Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordonanta nr. 5/2020 prevede noi modificari ale Codului de Procedura Fiscala

03-Feb-2020
2933

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31 ianuarie 2020, a fost publicata Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 cu privire la Codul de Procedura Fiscala.

Ordonanta nr. 5/2020 intra in vigoare incepand cu data de 3 februarie 2020. Printre masurile adoptate amintim obligatia contribuabililor de a plati in termen de 3 zile lucratoare de la data infiintarii popririi sau de la data la care creanta devine exigibila, dupa caz, organului fiscal suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare silita.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Extras din Ordonanta nr.5/2020:

Art. I. -

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 25 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14), (18), (20) si (21), in limita sumelor sustrase indisponibilizarii;".


2. La articolul 164, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitii privind corectarea erorilor din documentele de plata"

3. La articolul 164, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"
(7) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru documentele de plata intocmite de catre tertii popriti.


(8) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul erorilor generate de operatorii sistemului de decontare bancara. in acest caz, indreptarea erorilor se realizeaza din oficiu de catre organul fiscal sau, dupa caz, la solicitarea institutiei de credit."

4. La articolul 230, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care documentul prevazut la alin. (3) a fost depus ulterior luarii unor masuri de executare silita potrivit prezentului cod, suma pentru care s-a infiintat poprirea se actualizeaza, dupa aplicarea masurii popririi sumelor inscrise in documentul emis de autoritatea sau institutia publica, in limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevazut la art. 227 alin. (1) teza a doua."


5. La articolul 233, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum si orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in fiinta, cu exceptia situatiilor in care suspendarea executarii silite a fost dispusa in conditiile art. 235. In acest caz, suma pentru care s-a infiintat poprirea se actualizeaza in cel mult doua zile de la data intervenirii suspendarii."


6. La articolul 236 alineatul (9), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) sa plateasca, in termen de 3 zile lucratoare de la data infiintarii popririi sau de la data la care creanta devine exigibila, dupa caz, organului fiscal suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare silita;".

7. La articolul 236, alineatele (13), (16) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(13) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (12), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit, astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a popririi. Bancile au obligatia sa plateasca sumele indisponibilizate in contul indicat de organul de executare silita in termen de 3 zile lucratoare de la indisponibilizare.
. . . . . . . . . .
(16) Incalcarea prevederilor alin. (9), (11), (13), (14), (18), (20) si (21) atrage nulitatea oricarei plati.
(17) In cazul in care executarea silita este suspendata, potrivit legii, organul de executare silita instiinteaza, de indata, institutiile de credit ori, dupa caz, tertul poprit pentru sistarea, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. in caz contrar, institutia de credit este obligata sa procedeze potrivit dispozitiilor alin. (13), (14), (20) si (21)."


8. La articolul 236, dupa alineatul (19) se introduc doua noi alineate, alineatele (20) si (21), cu urmatorul cuprins:
"(20) In cazul popririlor infiintate de organul fiscal central, institutiile de credit transmit organului fiscal central, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, informatiile privind suma disponibila de plata. in acest caz, institutiile de credit nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la realizarea platii efective. Plata sumelor prevazute la alin. (14) poate fi realizata pana la data la care institutiile de credit transmit informatiile privind suma disponibila de plata.


(21) In cazul popririlor infiintate de organul fiscal central, institutiile de credit efectueaza plata sumelor indisponibilizate in contul special deschis la Trezoreria Operativa Centrala, cu indicarea numarului de evidenta a platii, in termenul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice. in situatia in care numarul de evidenta a platii este completat eronat, suma se restituie institutiei de credit de catre Trezoreria Operativa Centrala."

