Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Inregistrarea si administrarea contribuabililor nerezidenti - apr. 2008

04-Iun-2008
13330

 

dir. ex. Cristian Nicolae Stoina,
D.G.F.P.-M.B.

Brief
Appointment of the tax representative, from the perspective of the VAT, is regulated by the Fiscal Code, appointment of the attorney-in-fact is regulated by the Civil Code, and tax obligations are provided under the Fiscal Procedure Code. Appointment of the representative does not interfere with the taxpayer?s possibility to personally fulfil his/her tax obligations, even when s/he has not discharged his/her representative.

Potrivit art. 7 ?Definitii? din Codul fiscal, nerezidentul (pct. 17) este definit diferit, dupa cum este persoana fizica sau juridica:

 •  persoana fizica nerezidenta este orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta (pct. 22), deci cea care nu indeplineste niciuna dintre conditiile de la pct. 23 lit. a)- d), respectiv:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain;

 • persoana juridica straina, identificata la pct. 25 ca orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana.

1. Consideratii introductive

Ca element de noutate, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a fost creata posibilitatea contribuabililor nerezidenti de a se inregistra direct in Romania, in scopuri de TVA. Daca pana la data aderarii, legea fiscala romana reglementa inregistrarea in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal a persoanelor nerezidente, care nu aveau un sediu permanent, dupa aceasta data inregistrarea se poate face si direct pentru cei stabiliti in Comunitate.

Procedura privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent a fost aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.157/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1.053/29.12.2006.

2. Categorii de contribuabili nerezidenti

Acest act administrativ distinge trei tipuri de contribuabili nerezidenti, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, in sensul art. 8 Cod fiscal, dupa cum urmeaza:

 • contribuabili nerezidenti care au, potrivit titlului VI ?Taxa pe valoarea adaugata? din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal; acestia se administreaza de catre organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal;
 • contribuabili nerezidenti care au, potrivit titlului VI ?Taxa pe valoarea adaugata? din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, un sediu fix in Romania; acestia se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul fix.

Notiunea de ?sediu fix?, este specifica materiei TVA si folosita in art. 133 Cod fiscal ?locul prestarii de servicii?, cu sensul de loc unde operatiunea urmeaza sa fie impozitata.

Desi acest termen este intalnit ?expresis verbis? in cazul prestarilor de servicii (art. 133 care stabileste locul prestarilor de servicii), practic acest criteriu are incidenta si in cazul livrarilor de bunuri deoarece, in ambele cazuri, operatiunile vor fi impozabile in Romania doar daca locul livrarii/prestarii este in Romania [art. 126 alin. (1) lit. b) Cod fiscal].

Operatiunile care nu indeplinesc aceasta conditie vor fi tratate ca neimpozabile in Romania.

Trebuie observat ca reglementarile fiscale in materie de TVA prefera aceasta notiune, definind-o la art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, in opozitie cu notiunea de sediu permanent utilizata de Legea contabilitatii [art. 1 alin. (3)], si definita foarte detaliat in art. 5 din Conventia model OECD cu privire la impozitele pe venituri si capital;

 • contribuabili nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania; acestia se administreaza de serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Pentru administrarea acestor contribuabili, in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a fost infiintat Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti, in cadrul Activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului.

Prima categorie de contribuabili nerezidenti este examinata din perspectiva TVA. Atunci cand persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata.

Atunci cand persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.

3. Numirea reprezentantului fiscal

Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana impozabila nestabilita in Romania la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In conformitate cu precizarile operate de catre Normele metodologice, pct. 56 alin. (1), cererea trebuie insotita de:

a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania. Ulterior inceperii activitatii, modificarile privind volumul si natura activitatii vor fi comunicate si organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de impozite si taxe;

b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;

c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.

Din perspectiva procedurala, institutia reprezentatului fiscal este reglementata in art. 18 al Codului de procedura fiscala. Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania.

Poate fi desemnata ca reprezentant fiscal o persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei impozabile nestabilite in Romania, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta.

In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie sa fie diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.

Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau.

Trebuie precizat ca reprezentantul fiscal indeplineste obligatiile fiscale ale persoanei reprezentate (mandatarului) din mijloacele puse la dispozitie de catre acesta, si nu din patrimoniul propriu al reprezentantului; precizarea este necesara deoarece in textul initial al art. 18 Cod procedura fiscala nu era inserata aceasta mentiune, care a fost incorporata in Codul de procedura fiscala doar prin Legea nr. 158/20061.

In toate cazurile, reprezentantul fiscal este si ramane un mandatar al persoanei reprezentate. In consecinta, toate actele sale se realizeaza ?in numele si pe seama? persoanei reprezentate. Intr-un limbaj mai putin juridic, inseamna ca reprezentantul lucreaza pe contul persoanei reprezentate, deci din bani pusi la dispozitie de catre persoana reprezentata.

