Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect: ANAF modifica procedura de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata si actualizeaza formularele aferente

04-Mai-2023
2238
Proiect: ANAF modifica procedura de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata si actualizeaza formularele aferente

ANAF a pus recent, in dezbatere publica, un Proiect de Ordin care cuprinde modificarea Anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central.

Precizari privind acordarea esalonarii la plata in forma simplificata

Dispozitiile Cap. IV1 ”Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, au fost modificate si completate prin:

- art.I pct.25-28 si art.II din Ordonanta Guvernului nr.31/2022,

- art.I si art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.20/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

In acest sens, se impune modificarea procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1767/2021.

Prin urmare, prin acest proiect de act normativ se propune modificarea si completarea Anexei ”Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1767/2021, care sa reglementeze urmatoarele aspecte:

1. eliminarea prevederilor referitoare la acordarea esalonarii la plata, in forma simplificata pentru debitorii prevazuti la art.204 din Codul de procedura fiscala, respectiv cei care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar;

2. prevederi privind reducererea numarului de cereri de modificare a esalonarii la plata si de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, de la doua cereri la o singura cerere pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata;

3. abrogarea prevederilor referitoare la aprobarea unei alte perioade de esalonare la plata in cazul modificarii deciziei de esalonare la plata;

4. posibilitatea acordarii esalonarii la plata in cazul sumelor reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei, individualizate in titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal competent, avand in vedere ca nu exista exceptii reglementate de prevederile legale in vigoare, in acest sens;

5. abrogarea prevederilor referitoare la renuntarea la intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare in cazul in care au fost depuse notificari potrivit Ordonanta Guvernului nr.6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, din urmatoarele considerente:

Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1767/2021 a fost aprobata Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central.

Astfel, potrivit prevederilor art.1, alin. (7) din aceasta procedura, ”debitorii care au depus notificari potrivit cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021 sau cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, prin depunerea cererii prevazutela alin. (1) renunta la intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare/anularea la plata a obligatiilor accesorii. .....”. Aceste prevederi au fost preluate si in formularul cererii de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata.

Ulterior intrarii in vigoare a acestei prevederi, contribuabilii au sesizat faptul ca dispozitiile legale anterior invocate, aprobate prin ordin al presedintelui ANAF, adauga la cele ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

In fapt, prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, nu s-a reglementat ca prin depunerea cererii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, se anuleaza intentia contribuabilului de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare.

6. actualizarea modelelor formularelor prevazute de procedura de acordare a esalonarilor la plata, in forma simplificata.

7. introducerea unui nou formular privind acordul de principiu in cazul modificarii/ mentinerii valabilitatii esalonarii la plata pentru debitorii care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, potrivit dispozitiilor art.II alin.(2) din O.G. nr.31/2022, in vederea constituirii garantiei prevazute de lege.

Formularele modificate:

-CERERE de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, Anexa 15 click AICI»

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA, Anexa 16 click AICI»

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, Anexa 17, click AICI»

-REFERAT de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, Anexa 18, click AICI»

-DECIZIE de respingere a cererii de …......................................................, Anexa 19, click AICI»

-DECIZIE de reducere a penalitatilor de nedeclarare amanate la plata, Anexa 20, click aICI»

-DECIZIE de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, Anexa 21, click AICI»

-DECIZIE de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, Anexa 22, click aICI»

-Acord de principiu, Anexa 23, click AICI»

Extras din Proiectul de Ordin:

Art.II Anexa ”Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1767/2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1072 din 9 noiembrie 2021, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e) si va avea urmatorul cuprins:

”e) sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei, individualizate in titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal competent.”

2. La articolul 1, alineatele (3) si (7) se abroga.

3. La articolul 1 dupa alineatul (9), se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

”(10) Pentru penalitatile de nedeclarare datorate de contribuabili se acorda urmatoarele:

a) esalonare la plata, in situatia in care obligatiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse dupa expirarea termenului de plata prevazut la art. 156 alin.(1) din Codul de procedura fiscala;

b) amanarea la plata in vederea reducerii cu 75%, potrivit legii, in situatia in care obligatiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt esalonate la plata si/sau sunt stinse partial prin plata si/sau compensare in termenul prevazut la art.156 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, precum si in cazul mentinerii valabilitatii acesteia pentru cele instituite si comunicate la data pierderii valabilitatii esalonarii la plata.

(11) In cazul debitorilor care desfasoara activitati intracomunitare pentru care se atribuie un cod de inregistrare TVA potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in procedura de solutionare a cererii de esalonare la plata se au in vedere si obligatiile fiscale inregistrate in evidenta fiscala pentru aceasta activitate. (12) in situatia in care pe perioada de esalonare la plata, se radiaza un sediu secundar sau codul de inregistrare de TVA atribuit pentru desfasurarea activitatilor intracomunitare, organul fiscal competent emite, din oficiu, decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, si/sau, dupa caz, decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare.”

4. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(5) Pentru debitorii care au transmise spre recuperare creante bugetare inscrise in titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal instiinteaza organul emitent al titlului executoriu, dupa caz, cu exceptia instantelor judecatoresti, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum si despre emiterea unei decizii in solutionarea acestora, printr-o adresa la care anexeaza aceste documente. Aceste documente se transmit in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, dupa caz.”

5. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

”(6) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, persoana fizica, separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei fizice si separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Cererile depuse de catre acestia se analizeaza distinct, prin emiterea documentelor care stau la baza solutionarii acestora, separat pentru persoana fizica si separat pentru persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.”

6. La articolul 4, alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

”c) cererea vizeaza obligatii fiscale care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii unei esalonari la plata acordate in temeiul capitolului IV - "Inlesniri la plata” din Codul de procedura fiscala.”

