot solicita pentru aceeasi perioada din luna, pentru salariati diferiti, acordarea indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) si decontarea indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, in conditiile legii.

(2) In cursul aceleasi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelasi salariat, pentru perioade diferite din luna, de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) si de decontarea indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, in conditiile legii.

Art. 5. -
Nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) salariatii urmatorilor angajatori:

a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Art. 6. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 martie 2022, in situatia intreruperii activitatii ori a limitarii capacitatii de functionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei ori suspendarii activitatii in baza deciziei directiei de sanatate publica ori a hotararilor consiliului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Consiliului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, beneficiaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 318/2021 urmatoarele categorii de persoane:

a) profesionisti prevazuti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) persoanele fizice care obtin venituri din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu realizeze in aceasta perioada venituri din alte surse ori activitati;

c) persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Persoanele prevazute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in situatiile prevazute la alin. (1), beneficiaza de o indemnizatie de 75% din drepturile in bani aferente contraprestatiei activitatii sportive, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 318/2021, daca contractul de activitate sportiva a fost suspendat din initiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportiva si persoanele prevazute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au posibilitatea de a negocia si stabili de comun acord plata de alte indemnizatii compensatorii acordate de structura sportiva care sa compenseze diminuarea contraprestatiei financiare.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) care nu se afla in situatiile prevazute de alineatele mentionate beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare.

Art. 7. -
(1) Pentru indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1) si (2) se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit reglementarilor specifice, in cazul profesionistilor asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale.

(2) Pentru indemnizatiile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2), platite din bugetul de stat, nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca reglementata de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Calculul obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) pentru indemnizatia bruta incasata de la agentia teritoriala se efectueaza:

a) de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) si, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) de catre cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale, respectiv de structura sportiva, in calitate de platitori ai indemnizatiei.

(4) Obligatiile fiscale mentionate la alin. (3) lit. a) se declara prin "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile realizate in anul in care au fost obtinute indemnizatiile.

(5) Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (3) lit. b) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de platitorul de venit prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata indemnizatiei.

(6) Indemnizatiile acordate potrivit art. 6 alin. (1) si (2) nu constituie venituri din desfasurarea activitatii, iar pentru acestea se aplica urmatoarele reguli, dupa caz:

a) calculul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii se efectueaza separat fata de veniturile realizate din desfasurarea activitatii;

b) nu se iau in calcul la verificarea incadrarii in plafonul prevazut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) si art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 si 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatiile nu fac obiectul acordarii bonificatiei stabilite prin legea anuala a bugetului de stat.

Art. 8. -
Perioada in care se acorda indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) se considera perioada asimilata in sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9. -
(1) Indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1) si (2) se acorda proportional cu numarul de zile in care activitatea este interzisa ori suspendata sau capacitatea de functionare limitata.

(2) Indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1) si (2) se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotita de copia documentului de identitate in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b).

(3) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) se depun electronic la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, astfel:

a) de catre persoana indreptatita in cazul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) si b);

b) de catre cooperatie, respectiv de catre structura sportiva in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2).

(4) Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor prevazute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale carui organizare si functionare sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic, platforma aici.gov.ro sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la dispozitie de Agentia Nationala Pentru Plati si Inspectie Sociala.

(5) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) se depun lunar, pana in ultima zi a lunii urmatoarele celei pentru care se solicita indemnizatia. in situatia in care se depaseste acest termen, indemnizatia aferenta lunii respective nu se mai acorda.

(6) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. b), cererea este intocmita, semnata, datata de reprezentantul legal si este insotita de lista cu persoanele beneficiare.

Art. 10. -
(1) Plata indemnizatiei prevazute la art. 6 se realizeaza de catre agentiile teritoriale, dupa cum urmeaza:

a) direct beneficiarului pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b);

b) prin cooperatie pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c);

c) prin structura sportiva pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2).

(2) Plata se efectueaza de catre agentiile teritoriale exclusiv in conturile bancare deschise la unitatile bancare de beneficiarii indemnizatiei, in termen de 30 de zile de la ultima zi prevazuta pentru depunerea cererilor. in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atat cel deschis pe numele persoanei, cat si cel deschis in calitate de profesionist.

Art. 11. -
Modelele cererii si documentelor prevazute la art. 9 alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12. -
(1) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplica societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele care beneficiaza de un drept de pensie si persoanele incadrate in grad de handicap pot beneficia de drepturile prevazute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).

(3) Daca o persoana intruneste conditiile pentru a beneficia atat de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1), cat si de cea prevazuta la art. 6 alin. (1) si (2), atunci aceasta va beneficia de o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut la art. 6 alin. (1).

(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), lunar, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea lunii in care se depun documentele, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile teritoriale ale acesteia, verifica incadrarea persoanei si comunica Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala lista persoanelor pentru care indemnizatia se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Modalitatea de comunicare a listei persoanelor pentru care indemnizatia se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica pe paginile de internet ale institutiilor respective.

(5) In situatia prevazuta la alin. (3), documentele prevazute la art. 9 alin. (2) se depun la agentiile teritoriale, cu respectarea dispozitiilor art. 9 alin. (3) - (6).

Art. 13. -
(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) si art. 1231 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizatii pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nu se acorda facilitati fiscale.

Art. 14. -
(1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1), dupa incetarea intreruperii ori suspendarii activitatii, pot beneficia de indemnizatia prevazuta la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului, in situatiile si conditiile prevazute la acelasi alineat.

