Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 05-11 mai 2008

17-Iun-2008
4724

ORDIN nr. 718 din 25 aprilie 2008


pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite online (prin internet) de catre persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare
Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care pot achita online, incepand cu 1 octombrie 2008, la bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare, obligatiile fiscale, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala care va asigura conditiile pentru efectuarea acestor plati.

Important!
Persoanele fizice pot achita online, la bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare, obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venit, plati anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii aferente acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri din activitati comerciale;
b) venituri din profesii libere;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
e) castiguri din transferul titlurilor de valoare;
f) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
g) venituri din activitati agricole;
h) venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabilirii, declararii si platii impozitului pe venit.

In vederea asigurarii efectuarii platii impozitelor mentionate la art. 2 de catre persoanele fizice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va incheia contracte cu banci acceptatoare de tranzactii online cu carduri, selectate in acest sens.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala si bancile selectate vor stabili, prin contractele incheiate, schimburile de informatii necesare intre cele doua parti pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de incasari online, prin intermediul cardurilor bancare, a obligatiilor fiscale.

***

ORDIN nr. 1.364 din 6 mai 2008
privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 8 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile care au conturi deschise la trezorerie si care au obligatia transmiterii listelor cu impozitele si taxele cu caracter fiscal si nefiscal pe care le gestioneaza.

Important!
In vederea intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal, toate institutiile care au cont deschis in trezorerie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura transmiterea catre Ministerul Economiei si Finantelor pana cel tarziu la data de 20 mai 2008 a listei impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal pe care le gestioneaza.

In paralel cu obligatia instituita la alin. (1), toate institutiile aflate in subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autoritatilor si institutiilor publice centrale vor transmite autoritatilor si institutiilor lor de resort aceleasi date. Informatiile care se raporteaza sunt prevazute in tabelul din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Datele se vor completa utilizandu-se aplicatia informatica pusa la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor pe site-ul www.mfinante.ro , precum si la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, incepand cu data de 7 mai 2008. Fisierul "taxe_CUI. dbf", rezultat in urma utilizarii aplicatiei informatice va fi transmis la adresa de e-mail Registru. TaxesiTarife@mfinante.ro

***

ORDIN nr. 1.269 din 22 aprilie 2008
privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru Comisia care autorizeaza operatorii de produse supuse accizelor armonizate, stablind modalitatea de functionare a acestui organism.

Important!
Atributiile prevazute in sarcina autoritatii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente titlului VII "Accize si alte taxe speciale", se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Comisia, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul directiei de specialitate cu atributii de autorizare din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia tehnici de vamuire si tarif vamal, denumita in continuare directia de specialitate.

Comisia isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia. In situatia in care presedintele Comisiei lipseste, acesta il va desemna pe vicepresedinte pentru a conduce lucrarile.

Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comisia se intruneste, de regula, de doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii. Comisia va fi convocata de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei. Directia de specialitate va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu cel putin doua zile lucratoare inainte, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.

Notele de prezentare vor fi intocmite de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei care consta, in principal, din solicitari in vederea autorizarii, sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea solicitantului sau a antrepozitarilor autorizati ori sesizari din partea operatorilor economici cu referire la activitatea solicitantului sau a antrepozitarilor autorizati.

Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (2) sub aspectul legalitatii, realitatii si sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri motivate, in vederea aprobarii.


***

ORDIN nr. 1.318 din 25 aprilie 2008
privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Comisiei centrale fiscale care are rolul aplicarii unitare a prevederilor de ordin fiscal din legislatia romaneasca

Important!
Pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor, denumita in continuare comisie.

Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia si are componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Membrii comisiei au drept de vot. In cazul absentei temeinic justificate a unuia dintre membrii comisiei, la lucrarile comisiei va participa persoana desemnata in scris de acestia. Comisia este coordonata de secretarul de stat care raspunde de politica si legislatie fiscala, in calitate de presedinte.

In cazul absentei temeinic justificate a presedintelui comisiei, atributiile acestuia sunt exercitate de catre un alt membru al comisiei, denumit in continuare presedinte de sedinta. Desemnarea presedintelui de sedinta se face in scris de catre presedintele comisiei, cu minimum 3 zile inainte de sedinta.

