Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Studiu de caz: TVA. Cedarea bunurilor. Impozit

15-Feb-2011
2800

Intrebare:
1. Daca vand in acest an doua parcele de teren cu doua acte notariale valoarea tranzactiei (act 1+ act 2) = cu 34.000 euro platesc TVA? Daca da, la ce suma?
2. Daca obtin venituri din cedarea bunurilor respectiv din chirii intr-un an in valoare de, sa zicem, 100.000. euro, ca persoana fizica ce mai platesc in afara de impozitul de 12% din valoare?

Raspuns:

Fisa sintetica pe platitor
Fisa sintetica pe platitor
Vezi detalii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Vezi detalii
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Vezi detalii
In conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie.

Punctul 16 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, iar transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie, dar si pentru alte activitati economice.

Astfel cum prevede art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, este asimilata unei achizitii intracomunitare cu plata utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11).

Pentru aceste livrari intracomunitare/achizitii intracomunitare asimilate au fost emise Instructiunile pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin OMFP 2216/2006.

Potrivit acestora, daca nu se aplica masurile de simplificare, atunci cand un bun este trimis in Romania dintr-un alt stat membru in cadrul unui contract de consignatie ori al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, furnizorul care nu este stabilit si nici inregistrat in scopuri de TVA in Romania :

a) realizeaza un transfer in statul membru de origine, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;

b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania , conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;

c) realizeaza o livrare de bunuri care are loc in Romania conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, atunci cand consignatarul livreaza ulterior la randul sau bunurile cumparatorului sau cand bunurile din stocul la dispozitia clientului intra efectiv in posesia clientului;

d) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal pentru a realiza operatiunile prevazute la lit. b), sau dupa caz, lit. c).

Pentru a diminua problemele de natura practica in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA in Romania a furnizorilor, se aplica masurile de simplificare, daca:

a) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, sunt inregistrati in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal;

b) statul membru de origine nu considera mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplica ori accepta un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania ;

c) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, din Romania , sunt cunoscuti de catre furnizor atunci cand bunurile sunt transportate din alt stat membru in Romania .

Se considera ca furnizorul nu a realizat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania in momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective in statul membru din care au provenit, nu va fi considerata transfer in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.

Vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul la dispozitia caruia au fost puse bunurile este considerata:

a) o livrare intracomunitara, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in statul membru din care au fost transportate bunurile;

b) o achizitie intracomunitara, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumparatorului bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, conform art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal, pe care consignatarul sau cumparatorul bunurilor trebuie sa o declare ca atare in Romania.

Consignatarul si cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, trebuie sa emita documentele prevazute la art. 1551 din Codul fiscal si sa tina un registru special in care sa raporteze:

a) data sosirii, denumirea si cantitatea bunurilor primite;

b) data livrarii locale a acestor bunuri in Romania , cu o trimitere la factura sau la alt document emis;

c) data transportului de bunuri care nu au fost achizitionate si care se restituie in statul membru de unde au provenit, precum si natura si cantitatea acestor bunuri;

d) numele, adresa si datele de identificare ale fiecarui furnizor.

Lista cu statele membre care aplica masuri de simplificare pentru stocuri puse la dispozitia clientului este disponibila pe site-ul oficial al Ministerului de finante in sectiunea Informatii despre regimul TVA/Informatii utile. Potrivit acesteia, Marea Britanie aplica masuri de simplificare pentru stocuri puse la dispozitia clientului.

Ca atare, pentru aceste operatiuni se vor aplica masurile de simplificare. Furnizorul din Marea Britanie nu realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania in momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise in cadrul contractului privind stocuri la dispozitia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective in statul membru din care au provenit, nu va fi considerata transfer in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.

Vanzarea de bunuri efectata de furnizor este considerata o livrare intracomunitara pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in Marea Britanie, statul membru din care sunt transportate bunurile.

Societatea dvs. realizeaza o achizitie intracomunitara in Romania .

