Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regimul fiscal al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata (S.P.R.L.) ? forme de organizare ale practicienilor in insolventa - apr. 2008

05-Iun-2008
31422

asist. univ. drd. Cosmin Flavius Costas,
Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca
avocat, Baroul Arad

Brief
After the Law no. 254/2007 has entered into force (starting from August 2nd 2007) and, especially, after Order no. 2410/2007 has
been issued, the tax treatment of Professional Limited Liability Company (PLLC) has been subjected to certain changes.

According to the applicable legislation, starting from August 2nd 2007, in the case of Civil Professional Limited Liability Companies taxes shall be levied on its members ? natural persons (tax practitioners), as provided under the regulations on the income tax, contained in Title III of the Fiscal Code.

Activitatea practicienilor in insolventa a fost reglementata prin Ordonanta de urgentan nr. 86/20061. Desi ordonanta de urgenta a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial (22 noiembrie 2006), pentru prezentul studiu vom lua in considerare aplicarea dispozitiilor ei de la 1 ianuarie 2007, data-limita pana la care vechile societati comerciale de practicieni in reorganizare judiciara si lichidare erau obligate sa se reorganizeze si sa se inscrie in Registrul societatilor profesionale si in Tabelul UNPIR (art. 72 alin. (2) din O.U.G. nr. 86/2006).

Partea I. Organizarea activitatii practicienilor in insolventa

1. Potrivit art. 4 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 86/2006, ca persoane fizice independente, practicienii in insolventa isi exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale fara personalitate juridica, iar persoanele juridice se organizeaza si functioneaza sub forma societatii profesionale cu personalitate juridica sau sub forma intreprinderii unipersonale, ambele cu raspundere limitata.

2. Societatea civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata (SPRL) se constituie prin act constitutiv, prin asocierea practicienilor in insolventa, persoane fizice sau persoane juridice (art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006). Conform art. 9 alin. (7) SPRL are patrimoniu propriu, iar din punct de vedere fiscal este supusa regimului transparentei fiscale si tine contabilitatea in partida simpla [art. 9 alin. (8)].

3. Regimul juridic al activitatii practicienilor in insolventa a suferit modificari ca urmare a adoptarii Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 86/20062. Prevederile Legii nr. 254/2007 au intrat in vigoare la data de 2 august 2007.

Ca urmare a modificarilor aduse actului initial, s-a prevazut la noul art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006 ca practicienii in insolventa isi exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale.

4. In sensul noului art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006, societatea civila profesionala se poate constitui doar prin asocierea unor practicieni in insolventa persoane fizice, in temeiul unui contract de societate.

Aporturile asociatilor pot fi in numerar, in natura si in industrie (activitatea profesionala a practicianului in insolventa asociat).

Conform noului art. 9 alin. (5) din O.U.G. nr. 86/2006, SPRL are patrimoniu propriu de afectatiune, obligatiile si raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu de afectatiune, iar asociatii raspund personal doar in limita aportului social al fiecaruia.

Potrivit noului art. 9 alin. (6) din O.U.G. nr. 86/2006, SPRL este supusa regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit facandu-se de catre asociati, si tine contabilitatea in partida simpla potrivit reglementarilor contabile.

5. Unele precizari privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la activitatea practicienilor in insolventa au fost aduse prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/20073, care a intrat in vigoare la data de 30 decembrie 2007.

O prevedere deosebit de importanta este cea din art. 3 al Ordinului nr. 2.410/2007, in temeiul caruia pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 254/2007, persoanele juridice care s-au organizat si au functionat potrivit O.U.G. nr. 86/2006 sunt obligate la plata impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile Titlului II din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (2) lit. b) din acest ordin, toti practicienii in insolventa, indiferent daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, sunt persoane impozabile in sensul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal, deci platitori de TVA.

Cu alte cuvinte, dispozitia mentionata instituie o prezumtie absoluta in sensul ca orice practician in insolventa indeplineste conditiile prevazute de Codul fiscal pentru a putea fi calificat drept ?persoana impozabila?, in scopul aplicarii dispozitiilor legale privind TVA.