Pentru respectarea conditiilor cu privire la vot, prevazute la art. 6, persoana desemnata ca presedinte de sedinta va nominaliza in scris o alta persoana care sa exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.

In cazul in care comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, secretariatul va invita membrii desemnati de Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania sau de Ministerului Internelor si Reformei Administrative sa participe la lucrarile comisiei, dupa caz, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi.

***

HOTARARE nr. 23 din 15 aprilie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act intereseaza participantii la fondurile de pensii administrate privat, precum si platitorii - persoane fizice sau juridice care platesc ori, dupa caz, retin si vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia individuala de asigurari sociale.

Important!
Contributia la fondul de pensii administrat privat este parte din contributia individuala datorata de asigurat la sistemul public de pensii si se vireaza de catre platitor in aceleasi conditii si la aceleasi termene cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.

Contributia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si prin aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform prevederilor Legii pensiilor publice.

Baza de calcul a contributiei individuale la fondurile de pensii este aceeasi cu cea stabilita pentru contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de Legea pensiilor publice. Din momentul inceperii activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat este de 2% din baza de calcul.

In termen de 8 ani de la inceperea activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Pana pe data de 12 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale sau in prima zi lucratoare urmatoare, in cazul in care data de 12 nu este o zi lucratoare, CNPAS actualizeaza Registrul participantilor, aplicand urmatoarele proceduri:

a) procedura de aderare continua prevazuta de Norma nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Norma nr. 18/2007;

b) procedura de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizarii unor contestatii depuse de participanti sau a controalelor efectuate de Comisie (comenzi Comisie), prevazuta de Norma nr. 18/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alte decizii ale Comisiei;

c) procedura de efectuare a transferului participantilor intre fondurile de pensii, prevazuta de Norma nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008;

d) procedura de actualizare in baza declaratiilor nominale, declaratiilor de asigurare sau, dupa caz, a contractelor de asigurare prevazute la art. 7;

e) procedura de repartizare aleatorie lunara, prevazuta de Norma nr. 18/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura tehnica de corectare a codului numeric personal si/sau numelui/prenumelui participantului se stabileste prin act aditional la protocolul incheiat intre CNPAS si Comisie.

***

HOTARARE nr. 24 din 30 aprilie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societatii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 8 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de administrare a investitiilor, stabilind norme in vederea autorizarii si functionarii ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Important!
Societatea de administrare a investitiilor care intentioneaza sa administreze si fonduri de pensii facultative trebuie sa aiba un capital social minim calculat prin insumarea nivelurilor minime legale prevazute de Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si va reprezenta echivalentul in lei al valorii capitalului social minim exprimat in euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei, la data constituirii.

Completarea capitalului social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al societatilor de administrare a investitiilor pana la nivelul minim prevazut de prezenta norma va fi efectuata numai cu autorizarea modificarii autorizatiei de functionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In vederea autorizarii ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investitiilor va prezenta Comisiei autorizarea modificarii autorizatiei de functionare ca urmare a completarii obiectului de activitate, eliberata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

***

ORDIN nr. 255 din 30 aprilie 2008
privind modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Emitent:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza crescatorii de bovine care beneficiaza de subventii si prime din partea statului.

Important!
Pentru anul 2008, prima pe exploatatia de bovine se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, care au beneficiat in anul 2007 de schema de plati nationale directe complementare in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1).

Pentru a beneficia de prima prevazuta la alin. (1), solicitantii trebuie sa depuna o cerere la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 15 iunie, cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de inregistrare/certificatul de inregistrare;

b) declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Prima pe cap de animal se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, o singura data pe an, pentru femele ovine si/sau femele caprine care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au implinit varsta de minimum un an pana la 31 martie a anului in care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima este inscris in Registrul national al exploatatiilor pana la data solicitarii primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie la adresa mentionata in cerere, in perioada 16 iunie - 14 septembrie, in vederea efectuarii controlului la fata locului de catre organismul delegat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, conform procedurii de control elaborate de catre aceasta;

d) sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Pentru a beneficia de prima prevazuta la alin. (1), solicitantii trebuie sa depuna o cerere la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, in perioada 1 mai - 15 iunie, cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 2, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/ codul unic de inregistrare/certificatul de inregistrare;

b) declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul formelor asociative legal constituite. In cazul depunerii cererilor prin intermediul formelor asociative legal constituite, sunt necesare urmatoarele documente:

a) copie de pe actul constitutiv;

b) lista membrilor asociatiei.

