Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Procedura emiterii solutiei fiscale individuale anticipate

04-Aug-2008
6049

conf. dr. Silvia Cristea
Catedra de drept, ASE, Bucuresti

Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de ANAF in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Altfel spus, prin intermediul solutiei fiscale individuale anticipate, ANAF stabileste, la cererea contribuabilului, structura si cuantumul obligatiilor bugetare datorate statului de respectivul contribuabil ca urmare a desfasurarii unei activitati producatoare de venituri.

Motivele pentru care un contribuabil ar putea solicita emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate pot fi variate si tin, de regula, fie de neclaritatea reglementarilor in domeniu (legislatie neclara, rigida, care nu acopera toate situatiile etc.), fie de complexitatea activitatilor desfasurate de contribuabil, in special in cazul celor in care intervine un element de extraneitate. Odata emise, acestea sunt opozabile si obligatorii pentru organele fiscale, daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil.

Prin intermediul Hotararii nr. 529/2007 1 privind aprobarea procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, Guvernul a adoptat un set de reglementari intr-un domeniu extrem de sensibil al politicii fiscale.

Elementul de noutate introdus de actul normativ citat se refera la introducerea unei proceduri relativ simple pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate (S.F.I.A.), fiind reglementata sfera persoanelor care pot solicita emiterea solutiei, tariful, elementele obligatorii ale cererii si motivele pentru care autoritatea fiscala poate respinge cererea.

Actul normativ stabileste o etapa prealabila cererii de emitere a unei solutii fiscale, etapa facultativa, in cadrul careia contribuabilul poate solicita ANAF o discutie preliminara al carei scop il constituie stabilirea existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea solutiei fiscale.

Potrivit reprezentantilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mecanismul solutiei fiscale individuale anticipate este functional, fiind inregistrate cereri din partea contribuabililor pentru emiterea unor astfel de acte.

 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii
Rambursarea si restituirea TVA
Rambursarea si restituirea TVA
Vezi detalii

Instituirea solutiei fiscale individuale anticipate (S.F.I.A.) prin Codul de procedura fiscala

S.F.I.A. a fost introdusa in O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala prin Legea nr. 210/2005 prin noul art. 41 1, ?Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans?, cu modificarea ca solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice (nu de Comisia centrala fiscala) in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

Notiune

Textul art. 42 din Codul de procedura fiscala referitor la solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in

avans a suferit mai multe modificari, initial prin Legea nr. 166/2006 2 de aprobare a O.U.G. nr. 129/2005 3 si ulterior prin O.G. nr. 35/2006 4, dandu-se textelor o noua numerotare. Fata de prevederile initiale ale Codului, in varianta republicata au intervenit urmatoarele noutati:

? S.F.I.A. este actul administrativ emis de A.N.A.F., si nu de M.F.P.;
? S.F.I.A. se comunica doar contribuabilului caruia ii este destinata;


? continutul celor doua acte administrative poate fi propus prin cerere a contribuabilului;
? instituirea posibilitatii contribuabilului care nu a fost de acord cu solutia fiscala individuala anticipata de notificare in 15 zile a organului fiscal emitent, caz in care aceasta nu produce efecte juridice;

in 15 zile a organului fiscal emitent, caz in care aceasta nu produce efecte juridice;


? pierderea valabilitatii solutiei fiscale individuale anticipate in cazul modificarii prevederilor legale de drept fiscal material;
? plata unor tarife pentru emiterea celor doua tipuri de acte administrative si reglementarea conditiilor in care
aceste tarife pot fi restituite;

material;
? plata unor tarife pentru emiterea celor doua tipuri de acte administrative si reglementarea conditiilor in care
aceste tarife pot fi restituite;


? stabilirea unor termene maximale de emitere.
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr. 513/31.07.2007 si a fost modificata si completata prin O.G. nr. 47/2007 5, insa aceasta ordonanta nu a adus modificari sau completari la art. 42 privind S.F.I.A.

Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate

Actuala reglementare nu a conditionat posibilitatea de,a solicita si obtine o solutie fiscala de existenta vreunei conditii speciale legate de o anumita cifra de afaceri ori de un cuantum al obligatiilor bugetare ale contribuabilului.