Partea a II-a. Regimul fiscal al SPRL
Perioada anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 254/2007

6. Regimul fiscal al SPRL in perioada 1 ianuarie 2007 ? 1 august 2007 (data pana la care au fost in vigoare prevederile O.U.G. nr. 86/2006, in forma initiala) este relativ encriptic, datorita dispozitiilor insuficient de clare din reglementarile in vigoare.

Astfel, organizarea SPRL ca persoana juridica conduce automat la ideea ca o persoana juridica este platitoare de impozit pe profit, aceasta urmand sa aplice corespunzator prevederile Titlului II din Codul fiscal, referitoare la impozitul pe profit.

Potrivit art. 9 alin. (8) din O.U.G. nr. 86/2006 (forma initiala), din punct de vedere fiscal SPRL este supusa regimului transparentei fiscale si tine contabilitatea in partida simpla. Obligatia de a tine contabilitatea in partida simpla constituie o exceptie de la prevederile Legii contabilitatii nr. 82/19914, potrivit careia contabilitatea se tine in partida dubla.

Cu titlu general, obligatia de a tine contabilitatea inpartida simpla este reglementata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.040/20045, pentru persoanele fizice ? contribuabili care obtin venituri din activitati independente sau care opteaza, acolo unde legea permite acest lucru, pentru a tine contabilitatea in partida simpla (in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor sau din drepturi de proprietate intelectuala).

Chiar daca practicienii in insolventa sunt persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, asocierea dintre practicienii in insolventa persoane fizice da nastere unei persoane juridice (SPRL).

In aceste conditii, potrivit celor prevazute la pct. 18 din Normele metodologice ale Codului fiscal aferente art. 46 din Codul fiscal (?Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice?), veniturile nu puteau fi supuse impozitului pe venit tocmai pentru ca asocierea a dat nastere unei persoane juridice.

7. Pe cale de consecinta, aplicarea tuturor dispozitiilor mentionate a determinat o situatie fiscala neobisnuita pentru SPRL: persoana juridica platitoare de impozit pe profit, care este obligata sa tina contabilitatea in partida simpla.

Aceasta solutie a fost confirmata post factum de art. 3 din Ordinul nr. 2.410/2007, care indica expres faptul ca in perioada anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 254/2007 (pana la 1 august 2007 inclusiv), formele de organizare ale practicienilor in insolventa cu personalitate juridica (SPRL, in cazul nostru) au fost platitoare de impozit pe profit, conform Titlului II din Codul fiscal.

8. Din moment ce in aceasta perioada au fost aplicate integral dispozitiile Titlului II, SPRL fiind inregistrata ca platitoare de impozit pe profit, rezulta ca:

● SPRL avea obligatia de a efectua doua plati trimestriale ale impozitului pe profit (pana la 25 aprilie si respectiv 25 iulie), in temeiul art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

● in mod evident, SPRL era obligata sa determine intregul profit pentru perioada 1 ianuarie ? 1 august 2007 si sa depuna declaratiile fiscale necesare pentru regularizarea impozitului pe profit aferent acestei perioade;

● din moment ce sunt aplicabile integral dispozitiile Titlului II, rezulta ca sunt aplicabile si dispozitiile Cap. VI din acest titlu, referitoare la impozitul pe dividende, precum si integralitatea dispozitiilor referitoare la determinarea impozitului pe profit, amortizare fiscala, pierderi fiscale etc.

9. In lipsa unor dispozitii tranzitorii adoptate de legiuitor, pentru societatile practicienilor in insolventa care au fost succesiv platitoare de impozit pe profit (in perioada 1 ianuarie ? 1 august 2007) si respectiv platitoare de impozit pe venit (cu incepere din 2 august 2007), se pune problema de a sti care este regimul profitului net al SPRL, dupa plata impozitului pe profit, indiferent daca aceste sume reprezinta excedent in numerar sau investitii in titluri de participare si imobile.

