Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Inregistrarea si administrarea contribuabililor nerezidenti - apr. 2008

04-Iun-2008
13005

 

dir. ex. Cristian Nicolae Stoina,
D.G.F.P.-M.B.

Brief
Appointment of the tax representative, from the perspective of the VAT, is regulated by the Fiscal Code, appointment of the attorney-in-fact is regulated by the Civil Code, and tax obligations are provided under the Fiscal Procedure Code. Appointment of the representative does not interfere with the taxpayer?s possibility to personally fulfil his/her tax obligations, even when s/he has not discharged his/her representative.

Potrivit art. 7 ?Definitii? din Codul fiscal, nerezidentul (pct. 17) este definit diferit, dupa cum este persoana fizica sau juridica:

 •  persoana fizica nerezidenta este orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta (pct. 22), deci cea care nu indeplineste niciuna dintre conditiile de la pct. 23 lit. a)- d), respectiv:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain;

 • persoana juridica straina, identificata la pct. 25 ca orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana.

1. Consideratii introductive

Ca element de noutate, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a fost creata posibilitatea contribuabililor nerezidenti de a se inregistra direct in Romania, in scopuri de TVA. Daca pana la data aderarii, legea fiscala romana reglementa inregistrarea in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal a persoanelor nerezidente, care nu aveau un sediu permanent, dupa aceasta data inregistrarea se poate face si direct pentru cei stabiliti in Comunitate.

Procedura privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent a fost aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.157/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1.053/29.12.2006.

2. Categorii de contribuabili nerezidenti

Acest act administrativ distinge trei tipuri de contribuabili nerezidenti, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, in sensul art. 8 Cod fiscal, dupa cum urmeaza:

 • contribuabili nerezidenti care au, potrivit titlului VI ?Taxa pe valoarea adaugata? din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal; acestia se administreaza de catre organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului fiscal;
 • contribuabili nerezidenti care au, potrivit titlului VI ?Taxa pe valoarea adaugata? din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, un sediu fix in Romania; acestia se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul fix.

Notiunea de ?sediu fix?, este specifica materiei TVA si folosita in art. 133 Cod fiscal ?locul prestarii de servicii?, cu sensul de loc unde operatiunea urmeaza sa fie impozitata.

Desi acest termen este intalnit ?expresis verbis? in cazul prestarilor de servicii (art. 133 care stabileste locul prestarilor de servicii), practic acest criteriu are incidenta si in cazul livrarilor de bunuri deoarece, in ambele cazuri, operatiunile vor fi impozabile in Romania doar daca locul livrarii/prestarii este in Romania [art. 126 alin. (1) lit. b) Cod fiscal].

Operatiunile care nu indeplinesc aceasta conditie vor fi tratate ca neimpozabile in Romania.

Trebuie observat ca reglementarile fiscale in materie de TVA prefera aceasta notiune, definind-o la art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, in opozitie cu notiunea de sediu permanent utilizata de Legea contabilitatii [art. 1 alin. (3)], si definita foarte detaliat in art. 5 din Conventia model OECD cu privire la impozitele pe venituri si capital;

 • contribuabili nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania; acestia se administreaza de serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Pentru administrarea acestor contribuabili, in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a fost infiintat Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti, in cadrul Activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului.

Prima categorie de contribuabili nerezidenti este examinata din perspectiva TVA. Atunci cand persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata.

Atunci cand persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata este o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.

3. Numirea reprezentantului fiscal

Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana impozabila nestabilita in Romania la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In conformitate cu precizarile operate de catre Normele metodologice, pct. 56 alin. (1), cererea trebuie insotita de:

a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania. Ulterior inceperii activitatii, modificarile privind volumul si natura activitatii vor fi comunicate si organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de impozite si taxe;

b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;

c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.

Din perspectiva procedurala, institutia reprezentatului fiscal este reglementata in art. 18 al Codului de procedura fiscala. Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania.

