Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Revista Romana de TVA nr. 30, Septembrie 2009 - pagina 2

27-Oct-2009
1744

Revista Romana de TVA

Nr. 30, Septembrie 2009

Certificatul de atestare fiscala

economist Andrei Gheorghiu

Eliberarea

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii
Controalele fiscului. Inspectia fiscala si controlul antifrauda
Controalele fiscului. Inspectia fiscala si controlul antifrauda
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza unei persoane juridice de catre organul fiscal competent numai dupa plata taxelor de timbru. Certificatul se elibereaza doar la cererea persoanei juridice obligate sa do ve deas ca, in diverse situatii, modul de indeplinire a obligatiei fiscale privind plata impozitelor, taxelor si contri bu tii lor.

Certificatului de atestare fiscala se intocmeste numai dupa consultarea dosarului fiscal al petentei si analiza in formatiilor preluate din fisa pentru evidenta analitica pe platitor a contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscala cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioa re depunerii cererii, denumite luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Sumele neachitate sunt considerate sume restante.

Pentru a fi considerat valabil, pe certificat se inscrie obligatoriu:

? numarul de inregistrare;
? data eliberarii;
? perioada de utilizare;
? numele si semnatura persoanei imputernicite a organului fiscal.

Continutul certificatului

Certificatul cuprinde 3 sectiuni:

 • sectiunea A, destinata obligatiilor de plata;
 • sectiunea B, destinata diverselor mentiuni;
 • sectiunea C, destinata informatiilor pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.

Sectiunea A cuprinde, daca este cazul, sume referitoare la:

? obligatiile de plata restante pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare;
? obligatii fiscale accesorii.

Sectiunea B poate cuprinde, de la caz la caz, mentiuni referitoare la:
? actul prin care s-au acordat inlesniri la plata si sumele aferente;
? planul de reorganizare judiciara aprobat de catre judecatorul-sindic si valoarea obligatiilor cu termene de plata viitoare;
? cererile de restituire si cererile de compensare in curs de solutionare, inclusiv sumele care fac obiectul acestora;
? decontul de TVA cu sume negative si optiune de rambursare, inclusiv suma de rambursat;
? alte mentiuni.

Sectiunea C poate cuprinde informatii referitoare la:
? diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B;
? totalul obligatiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni.

Nota: informatiile de la acest punct se completeaza nu mai daca sunt solicitate in mod expres prin cererea com pletata si depusa de catre persoana juridica.

Retineti!
Certificatul nu cuprinde urmatoarele sume:

? creantele fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei;
? amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in instanta.

Termenul de eliberare

Certificatul de atestare fiscala trebuie eliberat in cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Daca persoana juridica are sedii secundare inregistrate la alte organe fiscale, certificatul se elibereaza in cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Modul de eliberare

Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in 3 exemplare originale, din care:

 • doua exemplare se predau firmei care l-a solicitat;
 • al treilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

Valabilitatea certificatului

Un astfel de certificat poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberarii acestuia. In cadrul acestei perioade, certificatul poate fi utilizat de persoana juridica pentru diverse institutii care solicita un astfel de certificat prin multiplicarea acestuia in copii legalizate.

-------------------------------------------------------------------

Rambursarea TVA aferente achizitiei unor apartamente

expert contabil Madalina Paraschiv

O societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal avand obiect de activitate ?cumpararea si vanzarea de bunuri imobile? a incheiat in cursul anului 2007 precontracte de vanzare-cumparare a doua apartamente, unul finalizat in iunie 2008 si celalalt in mai 2009. La data finalizarii fiecarui apartament s-au incheiat contractele de vanzare-cumparare pentru care vanzatorul a emis facturi cu TVA aferenta.

Cumpartorul de la infiintare (din anul 2007) nu a desfasurat activitati economice, exercitandu-si dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta apartamentelor achizitionate in vederea revanzarii, solicitand rambursarea sumei negative de TVA din decontul pe luna iunie 2009 provenite din achizitionarea celor doua apartamente. 