(2) Intr-o luna calendaristica, persoanele prevazute la ar. 6 alin. (1) pot beneficia atat de indemnizatia reglementata la art. 6 alin. (1), cat si de indemnizatia prevazuta de art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in situatiile si conditiile prevazute la acelasi alineat, proportional cu numarul de zile din luna in care persoana beneficiara s-a aflat in fiecare dintre situatiile prevazute.

Art. 15. -
La articolul 2 alineatul (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, litera y) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
y) au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatia prevazuta de art. 1 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare."

Art. 16. -
La articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 3. -
(1) in cazul reducerii timpului de munca si/sau a veniturilor realizate, determinata de situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilita potrivit aceluiasi alineat, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara in cuantum de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 318/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele care au beneficiat de indemnizatia prevazuta de art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2."

Art. 17. -
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, se raporteaza la nivelul castigului salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Art. 18. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
d) spitale publice si private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, institutii si unitati de invatamant publice si private, definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, crese si institutii publice de cultura si asezaminte culturale aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale;."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 2. -
(1) Decontarea catre furnizori a sumelor rezultate din aplicarea masurilor prevazute la art. 1 alin. (2) se realizeaza astfel:

a) de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala pentru clientii casnici prevazuti la lit. a);

b) de catre Ministerul Energiei pentru clientii prevazuti la lit. b).

(2) Decontarea catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale se realizeaza pe baza solicitarii lunare a furnizorilor, depusa, dupa caz, la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sau la Ministerul Energiei. in cazul masurilor de sprijin prevazute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisa de furnizori are in vedere sumele aferente perioadei cuprinse intre data de 1 a lunii pentru care se aplica compensarea si ultima zi a respectivei luni.

(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative in baza carora se realizeaza decontarea, precum si alte masuri necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului energiei si al ministrului finantelor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Pana la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei verifica corectitudinea intocmirii situatiilor de plata de catre furnizori intr-un esantion de minimum 2% si transmite Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala rezultatele verificarilor in vederea dispunerii, dupa caz, a recuperarii de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

(5) Sumele necesare aplicarii masurilor schemei de sprijin prevazute la art. 1 alin. (2) se suporta de la bugetul de stat, de la o pozitie distincta de cheltuieli bugetare, dupa cum urmeaza:

a) prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru schema de sprijin prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. a);

b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(6) Decontarea catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale se realizeaza in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data transmiterii de catre furnizori a solicitarii prevazute la alin. (2), prin plati directe, in conturile de tip escrow sau in conturile bancare indicate de catre acestia.

(7) Raspunderea privind corectitudinea si modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, si Ministerul Energiei efectueaza exclusiv verificari cu privire la concordanta sumelor totale din situatiile de plata cu cererile pe propria raspundere depuse de furnizori."

3. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(7) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Ministerul Energiei, iar acesta efectueaza plata catre furnizori a sumelor reprezentand valoarea compensarii in termen de 15 zile de la data primirii documentelor."

4. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu urmatorul cuprins:

"
Art. 8. -
Debransarea de la retea sau sistarea prestarii serviciilor in domeniile energie electrica si/sau de gaze naturale corespunzatoare neachitarii debitelor restante inregistrate de clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data incetarii aplicarii schemei de sprijin."

Art. 19. -
(1) Pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, emitentii facturilor de energie si/sau gaze naturale intocmite cu incalcarea prevederilor art. 1 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati, din oficiu, sa le refaca in maximum 15 zile de la data emiterii acestora. Pentru facturile deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Facturile prevazute la alin. (1) vor fi recalculate si emise fara penalitati.

(3) Se suspenda executarea obligatiei de plata a facturilor in curs de recalculare, pana la emiterea noilor facturi cu respectarea dispozitiilor legale prevazute la art. 1 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20. -
in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului energiei si al ministrului finantelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021 pentru aprobarea procedurii si termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor in baza carora se realizeaza decontarea, precum si a altor masuri necesare aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Somajul Tehnic in 2022 va fi acordat pana pe 31 martie. Angajati care NU beneficiaza de ajutor":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Situatii financiare anuale. Poate asociatul unei firme, din calitate de angajat-contabil sef, sa semneze bilantul?

  • O S.R.L. membra CECCAR are ca angajat in functia de contabil sef pe asociatul unic si administratorul societatii (expert contabil). Poate asociatul, din aceasta calitate de angajat-contabil sef, sa semneze la "intocmit" situatiile financiare? Cine poate semna situatiile financiare anuale – raspunsul specialistului: Conform prevederilor legale din Romania, semnarea situatiilor financiare este reglementata in mod clar pentru a asigura separarea responsabilitatilor si integritatea...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica 2024. Ce amenzi se aplica daca NU o depuneti pana pe 27 mai

  • Conform legisalatiei in vigoare, Declaratia Unica trebuie depusa pana pe data de 27 mai 2024. Ce amenzi se aplica pentru nedepunere la timp? Amenzi nedepunere Declaratia Unica Nedepunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pana la data prevazuta in legislatia fiscala, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 de lei, conform art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Controale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscal

  • Conform unui comunicat de presa al ANAF, in aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control ale fiscului care au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prezinta raportul lunii aprilie al actiunilor intreprinse de catre directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatele pe care acestea le-au generat. In acest sens, in vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

  • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

 • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

  • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016