Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului

11-Nov-2010
6181
In exercitarea atributiilor ce le revin pentru realizarea creantelor bugetului general consolidat, organele de control si organele de executare pot dispune masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, ori de cate ori sunt indicii ca ar exista pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului, fapt ce ar ingreuna in mod considerabil colectarea.

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.605/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732/03.11.2010, a fost aprobata procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. In articolul de mai jos, prezentam principalele atributii ale organelor fiscale in aceasta actiune, actele administrative utilizate, masurile asiguratorii dispuse.

Atributii

1.Organele de control care pot fi ale: Garzii Financiare, Directiei Generale Coordonare Inspectie Fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si ale Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pot dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Vezi detalii
Achizitii. Ghid fiscal-contabil
Achizitii. Ghid fiscal-contabil
Vezi detalii

- in situatia in care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- in situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi duse la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control.

2. Organul de executare competent al Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabil, poate dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;

- daca creantele fiscale sunt individualizate si inregistrate in evidenta fiscala si acestea fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii;

- dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti, asa cum este prevazut la art. 164 din Codul de Procedura Penala, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la indeplinire de catre organul de executare in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator si raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

Atentie! Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cand contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

Masuri asiguratorii

Masurile asiguratorii dispuse de organele de control si/sau organele de executare pot fi:

- sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

- sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale;

- poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;

- poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

Daca masurile asiguratorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, in scopul protejarii valorii acestora, ele pot fi valorificate in conditiile art. 129 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnata intr-un cont de disponibil, isi mentine caracterul asiguratoriu pana la data individualizarii si ajungerii la scadenta a creantei pentru care au fost instituite. Procedura valorificarii a fost aprobata prin OMFP nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Acte administrative utilizate

In realizarea procedurii dispunerii masurilor asiguratorii organele de control si organele de executare vor intocmi urmatoarele acte administrative:

- ?Referatul justificativ al masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de instituire a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare, cand s-a constatat existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau ingreunarea colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile?se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti? se intocmeste de organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare in situatia in care au incetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii.

Alte precizari

In timpul derularii controlului/antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activitati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:

- identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate in documentele contabile ale acestora, precum si consultarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de ANAF si utilizate de unitatile subordonate;

- identificarea in declaratiile informative si/sau evidenta contabila a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;

- identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.

In cazurile in care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la urmatoarele institutii:

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- unitati administrativ-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii/compartimente/structuri de impozite si taxe locale, cu privire la bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentand vehicule inmatriculate in Romania, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Navala Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand nave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand aeronave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la actiunile/partile sociale detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/ persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.

Dispunerea si/sau ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantei estimate/stabilite si in urmatoarea ordine:

- bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfasurarii activitatii care constituie principala sursa de venit;

- bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit a contribuabilului;

- bunurile mobile si imobile care se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

- ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

- produse finite;

- sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane;

- disponibilitati aflate in conturile bancare;

- bunuri perisabile sau supuse degradarii.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi ridicate de catre organul de executare, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate ori a inscrisurilor emise de instanta sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor carora le-au fost comunicate ?Decizia de dispunere a masurilor asiguratorii? sau celelalte acte de executare in legatura cu acestea.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului":
Rating:

Nota: 3.75 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Legea preventiei va avea o componenta pentru administratia locala. Noua lege se va publica in cateva zile
  • Sunt nenumarate cazurile in care, confruntati cu un control ANAF, nu ati avut la indemana documentele justificative necesare sau nu ati reusit sa argumentati o greseala descoperita de inspectori. Legea Preventiei porneste de la ideea de educare si informare a antreprenorilor, venind in sprijinul acestora printr-o clarificare a unor prevederi pe care acestia trebuie sa le respecte Legea preventiei despre care am scris pe larg aici va include si o componenta privind administratia local. Saptamana...» citeste mai departe aici

 • Dosar Impozit specific 2017: Norme, exemple, conditii impozit specific in regim mixt si toate informatiile in vigoare
  • Va oferim intr-un singur loc informatiile actualizate si de ultima ora privind impozitul specific, valabil din 2017. Incepem prin a va oferi doua materiale extrem de detaliate in care sunt incluse multe dintre informatiile de care aveti nevoie pentru a aplica in mod corect impozitul specific si pentru a evita orice sanctiuni din partea ANAF. Recomandam astfel urmatoarele doua materiale: Notificati ANAF pana la 31 martie daca platiti impozit specific in 2017! Amenzi de 5.000 lei in caz contrar!...» citeste mai departe aici

 • Ce rezolvari exista pentru facturile primite de la furnizori inactivi?
  • Problemele care apar in cazul facturilor trimise de catre un furnizor inactiv in prezent trebuie remediate imediat de firma care primeste aceste facturi. Vom vedea in ce masura se poate deduce TVA si daca se poate considera cheltuiala deductibila. Avem cazul urmator: "S-a primit factura cu TVA de servicii transport in data de 08.03.2017. Verificand in Registrul de inactivi s-a constatat ca aceasta firma este inactiva din 01.03.2017. Furnizorul a comunicat ca avea sediul expirat si astfel a fost...» citeste mai departe aici

 • Legea preventiei, gata pana la 1 aprilie. Unele contraventii privind casa de marcat ar putea fi iertate la prima abatere
  • Din momentul in care Legea preventiei va intra in vigoare, mai multe firme ar putea fi iertate pentru unele contraventii, daca sunt la prima abatere si daca vor aplica planul de conformare, indreptand neregulile in termenul dat de catre inspectorii fiscali. Daca pentru antreprenorii corecti aceasta lege ii poate scuti de multe sanctiuni care se dau in prezent ca urmare a interpretarii incorecte a unei legislatii stufoase, exista riscul ca multe firme sa profite de pe urma acestor noi prevederi...» citeste mai departe aici

 • PFA-ul, inca rentabil. Cum sa minimizezi impozitele si contributiile
  • Este cunoscut faptul ca exista mii de liber-profesionisti (avocati, artisti, arhitecti, medici), care vor sa pastreze in regula tot ce tine de domeniul fiscal-contabil. De asemenea, in fiecare zi se infiinteaza noi PFA-uri, care au ca scop sa fie profitabile. Fie ca sunteti PFA, fie ca va ocupati de contabilitate pentru clienti PFA, este esential sa cunoasteti cu exactitate ce deduceri se pot face ca sa scadeti impozitele, ce taxe sunt sau nu obligatorii si, mai ales, cand sunt obligatorii....» citeste mai departe aici

 • Studiu EY: Directorii financiari sunt preocupati de impactul datelor asupra raportarilor
  • Ritmul si volumul crescut de date afecteaza capacitatea directorilor financiari de a furniza rapid si fara erori informatii relevante consiliilor de administratie, arata raportul How can reporting catch up with an accelerating world?, publicat de EY. 66% dintre respondentii de la nivel global considera ca aceasta problema va influenta semnificativ eficienta raportarii. Procentul este semnificativ mai mare decat cel de anul trecut (57%), arata acelasi studiu. Potrivit Mediafax, raportul are la...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.