Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului

11-Nov-2010
8690
In exercitarea atributiilor ce le revin pentru realizarea creantelor bugetului general consolidat, organele de control si organele de executare pot dispune masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, ori de cate ori sunt indicii ca ar exista pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului, fapt ce ar ingreuna in mod considerabil colectarea.

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.605/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732/03.11.2010, a fost aprobata procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. In articolul de mai jos, prezentam principalele atributii ale organelor fiscale in aceasta actiune, actele administrative utilizate, masurile asiguratorii dispuse.

Atributii

1.Organele de control care pot fi ale: Garzii Financiare, Directiei Generale Coordonare Inspectie Fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si ale Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pot dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in situatia in care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- in situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi duse la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control.

2. Organul de executare competent al Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabil, poate dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;

- daca creantele fiscale sunt individualizate si inregistrate in evidenta fiscala si acestea fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii;

- dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti, asa cum este prevazut la art. 164 din Codul de Procedura Penala, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la indeplinire de catre organul de executare in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator si raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

Atentie! Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cand contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

Masuri asiguratorii

Masurile asiguratorii dispuse de organele de control si/sau organele de executare pot fi:

- sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

- sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale;

- poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;

- poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

Daca masurile asiguratorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, in scopul protejarii valorii acestora, ele pot fi valorificate in conditiile art. 129 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnata intr-un cont de disponibil, isi mentine caracterul asiguratoriu pana la data individualizarii si ajungerii la scadenta a creantei pentru care au fost instituite. Procedura valorificarii a fost aprobata prin OMFP nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Acte administrative utilizate

In realizarea procedurii dispunerii masurilor asiguratorii organele de control si organele de executare vor intocmi urmatoarele acte administrative:

- ?Referatul justificativ al masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de instituire a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare, cand s-a constatat existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau ingreunarea colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile?se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti? se intocmeste de organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare in situatia in care au incetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii.

Alte precizari

In timpul derularii controlului/antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activitati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:

- identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate in documentele contabile ale acestora, precum si consultarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de ANAF si utilizate de unitatile subordonate;

- identificarea in declaratiile informative si/sau evidenta contabila a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;

- identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.

In cazurile in care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la urmatoarele institutii:

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- unitati administrativ-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii/compartimente/structuri de impozite si taxe locale, cu privire la bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentand vehicule inmatriculate in Romania, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Navala Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand nave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand aeronave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la actiunile/partile sociale detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/ persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.

Dispunerea si/sau ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantei estimate/stabilite si in urmatoarea ordine:

- bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfasurarii activitatii care constituie principala sursa de venit;

- bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit a contribuabilului;

- bunurile mobile si imobile care se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

- ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

- produse finite;

- sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane;

- disponibilitati aflate in conturile bancare;

- bunuri perisabile sau supuse degradarii.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi ridicate de catre organul de executare, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate ori a inscrisurilor emise de instanta sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor carora le-au fost comunicate ?Decizia de dispunere a masurilor asiguratorii? sau celelalte acte de executare in legatura cu acestea.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului":
Rating:

Nota: 3.75 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • E-Factura: Bonurile fiscale SUB si PESTE 100 euro trebuie transmise prin sistem? Care sunt exceptiile

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro, cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca bon fiscal sau ca factura simplificata. Transmiterea facturilor...» citeste mai departe aici

 • Bunuri/produse cu risc fiscal ridicat 2024 vizate de e-Transport

  • Avem rugamintea sa ne prezentati daca lista cu bunuri cu risc fiscal se modifica cu data de 01.07.2024 si daca da prin ce text de lege, care sunt conditiile obligativitatii e transport pe teritoriul Romaniei, si care sunt conditiile pentru e transport pentru tranzactiile intracomunitare, extracomunitare, marfa in tranzit. Va multumim! RO e-Transport si lista bunurilor cu risc fiscal in 2024 – raspunsul specialistului: Potrivit Ordinului ANAF nr. 802/2022, bunurile cu risc fiscal ridicat...» citeste mai departe aici

 • OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim

  • OUG 87/2024, publicata in M. Of. nr. 608/28.06.2024, produce modificari in domeniul e-Transport, e-TVA, e-Factura, precum si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al tichetelor de masa pentru salariatii incadrari cu salariul minim. OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim I. Referitor la sistemul RO e-transport Pentru utilizatorii sistemului privind transporturile rutiere internationale de bunuri (prevazuti la art. 8 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....» citeste mai departe aici

 • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

  • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

 • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

 • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

  • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016