Societatea dvs. trebuie sa tina un registru special in care sa raporteze:

a) data sosirii, denumirea si cantitatea bunurilor primite;

b) data livrarii locale a acestor bunuri in Romania , cu o trimitere la factura sau la alt document emis;

c) data transportului de bunuri care nu au fost achizitionate si care se restituie in statul membru de unde au provenit, precum si natura si cantitatea acestor bunuri;

d) numele, adresa si datele de identificare ale fiecarui furnizor.

Pentru aceste operatiuni se vor emite documentele prevazute la art. 1551 din Codul fiscal, respectiv:

?(4) In cazul livrarilor in vederea testarii sau pentru verificarea conformitatii, a stocurilor in regim de consignatie sau a stocurilor puse la dispozitie clientului, la data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabila va emite catre destinatarul bunurilor un document care cuprinde urmatoarele informatii:

a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;

b) denumirea/numele si adresa partilor;

c) data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor;

d) denumirea si cantitatea bunurilor.

(5) In cazurile prevazute la alin. (4), persoana impozabila trebuie sa emita un document catre destinatarul bunurilor, in momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor de catre acesta din urma. Acest document trebuie sa cuprinda informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, care este inlocuita de data primirii bunurilor.

(6) Pentru operatiunile mentionate la alin. (4), factura se emite in momentul in care destinatarul devine proprietarul bunurilor si cuprinde o referire la documentele emise conform alin. (4) si (5).

(7) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) nu trebuie emise in situatia in care persoana impozabila efectueaza livrari de bunuri in regim de consignatie sau livreaza bunuri pentru stocuri puse la dispozitie clientului, din Romania in alt stat membru care nu aplica masuri de simplificare, situatie in care trebuie sa autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (4).

(8) In cazul in care persoana impozabila care pune la dispozitie bunurile sau le expediaza destinatarului nu este stabilita in Romania , nu are obligatia sa emita documentele prevazute la alin. (4) si (5). In acest caz, persoana impozabila care este destinatarul bunurilor in Romania va fi cea care va emite un document care cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este inlocuita de data primirii bunurilor.

(9) Persoana impozabila care primeste bunurile in Romania , in cazurile prevazute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, in momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor. Acest document cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este inlocuita de data la care bunurile sunt returnate. In plus, se va face o referinta la acest document in factura primita, la momentul la care persoana impozabila devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se considera ca bunurile i-au fost livrate.

(91) In situatia bunurilor livrate in regim de consignatie sau pentru stocuri puse la dispozitia clientului de catre o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania , persoana impozabila care este destinatarul bunurilor in Romania va emite documentele prevazute la alin. (8) si (9) numai daca se aplica masuri de simplificare.?

Astfel cum prevede art. 135 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate conform art. 153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, in conditiile prevazute la art. 1471 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice ( Codul fiscal - art. 1562 alin. (2)).

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva ( Codul fiscal - art. 1564 alin. (1) lit. d)) ;

Asadar, in cazul prezentat, faptul generator intervine la data la care bunurile sunt scoase din depozit pentru utilizare. Exigibilitatea TVA intervine:

- in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care bunurile sunt scoase din depozit in vederea utilizarii; sau

- la data emiterii facturii de catre furnizor, daca factura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care bunurile sunt scoase din depozit in vederea utilizarii.

Achizitia intracomunitara se raporteaza prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" completat si depus pentru perioada fiscala in care intervine exigibilitatea taxei pe valoare adaugata si prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea TVA.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Studiu de caz: TVA. Cedarea bunurilor. Impozit":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

  • ANAF modifica si completeaza doua acte normative
    • ANAF a anuntat recent ca modifica si completeaza doua acte normative referitoare la documente administrativ-fiscale si procedurale. Mai exact, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va modifica, printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice, OPANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimerie masiva a unor acte administrativ-fiscale si procedurale. De asemenea, lista actelor administrativ-fiscale emise de ANAF, reglementate prin Ordinul presedintelui ANAF nr....» citeste mai departe aici

  • Comisia Europeana raspunde solicitarii MFP privind pragul de TVA pentru intreprinderile mici
    • Ministerul Finantelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra de afaceri anuala care nu depaseste un prag specific. In acelasi timp, Romania a solicitat derogare privind cresterea plafonului de scutire de la echivalentul in moneda nationala a 65.000 de...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"