7. La articolul 5, alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”c) penalitatea care se anuleaza ca urmare a mentinerii valabilitatii esalonarii la plata;”

8. La articolul 5, alineatul (4), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

”d) taxe vamale, accize si taxa pe valoarea adaugata care administrarea, cu exceptia inspectiei fiscale si a executarii silite, revine Autoritatii Vamale Romane;

e) obligatiile fiscale care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii unei esalonari la plata acordate in temeiul capitolului IV - "Inlesniri la plata” din Codul de procedura fiscala.”

9. La articolul 5, alineatul (6), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

”c) dobanda calculata pe perioada esalonarii.”

10. La articolul 6, alineatul (8), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

”c) in situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata vizeaza obligatiile fiscale care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii unei esalonari la plata acordate in temeiul capitolului IV - "inlesniri la plata” din Codul de procedura fiscala.”

11. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

”(3) In cazul debitorilor care solicita mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, penalitatea calculata conform art. 209 9 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, se anuleaza.”

12. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

”(11) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiei prevazuta la art.II alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015privind Codul de procedura fiscala, se emit deciziile prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu de catre organul fiscal central.”

13. La articolul 12, alineatul (4) se abroga.

14. La articolul 13, alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”d) decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 17, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial, sau decizia de respingere, dupa caz.

Prin pastrarea perioadei de esalonare se intelege numarul de luni ramas din esalonarea aprobata initial, fara a se lua in considerare numarul de luni aferent perioadei in care aceasta si-a pierdut valabilitatea. in acest caz, cuantumul obligatiilor fiscale ramase din esalonarea la plata acordata initial se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare din perioada ramasa din grafic;”.

15. La articolul 13, alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. b) - d), f) - h) si k) si n). in aceasta situatie, nu se completeaza lit. b) a sectiunii C - "Concluzii";”

16. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alinetele (5) - (7) cu urmatorul cuprins:

”(5) Pentru debitorii care se incadreaza in prevederile art. II alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2022, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 5 si 6 din Anexa nr.2 ”Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscala nr. 90/2016. in acest sens, organul fiscal intocmeste referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, in care verifica inclusiv conditia prevazuta la Sectiunea A lit. m) si emite acordul de principiu, conform modelului prevazut in anexa nr.24 .

(6) In cazul debitorilor care solicita mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, penalitatea calculata conform art. 209 9 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, se anuleaza prin decizia prevazuta la alin. (2) lit. d).

(7) Pentru respectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, se achita in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prin exceptie, obligatiile fiscale/bugetare prevazute la art. 2091 alin. (6) lit. f), h) - j) din Codul de procedura fiscala se achita in termenele prevazute la art. 2094 alin. (1) lit. m) - q) din Codul de procedura fiscala.”

17. La articolul 14, alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. a) - d), f) – j) si n);”.

18. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(3) Organul fiscal emite si comunica decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, care face parte integranta din aceasta, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial. In acest caz, cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata, respectiv atat cele ramase din esalonarea la plata acordata initial, cat si cele care se includ in esalonare, se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare din perioada ramasa din grafic.”

19. La articolul 14, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:

”(5) Prin exceptie de la alin. (1), nu se includ in decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si/sau decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, obligatiile fiscale/bugetare prevazute la art. 209 1 alin. (6) din Codul de procedura fiscala.

(6) Pentru debitorii care se incadreaza in prevederile art. II alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2022, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 13 alin. (5).”

20. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 20 Anexele nr.1-24 fac parte integranta din prezenta procedura.”

21. Anexele nr. 1, 3-5, 7, 14, 15 si 16, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 15- 22 la prezentul ordin.

22. Dupa anexa nr.23 se introduce o noua anexa, anexa nr. 24, care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 23 la prezentul ordin.

Art. IV. Pentru cererile de acordare a esalonarii la plata depuse in temeiul capitolului IV "inlesniri la plata” si Capitolul IV 1 ”Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt nesolutionate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii cererii.

Art. V. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Proiect: ANAF modifica procedura de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata si actualizeaza formularele aferente":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • E-TVA: ANAF propune ca termenul pentru depunerea D390 sa ramana acelasi

    • ANAF a pus in dezbatere publica Proiect de ordin pentru stabilirea termenului de depunere pentru declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare (390 VIES). Termenul pentru depunerea declaratiei ramane acelasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare. Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor...» citeste mai departe aici

  • Aplicatia e-Transport este disponibila online! Pana pe 31 august 2024 NU se aplica sanctiuni

    • ANAF anunta, printr-un comunicat recent de presa, ca aplicatia e-Transport, prin intermediul careia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri, este operationala si poate fi descarcata din APP Store si Google Play. In acest sens, in fiecare punct de trecere a frontierei se transmit materiale in care sunt prezentate obligatiile pe care le au operatorii de transport, precum si informatii...» citeste mai departe aici

  • Topim preturile in mijlocul verii! Reduceri de 70% si transport GRATUIT pentru carti de fiscalitate si contabilitate

    • Modificarile legislative din fiscalitate nu sunt putine in ultima perioada si trebuie adaptate corespunzator, astfel incat sa evitati amenzile usturatoare si sa va asigurati de functionarea optima a firmei dumneavoastra. Pentru ca nu este usor sa tii pasul cu tot ce se schimba, unele legi fiind aprobate in scurt timp, cu siguranta aveti nevoie de putin ajutor din partea specialistilor. Cartile noastre de fiscalitate si contabilitate sunt acum la preturi reduse! Topim preturile pentru cele...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016