Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Ordinul MECS nr. 4686/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte

19-Aug-2015
1153

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4686/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte" prin Programul operational "Competitivitate" (POC) a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 627 din 18 august 2015.

In conformitate cu:
- prevederile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020;
- Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operational Competitivitate pentru sprijinul din partea FEDR, in temeiul obiectivului referitor la investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania;
- prevederile art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare incheiat intre Autoritatea de management al Programului operational Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 si Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operational Competitivitate, axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor" cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015;
- Adresa nr. 4.697 din 15 mai 2015 a Consiliului Concurentei privind avizul referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunostinte,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare,


in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte" prin Programul operational "Competitivitate" (POC), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cimpeanu

Bucuresti, 10 august 2015.
Nr. 4.686.

Anexa - SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte" prin Programul operational "Competitivitate" (POC)

I.Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea"Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte" prin Programul operational"Competitivitate" (POC), axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor", actiunea 1.2.3"Parteneriate pentru transfer de cunostinte".
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013.
(3) Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
(4) Prezenta schema de ajutor de minimis (schema) nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(5) Autoritatea care administreaza schema este Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, prin Directia generala organism intermediar pentru cercetare.
(6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operational "Competitivitate".

II. Obiectivul si scopul schemei

Art. 2. - Aceasta schema are ca obiectiv incurajarea interactiunii institutiilor de invatamant superior si institutiilor de cercetare-dezvoltare (CD) cu mediul de afaceri, prin finantarea accesului intreprinderilor la expertiza extinsa si la facilitatile organizatiilor de cercetare in scopul comercializarii rezultatelor de cercetare catre intreprinderile care isi dezvolta afaceri cerute de piata. Schema sprijina de asemenea valorificarea potentialului infrastructurilor de CD dobandite sau modernizate incepand cu anul 2007 si a celorlalte resurse de cercetare obtinute concomitent cu acestea, pentru a raspunde nevoilor de inovare a intreprinderilor in scopul cresterii valorii adaugate a unor produse/procese, tehnologii cerute de piata.

III. Baza legala

Art. 3. - Prezenta schema este elaborata in conformitate cu:
- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;
- Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operational "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala in temeiul obiectivului referitor la investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 4. - Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor [asa cum sunt definite la art. 6 lit. d)].

Art. 5. - (1) In cadrul acestei scheme se acorda sprijin financiar intreprinderilor ce activeaza in toate sectoarele, cu exceptia:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari ori introduse pe piata de intreprinderile respective; (ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.
(2) In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea (principala sau secundara) in mai multe sectoare, sprijinul financiar se acorda pentru sectoarele ori activitatile care nu sunt excluse, cu conditia separarii clare a activitatilor sau a asigurarii unei distinctii intre costuri, care sa asigure ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de finantare in cadrul contractului.

V. Definitii

Art. 6. - In sensul prezentei scheme urmatorii termeni se definesc astfel:
a) produse agricole inseamna produsele enumerate in anexa I la tratat, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b) prelucrarea produselor agricole inseamna orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
c) comercializarea produselor agricole inseamna detinerea ori expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei altei forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori ori prelucratori si a oricarei altei activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
d) intreprindere inseamna orice entitate legala care desfasoara o activitate economica care consta in a oferi produse sau servicii pe piata. Intreprinderile pot fi mari, mijlocii sau mici;
e) intreprindere unica sunt considerate toate intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, cel putin una dintre relatiile urmatoarele:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective;
f) intreprindere in dificultate inseamna o intreprindere care se afla in cel putin una din situatiile urmatoare:
(i) in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata [alta decat o intreprindere mica sau mijlocie (IMM)] care exista de cel putin 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul acestei dispozitii, "societate cu raspundere limitata" se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, daca este cazul, orice capital suplimentar;
(ii) in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel putin 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, "o societate comerciala in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii" se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;
(iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia ori a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
(v) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii 2 ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0;
g) rata de actualizare este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;
h) organizatie de cercetare si diseminare a cunostintelor (pe scurt, organizatie de cercetare) inseamna o entitate indiferent de statutul sau juridic (organizatie de drept public sau privat) ori de modalitatea de finantare, al carei obiectiv principal este de a efectua in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala ori de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte. In cazul in care entitatea desfasoara si activitati economice, finantarea, costurile si veniturile activitatilor economice respective trebuie sa fie contabilizate separat. Intreprinderile care pot exercita o influenta decisiva asupra unei astfel de entitati, de exemplu, in calitate de actionari sau asociati, nu pot beneficia de acces preferential la rezultatele generate de aceasta.

