Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Bilant consolidat. 3 criterii in functie de care firmele au sau nu obligatia de a-l intocmi

08-Mar-2024
1570
Bilant consolidat. 3 criterii in functie de care firmele au sau nu obligatia de a-l intocmi

In situatia unor societati, care au asociat majoritar aceeasi persoana fizica, exista obligativitatea intocmirii bilantului consolidat?

Mentionez faptul ca indicatorii prevazuti in OMFP 1802/2014, art 9, alin 3, sunt depasiti luand in calcul doar indicatorii uneia dintre societati.

"(3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societatile- mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:

a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);

b) cifra de afaceri neta: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250". Multumesc!

Criterii privind obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate – raspunsul specialistului:

Conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014, obligatia de a intocmi bilantul consolidat depinde de mai multi factori, inclusiv de marimea grupului de entitati (societatea-mama si filialele sale).

In situatia descrisa, daca o singura societate din grupul de societati, depaseste limitele cel putin a doua dintre cele trei criterii mentionate in articolul 10, alineatul (3) din OMFP 1802/2014 (total activelor, cifra de afaceri neta, si numarul mediu de salariati), atunci grupul este considerat un grup mare si, prin urmare, trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate.Aceste criterii sunt:

 • Totalul activelor: 105.000.000 lei
 • Cifra de afaceri neta: 210.000.000 lei
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250

Daca grupul depaseste limitele pentru cel putin doua dintre aceste criterii, atunci trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate, conform sectiunii 8.2 "Obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate".

Totusi, exista si exceptii de la aceasta regula, cum ar fi scutirea pentru grupurile mici si mijlocii care nu depasesc aceste praguri pe baza consolidata (alin. (2) din art. 10), sau situatiile in care o societate-mama este scutita de la obligatia de consolidare daca ea insasi este o filiala si indeplineste anumite conditii specifice (punctul 503).

In plus, trebuie sa se tina cont de conditia ca depasirea limitelor sa aiba loc in doua exercitii financiare consecutive pentru a afecta aplicarea derogarilor prevazute de reglementari (alin. (3) din art. 12).

Prin urmare, daca in cazul societatilor mentionate, luand in calcul indicatorii uneia dintre societati, se depasesc limitele pentru cel putin doua dintre cele trei criterii mentionate, exista obligativitatea intocmirii bilantului consolidat, cu exceptia situatiilor in care se aplica exceptiile sau derogarile prevazute de OMFP 1802/2014 (redate mai jos - Exceptari de la obligatia de consolidare).

Temei legal:

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate 

Categorii de entitati raportoare

10. 
(1) In functie de criteriile de marime, grupurile se impart in doua categorii, astfel: grupuri mici si mijlocii, respectiv grupuri mari.
(2) Grupurile mici si mijlocii sunt grupurile constituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama: 
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b) cifra de afaceri neta: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societatile- mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama: 
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
b) cifra de afaceri neta: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(4) Determinarea valorii criteriilor de marime prevazute la prezentul punct se bazeaza doar pe indicatorii corespunzatori societatii-mama si filialelor cuprinse in consolidare. La stabilirea criteriilor de marime, societatea-mama poate sa nu ia in considerare filialele pe care intentioneaza sa le excluda din consolidare in baza oricarei situatii prevazute la pct. 504.
11. - In scopul determinarii limitelor legate de totalul activelor si de cifra de afaceri neta, prevazute la pct. 10, nu se efectueaza nici compensarea prevazuta la pct. 508 alin. (1) si nici eventualele eliminari ca urmare a aplicarii prevederilor pct. 512 alin. (1).
12. 
(1) Atunci cand, la data bilantului, o entitate depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate la pct. 9, acest fapt afecteaza aplicarea derogarilor prevazute de prezentele reglementari numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
(2) O societate-mama intocmeste situatii financiare anuale consolidate incepand cu primul exercitiu financiar in care sunt depasite criteriile de marime prevazute la pct. 10, cu respectarea conditiilor prevazute la cap. 8 "Situatii financiare anuale consolidate si rapoarte consolidate". Pentru urmatorul exercitiu financiar se aplica prevederile alin. (3). 
(3) Atunci cand, la data bilantului, un grup depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate la pct. 10, acest fapt are incidenta asupra aplicarii derogarilor prevazute de prezentele reglementari numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.