Poate fi desemnata ca reprezentant fiscal o persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei impozabile nestabilite in Romania, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta.

In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie sa fie diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.

Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau.

Trebuie precizat ca reprezentantul fiscal indeplineste obligatiile fiscale ale persoanei reprezentate (mandatarului) din mijloacele puse la dispozitie de catre acesta, si nu din patrimoniul propriu al reprezentantului; precizarea este necesara deoarece in textul initial al art. 18 Cod procedura fiscala nu era inserata aceasta mentiune, care a fost incorporata in Codul de procedura fiscala doar prin Legea nr. 158/20061.

In toate cazurile, reprezentantul fiscal este si ramane un mandatar al persoanei reprezentate. In consecinta, toate actele sale se realizeaza ?in numele si pe seama? persoanei reprezentate. Intr-un limbaj mai putin juridic, inseamna ca reprezentantul lucreaza pe contul persoanei reprezentate, deci din bani pusi la dispozitie de catre persoana reprezentata.

Deci, reprezentantul va raspunde doar pentru culpa lui, apreciata conform regulilor mandatului. Cum de regula reprezentantul este consultant fiscal sau alta persoana care indeplineste aceste obligatii contra unui onorariu, se vor aplica regulile de la mandatul comercial si nu de la mandatul civil.

In cazul mandatului comercial, obligatiile mandatarului (in cazul nostru, al reprezentantului fiscal) sunt urmatoarele:

a) mandatarul are obligatia sa execute mandatul;

b) mandatarul este tinut sa isi indeplineasca obligatiile cu buna credinta si cu diligenta unui bun proprietar;

c) mandatarul are obligatia sa aduca la cunostinta tertilor cu care incheie actul, imputernicirea in temeiul careia actioneaza;

d) mandatarul are obligatia sa il instiinteze pe mandant despre executarea mandatului;

e) mandatarul are obligatia sa plateasca dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului.

4. Organizarea activitatii reprezentantului fiscal

Operatiunile efectuate de reprezentantul fiscal in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania nu se evidentiaza in contabilitatea proprie a reprezentantului fiscal, asa dupa cum rezulta din pct. 12 alin. 2 capitolul I, Ordinul nr. 1.752/2005, cu modificarile ulterioare.

Aceste operatiuni care au la baza documente primare precum facturi de achizitii, respectiv livrari, se vor reflecta intr-o evidenta distincta, pe fiecare persoana impozabila nerezidenta.

In functie de tipul decontului de TVA (lunar sau trimestrial) stabilit cu ocazia infiintarii reprezentantului fiscal, incadrare care ramane valabila pe parcursul unui an, reprezentantul fiscal are obligatia intocmirii evidentei contabile referitoare la aceste operatiuni.

Evidenta contabila consta in inregistrarea documentelor primare, intocmirea jurnalelor de vanzari respectiv cumparari, care vor sta la baza intocmirii decontului de TVA. La finele perioadei se intocmeste balanta de verificare.

Persoana impozabila nestabilita in Romania mandateaza reprezentantul fiscal sa emita factura destinata beneficiarului sau. Reprezentantul fiscal emite factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila nestabilita in Romania, aplicand regimul de taxa corespunzator operatiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului.

Prin ?regim de taxa corespunzator? se intelege aplicarea regimului de TVA specific legislatiei romanesti in functie de natura operatiunilor.

Normele metodologice nu instituie obligatii privind moneda in care se fac decontarile sau privind modalitatea in care se realizeaza decontarile, respectiv prin reprezentantul fiscal, sau direct intre persoana impozabila nestabilita in Romania si clientii/furnizorii acesteia.

Factura emisa de reprezentantul fiscal trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal. Reprezentantul fiscal depune decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile desfasurate in Romania de catre persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta.

In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite in strainatate, acesta trebuie sa depuna cate un decont de taxa pentru fiecare persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta.

