Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Camera Consultantilor Fiscali a stabilit data inscrierilor la examenul din 20 noiembrie 2020. Informatii utile pentru candidati

09-Oct-2020
1593

Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in sistem online in data de 20 noiembrie 2020, iar inscrierile se fac in perioada 12-30 octombrie 2020, conform unui comunicat de pe site-ul oficial al institutiei.

Examenul online poate fi sustinut de candidati de acasa sau din orice alta locatie in care sunt asigurate conexiunea la internet si celelalte conditii tehnice pentru sustinerea examenului.

Pentru mai multe detalii privind examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, click AICI.

Procedura tehnica privind conectarea pe platforma online si desfasurarea examenului se va publica pe site-ul CCF, cu cel putin 15 zile inainte de sustinerea acestuia.

Inscrierile la examen se fac in perioada 12 octombrie 2020 – 30 octombrie 2020 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1, Bucuresti.

Recomandare: Pentru a evita deplasarea dumneavoastra la sediul nostru si in contextul actual al pandemiei, Camera Consultantilor Fiscali recomanda transmiterea dosarului de examen prin posta sau prin serviciile de curierat, astfel incat ultima zi a expedierii sa fie cel tarziu data de 30 octombrie 2020, dovedita prin documentul de expediere sau stampila postei, dupa caz.

Dupa primirea si verificarea dosarului se vor transmite prin e-mail, fiecarui candidat, informatiile din dosar preluate in baza de date a Camerei Consultantilor Fiscali, precum si numarul de inregistrare si rezultatul verificarii dosarului.

Candidatii la examen au obligatia de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail si de a sesiza la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, eventualele neconcordante intre datele preluate si documentele depuse la inscriere.

Situatia dosarelor, respectiv aprobate, respinse sau retrase, se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020

TEMATICA

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:

- constituirea si functionarea societatilor;
- reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;
- profesionisti;
- exploatarea intreprinderii.
 
2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalitatii.
 
3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere a impozitului;
- definitie persoane afiliate
- reguli speciale de impozitare;
- calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
- reguli privind anul fiscal;
- cote de impozitare;
- provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic;
- amortizarea fiscala;
- termene de plata si de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilitati fiscale;
- aspecte fiscale privind preturile de transfer (definitie persoane afiliate, principiul valorii de piata, metode de determinare a preturilor de transfer);
- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare) intre persoane juridice romane si intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
- conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
- norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

- definitia microintreprinderii;
- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii;
- baza impozabila;
- plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.
 
5. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere a impozitului;
- categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozitare;
- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
- termene de plata;
- aspecte fiscale internationale;
- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.
 
6. Contributii sociale obligatorii:

A. Contributii sociale obligatorii privind activitatile dependente:
- baza de calcul al contributiilor sociale;
- baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
- exceptii generale – veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii;
- exceptii specifice – veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii grupate in functie de categoriile din care fac parte persoanele care realizeaza veniturile;
- calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale;
- cotele de contributii;
- depunerea declaratiilor.
B. Contributii sociale obligatorii privind activitatile independente:
- platitorii;
- baza de calcul;
- exceptii specifice;
- declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale;
- cotele de contributii.

7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obtinute din Romania;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si ale legislatiei Uniunii Europene;
- certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;
- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
- impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;
- chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania;
- tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
- tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
- retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi;
- asocieri/entitati care desfasoara activitate/obtin venituri in/din Romania.

8. Taxa pe valoarea adaugata:

- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (TVA);
- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA;
- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
- baza de impozitare;
- cote de TVA;
- operatiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata TVA;
- inregistrarea in scopuri de TVA si anularea inregistrarii in scopuri de TVA;
- facturarea;
- alte obligatii in materie de TVA;
- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana;
- serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum; pentru agricultori;
- ajustarea taxei deductibile;
- taxarea inversa;
- decontul de TVA si alte declaratii.

9. Accize:

A. Regimul accizelor armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, platitori de accize, calculul accizelor, responsabilitatile platitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaratiilor de accize, documente fiscale, garantii;
- regimul de antrepozitare fiscala;
- destinatar inregistrat;
- expeditor inregistrat;
- importator autorizat;
- scutiri de la plata accizelor;-
- exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica;
- restituiri de accize;
- deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize;
- deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum;
- deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau scutire directa;
- marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat;
- marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia;-
- marcarea si colorarea motorinei;
- alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile;
B. Regimul accizelor nearmonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul si calculul accizelor, scutiri, platitorii de accize, obligatiile platitorilor de accize, declaratiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat.

10. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;
- contribuabili;
- modul de calcul;
- termene de plata;
- reduceri si scutiri;
- modul de declarare a proprietatilor.