Deci, reprezentantul va raspunde doar pentru culpa lui, apreciata conform regulilor mandatului. Cum de regula reprezentantul este consultant fiscal sau alta persoana care indeplineste aceste obligatii contra unui onorariu, se vor aplica regulile de la mandatul comercial si nu de la mandatul civil.

In cazul mandatului comercial, obligatiile mandatarului (in cazul nostru, al reprezentantului fiscal) sunt urmatoarele:

a) mandatarul are obligatia sa execute mandatul;

b) mandatarul este tinut sa isi indeplineasca obligatiile cu buna credinta si cu diligenta unui bun proprietar;

c) mandatarul are obligatia sa aduca la cunostinta tertilor cu care incheie actul, imputernicirea in temeiul careia actioneaza;

d) mandatarul are obligatia sa il instiinteze pe mandant despre executarea mandatului;

e) mandatarul are obligatia sa plateasca dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului.

4. Organizarea activitatii reprezentantului fiscal

Operatiunile efectuate de reprezentantul fiscal in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania nu se evidentiaza in contabilitatea proprie a reprezentantului fiscal, asa dupa cum rezulta din pct. 12 alin. 2 capitolul I, Ordinul nr. 1.752/2005, cu modificarile ulterioare.

Aceste operatiuni care au la baza documente primare precum facturi de achizitii, respectiv livrari, se vor reflecta intr-o evidenta distincta, pe fiecare persoana impozabila nerezidenta.

In functie de tipul decontului de TVA (lunar sau trimestrial) stabilit cu ocazia infiintarii reprezentantului fiscal, incadrare care ramane valabila pe parcursul unui an, reprezentantul fiscal are obligatia intocmirii evidentei contabile referitoare la aceste operatiuni.

Evidenta contabila consta in inregistrarea documentelor primare, intocmirea jurnalelor de vanzari respectiv cumparari, care vor sta la baza intocmirii decontului de TVA. La finele perioadei se intocmeste balanta de verificare.

Persoana impozabila nestabilita in Romania mandateaza reprezentantul fiscal sa emita factura destinata beneficiarului sau. Reprezentantul fiscal emite factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila nestabilita in Romania, aplicand regimul de taxa corespunzator operatiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului.

Prin ?regim de taxa corespunzator? se intelege aplicarea regimului de TVA specific legislatiei romanesti in functie de natura operatiunilor.

Normele metodologice nu instituie obligatii privind moneda in care se fac decontarile sau privind modalitatea in care se realizeaza decontarile, respectiv prin reprezentantul fiscal, sau direct intre persoana impozabila nestabilita in Romania si clientii/furnizorii acesteia.

Factura emisa de reprezentantul fiscal trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal. Reprezentantul fiscal depune decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile desfasurate in Romania de catre persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta.

In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite in strainatate, acesta trebuie sa depuna cate un decont de taxa pentru fiecare persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta.

Nu este permis reprezentantului fiscal sa evidentieze in decontul de taxa depus pentru activitatea proprie, pentru care este inregistrat in scopuri de TVA, operatiunile desfasurate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, pentru care depune un decont de taxa separat.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor efectuate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, reprezentantul fiscal trebuie sa detina documentele prevazute de lege.

Daca ulterior desemnarii unui reprezentant fiscal persoana impozabila devine ?stabilita in Romania? codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabila care devine inregistrata in scopuri de TVA conform Codului fiscal, ca persoana stabilita in Romania.

Suma negativa de taxa sau taxa de plata din ultimul decont de taxa depus de reprezentantul fiscal sunt preluate de persoana impozabila care a devenit stabilita in Romania.

Din punctul de vedere al taxei, operatiunile realizate prin reprezentant fiscal sunt operatiuni apartinand persoanei impozabile care initial nu a fost stabilita in Romania, iar ulterior a devenit stabilita in Romania.

Coroborand aceste prevederi cu cele de la pct. 12, alin. (3) capitolul I, Ordinul nr. 1.752/2005, putem trage concluzia ca, in momentul in care persoana impozabila devine stabilita in Romania (inregistrata in scopuri de TVA), aceasta are obligatia (spre deosebire de reprezentantul fiscal) de a intocmi situatii financiare anuale si raportari contabile periodice cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991.

In ceea ce priveste preluarea soldului din decontul de TVA la momentul stabilirii persoanei impozabile in Romania, aceasta trebuie privita ca o continuitate a informat iei contabile care trebuie preluata in evidenta contabila avand in vedere ca aceasta informatie se refera la aceeasi persoana impozabila (prin preluarea aceluiasi cod de inregistrare in scop de TVA, obtinut anterior de reprezentantul fiscal).

5. Procedura de inregistrare fiscala directa a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate

Aceasta procedura se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • in vederea inregistrarii fiscale, contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legii speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune formularul (090) ?Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct?, cod MFP 14.13.01.10.11/n, la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, denumit in continuare organ fiscal competent. Instructiunile de completare a formularului (090) sunt prevazute in anexa nr. 2 la acest ordin, iar caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului sunt prevazute in anexa nr. 3 (O.M.F.P. nr. 2.157/2006).