Organele fiscale au considerat ca societatea nu are dreptul sa solicite rambursarea TVA aferenta apartamentelor achizitionate, deoarece nu a intreprins demersuri in vederea revanzarii apartamentelor si pentru ca livrarile de constructii sau parti a acestora sunt scutite de taxa fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.

Oorganele fiscale au procedat conform prevederilor legale prin nerambursarea TVA din decont?


Conform art. 141 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 126 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, este scutita de taxa fara drept de deducere (pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, cu exceptia livrarii unei constructii noi, a unei parti a acesteia. In sensul acestui articol constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant; livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii; o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii.

Conform pct. 37 alin. (2) din normele metodologice, se considera a fi data primei ocupari, in cazul unei constructii care nu a suferit transformari, data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a acesteia. In cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia bunul este inregistrat in evidentele contabile drept activ corporal fix.

Data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia cu valoarea transformarii respective este majorata valoarea activului corporal fix.

O constructie care nu a fost ocupata in sensul prezentat va fi considerata o constructie noua pana la data primei ocupari, chiar daca livrarea intervine inainte de aceasta data.

In cazul din exemplul nostru fiecare apartament se considera nou pana la semnarea procesului verbal de receptie definitiva (data primei ocupari) si in continuare pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari.

Conform art. 145 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei celor doua apartamente ia nastere la momentul exigibilitatii taxei pentru livrarea acestora, respectiv la data incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru fiecare apartament spotrivit art. 1341 alin. (3) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscalt.

Dreptul de deducere se exercita in conditiile prevazute la art. 145-1471 din Codul fiscal.

Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile (pentru care trebuie sa se colecteze TVA) si detine o factura care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

La art. 1471 alin. (4) din Codul fiscal, se precizeaza ca dreptul de deducere se exercita prin decont, chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decat cea colectata pentru perioada fiscala pentru care s-a intocmit decontul.

Avand in vedere cadrul legal prezentat si situatia prezentata societatea din exemplul nostru, chiar daca nu a desfasurat activitati economice, la data nasterii dreptului de deducere a taxei pentru apartamentele achizitionate avea dreptul de deducere pentru ca revanzarea apartamentelor achizitionate era si este operatiune taxabila ce urma/urmeaza sa fie efectuata, deci nu este operatiune scutita de taxa fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal cum au considerat organele fiscale. Prin urmare societatea avea dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata din decontul de TVA intocmit pentru luna iunie 2009 provenita din taxa aferenta apartamentelor achizitionate.

-------------------------------------------------------------------

 

Regimul fiscal al livrarii utilajelor si echipamentelor valorificate prin vanzare si revanzare

expert contabil Simona Panait

O societate comerciala din India care nu este inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, participa la o licitatie publica cu strigare organizata in vederea valorificarii unor utilaje si echipamente ale unei societati comerciale pe actiuni aflata in stare de faliment, in urma careia a fost declarata adjudecatara a bunurilor.

Bunurile cumparate de societatea indiana au fost revandute unei alte societati din Romania, necesitand montaj care a fost exectutat de catre un prestator roman angajat de furnizor (societatea indiana).

Care sunt persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri efectuate?

Conform art. 132 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal, locul livrarii in cazul utilajelor si echipamentelor valorificate prin vanzare si revanzare de catre adjudcatar este situat in Romania. Prin urmare cele doua livrari de bunuri sunt operatiuni impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in Romania, fiind si taxabile (pentru care trebuie sa se colecteze TVA).

Pentru prima livrare persoana obligata la plata taxei este societatea aflata in faliment care efectueaza livrarea, conform art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, care trebuie sa emita factura cu TVA si sa inregistreze TVA colectata, pentru ca nu se aplica masurile de simplificare de TVA prevazute la art. 160 din Codul fiscal, intrucat cumparatorul (adjudecatarul) nu este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Pentru a doua livrare efectuata de societatea indiana persoana obligata la plata taxei este cumparatorul conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, deoarece societatea indiana nu este stabilita in Romania si nu este inregistrata in Romania, conform art. 153.

