Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul III, Capitolul VIII pct. 150 - 15111

01-Dec-2008
7717

CAPITOLUL VIII


Venituri din premii si din jocuri de noroc

Codul fiscal:
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
ART. 75
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, precum si
cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.
(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc,
inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.
------------


Art. 75 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Norme metodologice:
150. In aceasta categorie se cuprind venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:
- venituri sub forma de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane,
festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii;
- venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor
specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:
a) veniturile prevazute la art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III
al titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- venituri sub forma de premii obtinute urmare practicilor comerciale privind promovarea
produselor/serviciilor prin publicitate, potrivi legii.
- venituri impozabile obtinute din jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, potrivit legii.
Prin castiguri de tip jack-pot se intelege castigurile acordate aleatoriu, prin intermediul masinilor mecanice
sau electronice cu castiguri, din sumele rezultate ca urmare a aditionarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc, in scopul acordarii unor castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv.
Aditionarea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot se realizeaza in cadrul unui sistem
electronic prin care sunt interconectate cel putin doua masini mecanice sau electronice cu castiguri, evidentierea acumularii putand fi realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate in sistem.
Organizatorii activitatii de exploatare a masinilor mecanice sau electronice cu castiguri au obligatia de a
evidentia distinct castigurile de tip jack-pot acordate.
--------------
Punctul 150 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma
prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.
Punctul 150 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a
fost modificat de pct. 33 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

150^1. In scopul delimitarii veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate castiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participantilor la joc de catre orice persoana juridica autorizata sa exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislatiei in materie.
---------------
Punctul 150^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a
fost introdus de pct. 34 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
Art. 77. - (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata
asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
------------
Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4
octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.
------------
Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4
octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub
valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
------------
Alin. (4) al art. 77 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. nr. 653 din 22 iulie 2005.
Alin. (4) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4
octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

(5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care a fost retinut.
------------
Art. 77 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Norme metodologice:
151. Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata
determina castigul realizat de fiecare persoana fizica si sa retina impozitul datorat aferent acestuia.
--------------
Punctul 151 din Normele metodologice de aplicare a art. 77 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma
prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

1511. Incepand cu data de 1 mai 2005 inclusiv, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, aplicandu-se cotele de impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozabila de 6 milioane lei, astfel:
- cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care este mai mic sau egal cu 100 milioane lei; si
- cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.
--------------
Punctul 1511 din Normele metodologice de aplicare a art. 77 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct.
10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Codul fiscal:
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice
intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel
fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Norme metodologice:
1512. Definirea unor termeni:
a) prin contribuabil, in sensul art. 77^1 din Codul fiscal, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia
de plata a impozitului.
In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii,
contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie etc., cu exceptia transferului prin donatie.
In contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii, coschimbasii, cu exceptia
schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, situatie in care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.
In cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului.
Contribuabil este si persoana fizica din patrimoniul careia se transfera dreptul de proprietate sau
dezmembraminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.
In cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau
testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari, precum si legatarilor cu titlu particular;
b) prin constructii de orice fel se intelege:
- constructii cu destinatia de locuinta;
- constructii cu destinatia de spatii comerciale;
- constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari;
- orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare
este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) prin terenul aferent constructiilor se intelege terenuri-curti, constructii si anexele acestora, conform
titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numarul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;
d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege terenurile situate in intravilan sau extravilan,
indiferent de categoria de folosinta, cum ar fi: curti, gradini, arabil, pasune, faneata, forestier, vii, livezi si altele asemenea pe care nu sunt amplasate constructii si nu pot fi incadrate in categoria terenurilor aferente constructiilor in intelesul lit. c);
e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se intelege instrainarea, prin
acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaza acest transfer: vanzare-cumparare, donatie, renta viagera, intretinere, schimb, dare in plata, tranzactie, aport la capitalul social, inclusiv in cazul cand transferul se realizeaza in baza unei hotarari judecatoresti si altele asemenea;
f) data de la care incepe sa curga termenul este data dobandirii, iar calculul termenului se face in conditiile
dreptului comun.
Termenul in raport cu care se calculeaza data dobandirii este:
- pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data incheierii procesului-verbal
de receptie finala, in conditiile prevazute de lege;
- pentru constructiile neterminate si terenul aferent acestora, termenul se calculeaza de la data dobandirii
dreptului de proprietate sau dezmembramintelor sale asupra terenului;
g) data dobandirii se considera:
- pentru imobilele dobandite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate in baza legilor
fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data validarii, prin hotararea comisiei judetene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor facute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numarul si data hotararii sunt inscrise in adeverintele eliberate de comisiile locale fiecarui solicitant indreptatit la restituire ori constituire;
- pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. in baza legilor: Legea nr. 18/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispozitia de restituire sau orice alt act administrativ in materie;
- in cazul in care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au dobandit dreptul de proprietate prin hotarare
judecatoreasca, data dobandirii este considerata data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti;
- pentru imobilele dobandite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotarare judecatoreasca definitiva si
irevocabila, data dobandirii este considerata data la care a inceput sa curga termenul de uzucapiune;
- in cazul instrainarii unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data
dobandirii acestor imobile este data dobandirii imobilului initial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrarii;
- in cazul instrainarii terenurilor alipite si ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobandirii este
considerata data la care a fost dobandit imobilul cu suprafata cea mai mare din operatia de alipire;
- in cazul instrainarii unor imobile rezultate din alipirea unora dobandite la date diferite, impozitul se va
calcula in functie de data dobandirii parcelei cu suprafata cea mai mare;
- in cazul in care parcelele alipite au suprafetele egale, data dobandirii este considerata data la care a fost
dobandita ultima parcela;
- in cazul schimbului, data dobandirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare
copermutant, respectiv coschimbas, a dobandit proprietatea.