VI. Conditii de eligibilitate pentru activitati si beneficiari

Art. 7. - Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
1. activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testari, experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite prin:
- acces la infrastructura/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire, daca este cazul);
- accesare banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice;
- inchiriere de spatii de lucru pentru activitatile intreprinderii;
2. activitati de transfer de abilitati/competente de CD si de sprijinire a inovarii:
- activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala contractuale, executate pentru si in numele intreprinderii;
- detasare de personal cu inalta calificare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, din organizatia de cercetare in intreprinderi, intr-o functie nou-creata in cadrul intreprinderii, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului;
- cercetari de piata realizate de organizatia de cercetare pentru intreprinderi;
- servicii de etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii furnizate de organizatia de cercetare.

Art. 8. - Beneficiarii trebuie sa respecte urmatoarele criterii de eligibilitate:
1. intreprinderea sa fie inregistrata si sa desfasoare activitati in Romania;
2. intreprinderea sa nu se afle in niciuna din urmatoarele situatii:
(i) in stare de faliment ori lichidare, sa aiba afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sa fie suspendate ori sa faca obiectul unui aranjament cu creditorii sau sa fie intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
(ii) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
(iii) sa fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat si decizia sa nu fi fost deja executata si creanta sa nu fi fost integral recuperata;
(iv) reprezentantul legal a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
(v)"in dificultate" in conformitate cu definitia prevazuta la art. 6 lit. f);
(vi) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile cerute mai sus;
3. intreprinderea indeplineste si alte conditii specificate in apelul de proiecte si Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.2.3 a POC, fara a aduce atingere prevederilor in materie de ajutor de stat/de minimis.

Art. 9. - Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 1.000.
VII. Conditii de acordare a ajutorului de minimis

Art. 10. - (1) Ajutorul de minimis in cadrul acestei scheme se acorda beneficiarilor sub forma de ajutor indirect, in limita sumei reprezentate de plafonul1 de minimis, astfel:
- Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice [asa cum este definita la art. 6 lit. e)] nu poate depasi echivalentul in lei2 a 200.000 euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
- Pentru intreprinderile care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice [asa cum este definita la art. 6 lit. e)] nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale ori comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier.
(2) Asistenta financiara se acorda de catre autoritatea care administreaza schema sub forma de granturi nerambursabile, in numerar, unor organizatii de cercetare (selectate in urma unei cereri de propuneri de proiecte conform precizarilor din Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.2.3 a POC), care detin competente, abilitati si facilitati de interes pentru intreprinderi si, ulterior, ofera acces intreprinderilor la un portofoliu de activitati de cercetare si inovare, inclusiv detasare de personal si acces la facilitati CD.
(3) Actul prin care sprijinul financiar este acordat indirect beneficiarului intreprindere il constituie contractul subsidiar tip de minimis dintre organizatia de cercetare si intreprindere (cu aprobarea autoritatii care administreaza prezenta schema) prin care se stabilesc modalitatile de sprijin acordat prin activitati eligibile specifice (conform art. 7) prestate de organizatia de cercetare ca raspuns al nevoilor si cerintelor intreprinderii identificate in piata.
(4) Organizatia de cercetare actioneaza ca un simplu intermediar pentru a transmite catre destinatarii finali (intreprinderile beneficiare) intreaga suma provenita din finantare publica si orice avantaj dobandit printr-o astfel de finantare, in sensul pct. 22 din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01).
(5) Cu privire la activitatile eligibile prevazute in contractul subsidiar a fi prestate de organizatia de cercetare pentru si in numele intreprinderii este obligatoriu sa fie indeplinita una din conditiile de mai jos:
a) organizatia de cercetare furnizeaza activitatile eligibile la pretul pietei; sau
b) daca nu exista un pret al pietei, organizatia de cercetare presteaza activitatile eligibile la un pret care:
- reflecta costurile integrale ale serviciului si include in general o marja stabilita in functie de marjele aplicate in mod obisnuit de intreprinderi active in sectorul serviciului in cauza; sau
- este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurente, in cadrul carora organizatia de cercetare, in calitatea sa de prestator de servicii, negociaza pentru a obtine beneficiul economic maxim in momentul in care este incheiat contractul si isi acopera cel putin costurile marginale. In cazul in care organizatia de cercetare pastreaza dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuala, valoarea de piata a acestora poate fi dedusa din pretul platibil pentru serviciile in cauza.