11. Impozitul specific unor activitati:

- contribuabili;
- anul fiscal/perioada impozabila;
- reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activitati;
- reguli privind declararea si plata impozitului specific unor activitati;
- reguli privind calculul, declararea si plata impozitului specific datorat pentru alte activitati;
- termenele de declarare a mentiunilor;
- prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende si registrul de evidenta fiscala.

12. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
- plasarea marfurilor sub un regim vamal:

declararea marfurilor si punerea in libera circulatie;
regimuri speciale:
- tranzit: intern si extern;

- depozitare: antrepozitare vamala si zone libere;

- utilizare specifica: admitere temporara si destinatie finala;

- prelucrare: perfectionare activa si perfectionare pasiva; export.

13. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

14. Contraventii si infractiuni in domeniul financiar-fiscal:

- evaziunea fiscala;
- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

15. Aspecte privind procedura fiscala:

- principii generale de conduita in administrarea creantelor fiscale;
- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale;
- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
- procedura de colectare a creantelor fiscale;
- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
- controlul fiscal;
- stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
- acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescriptie;
- stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
- recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate;
- procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana;
- definirea intreprinderilor asociate si a aranjamentului transfrontalier;
- domeniul de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la ”Raportul pentru fiecare tara in parte”, entitatile obligate la depunerea acestuia, informatiile obligatorii care se regasesc in cuprinsul acestuia, perioada de raportare, termenul de depunere al acestuia in cazul entitatilor platitoare de impozit pe profit, de impozit specific si de impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si rolul si termenul de depunere la autoritatile competente din Romania a ”Notificarii privind calitatea entitatii constitutive a grupului de intreprinderi multinationale”.

BIBLIOGRAFIE*)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul Vamal al Uniunii, in cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004,
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie
2009, de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

Codul de conduita pentru punerea in aplicare a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
Conventia-model – emisa de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, cu modificarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice;
Ordinul ministrului finantelor publice, nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1615/2020 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual;
Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificarile ulterioare;
Ordinul ministrului turismului si al ministrului finantelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer;
Standarde internationale de raportare financiara:
- IAS 8 “Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori”
- IAS 16 “Imobilizari corporale”
- IAS 20 “Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”
- IAS 36 “Deprecierea activelor”
- IAS 38 “Imobilizari necorporale”
- IAS 40 “Investitii imobiliare”.

*) Actele normative care vor face obiectul Bibliografiei aferente examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020 vor fi cele in vigoare pana la data de 1 septembrie 2020. Bibliografia se coreleaza cu tematica.

 

Sursa: CCF

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Camera Consultantilor Fiscali a stabilit data inscrierilor la examenul din 20 noiembrie 2020. Informatii utile pentru candidati":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • E-TVA: ANAF propune ca termenul pentru depunerea D390 sa ramana acelasi

  • ANAF a pus in dezbatere publica Proiect de ordin pentru stabilirea termenului de depunere pentru declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare (390 VIES). Termenul pentru depunerea declaratiei ramane acelasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare. Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor...» citeste mai departe aici

 • Aplicatia e-Transport este disponibila online! Pana pe 31 august 2024 NU se aplica sanctiuni

  • ANAF anunta, printr-un comunicat recent de presa, ca aplicatia e-Transport, prin intermediul careia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri, este operationala si poate fi descarcata din APP Store si Google Play. In acest sens, in fiecare punct de trecere a frontierei se transmit materiale in care sunt prezentate obligatiile pe care le au operatorii de transport, precum si informatii...» citeste mai departe aici

 • Topim preturile in mijlocul verii! Reduceri de 70% si transport GRATUIT pentru carti de fiscalitate si contabilitate

  • Modificarile legislative din fiscalitate nu sunt putine in ultima perioada si trebuie adaptate corespunzator, astfel incat sa evitati amenzile usturatoare si sa va asigurati de functionarea optima a firmei dumneavoastra. Pentru ca nu este usor sa tii pasul cu tot ce se schimba, unele legi fiind aprobate in scurt timp, cu siguranta aveti nevoie de putin ajutor din partea specialistilor. Cartile noastre de fiscalitate si contabilitate sunt acum la preturi reduse! Topim preturile pentru cele...» citeste mai departe aici

 • Marti, 30 iulie 2024, termen limita pentru depunerea Formularului 394

  • Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reaminteste contribuabililor ca marti, 30 iulie 2024, este termenul limita de depunere a ”Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” aferente perioadei de raportare precedente. Perioada de raportare (luna, trimestru etc.) este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 322 din Legea nr.227/2015. Obligativitatea depunerii Formularului 394 o au...» citeste mai departe aici

 • Ordinul 3100/2024. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2024

  • Prin Ordinul 3100/2024 a fost aprobat sistemul de raportare contabila la 30., cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Raportarile contabile la 30 iunie 2024 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 19 august 2024. Ordinul nr. 3100/2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 18 iulie 2024. Termenul pentru...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016