--------------
Punctul 1512 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 1512 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 35 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 1512 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea
dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea
inclusiv, precum si intre soti.

Norme metodologice:
1513. Nu se datoreaza impozit la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de
orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale: Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.
Este exceptata de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin donatie intre rude ori afini
pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. Dovada calitatii de sot, ruda sau afin se face cu acte de stare civila.
Instrainarea ulterioara a proprietatilor imobiliare dobandite in conditiile prevazute la paragrafele 1 si 2 va fi
supusa impozitarii, cu exceptia transmiterii dreptului de proprietate prin donatie intre rude ori afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.
Face exceptie de la impunere transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia pentru
proprietatile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 41*) din normele metodologice date in aplicarea art. 48 din Codul fiscal, acestea fiind incluse in categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla.

------------
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 84/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147
din 18 februarie 2005.

In cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datoreaza impozit.

--------------
Punctul 1513 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 1513 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 36 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 1513 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se
datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, m ostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Norme metodologice:
1514. In cazul procedurii succesorale se aplica urmatoarele reguli:
a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data intocmirii incheierii de finalizare a succesiunii;
b) impozitul datorat va fi achitat de catre contribuabil la data intocmirii incheierii finale de catre notarul
public;
c) in situatia in care succesiunea legala sau testamentara este dezbatuta si finalizata prin intocmirea
incheierii de finalizare a succesiunii in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu se datoreaza impozit. Nu se datoreaza impozit nici in situatia in care, dupa finalizarea succesiunii, se solicita certificat de mostenitor suplimentar si se intocmeste incheierea finala suplimentara inainte de expirarea termenului de 2 ani;
d) in cazul finalizarii succesiunii prin intocmirea incheierii finale dupa expirarea termenului de 2 ani,
mostenitorii datoreaza impozitul de 1% prevazut in art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal;
e) in cazul in care succesiunea a fost finalizata prin intocmirea incheierii de finalizare inainte de expirarea
termenului de 2 ani si se solicita certificat de mostenitor suplimentar dupa expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii, mostenitorii datoreaza impozit in conditiile art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal numai pentru proprietatile imobiliare ce se vor declara si mentiona in incheierea finala suplimentara;
f) in cazul succesiunilor vacante si a partajului succesoral nu se datoreaza impozit;
g) impozitul se calculeaza si se incaseaza la valoarea proprietatilor imobiliare cuprinse in masa succesorala.
Masa succesorala, din punct de vedere fiscal si in conditiile art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal,
cuprinde numai activul net imobiliar. In scop fiscal, prin activul net imobiliar se intelege valoarea proprietatilor imobiliare dupa deducerea pasivului succesoral corespunzator acestora. In pasivul succesiunii se includ obligatiile certe si lichide dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de inmormantare pana la concurenta sumei de 1.000 lei, care nu trebuie dovedite cu inscrisuri.
In cazul in care in activul succesoral se cuprind si bunuri mobile, drepturi de creanta, actiuni, certificate de
actionar etc., se va stabili proportia valorii proprietatilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv imobile, proportional cu cota ce revine fiecareia din categoriile de bunuri mobile sau imobile.
Dupa deducerea pasivului succesoral corespunzator bunurilor imobile, din valoarea acestora se determina
activul net imobiliar reprezentand baza impozabila;
h) in cazul in care procedura succesorala se finalizeaza prin hotarare judecatoreasca, se aplica dispozitiile
pct. 1517 paragraful 6 din prezentele norme metodologice.
--------------
Punctul 1514 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 1514 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 37 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 1514 din Normele metodologice de aplicare a art. 771, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se
transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate.
---------------
Alin. (4) al art. 771 din Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 28
decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007.