10. O prima solutie ar fi aceea a distribuirii acestui excedent (sau macar a celui in numerar) sub forma de dividende. Trebuie  mentionat ca nu exista o dispozitie legala care sa interzica distribuirea profitului aferent unei perioade mai mici decat anul fiscal, intrucat art. 67 din Legea nr. 31/19906 impune doar ca:

? dividendele sa se distribuie din profituri determinate conform legii;

? distributia sa se faca proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

Sigur, se poate discuta despre termenul in care se poate decide repartizarea dividendelor, in conditiile in care, potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, acest lucru se face in termen de maximum 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

SPRL se afla intr-o situatie speciala din acest punct de vedere, intrucat, datorita faptului ca a fost obligata sa tina doar contabilitatea in partida simpla (inclusiv in perioada 1 ianuarie ? 1 august 2007), nu depune situatii financiare anuale. Pe cale de consecinta, avand in vedere si neclaritatile din regimul fiscal al SPRL, apreciem ca este nevoie de o interpretare rationala, in sensul ca decizia privind repartizarea dividendelor trebuie sa se faca intr-un termen rezonabil de la data definitivarii impunerii pentru perioada in care SPRL a fost platitoare de impozit pe profit.

Hotararea privind repartizarea dividendelor pentru perioada in care SPRL a fost platitoare de impozit pe profit apartine adunarii generale a asociatilor SPRL.

Fiind vorba de o distributie de dividende in favoarea unei persoane fizice, veniturile din dividende (sumele in numerar distribuite sau contravaloarea bunurilor in natura distribuite) se impoziteaza cu 16%, conform dispozitiilor art. 67 din Codul fiscal.

11. In opinia noastra, o alta solutie aplicabila pentru rezolvarea situatiei juridice si fiscale a profitului net al SPRL pentru perioada 1 ianuarie ? 1 august 2007 este data de dispozitiile art. 86 alin. (2) fraza a II-a din Codul fiscal (in vigoare, in aceeasi forma, cu incepere de la 1 ianuarie 2007). Potrivit acestui text, ?Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie?.

In raport de aceasta dispozitie, apreciem ca este posibil ca investitiile in titluri de participare si bunuri imobile si eventual excedentul in numerar sa fie considerate drept contributii ale asociatilor la capitalul social.

Majorarea de capital social astfel efectuata, prin noile aporturi provenite din profitul net al SPRL din perioada in care a fost considerata platitoare de impozit pe profit, nu va fi considerata un venit suplimentar pentru asociatie si prin urmare nu se va impozita.

12. Nu s-ar putea sustine ideea ca profitul net sa fie distribuit cu titlul de venituri din lichidarea unei persoane juridice, care ar urma sa fie impozitate cu 16% conform art. 65 ? 67 C. fisc. (venituri din investitii), intrucat SPRL nu si-a incetat vreun moment existenta juridica, ci doar si-a modificat regimul de impozitare (de la platitoare de
impozit pe profit la platitoare de impozit pe venit), potrivit vointei legiuitorului.

De asemenea, in opinia noastra, nu se poate sustine nici ideea unei ?compensari? (regularizari) intre impozitul pe profit deja achitat pentru perioada 1 ianuarie ? 1 august 2007 si impozitul pe venit datorat de asociatii persoane fizice pentru perioada 2 august ? 31 decembrie 2007, fiind vorba de impozite diferite si de succesiunea unor reglementari in timp, prin intermediul carora legiuitorul a stabilit practic un regim de impozitare distinct in cele doua perioade  mentionate.

13. Solutiile propuse mai sus par a fi singurele solutii posibile si rationale, in lipsa unor dispozitii tranzitorii prevazute in lege.

Practic, SPRL si-a indeplinit toate obligatiile prevazute de lege pentru perioada in care a fost platitoare de impozit pe profit, iar situatia juridica a profitului net ramas trebuie rezolvata prin valorificarea uneia dintre solutiile propuse.

Perioada de dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 254/2007

14. Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 254/2007 (cu incepere de la 2 august 2007) si mai ales dupa emiterea
Ordinului nr. 2410/2007, regimul fiscal al SPRL a suferit unele modificari.