9. La articolul 286 litera i), punctele 1 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. In sensul art. 291 alin. (1), art. 2911, 2913 si al art. 2914, comunicarea sistematica a informatiilor predefinite catre alt stat membru, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite. in sensul art. 291 alin. (1), prin informatii disponibile se intelege informatiile din dosarele fiscale ale statului membru care comunica informatiile respective, ce pot fi accesate in conformitate cu procedurile de colectare si de procesare a informatiilor din acel stat membru;
. . . . . . . . . .
3. In sensul oricaror altor dispozitii din prezentul capitol, cu exceptia prevederilor art. 291 alin. (1) si (4), art. 2911, 2913 si art. 2914, comunicarea sistematica de informatii predefinite furnizate in conformitate cu pct. 1 si 2.
in sensul art. 291 alin. (4) si (7), art. 304 alin. (2), art. 308 alin. (2) si (3) si al anexei nr. 4, orice termen scris cu initiala majuscula are sensul atribuit conform definitiilor corespunzatoare prevazute in anexa nr. 1. in sensul art. 2913 si al anexei nr. 3, orice termen scris cu initiala majuscula are sensul atribuit conform definitiilor corespunzatoare prevazute in respectiva anexa;".

10. La articolul 286, litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"p) intreprindere asociata:
1. In sensul art. 2911 inseamna o intreprindere care participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei alte intreprinderi sau cand aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul intreprinderilor;
2. In sensul art. 2914 si al anexei nr. 4 inseamna o persoana care se afla in legatura cu alta persoana in cel putin unul dintre urmatoarele moduri:

(i) o persoana participa la gestionarea unei alte persoane prin faptul ca se afla in pozitia de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte persoane;
(ii) o persoana participa la controlul asupra unei alte persoane printr-o participatie care depaseste 25% din drepturile de vot;
(iii) o persoana participa la capitalul unei alte persoane printr-un drept de proprietate care, direct sau indirect, depaseste 25% din capital;
(iv) o persoana are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul unei alte persoane.

Daca mai multe persoane participa, astfel cum este prevazut la subpct. (i)-(iv), la gestionarea, controlul, capitalul sau profitul aceleiasi persoane, toate persoanele in cauza sunt considerate intreprinderi asociate.

Daca aceleasi persoane participa, astfel cum este prevazut la subpct. (i)-(iv), la gestionarea, controlul, capitalul sau profitul mai multor persoane, toate persoanele in cauza sunt considerate intreprinderi asociate.

In sensul prezentei litere, o persoana care actioneaza impreuna cu o alta persoana in ceea ce priveste drepturile de vot sau in ceea ce priveste proprietatea asupra capitalului unei entitati este considerata detinatoare a unei participatii la toate drepturile de vot sau la proprietatea asupra capitalului entitatii respective care sunt detinute de cealalta persoana.

In cazul participatiilor indirecte, indeplinirea cerintelor de la subpct. (iii) se stabileste prin inmultirea ratelor de participatie pe nivelurile succesive. Se considera ca o persoana care detine mai mult de 50% din drepturile de vot detine 100% din drepturile de vot.

O persoana fizica, sotul sau/sotia sa si descendentii sau ascendentii directi sunt considerati o singura persoana;".

11. La articolul 286, dupa litera s) se introduc 7 noi litere, literele t)-y), cu urmatorul cuprins:
"t) aranjament transfrontalier - un aranjament care implica fie mai mult de un stat membru, fie un stat membru si o tara terta, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
1. nu toti participantii la aranjament sunt rezidenti in scopuri fiscale in aceeasi jurisdictie;
2. unul sau mai multi participanti la aranjament au in acelasi timp rezidenta fiscala in mai mult de o jurisdictie;
3. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica in alta jurisdictie prin intermediul unui sediu permanent situat in jurisdictia respectiva, iar aranjamentul constituie totalitatea sau o parte a activitatii acelui sediu permanent;
4. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica intr-o alta jurisdictie fara a avea rezidenta fiscala sau fara a institui un sediu permanent in acea jurisdictie;
5. un astfel de aranjament are un posibil impact asupra schimbului automat de informatii sau asupra identificarii beneficiarilor reali.
In sensul lit. t)-y), al art. 2914 si al anexei nr. 4, un aranjament transfrontalier include de asemenea o serie de aranjamente. Un aranjament transfrontalier poate cuprinde mai multe etape sau mai multe parti;
t) aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii - orice aranjament transfrontalier care cuprinde cel putin unul dintre semnele distinctive stabilite in anexa nr. 4;
u) semn distinctiv - o caracteristica sau insusire a unui aranjament transfrontalier care prezinta un indiciu al unui potential risc de evitare a obligatiilor fiscale, astfel cum este prevazut in anexa nr. 4;
v) intermediar - orice persoana care proiecteaza, comercializeaza, organizeaza, pune la dispozitie in vederea implementarii sau gestioneaza implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii.