Nu este permis reprezentantului fiscal sa evidentieze in decontul de taxa depus pentru activitatea proprie, pentru care este inregistrat in scopuri de TVA, operatiunile desfasurate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, pentru care depune un decont de taxa separat.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor efectuate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, reprezentantul fiscal trebuie sa detina documentele prevazute de lege.

Daca ulterior desemnarii unui reprezentant fiscal persoana impozabila devine ?stabilita in Romania? codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabila care devine inregistrata in scopuri de TVA conform Codului fiscal, ca persoana stabilita in Romania.

Suma negativa de taxa sau taxa de plata din ultimul decont de taxa depus de reprezentantul fiscal sunt preluate de persoana impozabila care a devenit stabilita in Romania.

Din punctul de vedere al taxei, operatiunile realizate prin reprezentant fiscal sunt operatiuni apartinand persoanei impozabile care initial nu a fost stabilita in Romania, iar ulterior a devenit stabilita in Romania.

Coroborand aceste prevederi cu cele de la pct. 12, alin. (3) capitolul I, Ordinul nr. 1.752/2005, putem trage concluzia ca, in momentul in care persoana impozabila devine stabilita in Romania (inregistrata in scopuri de TVA), aceasta are obligatia (spre deosebire de reprezentantul fiscal) de a intocmi situatii financiare anuale si raportari contabile periodice cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991.

In ceea ce priveste preluarea soldului din decontul de TVA la momentul stabilirii persoanei impozabile in Romania, aceasta trebuie privita ca o continuitate a informat iei contabile care trebuie preluata in evidenta contabila avand in vedere ca aceasta informatie se refera la aceeasi persoana impozabila (prin preluarea aceluiasi cod de inregistrare in scop de TVA, obtinut anterior de reprezentantul fiscal).

5. Procedura de inregistrare fiscala directa a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate

Aceasta procedura se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • in vederea inregistrarii fiscale, contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au, potrivit legii speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune formularul (090) ?Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct?, cod MFP 14.13.01.10.11/n, la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, denumit in continuare organ fiscal competent. Instructiunile de completare a formularului (090) sunt prevazute in anexa nr. 2 la acest ordin, iar caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului sunt prevazute in anexa nr. 3 (O.M.F.P. nr. 2.157/2006).

Analizand formularul 090 constatam ca acesta, in afara datelor/informatiilor obisnuite pentru acest tip de documente, cuprinde urmatoarele date specifice:

? date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele si documentele;

? adresa din Romania pentru corespondenta (optional);

? la vectorul fiscal, in afara TVA, figureaza si toate contributiile sociale platibile (obligatorii) in Romania.

 • formularul (090) se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati;
 • comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea contribuabilului sau a imputernicitului acestuia, fie prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Numarul de inregistrare atribuit poate fi comunicat si prin e-mail, la adresa indicata de contribuabili in cerere.

6. Incetarea mandatului reprezentantului fiscal

Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat, printr-o cerere adresata organului fiscal competent. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata pe care il va depune in aceasta calitate si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau.

De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii in Romania a persoanei impozabile nestabilite in Romania, sau se datoreaza inregistrarii directe in Romania, fara reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite in Comunitate, pe care o reprezinta.

In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania isi continua operatiunile taxabile in Romania, cererea poate fi acceptata numai daca persoana impozabila nestabilita in Romania a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de catre organul fiscal competent sau, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila, daca este stabilita in Comunitate, opteaza sa se inregistreze in Romania fara sa desemneze un reprezentant fiscal.

In situatia in care mandatul reprezentantului fiscal inceteaza inainte de sfarsitul perioadei in care, potrivit legii, persoana impozabila nestabilita in Romania ar avea obligatia platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, aceastaare urmatoarele optiuni:

? fie sa prelungeasca mandatul reprezentantului fiscal;

? fie sa mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada ramasa;

? fie sa se inregistreze conform Codului fiscal, daca este o persoana impozabila stabilita in Comunitate.