Conform actului normativ mai sus amintit, pot depune cerere pentru emiterea unei astfel de solutii fiscale toti contribuabilii inregistrati la organele fiscale.

Tariful stabilit pentru emiterea unei solutii fiscale este echivalentul in lei a 1.000 euro, la cursul stabilit de BNR din ziua efectuarii platii.

Actul normativ stabileste o etapa prealabila cererii de emitere a unei S.F.I.A., etapa facultativa, in cadrul careia contribuabilul poate solicita ANAF o discutie preliminara al carei scop il constituie stabilirea existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea solutiei fiscale.

Dupa depasirea acestei etape, procedura de emitere a solutiei fiscale debuteaza prin transmiterea unei cereri care trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita solutia fiscala.

Cererea este insotita de o documentatie care trebuie sa cuprinda informatii relevante privind activitatea prezenta si viitoare a contribuabilului, prezentarea detaliata a starilor de fapt pentru care se solicita solutia fiscala, motivele de fapt si temeiul de drept.

De asemenea, documentatia trebuie sa indice si obligatiile fiscale pentru care se solicita emiterea solutiei fiscale, punctul de vedere al contribuabilului care trebuie sa fie insotit de declaratii pe propria raspundere ale acestuia cu privire la inexistenta unor proceduri administrative si/sau jurisdictionale in curs pentru cazul descris, precum si referitor la corectitudinea informatiilor furnizate.

Solutiile fiscale individuale anticipate, odata emise, sunt opozabile si obligatorii pentru organele fiscale, daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil.

Cu alte cuvinte, tratamentul fiscal al obligatiilor fiscale pentru care s-a emis S.F.I.A. este obligatoriu si nu mai poate fi repus in discutie de niciun alt organ fiscal cu ocazia unui control ulterior, sub conditia ca termenii si conditiile stabilite sa fi fost respectate de catre contribuabil.

Cererea pentru emiterea S.F.I.A. si/sau discutia preliminara

S.F.I.A. se emite ca urmare a cererii adresate ANAF de catre contribuabil. Pot depune cerere pentru emiterea unei solutii fiscale contribuabilii inregistrati la organele fiscale.

Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale si a documentatiei, contribuabilul poate solicita in scris ANAF o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale.

Cererea pentru discutia preliminara va contine informatii cu privire la datele de identificare a contribuabilului si a reprezentantului sau legal, precum si o scurta prezentare a obiectului discutiei.

ANAF va comunica in scris contribuabilului data, ora, locul si numele persoanelor care vor participa la discutia preliminara.

Ca urmare a discutiei preliminare, se va stabili numarul de solutii fiscale necesare reglementarii situatiei fiscale de fapt viitoare.

Prin cerere, contribuabilul propune continutul solutiei fiscale individuale anticipate (art. 42 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003).

In solutionarea cererii contribuabilului se emite solutia fiscala individuala anticipata.

In situatia in care contribuabilul nu este de acord cu solutia fiscala individuala anticipata emisa, va transmite, in termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solutia fiscala individuala anticipata pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic (art. 42 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003).

Documentatia necesara pentru emiterea S.F.I.A.

Documentatia pentru emiterea solutiilor fiscale trebuie sa contina urmatoarele informatii:

? situatia detaliata privind activitatea contribuabilului, in prezent si in viitor;
? prezentarea completa a starilor de fapt viitoare pentru care se solicita solutii fiscale, insotita de descrierea
motivelor de fapt si a temeiului de drept;


? obligatiile fiscale pentru care se solicita solutii fiscale;
? punctul de vedere al contribuabilului cu privire la reglementarea fiscala a situatiilor de fapt viitoare prezentate in
cerere;

? declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea solutiilor fiscale;
? declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si a documentatiei
prezentate;


? acte administrative, acte de control sau alte acte emise in legatura cu cazul descris pentru care se solicita
solutii fiscale;
? prezentarea altor elemente considerate relevante de catre contribuabil.

Documentatia pentru emiterea solutiei fiscale va fi depusa la ANAF in doua exemplare. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana efectuate de traducatori autorizati.

Documentatia depusa va fi indosariata, respectiv paginile vor fi numerotate si insotite de opis. Documentatia care este disponibila si in format electronic va fi depusa intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administratia fiscala.