De asemenea, inseamna orice persoana care, avand in vedere faptele si circumstantele relevante si pe baza informatiilor disponibile, a cunostintelor de specialitate relevante si a intelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, stie sau ar fi rezonabil de asteptat sa stie ca s-a angajat sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistenta sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispozitie in vederea implementarii sau gestionarea implementarii unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii.

Orice persoana are dreptul sa furnizeze A.N.A.F. dovezi ca nu a stiut si nu ar fi fost rezonabil de asteptat sa stie ca a fost implicata intr-un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii. in acest scop, persoana respectiva se poate raporta la toate faptele si circumstantele relevante, la informatiile disponibile, precum si la cunostintele sale de specialitate relevante si la capacitatea sa de intelegere.

Pentru a fi un intermediar, o persoana trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii suplimentare:
1. sa fie rezidenta in scopuri fiscale in Romania;
2. sa aiba un sediu permanent pe teritoriul Romaniei prin intermediul caruia sa fie furnizate serviciile legate de aranjamentul in cauza;
3. sa fie constituita in Romania sau sa fie reglementata de legislatia nationala a Romaniei;
4. sa fie inregistrata intr-o asociatie profesionala in legatura cu prestarea de servicii juridice, fiscale sau de consultanta din Romania;

w) contribuabil relevant - orice persoana careia i se pune la dispozitie un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii in vederea implementarii sau care este pregatita sa implementeze un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii sau care a implementat prima etapa a unui astfel de aranjament;
x) aranjament comercializabil - un aranjament transfrontalier care este proiectat, comercializat, pregatit pentru implementare sau pus la dispozitie in vederea implementarii, fara a fi necesara o personalizare substantiala a acestuia;
y) aranjament personalizat - un aranjament transfrontalier care nu este un aranjament comercializabil."

12. Dupa articolul 2913 se introduce un nou articol, articolul 2914, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2914. - Domeniul de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii
(1) in termen de 30 de zile, intermediarii raporteaza A.N.A.F. informatii, de care au luat cunostinta sau care se afla in posesia ori sub controlul lor, cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii.

(2) in functie de momentul la care survine mai intai oricare dintre cazurile de mai jos, termenul de 30 de zile de la alin. (1) incepe sa curga:
a) din ziua urmatoare datei la care aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pus la dispozitie in vederea implementarii; sau
b) din ziua urmatoare datei la care aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pregatit pentru implementare; sau
c) din momentul in care a fost facut primul pas in demersul de implementare a aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), intermediarii prevazuti la al doilea paragraf al art. 286 lit. v) au obligatia de a raporta A.N.A.F. informatiile relevante in termen de 30 de zile incepand din ziua urmatoare datei la care au furnizat ajutor, asistenta sau consiliere in mod direct sau prin intermediul altor persoane.

(4) In cazul aranjamentelor comercializabile, intermediarul intocmeste la fiecare 3 luni un raport prin care furnizeaza A.N.A.F. informatiile noi sau actualizate care fac obiectul raportarii, prevazute la alin. (19) lit. a), d), g) si h), devenite disponibile de la depunerea ultimului raport.

(5) In cazul in care intermediarul are obligatia de raportare a informatiilor cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii la autoritatile competente din mai multe state membre, atunci aceste informatii vor fi raportate numai la autoritatile competente din statul membru care ocupa primul loc in lista de mai jos:
a) statul membru in care intermediarul isi are rezidenta fiscala;
b) statul membru in care intermediarul are un sediu permanent prin intermediul caruia sunt furnizate serviciile legate de aranjamentul in cauza;
c) statul membru in care intermediarul este constituit sau de a carui legislatie este reglementat;
d) statul membru in care intermediarul este inregistrat intr-o asociatie profesionala in legatura cu servicii de natura juridica, fiscala sau de consultanta.

