Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 12-18 mai 2008

24-Iun-2008
2138
ORDIN nr. 1.372 din 6 mai 2008

privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 13 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza comerciantilor care au obligatia tinerii evidentei fiscale corecte si complete a operatiunilor desfasurate.

Important!
In conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, au obligatia sa tina evidente corecte si complete:

a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru orice alta operatiune reglementata la titlul VI din Codul fiscal;

Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii

b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, pentru operatiunile respective;

c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;

d) asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti, in cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie in participatiune.

In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare se vor intocmi de catre fiecare persoana impozabila astfel incat sa cuprinda cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date in aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele prevazute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate.

Modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse in anexele nr. 1-4.

***

ORDIN nr. 1.240/C din 29 aprilie 2008
pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 9 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes in primul rand pentru persoanele care doresc sa desfasoare o activitate comerciala sub forma de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, stabilind formularistica necesara pentru inregistrare in Registrul comertului.

Important!
Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, prevazute in anexa A.

Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa B.

Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa C.

Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind modificarea declaratiei nr. ...... din ....., depusa la ORC de pe langa Tribunalul ......................", prevazut in anexa D.

***

NORMA nr. 3 din 6 mai 2008
pentru completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa actioneze ca intermediari pe piata valutara interbancara.

Important!
Institutiile de credit au obligatia sa transmita Bancii Nationale a Romaniei Directia politici monetare raportarile referitoare la piata valutara interbancara, zilnic intre orele 16,00-17,00, pentru tranzactiile valuta contra monedei nationale din ziua curenta, si intre orele 9,00-10,00, pentru tranzactiile valuta contra valuta aferente zilei bancare precedente.

Acest act aduce o completare in ceea ce priveste modul de completare a fisierelor de raportare si anume, operatiunile swap vor avea atasat un cod care sa permita identificarea in mod unic a tranzactiilor componente ale acestora.

***

CIRCULARA nr. 13 din 9 mai 2008
privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 15 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit stabilind penalitatile pentru deficitele de rezerve minime obligatorii.

Important!
Deficitul de rezerve il reprezinta diferenta negativa dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii.

Incepand cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 20,50% pe an.

***

CIRCULARA nr. 14 din 9 mai 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 15 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Ca si in cazul actului precedent si aceasta circulara se refera la rezervele minime obligatorii ale institutiilor de credit.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- 3,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;

- 1,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

- 0,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

***
ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 7 mai 2008
pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 9 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care au dreptul la o locuinta sociala din fondul de stat.

Important!
Locuintele sociale se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale care le au in administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilita potrivit legii, urmatoarele categorii de persoane:

- persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari,

- tinerii care au varsta de pana la 35 de ani,

- tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani,

- invalizii de gradul I si II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi,

- beneficiarii prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, alte persoane sau familii indreptatite.

Au acces cu prioritate la locuintele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele indreptatite care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: - au un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta.

***

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 7 mai 2008
pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct personalul din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si din cadrul unor directii din Ministerului Economiei si Finantelor.

Important!
Luand in considerare faptul ca in bugetele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aprobate pe anul 2008 nu sunt prevazute sume pentru aplicarea prevederilor art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

In vederea evitarii situatiilor de discriminare ce s-ar crea ca urmare a faptului ca angajatii din alte ministere si din cadrul altor directii ale Ministerului Economiei si Finantelor care indeplinesc atributii similare nu beneficiaza de salarii majorate cu 75%, s-a abrogat art. 32 din acest act normativ.

***

ORDIN nr. 535 din 6 aprilie 2008
pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Emitent: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes atat pentru producatorii de autoturisme, importatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora care doresc sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, precum si pentru cei care doresc sa achizitioneze un autoturism in aceste conditii.

Important!
Producatorii de autoturisme, importatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice, denumiti in continuare solicitanti, care intentioneaza sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare Program, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) functioneaza legal si au avizele/acordurile/autorizatiile necesare desfasurarii activitatii;

b) au in obiectul de activitate productia si/sau comercializarea autovehiculelor, inclusiv a autoturismelor noi;

c) si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) au cont deschis la Trezoreria Statului;

e) nu se afla in procedura de insolventa sau nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia, potrivit prevederilor legale;

f) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si procedurilor prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu.