Art. 11. - Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile prevazute in contractul subsidiar cu organizatia de cercetare. Restul de minimum 20% din cheltuielile eligibile ale contractului vor fi sustinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Art. 12. - (1) Ajutoarele de minimis se considera acordate in momentul in care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii beneficiare in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care asistenta financiara se plateste organizatiei de cercetare partenere.
(2) Asistenta financiara poate fi platita organizatiei de cercetare partenere in una sau mai multe transe. Transele se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii ajutorului de minimis intreprinderii (data semnarii contractului subsidiar cu organizatia de cercetare). Rata dobanzii care trebuie aplicata la actualizare este rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutorului.

Art. 13. - (1) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la art. 10 alin. (1), intreprinderea respectiva nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
(2) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(3) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 14. - (1) Cheltuielile eligibile in cadrul schemei pentru activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele organizatiilor de cercetare sunt:
1. cheltuieli pentru accesul intreprinderilor la infrastructura/laboratoare/echipamente CD si instruire in utilizare (unde e cazul);
2. cheltuieli pentru accesul intreprinderilor la banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice;
3. cheltuieli pentru inchiriere de spatii de lucru de catre intreprinderi.
(2) Cheltuielile eligibile in cadrul schemei pentru activitati de transfer de abilitati/competente de CD si de sprijinire a inovarii sunt:
1. cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale si de deplasare) aferente activitatilor prestate la comanda intreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, care efectueaza activitati de CDI, intr-o functie nou-creata in cadrul intreprinderii, cuprind si indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Precizari suplimentare cu privire la detasarea de personal in intreprinderi: costurile aferente folosirii unei agentii de recrutare si costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat in intreprindere, nu sunt eligibile.);
2. cheltuieli pentru instrumente si echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului cu intreprinderea si pe durata acestei utilizari.
In cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in contractul cu intreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei contractul, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
3. cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si serviciilor de consultanta si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatile contractului cu intreprinderea;
4. cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: cunostinte tehnice, brevete cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina, folosite exclusiv pentru activitatile contractului cu intreprinderea;
5. alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu intreprinderea, inclusiv pentru achizitia materialelor, consumabilelor si a altor produse similare;
6. cheltuieli generale de administratie (de regie).
(3) Aceste cheltuieli sunt eligibile daca si numai daca sunt aferente unor contracte subsidiare cu intreprinderi. Impreuna cu contractele subsidiare incheiate cu intreprinderi si documentele financiare aferente acestora, organizatia de cercetare trebuie sa prezinte pentru rambursarea cheltuielilor precizate la alin. (1) si metodologia prin care a stabilit costul pe ora aferent accesului/inchirierii.

IX. Durata schemei

Art. 15. - Prezenta schema se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 31 decembrie 2020, in limita bugetului alocat. Platile se efectueaza pana in 2023.