(6) In cazul in care, potrivit alin. (5), exista o obligatie de raportare multipla, intermediarul este exonerat de la indeplinirea acesteia in Romania daca detine si prezinta A.N.A.F. dovezi concludente din care reiese ca aceleasi informatii au fost raportate autoritatii competente intr-un alt stat membru.

(7) In cazul intermediarilor care, potrivit legii, fac obiectul unei obligatii de pastrare a secretului profesional, acestia raporteaza aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii doar cu acordul scris al contribuabilului relevant.

(8) In lipsa acordului prevazut la alin. (7):
a) intermediarul notifica, fara intarziere, in scris, oricarui alt intermediar obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19);
b) intermediarul notifica, fara intarziere, in scris, contribuabilului relevant obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19), in cazul in care nu exista un alt intermediar.

(9) In cazul in care nu exista niciun intermediar, obligatia de raportare a informatiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii revine contribuabilului relevant.

(10) Contribuabilul relevant caruia ii revine obligatia de raportare raporteaza informatiile prevazute la alin. (19) catre A.N.A.F. in termen de 30 de zile. Termenul de 30 de zile incepe sa curga din ziua urmatoare datei in care survine mai intai oricare dintre momentele urmatoare:
a) aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pus la dispozitia respectivului contribuabil relevant in vederea implementarii;
b) aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii este pregatit pentru implementarea de catre contribuabilul relevant;
c) momentul in care a fost facut primul pas in procesul de implementare in legatura cu contribuabilul relevant.

(11) In cazul in care contribuabilul relevant are obligatia de raportare a informatiilor privind aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii la autoritatile competente din mai multe state membre, aceste informatii sunt raportate numai autoritatilor competente din statul membru care ocupa primul loc in lista de mai jos:
a) statul membru in care contribuabilul relevant isi are rezidenta fiscala;
b) statul membru in care contribuabilul relevant are un sediu permanent care beneficiaza de aranjamentul in cauza;
c) statul membru in care contribuabilul relevant obtine venituri sau genereaza profituri, desi nu isi are rezidenta fiscala si nici nu are un sediu permanent intr-un stat membru;
d) statul membru in care contribuabilul relevant desfasoara o activitate, desi nu isi are rezidenta fiscala si nici nu are un sediu permanent intr-un stat membru.

(12) In cazul in care, potrivit alin. (11), exista o obligatie de raportare in mai multe state membre, contribuabilul relevant este exonerat de obligatia de a raporta daca prezinta A.N.A.F. dovezi concludente din care sa rezulte ca obligatia de raportare a fost indeplinita prin raportarea informatiile prevazute la alin. (19) autoritatii competente dintr-un alt stat membru.

(13) In cazul in care exista mai multi intermediari, obligatia de raportare a informatiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii revine tuturor intermediarilor implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii. Oricare dintre intermediarii implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii poate fi exonerat de la obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19) catre A.N.A.F., daca detine dovezi concludente din care sa rezulte ca informatiile prevazute la alin. (19) au fost deja raportate catre A.N.A.F. de un alt intermediar.

(14) In cazul in care obligatia de raportare revine contribuabilului relevant, dar exista mai multi contribuabili relevanti, contribuabilul relevant care raporteaza informatiile potrivit alin. (8) si (9) este cel care ocupa primul loc in lista de mai jos:
a) contribuabilul relevant care a convenit cu intermediarul cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii;
b) contribuabilul relevant care gestioneaza implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii.

(15) Sunt exonerati de la indeplinirea obligatiei de raportare contribuabilii relevanti care detin dovezi concludente din care rezulta ca informatiile prevazute la alin. (19) au fost deja raportate catre A.N.A.F. de un alt contribuabil relevant.