***

ORDIN nr. 2 din 29 aprilie 2008
privind raportarea expunerilor mari de catre institutiile de credit
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care au obligatia raportarii expunerilor mari catre Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Expunerea unei institutii de credit fata de un client sau fata de un grup de clienti aflati in legatura este considerata ca fiind expunere mare daca valoarea sa este egala sau depaseste 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit.

Banca Nationala a Romaniei poate stabili, diferit fata de institutia de credit, componenta unui "grup de clienti aflati in legatura".

Orice operatiune care conduce la inregistrarea unei expuneri mari, asa cum este definita la alin. (1), sau la majorarea acesteia, va fi efectuata numai cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie sau a directorilor institutiei de credit.

O asemenea operatiune va putea fi efectuata numai in conditiile in care decizia este aprobata in unanimitate de catre toti directorii institutiei de credit, stabiliti prin actul constitutiv si/sau prin hotararea organelor statutare ale acesteia. Consiliul de administratie al institutiei de credit va analiza lunar operatiunile aprobate de directori, de natura celor prevazute la alin. (1), pentru a se asigura ca respectivele operatiuni sunt in conformitate cu strategia, politicile si limitele referitoare la riscul de credit aprobate de catre acesta.

Institutiile de credit prevazute la art. 1 transmit Bancii Nationale a Romaniei formularul de raportare care face obiectul prezentului ordin prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, precum si in forma letrica, dupa cum urmeaza:

a) pentru raportarile transmise la nivel individual, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc;

b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 iunie a exercitiului financiar urmator;

c) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, intocmite pentru sfarsitul primului semestru al exercitiului financiar, pana la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.

Sanctiuni!
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226, respectiv la art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007.

***

ORDIN nr. 1.322 din 29 aprilie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2008
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari care pot cumpara certificate de trezorerie cu discont si obligatiuni de stat de tip benchmark.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei. Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia. Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinata conform formulei:
D = VN x r/frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cuponul);
VN = valoarea nominala;
r = rata cuponului.

***

ORDIN nr. 3 din 24 aprilie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 6 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza asiguratorilor care practica asigurari generale, stabilind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.

Important!
Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, in calculul acesteia sunt cuprinse urmatoarele componente:

a) capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba de societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat, la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:

(i) statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;

(ii) statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate la pct. (i), efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;

b) toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

c) profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de asigurator;

d) rezultatul reportat.

Marja de solvabilitate minima se determina prin doua metode:

a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise in ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii sau la valoarea contributiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii;

b) raportarea la media anuala a daunelor brute platite in ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportarii. Daca un asigurator preia in asigurare unul sau mai multe dintre urmatoarele riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta pentru calculul mediei anuale a daunelor brute platite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportarii.

Marja de solvabilitate minima este egala cu valoarea cea mai mare dintre cele doua rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevazute la alin. (1). O treime din marja de solvabilitate minima a asiguratorului, calculata conform cap. III, constituie fondul de siguranta. Acest fond este compus din elementele prevazute la art. 3 alin. (1)-(3) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la art. 3 alin. (4) lit. c).

Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile generale este echivalentul in lei a 2,2 milioane euro. Daca asiguratorul subscrie unul sau mai multe riscuri incadrate in clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea minima a fondului de siguranta va fi echivalentul in lei a 3,2 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.

Valorile in euro ale fondului de siguranta prevazute la alin. (2) si (4), precum si valorile in euro mentionate la art. 5 alin. (4) si art. 6 alin. (5) vor fi revizuite anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat. In cazul in care asiguratorul autorizat sa practice activitate de asigurari generale desfasoara si activitate de reasigurare si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) in ultimele 12 luni, totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare generala reprezinta mai mult de 10% din totalul primelor brute incasate pentru intreaga activitate de asigurari generale;

b) in ultimele 12 luni, totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare generala depaseste echivalentul a 50 milioane euro;

c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare generala, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari generale, la data raportarii, valoarea minima a fondului de siguranta este echivalentul in lei a 3 milioane euro.