7. Institutia imputernicitului

Potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 (art. 18):

 • in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Desemnarea unui imputernicit nu il impiedica pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii potrivit alin. (2);
 • imputernicitul este obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data inregistrarii actului de revocare;
 • in cazul reprezentarii contribuabililor in relatiile cu organele fiscale prin avocat, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

Concluzii:

1. Desemnarea reprezentantului fiscal din punctul de vedere al TVA este reglementata de Codul fiscal al Romaniei, desemnarea imputernicitului este reglementata de Codul civil, iar obligatiile fiscale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala.

2. Reprezentantul fiscal este angajat numai din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau.

3. In cazul imputernicitului, desemnarea acestuia nu il impiedica pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii.

4. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.


Note
1 Legea nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.Of. nr. 444 din 23 mai 2006.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Inregistrarea si administrarea contribuabililor nerezidenti - apr. 2008":
Rating:

Nota: 4.67 din 3 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Plafonul de scutire de TVA se va majora de la 220.000 pana la 300.000 de lei
  • Plafonul de la care firmele trebuie sa se inregistreze in prezent in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) urmeaza sa fie majorat pana la 300.000 lei, de la 220.000 lei cat este in prezent, in urma unui proiect adoptat in Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va obliga astfel firmele infiintate inainte de 1 ianuarie 2017 sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul 220.000 de lei in perioada cuprinsa...» citeste mai departe aici

 • Raporturi de afiliere si obligativitatea intocmirea dosarului preturilor de transfer. Opinia consultantului
  • In analiza urmatoare, societatea Alfa Alfa are doi asociati care sunt frati (F1 - 90% si F2 - 10%). In plus, societatea BETA are doi asociati (F2 - 50% si Sotia (F2) - 50%). Vom vedea daca sunt afiliate cele doua societati avand in vedere ca nu depasesc 25% din valoarea partilor sociale. Persoana juridica BETA (microintreprindere platitoare de TVA la incasare) achizitioneaza materie prima pe care o factureaza societatii ALFA (contribuabil mijlociu). De asemenea, vom vedea daca trebuie intocmit...» citeste mai departe aici

 • ANAF va transmite din 22 iunie doar online popririle pe conturi
  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr.383/ 23 mai 2017 a fost publicat OMFP nr.691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare silita si a procedurii de comunicare a acestora. Actul normativ mentionat va intra in vigoare in 30 de zile de la aparitie, adica pe 22 iunie 2017. Concret, de la acea data, comunicarea actelor de executare emise de ANAF catre banci se va face numai online, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la...» citeste mai departe aici

 • Eliminarea documentelor financiar-contabile. Cum poate proceda o societate?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este modalitatea prin care o societate poate proceda la eliminarea registrelor si documentelor financiar-contabile al caror termen de pastrare prevazut in Ordinul 2634/2015 a expirat. Conform prezentului ordin termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost...» citeste mai departe aici

 • Cresterea economica a Romaniei se datoreaza consumului pe gospodarie, nu dezvolaterii sau investitiilor
  • Dupa prezentarea raportului de tara al Romaniei din 2017, publicat la 22 februarie 2017, si care a evaluat progresele realizate de tara noastra in ceea ce priveste aplicarea recomandarilor adoptate de Consiliul European la 12 iulie 2016, in data de 14 iunie a fost prezentata actualizarea acestor recomandari pentru perioada imediat urmatoare. In prezentarea acestor recomandari in fata mass-mediei, mediului afaceri si oficialilor romani, Angela Cristea, reprezentanta CE la Bucuresti a vorbit...» citeste mai departe aici

 • Majorarea salariului minim ar trebui facuta dupa un sistem independent
  • Valentina Vasile, cercetator stiintific in cadrul Academiei Romane, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, in opinia sa, majorarea salariului minim in Romania trebuie facuta dupa consultarea unui grup de experti in piata muncii din care sa faca parte reprezentanti ai mediului academic, ai institutiilor specializate, dar si din cadrul Institutului National de Statistica (INS) si Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Agerpres, aceasta a participat la o conferinta...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.