In cazul in care, ulterior, contribuabilul completeaza documentatia cu elemente suplimentare, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz.

In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

Ca masura de siguranta, se cere contribuabilului sa dea o declaratie, pe propria raspundere, ca nu exista nicio procedura administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea S.F.I.A. si, de asemenea despre corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si a documentatiei prezentate ? art. 7 lit. e) si f).

Aceasta declaratie prezinta o importanta deosebita, deoarece, in caz de fictivitate, contribuabilul poate fi tras la raspundere penala sau contraventionala, dupa caz, iar actul administrativ se considera desfiintat.

Situatii de respingere a cererii pentru emiterea S.F.I.A.

Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge in urmatoarele situatii, limitativ prevazute in art. 10 al H.G. nr. 529/2007:

? cererea contribuabilului nu contine cel putin unul dintre elementele prevazute;
? documentatia nu este prezentata sau nu este refacuta, dupa depunere, conform prevederilor mentionate;
? faptele prezentate sunt aceleasi cu cele descrise de contribuabil intr-o cerere anterioara respinsa pentru
emiterea unei solutii fiscale;

? daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
? daca exista informatii reale ca faptele declarate ascund o alta situatie de fapt sau de drept;
? contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale.

Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea S.F.I.A. ori se intrerupe procedura de emitere, in conditiile aprobate prin hotarare a Guvernului si in cele ale art. 42 alin. (10) din O.G. nr. 92/2003.

Conform art. 42 alin. (11) din O.G. nr. 92/2003, termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de 45 de zile si curge de la data inregistrarii cererii, iar in situatiile in care, pentru solutionarea cererii sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate. Impotriva refuzului nejustificat sau tacit de emitere a solutiei fiscale anticipate, contribuabilul urmeaza a apela la dreptul comun in materie, si anume actiunea in contencios administrativ impotriva organului fiscal respectiv. Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului de catre ANAF, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

Solutia fiscala contine urmatoarele elemente:

? denumirea organului fiscal emitent;
? data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele;
? datele de identificare a contribuabilului beneficiar al solutiei fiscale;

? obiectul solutiei fiscale;
? motivul de fapt;
? temeiul de drept;

? precizari privind categoria obligatiilor fiscale pentru care s-a emis solutia fiscala si tratamentul fiscal aplicabil acestora;
? mentiunea ca solutia fiscala emisa produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru starea de fapt
viitoare pentru care a fost emisa;
? interpretarile contribuabilului si ale administratiei fiscale cu privire la reglementarea fiscala a starii de fapt viitoare,
exprimate in perioada de emitere a solutiei fiscale.

Pentru reglementarea fiecarei stari de fapt viitoare se emite o solutie fiscala.

Concluzie

Utilizarea institutiei solutiei fiscale individuale anticipate si transformarea ei intr-o practica frecventa a organelor fiscale pot conduce la estomparea presiunii exercitate de modificarea continua a relatiilor sociale specifice dreptului fiscal, cu consecinta cresterii stabilitatii legislative in materie.

Este impotriva ordinii firesti a lucrurilor ca persoanele care desfasoara o afacere ce nu aduce atingere niciunei norme de drept, pentru simplul motiv ca organele fiscale nu pot incadra respectiva operatiune in tiparele unui Cod fiscal, sa creeze un lobby agresiv, pentru ca operatiunea sa fie recunoscuta din punct de vedere fiscal.

Au fost cazuri in practica, si nu putine, in care astfel de realitati juridice ajungeau sa fie consacrate legislativ, in mod surprinzator, direct in Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, situatie deloc fireasca, intrucat respectivele norme de aplicare ajungeau ?sa adauge? la lege.

La polul opus se afla S.F.I.A., insa utilizarea acesteia presupune drept conditie sine qua non o buna cunoastere de catre contribuabil a mecanismelor si resorturilor intime ale institutiei.