Analizand formularul 090 constatam ca acesta, in afara datelor/informatiilor obisnuite pentru acest tip de documente, cuprinde urmatoarele date specifice:

? date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele si documentele;

? adresa din Romania pentru corespondenta (optional);

? la vectorul fiscal, in afara TVA, figureaza si toate contributiile sociale platibile (obligatorii) in Romania.

 • formularul (090) se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati;
 • comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea contribuabilului sau a imputernicitului acestuia, fie prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Numarul de inregistrare atribuit poate fi comunicat si prin e-mail, la adresa indicata de contribuabili in cerere.

6. Incetarea mandatului reprezentantului fiscal

Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat, printr-o cerere adresata organului fiscal competent. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata pe care il va depune in aceasta calitate si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau.

De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii in Romania a persoanei impozabile nestabilite in Romania, sau se datoreaza inregistrarii directe in Romania, fara reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite in Comunitate, pe care o reprezinta.

In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania isi continua operatiunile taxabile in Romania, cererea poate fi acceptata numai daca persoana impozabila nestabilita in Romania a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de catre organul fiscal competent sau, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila, daca este stabilita in Comunitate, opteaza sa se inregistreze in Romania fara sa desemneze un reprezentant fiscal.

In situatia in care mandatul reprezentantului fiscal inceteaza inainte de sfarsitul perioadei in care, potrivit legii, persoana impozabila nestabilita in Romania ar avea obligatia platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, aceastaare urmatoarele optiuni:

? fie sa prelungeasca mandatul reprezentantului fiscal;

? fie sa mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada ramasa;

? fie sa se inregistreze conform Codului fiscal, daca este o persoana impozabila stabilita in Comunitate.

7. Institutia imputernicitului

Potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 (art. 18):

 • in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Desemnarea unui imputernicit nu il impiedica pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii potrivit alin. (2);
 • imputernicitul este obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data inregistrarii actului de revocare;
 • in cazul reprezentarii contribuabililor in relatiile cu organele fiscale prin avocat, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

Concluzii:

1. Desemnarea reprezentantului fiscal din punctul de vedere al TVA este reglementata de Codul fiscal al Romaniei, desemnarea imputernicitului este reglementata de Codul civil, iar obligatiile fiscale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala.

2. Reprezentantul fiscal este angajat numai din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau.

3. In cazul imputernicitului, desemnarea acestuia nu il impiedica pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii.

4. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.


Note
1 Legea nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.Of. nr. 444 din 23 mai 2006.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Inregistrarea si administrarea contribuabililor nerezidenti - apr. 2008":
Rating:

Nota: 4.67 din 3 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • OANAF 2927/2017: Explicatii privind procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
  • Prin OANAF 2.927/2017 publicat in MOF nr. 813 din 13 octombrie 2017 a aprobata Procedura de transfer a sumelor din contul de TVA. Concret, este vorba de transferul urmatoarelor sume din contul de TVA in contul curent al persoanei impozabile: 1. sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA; 2. sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de...» citeste mai departe aici

 • EY Romania considera Split TVA departe de a fi perfect si cere eliminarea aplicarii obligatorii a acestuia
  • Aplicarea obligatorie a platii defalcate a TVA trebuie eliminata, fiind vorba despre un sistem care este departe de a fi perfect, atrag atentia reprezentantii EY Romania, intr-un comunicat de presa recent. "Sistemul de plata defalcata a TVA este departe de a fi perfect, dar in momentul de fata este in vigoare. Exista in prezent discutii pentru modificarea lui, in sensul aplicarii doar in cazul firmelor care intra in insolventa, in faliment sau cu 'istoric fiscal incoerent'. EY Romania...» citeste mai departe aici

 • Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 9-15 octombrie 2017
  •  ANAF a publicat un nou buletin informativ, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, in care a inclus noutatile legislative cu incidenta fiscala din perioada 9-15 octombrie 2017. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule...» citeste mai departe aici

 • Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
  • Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Proiectul de hotarare vizeaza corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonantei, avand in vedere modificarile pe care le-a suferit actul normativ, se mentioneaza in nota de fundamentare ce insoteste propunerea...» citeste mai departe aici

 • Diferente favorabile de curs valutar. Ce regim fiscal se aplica?
  • In analiza urmatoare, avem ca subiect o societate comerciala care in 2017 este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In trimestrul II 2017 a avut diferente nete favorabile de curs pe care nu le-a impozitat conform Codului fiscal. In trimestrul IV realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro si trece la impozit pe profit. Vom vedea ce se intampla cu diferenta neta favorabila de curs din trimestrul II neimpozitata. Iata raspunsul specialistului: In situatia expusa nu trebuie...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"