Norme metodologice:
151^5. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal
se calculeaza la valoarea declarata de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este mai mica decat valoarea orientativa stabilita prin expertizele intocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta din urma valoare.
In cazul proprietatilor imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se va

stabili impozitul este aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport in natura la capitalul social, astfel:
- in cazul in care legislatia in materie impune intocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la
valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea rezultata din expertiza de evaluare;
- in cazul in care legislatia in materie nu impune intocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili
la valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea stabilita in conditiile art. 77^1 alin. (4) din Codul fiscal.
La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, impozitul se determina la
valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. Aceeasi valoare se va stabili si la stingerea pe cale conventionala sau prin consimtamantul titularului a acestor dezmembraminte.
La transmiterea nudei proprietati, impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de
80% din valoarea orientativa stabilita prin expertizele camerei notarilor publici.
Pentru constructiile neterminate, la instrainarea acestora, valoarea se va stabili pe baza unui raport de
expertiza, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adauga valoarea terenului aferent declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita pentru teren prin expertizele camerei notarilor publici. Raportul de expertiza va fi intocmit pe cheltuiala contribuabilului de un expert autorizat in conditiile legii.
La schimb imobiliar, impozitul se calculeaza la valoarea fiecareia din proprietatile imobiliare transmise.
In cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, impozitul se calculeaza la
valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliara.
--------------
Punctul 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 38 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a
bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice*).

-------------
*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri
de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finantelor Publice" s-a inlocuit cu denumirea "Ministerul Economiei si Finantelor".

Norme metodologice:
151^6. Expertizele privind valoarea de circulatie a proprietatilor imobiliare vor fi comunicate directiilor
teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor pana la data de 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate in anul fiscal urmator.
Expertizele intocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de circulatie orientativa a proprietatilor
imobiliare constituie baza de calcul a impozitului datorat de contribuabilii definiti la pct. 151^2 din prezentele norme metodologice, in cazul in care valoarea declarata de parti este mai mica decat valoarea orientativa stabilita prin expertiza camerei notarilor publici.
Obligatia de a calcula si de a incasa impozitul revine:
- notarilor publici pentru actele autentificate de acestia;
- organului fiscal competent in celelalte cazuri.
--------------
Punctul 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 39 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de
autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.
-------------
Alin. (6) al art. 77^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4
octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Norme metodologice:
151^7. Impozitul se va calcula si se va incasa de catre notarul public, pe chitanta sau bon fiscal, anterior
autentificarii actului sau semnarii incheierii de finalizare a procedurii succesorale. Impozitul poate fi platit de catre contribuabil fie in numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, intr-un cont al biroului notarial. In cazul platii impozitului prin virament bancar, dovada achitarii se face cu ordinul de plata.
Documentul de plata a impozitului de catre contribuabil se va mentiona in incheierea de autentificare,
respectiv in incheierea de finalizare a procedurii succesorale si in certificatul de mostenitor.
Modelul chitantelor ce vor fi utilizate de catre notarii publici la incasarea impozitului se va stabili si se va
tipari de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
In indeplinirea obligatiei ce le revine, registratorii de carte funciara vor verifica daca in cuprinsul actului
notarial sunt mentionate documentele de plata a impozitului, prevazute la paragrafele 1-3.
Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in cauze referitoare la
transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. In situatia in care instantele judecatoresti nu transmit in termenul legal documentatia prevazuta de lege, organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentatiei prezentate de acesta. In situatia in care la primirea documentatiei transmise de instantele judecatoresti constata diferente care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilita potrivit hotararii judecatoresti sau documentatiei
aferente hotararii, in situatia in care acestea includ valoarea imobilului stabilita de un expert autorizat in conditiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului.
In cazul in care in hotararea judecatoreasca nu este precizata valoarea imobilului stabilita de un expert
autorizat in conditiile legii sau in documentatia aferenta hotararii nu este cuprinsa expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili in conditiile pct. 151^6 din prezentele norme metodologice.
In cazul transferurilor prin alte modalitati decat procedura notariala sau judecatoreasca, contribuabilul are
sarcina declararii venitului la organul fiscal competent, in termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.
-------------
Paragraful 9 de la pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

In cazul in care se solicita intabularea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, in temeiul hotararii judecatoresti, registratorii de carte funciara vor verifica existenta deciziei de impunere emise de organul fiscal competent si dovada achitarii impozitului.
--------------
Punctul 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 40 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.
Punctul 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Codul fiscal:
Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

Art. 77^2. - (1) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1.
(2) Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a
calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.
-------------
Art. 77^2 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006:

"Rectificarea impozitului
ART. 772
In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala
de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 771 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie."

Norme metodologice:
1518. Abrogat.
1519. Abrogat.
--------------
Punctele 1518 si 1519 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2, alin. (1) si (2) din Legea nr.
571/2003 au fost introduse de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Punctul 1518 si 1519 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Norme metodologice:
15110. Abrogat.
--------------
Punctul 151^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost
introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 151^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
a fost abrogat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:
Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
ART. 773
Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind
transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:
a) partile contractante;
b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.
------------
Art. 773 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Norme metodologice:
15111. Abrogat.
--------------
Punctul 15111 din Normele metodologice de aplicare a art. 773 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de
pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.
Punctul 15111 din Normele metodologice de aplicare a art. 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
a fost abrogat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Titlul III, Capitolul VIII pct. 150 - 15111":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

    • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

  • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

    • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

  • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

    • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016