***

ORDIN nr. 4 din 24 aprilie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 6 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Si acest act intereseaza tot asiguratorii stabilind modalitatea de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata si al fondului de siguranta.

Important!
Marja de solvabilitate minima se determina in functie de tipurile de asigurari de viata prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si este egala cu suma valorilor prezentate la alin. (2)-(7).

Pentru tipurile de asigurari de viata prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat asigurarile legate de fonduri de investitii, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prezentate la lit. a) si b):

a) produsul dintre 4% din rezervele matematice brute privind asigurarile directe si acceptarile din reasigurare si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre rezervele matematice dupa deducerea cedarilor in reasigurare si rezervele matematice brute. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 85%. La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare;

b) produsul dintre 0,3% din suma la risc bruta si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre suma la risc retinuta ca obligatie a societatii dupa cedarile in reasigurare si suma la risc bruta.

Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 50%. Calculul priveste doar politele pentru care suma la risc este pozitiva. La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in reasigurare a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.

Pentru asigurarea temporara de deces cu un termen de maximum 3 ani, procentul de 0,3% va fi inlocuit cu 0,1%. Pentru o astfel de asigurare cu un termen mai mare de 3 ani si de maximum 5 ani, procentul in cauza este de 0,15%.

Pentru asigurarile de viata suplimentare prevazute la lit. A.c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima se calculeaza in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.

Pentru asigurarile permanente de sanatate prevazute la lit. A.d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu 4% din rezervele matematice, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. a).

Pentru tipurile de asigurari de viata legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prevazute la lit. a), b), c) si d):

a) 4% din rezervele tehnice, calculate in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul isi asuma riscul de investitii;

b) 1% din rezervele tehnice, calculat in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii, dar alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;

c) 25% din cheltuielile de administrare nete corespunzatoare activitatii in cauza din ultimul exercitiu financiar, daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;

d) 0,3% din suma la risc, calculate in conformitate cu alin. (2) lit. b), in masura in care asiguratorul acopera riscul de deces.

Asiguratorii care practica activitate de reasigurare de viata, in cazul in care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) in ultimele 12 luni totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare de viata reprezinta mai mult de 10% din totalul primelor brute incasate pentru intreaga activitate de asigurari de viata;

b) in ultimele 12 luni totalul primelor brute incasate din acceptari in reasigurare de viata depaseste echivalentul a 50 milioane euro;

c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare de viata, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari de viata, la data raportarii, vor calcula marja minima pentru activitatea de reasigurare de viata in conformitate cu metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al
fondului de siguranta.

***

ORDIN nr. 5 din 24 aprilie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 7 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza reasiguratorii stabilind conditiile care trebuiesc indeplinite pentru autorizarea acestora.

Important!
Procesul de autorizare a reasiguratorilor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cuprinde doua etape:

a) avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului;

b) autorizarea functionarii ca reasigurator.

Avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare.

Denumirea unui reasigurator trebuie sa contina sintagma "reasigurari" sau derivate ale acesteia, in limba romana ori intr-o limba de circulatie internationala.

Societatea de reasigurare trebuie sa isi limiteze domeniul la activitatea de reasigurare si la operatiuni asociate. Pe langa activitatea de reasigurare, societatea de reasigurare poate exercita activitati precum: analize actuariale si statistice, analize de risc sau operatiuni de cercetare.

Aceasta cerinta poate include o functie de holding conform art. 2 pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, privind detalierea obiectivelor cuprinse in listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Nu pot fi fondatori ai reasiguratorului:
a) entitatile juridice fara scop lucrativ sau patrimonial si cele de tip asociativ sau participativ, care nu depun situatiile financiare conform legislatiei in vigoare din Romania sau din statul de origine;

b) persoanele juridice sau alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice ori in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabilitatii si/sau a publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor;

c) persoanele care isi justifica fondurile prin imprumuturi sau din venituri obtinute din activitati desfasurate in jurisdictiile prevazute la lit. b);

d) persoanele intre care exista legaturi stranse, conform prevederilor art. 2 lit. B pct. 38 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care influenta exercitata de catre acestea impiedica buna desfasurare a activitatii de supraveghere.

Reasiguratorii trebuie sa constituie rezerve tehnice la un nivel care sa le permita onorarea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de reasigurare.

