Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Au fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

30-Mar-2022
1432
Au fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Prin Ordinul 449/2022 au fost modificate modelul si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
 
Conform Referatului de Aprobare, prin art.II din Legea nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”, s-a reglementat ca venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica rezultat din diferenta dintre pretul mediu lunar de vanzare al energiei electrice si pretul de 450 lei/MWh se impoziteaza cu 80%. 
 
De la aceste prevederi au fost exceptati producatorii de energie electrica pe baza de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Art.II alin (3) din lege stabilea ca modul de aplicare a impozitului se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
Ca urmare a prevederilor sus mentionate, a fost aprobat Ordinul nr.64/2022 prin care a fost creata posibilitatea pentru producatorii de energie electrica sa declare impozitul pe venitul suplimentar reglementat de art.II alin.(1) din Legea nr.259/2021, in formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, fiind inscris la pozitia 80 ”Impozit pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica” din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.
 
Ordinul a fost elaborat in temeiul art.II din Legea nr.259/2021 si nu in temeiul art.II alin.(3) din acest act normativ, intrucat obligatia de declarare a impozitului este prevazuta la art.II alin.(2^1) si (2^2), iar contribuabilii obligati la plata impozitului sunt definiti la art.II alin.(1) si (2) din aceeasi lege.
 
Prin art.I pct.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea si completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, a fost abrogat art. II alin. (3) din Legea nr.259/2021.
 La art.III alin.(1) din aceeasi ordonanta de urgenta s-a reglementat ca modelul si continutul declaratiei privin impozitul pe venitul suplimentar prevazut la art.II alin.(1) din Legea nr.259/2021 se aproba prin ordin al ANAF.
 
Avand in vedere cele prezentate, a fost necesara modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.64/2022, in sensul modificarii titlului si a preambulului in concordanta cu noile reglementari din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2022.
 
Prin art.II pct.(2) din Ordonanta Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, a fost completat art. 41 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nou alineat (17^1), conform caruia contribuabilii care aplica si prevederile art.40^3 au obligatia de a calcula, declara si plati, trimestrial, impozitul pe profit stabilit potrivit art.40^3, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
 
Totodata, prin art.III alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2022, au fost exceptati de la plata impozitului reglementat de art.II alin.(1) din Legea nr.259/2021 producatorii de energie electrica pe baza de biomasa, incepand cu veniturile suplimentare realizate dupa data de 1 ianuarie 2022.
 
Ca urmare, a fost impusa si modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa astfel:
 
- modificarea instructiunilor de completare a formularului, conform modificarilor legislative mai sus mentionate;
- modificarea si completarea Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, prin introducerea unei noi obligatii, respectiv la pozitia 83 ”Impozit pe profit datorat potrivit art.40^3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”. 
 
 
Extras din Ordin:
 
Articolul I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat“, dupa pozitia 82 se introduce o noua pozitie, pozitia 83, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
„83 Impozit pe profit datorat in conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“
2. Anexa nr. 4 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I „Depunerea declaratiei“ punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:“, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
o) impozit pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica. Impozitul se declara de catre producatorii de energie electrica, cu exceptia producatorilor de energie electrica pe baza de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Sunt exceptati si producatorii de energie electrica pe baza de biomasa, incepand cu veniturile suplimentare realizate dupa data de 1 ianuarie 2022;
b) La capitolul I „Depunerea declaratiei“ punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei“ subpunctul 1.2 „Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:“ dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
j) impozit pe profit datorat in conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) La capitolul II „Completarea declaratiei“ punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»“ subpunctul 3.2, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77 si 80-83 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
Articolul II
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii“, precum si privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2022, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ORDIN
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei privind impozitul pe venitul suplimentar prevazut la art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», precum si privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
2. Formula introductiva si preambulul se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
In temeiul prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», cu modificarile ulterioare, ale art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) si art. 41 alin. (17^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor, comunicat prin Adresa nr. 743.072 din 14.01.2022,
Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 
Ordinul 449/2022 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, precum si pentru modificarea Ordinului nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 298 din 28 martie 2022.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Au fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

    • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

  • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

    • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

  • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

    • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016