In temeiul reglementarilor actualmente in vigoare, cu incepere de la data de 2 august 2007, in cazul SPRL impunerea se face la nivelul persoanelor fizice (practicieni in insolventa) asociate, potrivit reglementarilor referitoare la impozitul pe venit,  continute in Titlul III din Codul fiscal.

Practic, legiuitorul considera ca se aplica regulile corespunzatoare unei asocieri fara personalitate juridica si in
cazul acestei asocieri careia i s-a conferit prin O.U.G. nr. 86/2006 calitatea de persoana juridica.

15. Cele mai importante prevederi referitoare la impozitul pe venit de care trebuie sa se tina seama dupa data de 2 august 2007 sunt urmatoarele:

● Pentru asociere este obligatorie depunerea declaratiei de venit estimat la nivelul asocierii, a declaratiei referitoare
la venitul anual realizat la nivelul asocierii si respectiv a declaratiilor privind venitul anual realizat de fiecare asociat din venitul
asocierii, conform prevederilor contractului de societate.

● Pentru anul 2007, declaratia de venit estimat la nivelul asocierii trebuie depusa pentru perioada 2 august ? 31 decembrie 2007, iar cu incepere de la 1 ianuarie 2008 declaratia de venit estimat vizeaza intreg anul fiscal (daca este cazul sa se depuna o asemenea declaratie, in lumina art. 81 alin. (3) C. fisc.).

● In cursul anului 2007, in temeiul declaratiei de venit estimat, era obligatorie efectuarea a doua plati anticipate in
contul impozitului pe venit (15 septembrie si 15 decembrie). Cu incepere de la 1 ianuarie 2008, se vor efectua patru plati anticipate
in contul impozitului pe venit (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie).

● Pentru perioada din anul 2007 in care SPRL a fost platitoare de impozit pe venit (2 august ? 31 decembrie), trebuie depusa pana

la data de 15 martie 2008 declaratia anuala de venit (Declaratia 204), care cuprinde si distributia venitului net/pierderii fiscale pe asociati, conform prevederilor contractului de asociere.

● De asemenea, pana la data de 15 mai 2008, asociatii SPRL sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale anuale (Declaratia 200), in care sa individualizeze venitul net/pierderea fiscala realizate in perioada 2 august ? 31 decembrie 2007.

● La nivelul SPRL este obligatorie conducerea contabilitatii in partida simpla, conform prevederilor Ordinuluiministrului finantelor publice nr. 1.040/2004.

Partea a III-a. Concluzii

Regimul fiscal al SPRL dupa data de 2 august 2007 este in prezent clarificat. El reprezinta o veritabila struto-camila, in conditiile in care unei persoane juridice i se aplica integral regulile fiscale edictate in considerarea asocierilor fara personalitate juridica.

Persoana juridica este prezumata cu titlu absolut persoana impozabila platitoare de TVA.

Acest regim fiscal este cu siguranta unul favorabil pentru practicienii in insolventa, care achita doar 16% impozit pe venit, in loc de 16% impozit pe profit si 16% impozit pe dividendele distribuite, si pot ridica bani din casieria societatii fara a mai astepta sfarsitul anului fiscal pentru a incasa dividende.

Lipsa unor dispozitii tranzitorii clare si incapacitatea organelor fiscale de a oferi solutii clare pentru reglementarea situatiei fiscale a SPRL risca sa provoace insa probleme importante pentru aceste societati.

In mod cu totul evident, ar fi nevoie de o interpretare urgenta a Comisiei fiscale centrale, cu privire la chestiunile discutate mai sus, astfel incat reglementarile amintite sa fie previzibile si accesibile pentru fiecare contribuabil, sub semnul securitatii juridice in raporturile fiscale.

Note:
1 Publicata in M.Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006.
2 Publicata in M.Of. nr. 507 din 30 iulie 2007.
3 Publicat in M.Of. nr. 885 din 27 decembrie 2007.
4 Republicata in M.Of. nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare.
5 M.Of. nr. 642 din 16 iulie 2004.
6 Republicata in M.Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Regimul fiscal al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata (S.P.R.L.) ? forme de organizare ale practicienilor in insolventa - apr. 2008":
Rating:

Nota: 4.81 din 8 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiAtentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016