SECTIUNEA 8.2 Obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate

494. -

(1) Orice entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate si un raport consolidat al administratorilor daca entitatea respectiva (societatea-mama):
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
b) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale acelei filiale;
c) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
d) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; sau
e) este actionar sau asociat al unei entitati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor acelei entitati (filiala), ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai acelei filiale.

Exceptari de la obligatia de consolidare

502. -

(1) Grupurile mici si mijlocii sunt exceptate de la obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si un raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care una dintre entitatile afiliate este o entitate de interes public. 
(2) In scopul determinarii criteriilor de marime in functie de care se stabileste obligatia de consolidare se procedeaza la insumarea indicatorilor referitori la totalul activelor, cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati, aferenti fiecarei entitati de consolidat, determinati pe baza ultimelor situatii financiare anuale ale acelor entitati.
(3) Criteriile de marime in functie de care se stabileste obligatia de consolidare se determina pe baza situatiilor financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.

503. -
(1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1), o societate- mama este scutita de la obligatia elaborarii situatiilor financiare anuale consolidate si a raportului consolidat al administratorilor (societate scutita) atunci cand ea insasi este o filiala, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mama are sediul in Romania, in unul dintre urmatoarele doua cazuri: 
a) societatea-mama a societatii scutite detine toate actiunile societatii scutite. In acest sens nu se iau in considerare actiunile la societatea scutita, detinute de membrii organelor sale de administratie, conducere sau de supraveghere, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv ori statut; sau
b) societatea-mama a societatii scutite detine 90% ori mai mult din actiunile societatii scutite, iar restul actionarilor sau asociatilor entitatii in cauza au aprobat scutirea.
(2) Scutirile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) societatea scutita si, cu respectarea prevederilor pct. 504, toate filialele sale sunt consolidate in situatiile financiare ale unui grup mai mare de entitati, a carui societate-mama are sediul in Romania;
b) situatiile financiare anuale consolidate mentionate la lit. a) si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entitati sunt intocmite de societatea-mama a grupului in cauza, in conformitate cu legislatia nationala;
c) notele explicative la situatiile financiare anuale ale societatii scutite prezinta:
(i) denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate mentionate la lit. a); si
(ii) scutirea de la obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si un raport consolidat al administratorilor.
(3) Scutirile prevazute de prezentul punct nu se aplica daca situatiile financiare anuale consolidate sau raportul consolidat al administratorilor sunt necesare:
a) pentru informarea salariatilor sau a reprezentantilor acestora; sau
b) la solicitarea unei autoritati administrative sau judecatoresti in scopuri proprii de informare.

504. - O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusa din situatiile financiare anuale consolidate daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) in cazurile extrem de rare in care informatiile necesare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate in conformitate cu prezentele reglementari nu pot fi obtinute fara cheltuieli disproportionate sau intarzieri nejustificate;
b) actiunile sau partile sociale ale entitatii in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii lor ulterioare; sau
c) restrictii severe pe termen lung impiedica in mod substantial exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entitatii in cauza.
505. - Cu respectarea prevederilor pct. 50, pct. 493 alin. (1) si pct. 502 alin. (1), o societate-mama, inclusiv o entitate de interes public, este scutita de obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate daca:
a) are numai filiale care sunt nesemnificative atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv; sau
b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare in temeiul pct. 504.


Raspuns oferit in luna martie 2024 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro. Dati click AICI pentru a vedea toate noutatile din Codul Fiscal consultanta si raspunsuri detaliate de la experti.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Bilant consolidat. 3 criterii in functie de care firmele au sau nu obligatia de a-l intocmi":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

  • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

 • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

 • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

  • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016