Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noile criterii de atribuire a contractelor publice si noile norme privind achizitiile publice: proceduri online, transparenta si calitate

09-Iun-2016
2881

Guvernul a adoptat saptamana aceasta doua Hotarari privind normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale, acte normative necesare punerii in aplicare a legislatiei primare in domeniul achizitiilor publice.

Patru dintre cele mai relevante aspecte comune dezvoltate in normele de aplicare ale celor doua legi privind achizitiile publice vizeaza:

1. Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, prin explicitarea subcriteriilor "calitate-pret" si "costul cel mai scazut", introduse ca elemente de noutate prin legile achizitiilor publice.

>>> In cazul in care criteriul utilizat este "cel mai bun raport calitate-pret" sau "cel mai bun raport calitate-cost", stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum si algoritmul de punctare se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. in cazul contractelor de servicii avand ca obiect prestatii intelectuale, cum ar fi cele de consultanta/asistenta tehnica, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicata, criteriul de atribuire "calitate-pret" se aplica in mod obligatoriu, iar ponderea alocata factorului pret nu poate fi mai mare de 40%.

>>> In cazul in care criteriul de atribuire utilizat este "costul cel mai scazut", acesta se raporteaza la durata ciclului de viata al produsului/serviciului si frecventa utilizarii sale.

2. Detalierea modului in care procedura de licitatie deschisa si licitatie restransa se vor desfasura integral prin mijloace electronice (on-line) incepand cu luna iunie 2016 pentru toate autoritatile contractante si incepand cu ianuarie 2018 pentru unitatile de achizitii centralizare. Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro si numai de catre autoritatile contractante inregistrate.

3. Dezvoltarea si detalierea modului in care se va realiza consultarea pietei - parte a procesului de achizitie publica in cazul in care se doreste achizitionarea unor produse/servicii/lucrari cu grad ridicat de complexitate tehnica, financiara sau contractuala, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se initiaza prin publicarea in SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunt de consultare, proces la care poate participa orice persoana/organizatie interesata. Cei interesati pot trimite opinii, sugestii sau recomandari, autoritatea contractanta urmand sa le ia in considerare pe cele pe care le considera relevante, insa avand obligatia sa publice in SEAP rezultatul procesului de consultare a pietei, nu mai tarziu de momentul initierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultarii vizeaza, fara a se limita la acestea, potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale pentru a raspunde nevoilor autoritatilor contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (in cazul achizitiilor sectoriale), posibilitatea solicitarii de oferte alternative.
4. Detalierea modului in care va creste rolul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice in evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuie a contractelor de achizitii publice:

Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
Vezi detalii

>>> Prin Hotararea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizitiile publice sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire, intre care:
o ANAP evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare /simplificat /de concurs, conformitatea cu legislatia a documentatiilor de atribuire cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive, in masura in care valoarea estimata a achizitiei este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri:
o 225.000 lei pentru contractul de furnizare;
o 225.000 lei pentru contractul de servicii;
o 2.250.000 lei pentru contractul de lucrari,.

>>> Se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecarei achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu pragurile de:
>>> 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
>>> 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
>>> 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2. Concret, prin aplicarea acestei strategii se acorda importanta etapelor de pregatire a procesului de achizitie si de derulare a procedurii. Este subliniata, indeosebi, necesitatea de a documenta temeinic deciziile referitoare la alegerea modalitatilor prin care vor fi realizate achizitiile publice. Strategia de contractare este initiata de autoritatea contractanta si este subiect de evaluare a ANAP, in anumite conditii, odata cu documentatia de atribuire.

Un alt element important de noutate cuprins in normele de aplicare a legii achizitiilor sectoriale vizeaza prelungirea duratei acordului-cadru. Astfel, durata acordului-cadru va putea creste de la 4 ani cat este in prezent, la maximum 8 ani, cu exceptia cazurilor pe care entitatea contractanta le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite.
Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a initiat, inca de la inceputul acestui an, un amplu proiect de consultari publice pe marginea pe marginea proiectelor normelor de aplicare a legilor privind achizitiile publice. in urma procesului de consultare publica pe textele proiectelor de norme privind achizitiile clasice si sectoriale, ANAP a primit cca. 1000 de propuneri si observati (cca. 800 pe achizitiile clasice si cca 200 pe cele sectoriale), de la 96 petenti. Totodata, incepand cu luna ianuarie a acestui an, ANAP a organizat o serie de cinci sesiuni de dezbateri publice, la care au participat 360 de reprezentanti ai autoritatilor contractante, operatorilor economici, IMM-urilor, societatii civile, marilor investitori straini si romani, organizatiilor profesionale, camerelor de comert, mediului academic, companiilor nationale, regiilor autonome si cei ai institutiilor de control din sistem.