Conform art. 154 alin. (4) din Codul fiscal si pct. 68 din normele metodologice, societatea indiana nu trebuie sa solicite inregistrarea in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru ca a efectuat livrari de bunuri in Romania ocazional (o singura data in cursul unui an).

Societatea indiana trebuie sa achite taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate de societatea aflata in faliment si ar putea solicita rambursarea taxei achitate conform art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, daca in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva.

Conditiile si procedurile pentru rambursarea taxei persoanelor impozabile din afara Comunitatii neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA care pot solicita rambursarea taxei achitate daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva, sunt stabilite la pct. 50 din normele mtodologice care transpun Directiva 86/560/EEC din 17 noiembrie 1986.

-------------------------------------------------------------------

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Revista Romana de TVA nr. 30, Septembrie 2009 - pagina 2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Bancabilitatea IMM-urilor trebuie vazuta din perspectiva unui antreprenor, nu a unui bancher
  • Florin Jianu, reprezentant al Consiliului National pentru intreprinderile Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) si fost ministru pentru Mediul de Afaceri, este de parere ca bancabilitatea IMM-urilor ar trebui privita din punctul de vedere al unui antreprenor, nu al unui bancher. De asemenea, in opinia acestuia, potrivit Agerpres, in cazul in care 8 din 10 antreprenori nu apeleaza la un credit bancar, inseamna ca felul in care sunt construite instrumentele bancare nu sunt in acord cu nevoile...» citeste mai departe aici

 • Noi conditii pentru scutirea programatorilor de la plata impozitului pe venit. Analiza zilei
  • In Monitorul Oficial nr. 468 din data de 22 iunie 2017a fost publicat un nou Ordin al ministrul comunicatiilor si societatii informationale, ministrul educatiei nationale, ministrul muncii si justitiei sociale si ministrul finantelor publice cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit pentru activitatea de creatie de programe pentru calculator. Potrivit Codului fiscal persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din venituri din salarii...» citeste mai departe aici

 • Reglementari privind facturarea. Reguli de facturare, continut obligatoriu si termene de emitere
  • Reguli de facturare Ca regula generala, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi in Romania facturarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 319 din Codul fiscal.Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii nu se considera a fi in Romania facturarea face obiectul normelor aplicabile in statele membre in care are loc livrarea de bunuri/prestarea de...» citeste mai departe aici

 • Anunt important privind incheierea de conventii de colaborare cu institutii de credit
  • In vederea derularii Programul Start–up Nation aprobat ca shema de minimis prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu nr 692/06.06.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat intentioneaza sa incheie conventii de colaborare cu institutii de credit. Institutiile de credit interesate de incheierea acestor conventii sunt invitate sa transmita pana la data de 03.07.2017, ora 16.00, oferta de parteneriat privind colaborarea in vederea...» citeste mai departe aici

 • Achizitie bunuri in folosul personal de catre administrator. Care e regimul fiscal?
  • In analiza urmatoare, avem situatia in care administratorul unei firme platitoare de 3% impozit achizitioneaza de pe un site o serie de articole vestimentare. Vom vedea cum se pot trata din punct de vedere fiscal si contabil corect aceste facturi, cu mentiunea ca momentan sunt inregistrate pe cheltuieli nedeductibile, iar TVA-ul inclus in cheltuiala nu e dedus. Din punct de vedere fiscal achizitiile in folosul personal al administratorului reprezinta venituri de natura impozabila pentru acesta...» citeste mai departe aici

 • Contracte de inchiriere incheiate cu persoane fizice si achizitie autoturime. Ce declaram in D 394?
  • Prin randurile urmatoare, stabilim daca se declara in cartusul D "Achizitii" aferent declaratiei D394 contractele de inchiriere incheiate cu persoane fizice unde societatea are calitatea de chirias si contractele de instrainare - dobindire a unui mijloc de transport incheiate cu persoana fizica. Potrivit instructiunilor de completare ale formularului 394, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 depun aceasta declaratie pentru orice operatiune taxabila in...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.