Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 17 - 21 august 2009 - parta a II-a

27-Aug-2009
4458

HOTARARE nr. 861 din 22 iulie 2009


pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond

Emitent: GUVERNUL
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 18 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Consiliul tehnico-economic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si analizeaza propunerea de defalcare a alocatiei bugetare destinate proprietarilor de paduri.

Important!
Administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, pentru proprietarii de fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice cu suprafete mai mici sau egale cu 30 ha se realizeaza de catre ocoalele silvice, la cerere, cu respectarea principiului teritorialitatii.

Calculul alocatiilor bugetare destinate administrarii sau serviciilor silvice, dupa caz, pentru proprietarii prevazuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevazute in anexa nr. 1, plata acestora facandu-se lunar in contul ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz.

Calculul drepturilor financiare cuvenite drept compensatii reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determina restrictii in recoltarea de masa lemnoasa pentru proprietarii prevazuti la alin. (1) se face conform metodologiei de calcul prevazute in anexa nr. 2.

Sumele destinate actiunilor de regenerare a padurilor, prevazute la art. 97 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc ca diferenta intre sumele necesare pentru finantarea integrala a lucrarilor prevazute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d) din acest act normativ, stabilite pe baza de deviz, si cele calculate la nivelul maxim pentru fondul de conservare si regenerare a padurilor, conform prevederilor legale.

Devizele pentru sumele prevazute la alin. (4) se intocmesc de catre ocoalele silvice care asigura serviciile silvice si se aproba de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, care au si obligatia verificarii modului de calcul pe baza caruia s-a stabilit nivelul maxim al fondului de conservare si regenerare a padurilor.

Acordarea sumelor prevazute la alin. (4) se face numai dupa utilizarea integrala a bugetului din fondul de conservare si regenerare a padurilor.

Programarea, promovarea, urmarirea derularii in timp si receptia serviciilor si lucrarilor efectuate, pentru actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac potrivit reglementarilor legale privind prevenirea, constatarea, evaluarea si aprobarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si celor privind investitiile publice, de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in colaborare cu directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, conform competentelor legale, in baza solicitarilor ocoalelor silvice care asigura serviciile silvice.

Atribuirea contractelor de servicii si lucrari pentru actiunile prevazute la art. 97 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit procedurilor legale privind achizitiile publice, de catre ocoalele silvice care asigura serviciile silvice.

In scopul sprijinirii infiintarii asociatiilor de proprietari de paduri si dezvoltarii acestora prin achizitia de logistica necesara administrarii si gospodaririi eficiente a padurilor, se acorda de la bugetul de stat urmatoarele alocatii:

a) asociere de minimum 100 ha - 500 lei;
b) asociere de peste 100 ha si pana la 200 ha inclusiv - 1.500 lei;
c) asociere de peste 200 ha si pana la 500 ha inclusiv - 2.500 lei;
d) asociere de peste 500 ha - 3.500 lei.

Alocatiile bugetare prevazute la alin. (1) se acorda o singura data dupa inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala aceasta isi are sediul.

Documentatia pentru acordarea alocatiilor bugetare prevazute la art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite de catre structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura catre directia care gestioneaza bugetul din cadrul acestei autoritati si cuprinde:

a) cererea de decontare semnata de seful structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) formularul de decont, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3;
c) fisa de calcul al sumelor pentru asigurarea administrarii sau serviciilor silvice, dupa caz, intocmita de ocolul silvic care efectueaza administrarea sau serviciile silvice, dupa caz, si avizata de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
===============================

ORDIN nr. 1.454 din 5 august 2009
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 20 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii nerezidenti, persoane juridice sau fizice care nu au un sediu, respectiv domiciliu/resedinta in Romania si care au salariati care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.

Important!
In situatia contribuabililor nerezidenti, persoane juridice sau fizice care nu au un sediu, respectiv domiciliu/resedinta in Romania si care au salariati care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile reglementarilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia, denumiti in continuare contribuabili nerezidenti, declaratia lunara se depune/transmite, in conditiile prezentei proceduri, la Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti:

a) asigura preluarea si prelucrarea datelor cuprinse in declaratiile lunare prevazute la alin. (2);
b) asigura evidenta persoanelor care fac obiectul declaratiilor lunare prevazute la alin. (2);
c) pune la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene datele cuprinse in declaratiile prevazute la alin. (2), solicitate in vederea stabilirii drepturilor de care beneficiaza, potrivit prevederilor legale, persoanele asigurate care fac obiectul acestor declaratii lunare, respectiv, dupa caz, in vederea eliberarii documentelor prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, Spatiului Economic European si Elvetia, in vederea certificarii perioadei de asigurare pentru prestatia de somaj.