Informatii suplimentare:
Noile legi privind achizitiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial in data de 23 mai 2016.
Principalele modificari aduse de noile legi privind achizitiile publice (clasice) si achizitiile sectoriale, pentru care Guvernul a adoptat astazi normele de aplicare:

Legea privind achizitiilor publice (clasice)
>>> Praguri
• 22.908.118 lei, echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte de achizitie publica de lucrari
• 591.918 lei, echivalentul a 135.000 Euro: contracte de produse si servicii ( se aplica si autoritatilor locale pentru o abordare unitara)
• 3.312.975 lei, echivalentul a 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, indiferent de tipul autoritatii contractante
Pragurile valorice sunt exprimate in lei pentru a evita confuziile din trecut. Au fost introduse prevederi de revizuire a pragurilor.
>>> Praguri valorice pentru achizitia directa:
• 132.519 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;
• 441.730 lei pentru achizitiile de lucrari.
>>> Reducerea termenelor limita in cadrul procedurilor de atribuire
• Licitatia deschisa: termenul minim depunere oferte - 35 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile (in prezent, termenul este de 40 de zile)
• Licitatia restransa: termen minim depunere candidaturi - 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile, iar termenul minim pentru depunerea ofertelor - 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 10 zile (in prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile)
>>> Modernizare prin obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
• Iunie 2016 – toate autoritatile contractante
• Decembrie 2017 - unitati de achizitii centralizate
>>> Activitati de achizitie centralizata
• Eficientizare: infiintarea de unitati de achizitie centralizata si situatiile si conditiile in care autoritatile contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, vor fi reglementate prin legislatia secundara
>>> Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:
• pretul cel mai scazut;
• costul cel mai scazut;
• cel mai bun raport calitate-pret (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
• cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale);
• Promovarea unei abordari orientate pe performanta in redactarea specificatiilor tehnice, fapt de natura a incuraja inovatia, obtinerea "value for money" si care sa indrume autoritatile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire in care sa fie posibila depunerea de oferte alternative
>>> Consultarea pietei
• Reglementarea expresa a posibilitatii autoritatii contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii unei achizitii, cu posibilitatea invitarii la consultari a expertilor independenti, autoritati publice si/sau operatori economici
>>> Documentul unic de achizitie european (DUAE)
• Instrument nou, intr-un format standard aprobat de Comisia Europeana, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluarii ofertelor
• Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
• De principiu, doar ofertantul declarat castigator va depune toate documentele originale ca dovada a informatiilor cuprinse in documentul unic de achizitie european - DUAE
Legea privind achizitiile sectoriale
>>> Activitati relevante:
• Gaze si energie termica
• Energie electrica
• Apa
• Servicii de transport
• Porturi si aeroporturi
• Servicii postale (fata de O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de posta electronica, serviciile financiar-postale, serviciile filatelice si serviciile logistice)
• Extractia de petrol si gaze si prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi (fata de O.U.G. nr. 34/2006, nu este inclusa explorarea petrolului si a gazelor naturale)
>>> Entitati contractante:
• Autoritati contractante
• intreprinderi publice
• Companii private care functioneaza in baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competenta cu conditia desfasurarii unei activitati relevante
Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.

>>> Praguri valorice pentru proceduri:
• 1.858.177 lei, echivalentul a 418.000 Euro: contracte sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii
• 23.227.215 lei , echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte sectoriale de lucrari
• 4.445.400 lei, echivalentul a 1.000.000 Euro: contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice

>>> Praguri valorice pentru achizitia directa:
• 132.519 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;
• 441.730 lei pentru achizitiile de lucrari.