(16) Contribuabilul relevant raporteaza A.N.A.F. informatiile cu privire la utilizarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii in fiecare an in care acesta a fost utilizat.

(17) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se aproba formularul utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, in vederea raportarii informatiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii, potrivit alin. (1)-(16).

(18) Ulterior raportarii informatiilor de catre intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, potrivit alin. (1)-(16), A.N.A.F. comunica autoritatilor competente din celelalte state membre, prin intermediul schimbului automat, informatiile prevazute la alin. (19), utilizand formularele-tip si procedurile specifice in conformitate cu art. 303 si 304.

(19) Informatiile comunicate de A.N.A.F. in temeiul alin. (18) includ, dupa caz, urmatoarele:
a) identificarea intermediarilor si a contribuabililor relevanti, inclusiv numele, data si locul nasterii, in cazul unei persoane fizice, rezidenta fiscala, NIF al acestora si, daca este cazul, identificarea persoanelor care sunt intreprinderi asociate cu contribuabilul relevant;
b) detalii privind semnele distinctive stabilite in anexa nr. 4 care au fost utilizate pentru a determina caracterul raportabil al aranjamentului transfrontalier;
c) un rezumat al continutului aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii, inclusiv o trimitere la denumirea sub care este cunoscut de regula, daca aceasta exista, si o descriere generala a aranjamentelor sau a activitatilor economice relevante, fara a conduce la dezvaluirea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui proces comercial sau a informatiilor a caror dezvaluire ar fi contrara politicii publice;
d) data la care prima etapa pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii a fost efectuata sau urmeaza a fi efectuata;
e) detalii privind dispozitiile din legislatia nationala relevanta care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii;
f) valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportarii;
g) identificarea statului membru al contribuabilului relevant si a oricaror alte state membre care este probabil sa fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii;
h) identificarea oricarei alte persoane dintr-un stat membru care este probabil sa fie afectata de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii, indicand care sunt statele membre de care este legata o astfel de persoana.

(20) Lipsa de reactie a A.N.A.F. cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii nu implica acceptarea validitatii sau tratamentul fiscal al respectivului aranjament.

(21) Schimbul automat de informatii are loc in termen de o luna de la sfarsitul trimestrului in care au fost raportate informatiile prevazute la alin. (19). A.N.A.F. comunica, prin intermediul schimbului automat, primele informatii pana la data de 31 octombrie 2020.

(22) A.N.A.F. emite si publica pe pagina de internet proprie ghidul prin care detaliaza aspectele referitoare la modul de aplicare a prevederilor anexei nr. 4."

13. La articolul 303, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) ANAF comunica informatiile prevazute la art. 2911, 2913 si 2914 in limba romana. in functie de regimul lingvistic adoptat de Comisia Europeana, in temeiul art. 20 alin. (5) primul paragraf din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva (UE) 2016/881 din 25 mai 2016 si, respectiv, Directiva (UE) 2018/822 din 25 mai 2018, ANAF comunica elementele esentiale ale informatiilor respective si intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene."

14. La articolul 306, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene o evaluare anuala a eficacitatii schimbului de informatii automat prevazut la art. 291, 2911, 2913 si 2914, precum si rezultatele practice obtinute, utilizand formularul si conditiile de transmitere adoptate de catre Comisia Europeana, conform art. 23 din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011."

15. La articolul 336 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) nerespectarea obligatiilor ce ii revin tertului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11) si (21);".

16. La articolul 336 alineatul (1), dupa litera v) se introduc doua noi litere, literele w) si x), cu urmatorul cuprins:
"w) neraportarea ori raportarea cu intarziere de catre intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, a aranjamentelor transfrontaliere care fac obiectul raportarii;
x) neindeplinirea de catre intermediar a obligatiei de notificare a altui intermediar sau a contribuabilului relevant, astfel cum este prevazuta la art. 2914 alin. (8)."

17. La articolul 336 alineatul (2), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
"n) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. w);
o) cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. x)."
18. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta.