X. Bugetul schemei

Art. 16. - (1) Sursa de finantare pentru prezenta schema sunt fondurile alocate Programului operational "Competitivitate", axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor", actiunea 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte".
(2) Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 110.000.000 euro (echivalent in lei), defalcata estimativ dupa cum urmeaza:

 An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total (mil. euro)

mil. euro 10 20 20 20 20 20 = 110


XI. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 17. - (1) Administratorul schemei de minimis va organiza pe actiunea 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" una sau mai multe cereri de propuneri de proiecte adresate organizatiilor de cercetare in urma carora va selecta un numar de proiecte spre finantare. Verificarea eligibilitatii si evaluarea propunerilor de proiecte se fac in concordanta cu criteriile prevazute in apelul/cererea de propuneri de proiecte si in Ghidul solicitantului. Detalierea modalitatii de derulare a competitiei pentru proiecte se gaseste in Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat la adresele www.poscce.research.ro, www.poc.research.ro (2) La depunerea propunerii de proiect organizatia de cercetare trebuie sa aiba identificate initial un numar de intreprinderi cu care a cooperat pe domeniul de expertiza propus prin proiect, dovedit prin contractele directe cu intreprinderile derulate anterior. Pentru aceste intreprinderi va fi facuta invitatia de a fi un potential participant in proiect, iar intreprinderea isi va exprima interesul pentru realizarea unui potential parteneriat cu institutia de cercetare printr-o expresie de interes in care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare si tematica de interes a intreprinderii. Organizatia de cercetare totodata va lansa un anunt pe site-ul propriu prin care se va adresa si altor intreprinderi, invitandu-le sa isi exprime interesul pentru activitatile din proiect. Tot in faza depunerii se vor prezenta si acele intreprinderi care si-au exprimat interesul de a colabora cu organizatia de cercetare pe viitor, precum si o estimare a tematicilor de interes a acestor intreprinderi. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, organizatia de cercetare poate sa mai lanseze astfel de anunturi pentru ca intreprinderile sa isi poata exprima interesul pentru astfel de colaborari in scopul transferului si comercializarii de cunostinte.
(3) Intreprinderea care doreste sa incheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizatie de cercetare se va inregistra in Registrul potentialilor contractori3 inainte de semnarea contractului subsidiar.
(4) Intreprinderea care doreste sa incheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizatie de cercetare va da o declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali, precum si in anul fiscal in curs. Ajutoarele se calculeaza la nivel de intreprindere unica.
(5) Intreprinderea care doreste sa incheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizatie de cercetare va da o declaratie pe propria raspundere ca nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.
(6) Administratorul schemei de minimis verifica validitatea datelor inscrise in Registrul potentialilor contractori si concordanta acestora cu declaratiile date de beneficiar si indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activitatilor, cheltuielilor, beneficiarilor si a contractelor).
(7) Administratorul schemei de minimis va aproba semnarea contractului subsidiar tip de minimis intre intreprindere si organizatia de cercetare dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii solicitante, ca prin acordarea finantarii nerambursabile in cadrul prezentei scheme nu se depaseste plafonul de minimis la nivel de intreprindere unica.
(8) Pe un proiect, o organizatie de cercetare poate incheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu una ori mai multe intreprinderi pana la epuizarea bugetului prevazut pe proiect pentru un anumit tip de activitate eligibila.

XII. Efecte si beneficii

Art. 18. - Prin aplicarea prezentei scheme se vor obtine urmatoarele efecte si beneficii:
- va creste numarul intreprinderilor care stabilesc relatii contractuale de parteneriat cu organizatii de cercetare si care pot astfel accesa facilitatile si infrastructura CD ale organizatiilor de cercetare si prelua competente, abilitati si rezultate ale cercetarii pe care sa le transforme in produse noi sau imbunatatite oferite pe piata;
- va creste numarul intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domenii de inalta tehnologie;
- va creste numarul publicatiilor stiintifice scrise cu participarea intreprinderilor;
- va creste numarul cererilor de brevete;
- va creste numarul locurilor de munca pentru cercetatori;
- va creste calitatea produselor si a indicelui de productivitate.

XIII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 19. - (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa in scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (www.research.ro) si pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene (www.fonduri-ue.ro).

Art. 20. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

Art. 21. - Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.

Art. 22. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema ori prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
(3) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
(4) In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se raporteaza pana la 31 martie a anului urmator anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia.

Art. 23. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 24. - Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, in formatul si in termenul solicitat de catre acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului conform art. 20-23.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Ordinul MECS nr. 4686/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016