>>> Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:
• pretul cel mai scazut;
• costul cel mai scazut;
• cel mai bun raport calitate-pret (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale) ;
• cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale si serviciile sociale) ;
>>> Consultarea pietei - posibilitatea entitatilor contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii achizitiei sectoriale
>>> Documentul unic de achizitie european (DUAE) - declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, in forma electronica, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
>>> Obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
- Iunie 2016 – toate autoritatile contractante
- Decembrie 2017 - unitati de achizitii centralizate

Sursa: Guvernul Romaniei

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noile criterii de atribuire a contractelor publice si noile norme privind achizitiile publice: proceduri online, transparenta si calitate":
Rating:

Nota: 4.75 din 4 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Editorial: Nu pretul e problema consultantilor fiscali care raman fara clienti
  • Traim in contextul unei economii influentate major de contextul international. Ne place sau nu, trebuie sa privim si catre vecini, dar si peste ocean. Sunt lucruri pe care trebuie sa le avem in vedere atunci cand ne stabilim inclusiv obiectivele financiare pentru anul in curs. In mare, asta cere de la noi sa fim mai prevazatori, mai chibzuiti cand vorbim de bugete si de cheltuieli. Dar ce influenta are actualul context socio-economic asupra clientilor? In mod similar, si pe acestia ii face sa...» citeste mai departe aici

 • ANAF va trimite scrisori pentru esalonarea datoriilor
  • Saptamana aceasta, la 27 martie, premierul Sorin Grindeanu a avut o noua intalnire cu presedintele ANAF, Bogdan Stan, si cu ministrul Finantelor, Viorel Stefan, pentru a evalua la ce nivel de implementare se afla cele 14 masuri noi pe care ANAF ar trebui deja sa le aplice pentru cresterea colectarii veniturilor la bugeutl de stat. Premierul Sorin Grindeanu le-a spus acestora ca va urmari in continuare personal modul in care se va derula activitatea ANAF, cu precadere in ce priveste imbunatatirea...» citeste mai departe aici

 • Vineri, 31 martie 2017 inclusiv, termen limita de declarare a mentiunilor pentru anumite categorii de contribuabili
  • Stim cat de pretioasa este informatia actualizata, mai ales pentru orice profesionist din domeniul fiscal-contabil care isi doreste sa aiba agenda de lucru organizata si cu termene pe care sa le respecte la timp. Cu atat mai mult trebuie sa va informati in aceasta perioada in care, asa cum v-am anuntat deja, ANAF pregateste controale pentru firmele care depun D 101. Va informam ca vineri, 31 martie 2017, este termenul de declarare a mentiunilor, prin formularul 010 "Declaratie de inregistrare...» citeste mai departe aici

 • Ce schimbari va implementa obligatoriu ANAF pana la 15 aprilie 2017!
  • Premierul Sorin Grindeanu a analizat, in cadrul intalnirii de lucru cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si ANAF, propunerile acestora pentru cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor si pentru imbunatatirea relatiei dintre administratia fiscala si contribuabilii persoane fizice si juridice. Sunt avute in vedere o serie de masuri urgente cu implementare pana la data de 15 aprilie 2017, dintre care mentionam: Consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor...» citeste mai departe aici

 • 23 de milioane de IMM-uri se confrunta cu provocari severe
  • "Consolidarea spiritului antreprenorial si a competitivitatii este cheia pentru crestere economica, crearea de locuri de munca si sisteme sociale durabile" a fost mesajul transmis de catre reprezentantii Uniunii Europeane a Artizanatului si IMM-urilor (UEAPME) reprezentantilor institutiilor Uniunii Europene cu ocazia aniversarii a 60 de ani de la semnarea tratatului de a Roma. In cadrul intalnirii, presedintele UEAPME, dna. Rabmer-Koller a amintit faptul ca IMM-urile au beneficiat de 60 de ani...» citeste mai departe aici

 • Mai mult teren pentru cei care au afaceri in domeniul agricol si piscicultura. Ce alte facilitati se aplica?
  • Producatorii agricoli si cei din sectorul piscicol - persoane fizice sau juridice - vor fi sprijiniti sa obtina finantare pentru campania agricola de primavara, pentru achizitionarea de terenuri agricole in vederea extinderii exploatatiilor, precum si pentru modernizarea si eficientizarea acestora, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptate astazi de Guvern. Masurile adoptate de Guvern au in vedere cresterea procentului de garantare pentru fermierii care solicita credite pentru achizitionarea...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.