Bibliografie
1. Radu Bufan ?Drept fiscal al afacerilor?. Ed. Brumar, Timisoara, 2003
2. Coordonator Radu Bufan ?Tratat de drept fiscal ? partea generala? Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005.
3. Tanti Anghel si Mihai Bragaru ?Codul de procedura fiscala adnotat? Ed. Rosetti, Bucuresti, 2006.
4. Vasile Patulea ?Natura si regimul juridic al SFIA? in Revista ?Dreptul? nr. 4/2005.
5. Av. Bogdan Iacob, Societatea de avocatura Sova & Parteners, in ?Revista Saptamana Financiara? nr. 115, luni,
18 iunie 2007.


Note:
1 Publicat in M Of. nr. 359 din 12 iunie 2007
2 Legea nr. 166/2006 a fost publicata in M.Of. nr. 436 din 19 mai 2006
3 O.U.G. nr. 129/2005 a fost publicata in M.Of. nr. 887 din 4 octombrie 2005
4 O.G. nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
publicata in M.Of. nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in M.Of. nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in M.Of. nr. 1.054 din 30 decembrie 2006
5 O.G. nr. 47/2007 a fost publicata in M.Of. nr. 603/31.08.2007


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Procedura emiterii solutiei fiscale individuale anticipate":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Impozitare mai stricta pentru toate societatile romane! Ce s-a modificat?
  • In data de 7 iunie, Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, la Paris. Prin urmare, cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu alte state urmeaza sa se modifice. Schimbarile sunt necesare pentru a combate situatiile in care dubla neimpozitare a devenit o portita pentru persoanele...» citeste mai departe aici

 • Din iulie vor beneficia de scutirea de impozit pe venit mult mai putini programatori!
  • Incepand cu luna iulie 2017, mai multi programatori nu vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venit, dupa o modificare adusa de Ordinul comun al ministerelor Comunicatiilor, Educatiei, Muncii si Finantelor nr. 409/4.020/737/703 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, in vigoare de la 1 iulie 2017. Daca la inceput de an, potrivit legii, aceasta scutire de impozit urma sa fie valabila...» citeste mai departe aici

 • Ref. Modificare legislativa importanta privind impozitul datorat de persoanele juridice pentru cladirile nerezidentiale
  • Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci, impreuna cu deputatul PNL de Gorj Dan Vilceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa care modifica Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, transmite Agerpres: "Noul Cod fiscal, adoptat in anul 2015, a adus multe modificari pozitive ale politicii fiscale, a stimulat cresterea economica, dar, are in continuare mai multe neajunsuri. De exemplu, astazi, o cladire de la Blaj sau Targu Jiu este impozitata la fel ca o cladire din centru Municipiului...» citeste mai departe aici

 • Facturare servicii UBER. Model Monografie contabila pentru firme
  • Serviciile prin UBER ridica mari semne de intrebare firmelor cand vine vorba de facturare. Tocmai de aceea am ales ca analiza urmatoare sa faca referire la o societate care desfasoara servicii de transport persoane conform platformei Uber si care primeste saptamanal bonus de la partenerul din UE. Avand in vedere ca Uber factureaza in numele societatii pentru serviciile prestate de aceasta, nu s-a regasit in facturile respective si factura de bonus si nici nu se stie daca aceasta se...» citeste mai departe aici

 • Derularea de operatiuni economice de catre o persoana fizica. Cum procedam cu inregistrarea si plata TVA?
  • In cazul urmator, o persoana fizica a desfasurat in perioada 2011-2013 activitate de comercializare vehicule folosite, cumparate si vandute pe teritoriul national. Prin insumarea valorii contractelor de vanzare a depasit plafonul de inregistrare ca platitor de TVA la nivelul anului 2011 (119.000 lei). In contextul unei inspectii fiscale se vehiculeaza ipoteza unei sesizari penale pentru infractiunea de ascundere a masei impozabile prevazuta si pedepsita de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea...» citeste mai departe aici

 • MFP: Particularitati privind contabilitatea ambalajelor
  • Intr-un numar din anul curent al Revistei de Finante si Contabilitate, aparute sub egida MFP, dr. Alexandrina Teodora Borfoaia, Directia de Legislatie si Reglementari Contabile, Ministerul Finantelor Publice. La nivelul unei intreprinderi, procesul de productie al ambalajelor care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite si al marfurilor se supune principiilor si regulilor generale privind contabilitatea stocurilor. In schimb, din punct de vedere contabil, prezinta...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.