Rubrica ?Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS? (SB) se va completa cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009 (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, corespunzator numarului de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din ordonanta de urgenta mentionata).

Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare lunii in care prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pentru declararea orelor din programul de lucru in care raporturile de munca ale salariatilor au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii respectivi si angajatorul acestora au fost scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, angajatorii care au beneficiat de dispozitiile acestei ordonante de urgenta au obligatia de a declara orele respective prin depunerea de declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.

Nedepunerea de declaratii rectificative la solicitarea, in scris, a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale.
===============================

HOTARARE nr. 902 din 5 august 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

Emitent: GUVERNUL
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

Important!
Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinantate din FEADR.

Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR si in situatia in care are in derulare proiecte de investitii diferite, finantate prin Programul SAPARD.

Un beneficiar poate depune un al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri cofinantate din FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat, cu exceptia beneficiarilor care aplica pentru masura 125 ?Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.

In cadrul masurii 125 ?Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? pot sa se deruleze in acelasi timp mai multe proiecte pentru activitati distincte, cu conditia ca depunerea unui nou proiect pentru aceeasi activitate sa se faca dupa finalizarea precedentului.

Pentru masura 125 ?Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? din cadrul PNDR, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva poate sa aplice prin intermediul unitatilor si filialelor sale din teritoriu si poate sa deruleze in acelasi timp mai multe proiecte pentru aceeasi activitate.

Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au in derulare alte proiecte finantate din FEADR in cadrul aceleiasi masuri nu sunt eligibile, cu exceptia celor care aplica pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.

Beneficiarii masurilor de investitii pot primi avans, stabilit in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare.

Avansul va fi utilizat pentru plata cheltuielilor eligibile si neeligibile prevazute in bugetul indicativ al proiectului avizat de APDRP.

In cazul beneficiarilor privati, APDRP va efectua plata avansului in contul acestora deschis la banca comerciala care a emis scrisoarea de garantie bancara.
===============================

ORDIN nr. 509 din 10 iulie 2009
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ŞI LOCUINTEI Nr. 509 din 10 iulie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 2.471 din 14 august 2009
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, care au incheiat un contract de economisire-creditare cu o banca de economisire si creditare in domeniul locativ.

Important!
Prima de stat se acorda clientilor, persoane fizice cu cetatenia romana si cu domiciliul stabil in Romania, care au incheiat un contract de economisire-creditare cu o banca de economisire si creditare in domeniul locativ.

La incheierea unui contract de economisire-creditare, banca de economisire si creditare in domeniul locativ verifica datele personale ale titularului de contract, cuprinse in actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport), in vederea constatarii indeplinirii conditiilor pentru acordarea primei de stat prevazute la alin. (1), si anume:

a) numele si prenumele;
b) codul numeric personal (CNP);
c) cetatenia;
d) domiciliul.

Datele personale prevazute la alin. (2) se vor inregistra in forma electronica si/sau scriptica in baza de date a bancii de economisire si creditare in domeniul locativ si vor fi utilizate pentru stabilirea cuantumului primei de stat care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare incheiat cu banca de economisire si creditare in domeniul locativ, in completarea depunerilor efectuate de catre acesta in cursul unui an calendaristic.

Banca de economisire si creditare in domeniul locativ va include in contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:

a) obligatia clientului sa notifice bancii de economisire si creditare in domeniul locativ orice modificari ale datelor prevazute la alin. (2) lit. a), c) si d) in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situatiei sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicita prima de stat;
b) imputernicirea de catre client a bancii de economisire si creditare in domeniul locativ in vederea solicitarii de catre aceasta a primei de stat in numele sau.

Beneficiaza de prima de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile in numele acestora.

Clientul bancii de economisire si creditare in domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu conditia sa fi incheiat un contract de economisire-creditare pentru o durata de minimum 5 (cinci) ani, fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ a sumei economisite, precum si sa nu se fi efectuat de catre banca de economisire si creditare in domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau partiale din sumele economisite, inainte de expirarea termenului de economisire.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiaza de prima de stat, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, clientii carora li se restituie sumele economisite inainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, in una dintre urmatoarele situatii:

a) suma economisita si/sau suma contractata este pusa la dispozitie dupa repartizare, iar cel care a economisit utilizeaza suma primita pentru activitati in domeniul locativ;
b) in cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar dupa repartizare, suma economisita si/sau suma contractata se utilizeaza pentru activitati in domeniul locativ de catre cesionar;
c) cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat in incapacitate totala de munca dupa incheierea contractului de economisire-creditare;
d) cel care a economisit pentru activitati in domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fara intrerupere si dureaza inca in momentul la care se solicita restituirea sumei.