Un producator, importator sau reprezentant autorizat al acestora nu poate solicita pentru o marca de autoturisme mai mult decat suma alocata prin Program, respectiv 120.000 mii lei, in caz contrar solicitarea fiind nula.

Solicitarile cumulate pentru o singura marca de autoturisme, ale tuturor producatorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, nu trebuie sa depaseasca suma alocata prin Program, in caz contrar urmand a se aplica prevederile alin. (4).

In conditiile in care suma totala solicitata prin proiectele depuse de catre producatorii validati depaseste suma alocata prin Program, Administratia Fondului pentru Mediu va proceda, in interiorul termenului prevazut la art. 3 alin. (2), la distribuirea acesteia intre producatorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocata si suma totala solicitata.

In situatia in care totalul sumelor solicitate de producatorii, importatorii si reprezentantii autorizati ai unei marci depaseste suma totala alocata prin Program, coeficientul prevazut la alin. (3) se va aplica, intr-o prima etapa, acestora, pana la incidenta sumei alocate. A doua etapa consta in aplicarea coeficientului tuturor producatorilor, importatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora, in conditiile prevazute la alin. (3).

Programul se desfasoara in limita sumei de 120.000 mii lei, pe parcursul a doua etape:

a) prima etapa, pana la data de 25 septembrie 2008;

b) a doua etapa, de la 1 octombrie pana la 12 decembrie 2008.

***

HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008
privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 13 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei si Finantelor ca autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale, precum si celelalte ministere desemnate ca autoritati de management pentru diferite programe operationale si sectoriale.

Important!
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumita in continuare ACIS, are urmatoarele atributii principale:

1. initiaza, elaboreaza si modifica legislatia privind cadrul institutional si procedural de coordonare si implementare a instrumentelor structurale, urmarind asigurarea eficientei si armonizarii procesului de gestionare a acestora, cu consultarea autoritatilor cu atributii in domeniu;

2. formuleaza puncte de vedere si propuneri de modificare cu privire la legislatia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale;

3. asigura dezvoltarea si functionarea mecanismului de coordonare a gestionarii instrumentelor structurale;

4. asigura secretariatul CNC;

5. asigura presedintia si secretariatul CMC;

6. coordoneaza si prezideaza grupurile de lucru infiintate in contextul mecanismului de coordonare a instrumentelor structurale;

7. participa la reuniunile CRESC;

8. coordoneaza, monitorizeaza si sprijina, prin instrumentele pe care le are la dispozitie, dezvoltarea capacitatii administrative a tuturor structurilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale, elaborand si actualizand in acest sens planuri de actiune si raportand anual CNC progresele inregistrate in implementarea acestora;

Se desemneaza Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ca autoritate de management pentru Programul operational regional, avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

Se desemneaza Ministerul Economiei si Finantelor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

Se desemneaza Ministerul Transporturilor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Transport", avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

Se desemneaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Mediu", avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

Se desemneaza Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

Se desemneaza Ministerul Internelor si Reformei Administrative ca autoritate de management pentru Programul operational "Dezvoltarea capacitatii administrative", avand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program.

***

LEGE nr. 109 din 9 mai 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica
Emitent : PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 14 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru Ministerul Economiei si Finantelor care are rolul de administrare a datoriei publice guvernamentale aducand cateva elemente cu caracter de noutate.

Important!
Titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu urmatoarele caracteristici:

- rata cuponului, ca rata anuala a dobanzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilita inainte de lansarea acestora, fiind mentionata in prospectul de emisiune;

- data emisiunii este data decontarii seriei titlurilor de stat tip benchmark;

- permit redeschideri, cu aceleasi caracteristici cu emisiunea initiala, respectiv ISIN, rata cuponului, data platii cuponului si data scadentei; data redeschiderii este data la care se mareste valoarea nominala a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate in circulatie;

- cuponul se plateste anual, data cuponului fiind o data standard stabilita prin prospectul de emisiune;

- plata dobanzii la scadenta aferenta acestor titluri se efectueaza din bugetul Trezoreriei Statului in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, de la titlul 55.09, art. 30.01, alin. 30.01.01 "Dobanzi aferente datoriei publice interne directe" si in completare de la bugetul de stat, de la capitolul 55.01 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 30 "Dobanzi", art. 30.01 "Dobanzi aferente datoriei publice interne";

