Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 15/2021 aduce noi modificari Declaratiei 230. Vezi modelul formularului

05-Mar-2021
16329

Ordinul nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

Actul normativ a intrat in vigoare din data de 12 ianuarie 2021. 

Pentru a vedea modelul formularului, click AICI.

Pentru a vedea procedura, click AICI.

Ce trebuie sa stiti despre Declaratia 230:

I. Depunerea formularului

1.1.1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:

- venituri din salarii si asimilate salariilor;

- venituri din pensii;

- venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;

- venituri din activitati independente realizate în baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina în sistem real;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. Contribuabilii completeaza formularul în urmatoarele situatii:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;

b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult.

1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

2. Termen de depunere:

- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

3. Organul fiscal central competent

Formularul se completeaza în doua exemplare:

- originalul se depune, dupa caz, la:

a) organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în Romania;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal în Romania.

- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare si depunere

4.1. Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre împuternicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, înscriind corect, complet si cu buna- credinta informatiile prevazute de formular.

4.2. Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza în mod corespunzator formularul "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat".

În aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute în formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse împreuna cu acesta.

4.3. Cererea se depune împreuna cu anexele completate, daca este cazul, în format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

4.4. Formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230.

4.5. Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

4.6. Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

II. Completarea formularului

5. În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).

6. Sectiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

6.1. În caseta "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia înregistrarii fiscale, dupa caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.2. În rubricile "Nume" si "Prenume" se înscriu numele si prenumele contribuabilului.
6.3. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

7. Sectiunea II "Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii"

7.1. Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.

7.1.1. Contract nr. /data - se înscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.

7.1.2. Suma platita (lei) - se înscrie suma platita de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privata.

7.1.3. Documente de plata nr. /data - se înscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.

7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mentiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.

7.2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

7.2.1. Casuta "Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani" - se bifeaza în cazul în care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

7.2.2. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se înscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.

7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.

7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

7.2.5. Procentul din impozit - se completeaza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa îl vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

7.2.6. Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata în contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, determinata prin aplicarea procentului înscris la randul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat. În situatia în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completeaza.

7.2.7. Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata în calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privata.

8. Sectiunea III "Date de identificare a împuternicitului"

8.1. Se completeaza numai în cazul în care directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.2. În caseta "Cod de identificare fiscala" se înscrie codul de identificare fiscala al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

8.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, dupa caz, numele si prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.

8.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Pentru a consulta anexele, click AICI.

Extras din Ordinul 15/2021:

Avand în vedere dispozitiile art. 5 alin. (4), art. 1231 si 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 897.928 din data de 31.12.2020,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:Art. 1. -
Se aproba Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prevazuta în anexa nr. 1.

Art. 2. -
(1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" si "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat", prevazute în anexa nr. 2.

(2) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a) "Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 3;

b) "Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata în mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 4;

c) 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata în mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 5;

d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", prevazut în anexa nr. 6.

Art. 3. -
Prevederile prezentului ordin se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începand cu anul 2020.

Art. 4. -
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 2 sunt prevazute în anexa nr. 7.

Art. 5. -
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. -
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Ordinul 15/2021 aduce noi modificari Declaratiei 230. Vezi modelul formularului":
Rating:

Nota: 2.79 din 7 voturi
Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021

Atentie contabili!

Legea privind combaterea Spalarii banilor a fost modificata!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2021 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Legea privind combaterea Spalarii banilor a fost modificata!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016