Prima de stat va fi pusa la dispozitie titularului contractului de economisire-creditare numai dupa verificarea de catre banca de economisire si creditare in domeniul locativ a indeplinirii conditiilor de acordare a primei de stat conform dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol.

In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este tinut a face dovada utilizarii sumei economisite si/sau a sumei contractate puse la dispozitie, dupa repartizare, imediat si nemijlocit, numai pentru activitati in domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale in materie si potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Activitatile in domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. b), cesionarul contractului de economisire-creditare este tinut a face dovada cesiunii si a utilizarii sumei economisite si/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai pentru activitati in domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic in care s-au efectuat depunerile indreptatite la prima de stat. Prima de stat poate fi solicitata Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in urmatoarele modalitati:

a) clientul va adresa bancii de economisire si creditare in domeniul locativ o cerere scrisa in acest sens;
b) banca de economisire si creditare in domeniul locativ, in baza imputernicirii date de client conform art. 1 alin. (4) lit. b), va solicita prima de stat in numele acestuia. Prima de stat poate fi solicitata pana cel tarziu la sfarsitul anului calendaristic urmator anului de economisire; in caz contrar, clientul va fi decazut din dreptul la prima de stat.

Imediat dupa incheierea anului de economisire, bancile de economisire si creditare in domeniul locativ calculeaza primele de stat pentru toti clientii indreptatiti sa primeasca prima de stat, in functie de sumele economisite, fara a depasi cuantumul maxim pe client, prevazut la art. 2 alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la leu. 
==============================

ORDIN nr. 2.503 din 17 august 2009
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care contracteaza imprumuturi de la institutii financiare romanesti/straine sau prin emisiuni de titluri de stat.

Important!
In cazul imprumuturilor contractate de la institutii financiare romanesti sau straine, MFP selecteaza institutia/institutiile finantatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din comisia de selectie a finantatorului vor face parte si reprezentanti ai autoritatii administratiei publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum si ai operatorului economic beneficiar al subimprumutului.

In cazul in care in procedura de achizitie a contractului comercial derulata de catre beneficiar exista oferte care indica pe langa oferta comerciala si oferta financiara, contractorul indicand potentialul finantator, aceste oferte vor fi avute in vedere in procesul de selectie demarat de MFP in mod separat, alegerea finala a finantatorului realizandu-se pe baza celui mai bun cost total de finantare;

In cazul imprumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizeaza licitatia in conformitate cu regulamentele si procedurile specifice pietei titlurilor de stat."

Dupa adoptarea legii si intrarea ei in vigoare:

in cazul imprumuturilor contractate de la institutii financiare romanesti sau straine, MFP selecteaza institutia/institutiile finantatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare. Din comisia de selectie a finantatorului vor face parte si reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai unitatii administrativ-teritoriale si/sau, dupa caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locala, beneficiar al subimprumutului.
==================================

ORDIN nr. 2.492 din 17 august 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care are obligatia de a tine Registrul datoriei publice, in care sunt inscrise date privind datoria publica a Romaniei.

Important!
Garantiile emise in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) in cadrul Programului guvernamental ?Prima casa? se inregistreaza cumulat pentru fiecare luna de raportare, pe institutie de credit, in valuta de contract a creditelor garantate. FNGCIMM va raporta Ministerului Finantelor Publice (MFP) informatiile privind garantiile emise in luna de raportare pana in penultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care se face raportarea."

In subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se inregistreaza garantiile emise in cadrul Programului guvernamental ?Prima casa? cumulat pentru luna de raportare pe institutie de credit."

Pentru garantiile emise in numele si in contul statului de catre FNGCIMM in cadrul Programului guvernamental ?Prima casa?, FNGCIMM va raporta MFP Formularul 1 ?Prima casa? ?Garantiile acordate de catre FNGCIMM? si Formularul 1A ?Prima casa? - ?Scadentarul rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor garantate de FNGCIMM? cu informatiile privind garantiile emise in luna de raportare prezentate cumulat pe fiecare institutie de credit.

 Lunar se vor raporta rambursarile de rate de capital efectuate in luna de raportare, cumulat pe fiecare institutie de credit, prin Formularul 2 ?Prima casa? ?Rambursarile de rate de capital efectuate in contul imprumuturilor garantate de catre FNGCIMM?. Formularele 1, 1A si 2 sunt prezentate in anexa nr. 9. FNGCIMM va raporta MFP informatiile privind garantiile emise in luna de raportare pana in penultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care se face raportarea.

Articol adaugat in 27/08/2009

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa
fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate
intelectuala.


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 17 - 21 august 2009 - parta a II-a":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016