Reasiguratorii au obligatia de a calcula rezervele tehnice in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind metodologia de calcul si evidenta rezervelor tehnice pe care trebuie sa le constituie asiguratorii.

La investirea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute se va tine seama de tipul de activitate desfasurata de reasigurator, astfel incat sa se asigure randamentul, siguranta si tranzactionabilitatea investitiilor, societatea asigurand dispersia activelor respective.

Categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice brute sunt urmatoarele:

A. Investitii:
(i) titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre ale Uniunii Europene;

(ii) titluri emise de autoritati ale administratiei publice locale;

(iii) obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital, asimilate acestora, tranzactionate pe o piata supravegheata;

(iv) actiuni si alte participatii cu randament variabil, asimilate acestora, tranzactionate pe o piata supravegheata;

(v) unitati in organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si alte fonduri de investitii;

(vi) depozite si conturi curente la institutii de credit;

(vii) terenuri si constructii in proprietatea societatilor;

(viii) imprumuturi.

B. Creante:
(i) creante din operatiuni de reasigurare;

(ii) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare;

(iii) dobanzi de incasat aferente activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute.

C. Altele:
(i) active corporale, altele decat terenuri si constructii;

(ii) cheltuieli de achizitie reportate;

(iii) disponibilitati in casierie.

(2) In evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute se vor respecta urmatoarele reguli:

(i) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute se evalueaza la valoarea neta, respectiv fara includerea cheltuielilor de achizitie;

(ii) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decat terenurile sau constructiile, pot fi admise sa acopere rezervele tehnice brute numai daca sunt evaluate pe baza amortizarii prudentiale;

(iii) imprumuturile acordate, in conditiile legii, societatilor, statului sau organizatiilor internationale, autoritatilor locale sau regionale ori persoanelor fizice pot fi admise sa acopere rezervele tehnice brute numai daca exista suficiente garantii cu privire la securitatea acestora, bazate pe situatia celui imprumutat, ipoteci, garantii bancare, garantii acordate de societati de asigurare sau alte forme de garantii;

(iv) valoarea creantelor admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie calculata pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice pierderi viitoare. Creantele din operatiuni de reasigurare pot fi acceptate pentru acoperirea rezervelor de prima bruta pana la nivelul acestora si numai in masura in care nu sunt restante de mai mult de 3 luni;

(v) cheltuielile de achizitie reportate pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai in masura in care metoda de calcul a acestora este in concordanta cu metoda de calcul a rezervelor;

(vi) terenurile si constructiile pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai in masura in care reasiguratorul face dovada proprietatii acestora si sunt libere de sarcini;

(vii) constructiile admise sa acopere rezervele tehnice brute de reasigurare vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate in considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, in baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator, sau vor fi autoasigurate, cu conditia cedarii riscului in reasigurare, in proportie de cel putin 70%, unor societati de reasigurare de pe piata internationala.

***

NORMA nr. 2 din 29 aprilie 2008
privind modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 7 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care au obligatia stabilirii strategiilor in domeniul administrarii riscului de lichiditate.

Important!
Bancile trebuie sa stabileasca strategia in domeniul administrarii riscului de lichiditate, strategie care va fi aprobata de catre structurile de conducere ale bancilor si care va fi revizuita cel putin anual sau ori de cate ori modificarea conditiilor mediului in care acestea isi desfasoara activitatea o impun.

Bancile trebuie sa dispuna de planuri alternative aprobate de catre structurile de conducere ale bancilor, care sa detalieze cat mai concret strategiile privind administrarea riscului de lichiditate in conditii de criza.

Pe langa informatiile prevazute la art. 76 alin. (2) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2003 privind org

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 05-11 mai 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Ce sunt cheltuielile sociale si ce trebuie sa stie companiile despre aceste tipuri de cheltuieli

    • Cheltuielile sociale ale unei companii constau in costurile sau investitiile care sunt directionate catre angajati sau catre comunitatea in cadrul careia compania isi desfasoara activitatea. Aceste costuri sau investitii sunt considerate beneficii intr-un cadru de responsabilitate sociala si au ca scop sprijinirea bunastarii angajatilor si contributia la o dezvoltare a conditiilor sociale. Cheltuielile sociale pot contribui la crearea unei imagini pozitive a companiei, la atragerea si mentinerea...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016