Art. II. -
(1) Intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, raporteaza pana la data de 31 august 2020, potrivit prevederilor art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii pentru perioada cuprinsa intre 25 iunie 2018 si 1 iulie 2020.

(2) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 2914 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.

Art. III. -
Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 iulie 2020, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1-8 si pct. 15 care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea I.
*


Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal cu privire la modalitatile transfrontaliere care fac obiectul raportarii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 5 iunie 2018.

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Ordonanta nr. 5/2020 prevede noi modificari ale Codului de Procedura Fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-Transport - toate NOUTATILE din 2024 + Studii de caz detaliate


E-Transport - toate NOUTATILE din 2024 + Studii de caz detaliate
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Cheltuieli de constituire: ce sunt, cum le inregistram si studii de caz

  • In acest articol vom discuta despre cheltuielile de constituire. Vom vedea ce sunt acestea, cum le inregistram in contabilitate, dar si cateva studii de caz utile contribuabililor. Ce sunt cheltuielile de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate...» citeste mai departe aici

 • Bon fiscal pierdut. Studiu de caz util pentru pentru contabili

  • O societate de constructii a achizitionat niste materiale cu factura in data de 05.10.2023, achitata cash (valoare de 175 lei). De la acest furnizor se cumpara frecvent cu plata la termen, prin ordin de plata. La o verificare a fisei partener, s-a descoperit diferenta dintre solduri, reprezentata de factura din 05.10.2023, al carei bon fiscal s-a pierdut. Se poate inregistra plata acestei facturi, facuta cash de catre adiministrator, desi, nu mai avem bonul fiscal? Care este inregistrarea...» citeste mai departe aici

 • Dividende interimare. Monografii si studii de caz utile

  • In acest articol vom prezenta cateva monografii contabile si studii de caz utile pentru dividendele interimare. Dividende interimare. Se mai calculeaza acestea daca firma va fi lichidata? Speta 1 Societatea are la 31.03.2024 profit. Intentionam sa demaram procedura de inchidere a firmei - lichidare/dizolvare. Cu acest profit de la 31.03.2024 ce facem? Suntem obligati sa facem bilant interimar si sa-l repartizam pe dividende si abia dupa facem si bilantul pentru etapa intai a lichidarii...» citeste mai departe aici

 • Situatii semestriale 2024. Cine NU va intocmi raportari contabile la 30 iunie 2024

  • De curand a fost aprobat sistemul de raportari contabile la 30 iunie 2024 prin Ordinul 3100/2024. Situatiile semestriale vor a fi depuse la unitatile teritoriale ale Finantelor pana cel mai tarziu la data de 19 august 2024. Cine nu are aceasta obligatie? Cine NU depune raportari contabile la 30 iunie 2024 Conform Referatului de aprobare, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2024, cele care in tot semestrul I al anului 2024 s-au aflat in...» citeste mai departe aici

 • Microintreprindere in 2024. Daca bilantul a fost depus cu intarziere, firma va trece la impozit pe profit?

  • Societatea este platitoare de impozit pe microintreprindere de la infintare (2019) pana in prezent, dar am depus bilantul cu intarziere 02.06.2024, va trece la plata impozitului pe profit? Microintreprinderi si depunerea bilntului cu intarziere – raspunsul specialistului: Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins: 1. a depus in termen situatiile financiare anuale, daca are aceasta obligatie potrivit legii. Pentru a...» citeste mai departe aici

 • Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilor

  • Operatorii economici din zona Garii de Nord Bucuresti sunt in vizorul autoritatilor! Au fost efectuate controale antifrauda la acesti comercianti in cursul zilei de 19 iulie 2024. Directia generala antifrauda fiscala (DGAF) evalueaza sistematic riscul fiscal din zonele comerciale in care nivelul de conformare a contribuabililor la respectarea legislatiei fiscale este unul redus si organizeaza actiuni operative in vederea descoperirii si sanctionarii abaterilor de la prevederile legale....» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-Transport - toate NOUTATILE din 2024 + Studii de caz detaliate

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016