- data scadentei coincide cu data ultimului cupon;

- dobanda acumulata reprezinta dobanda calculata pentru intervalul cuprins intre data cuponului, anterioara datei emisiunii/redeschiderii, si data emisiunii/redeschiderii, in functie de rata cuponului, dupa metoda actual/actual;

- dobanda acumulata va fi anuntata prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark si va fi platita de participantii pe piata primara a titlurilor de stat in ziua decontarii/redeschiderii emisiunii;

- pretul net reprezinta produsul dintre cotatia de pret exprimata cu 4 zecimale si valoarea nominala individuala a unui titlu de stat;

- pretul brut reprezinta suma dintre pretul net si dobanda acumulata;

Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezinta o obligatie a statului neconditionata si irevocabila de plata a capitalului, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantarilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tara, comisioanele, dobanzile, valoarea discontului si alte cheltuieli legate de angajarea finantarilor rambursabile in numele si contul statului vor fi platite din bugetul de stat si/sau bugetul Trezoreriei Statului, dupa caz.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 12-18 mai 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Guvernul va schimba impozitarea PFA si plata CAS! Vine si cu nou proiect pentru Codul penal
  • Guvernul continua programul de aplicare a unor masuri care vizeaza taxele si impozitele din Romania. Daca unele taxe se reduc (precum conditia unui capital minim social de 200 lei la infiintarea unei firme, reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%), exista si masuri care impoziteaza suplimentar veniturile bugetare. Cititi si ATENTIE! ANAF ar putea trimite decizii de incasare contributii din ultimii 4 ani! Ar urma astfel sa se elimine impozitul pe dividende, dar sa se reduca si cota...» citeste mai departe aici

 • ATENTIE! ANAF ar putea trimite decizii de incasare contributii din ultimii 4 ani
  • In urma unor intalniri cu premierul Grindeanu si oficiali ANAF, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat mai multe masuri care vizeaza, pe de o parte, o mai buna relatie intre autoritatile fiscale si contribuabil si, pe de alta parte, cresterea colectarilor de taxe la bugetul de stat. In perioada urmatoare, ANAF ar putea incepe sa trimita decizii de plata pentru asigurarile de sanatate neachitate in ultimii patru ani tot din lipsa de eficienta in comunicare intre mai multe institutii...» citeste mai departe aici

 • Cum se impoziteaza in 2017 bunurile sau serviciile acordate gratuit asociatilor
  • Pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii, sunt cheltuieli nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal. Printre altele, sunt considerate cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor: - bunurile, marfurile si serviciile acordate actionarilor sau...» citeste mai departe aici

 • Buletin ANAF: Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 20-16 martie 2017
  • Va tinem la curent cu noutatile publicate de ANAF, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili. Noile acte normative sunt incluse perioada 20-16 martie 2017. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea...» citeste mai departe aici

 • Anulare repartizare profit si impozit dividende. Procedura explicata in detaliu
  • Procedura de mai jos, de natura juridica si de guvernanta corporativa, este explicata in detaliu prin cele de mai jos, cu privire la anularea repartizarii profitului: Avem astfel urmatoarele date date: "In anul 2015 o societate a repartizat la dividende suma de 75.000 lei din profitul anului 2014. Dividendele nu au fost ridicate si nu s-a declarat si platit impozitul pana la 25 ianuarie 2016. In anul 2016 societatea repartizeaza din nou la dividende suma de 130.000 lei din profitul anului 2015...» citeste mai departe aici

 • Cum identificam operatiunile scutite de TVA? Furnizarea unui serviciu informatii prin sms
  • Situatiile in care anumite servicii sunt scutite de TVA se supun unui regim distinct. Prevederile in vigoare, consultate si explicate in mod corect, previn situatiile in care se fac confuzii cu privire la operatiunile scutite. Avem astfel urmatorul caz: "O societate bancara doreste furnizarea unui serviciu de transmitere informatii prin SMS si va percepe un comision per SMS incasabil la momentul furnizarii fiecarui SMS. Valoarea acestuia este mai mare decat cea cu care achizitioneaza acest...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.