Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Fiscul explica: Ce modificari aduce OG 19/2019 Codului de procedura fiscala?

28-Aug-2019
1097

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov prezinta un tabel comparativ care are rolul de a arata contribuabililor modul in care se schimba Codul de procedura fiscala, odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Guvern nr. 19/2019.

OG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial 694 din 22 august 2019.

Asadar, in cele ce urmeaza redam o parte din modificarile aduse Codului de procedura fiscala, asa cum sunt ele prezentate de DGRFP Brasov.

Codul de procredura fiscala INAINTE de modificarile aduse de Ordonanta Guvernului 19/2019 

TITLUL IX Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

Codul de procedura fiscala DUPA modificarile aduse de Ordonanta Guvernului 19/2019 

ART. I

1. Denumirea titlului IX se modifica: 

"TITLUL IX Solutionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea si aplicarea acordurilor si conventiilor care prevad evitarea/eliminarea dublei impuneri" 

2. Dupa denumirea titlului IX se introduce denumirea unui nou capitol:

"CAPITOLUL I Procedura amiabila in baza acordurilor sau conventiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri si in baza Conventiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate" 

3. Dupa articolul 283 se introduce un nou capitol, capitolul II, cuprinzand articolele 283^1 - 283^19:

"CAPITOLUL II Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana 

ART. 283^1 Obiect si domeniu de aplicare 

(1) Orice persoana afectata are dreptul sa apeleze la una dintre procedurile prevazute de: 
a) prezentul capitol care transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana; 
b) acordurile sau conventiile de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte; 
c) Conventia 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate.

(2) Introducerea unei plangeri, astfel cum este prevazut la art. 283^3, pune capat oricarei alte proceduri amiabile sau de solutionare a litigiilor desfasurate in temeiul instrumentelor juridice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si care priveste aceeasi chestiune litigioasa.
Astfel de alte proceduri, in curs, in legatura cu aceeasi chestiune litigioasa inceteaza incepand cu data primei primiri a plangerii de catre oricare dintre autoritatile competente ale statelor membre in cauza. 

(3) Prezentul capitol stabileste:
a) norme privind mecanismul de solutionare a litigiilor intre statele membre atunci cand litigiile respective apar in urma interpretarii si aplicarii acordurilor si conventiilor care prevad eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor si, dupa caz, a capitalurilor, la care Romania este parte; 
b) drepturile si obligatiile persoanelor afectate de litigiile prevazute la lit. a). 

ART. 283^2 Definitii 

(1) In sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autoritate competenta - autoritatea unui stat membru care a fost desemnata ca atare de catre statul membru in cauza. in Romania, autoritatea competenta este A.N.A.F.; 
b) instanta competenta - instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) dubla impunere - impunerea de catre doua sau mai multe state membre a unor impozite, reglementate de acordurile sau conventiile prevazute la art. 283^1 alin. (3) lit. a), pentru aceleasi venituri sau capitaluri impozabile atunci cand aceasta impunere genereaza obligatii fiscale suplimentare, cresterea obligatiilor fiscale ori anularea sau reducerea pierderilor fiscale, care ar putea fi utilizate pentru a compensa profiturile impozabile;
d) persoana afectata - orice persoana fizica sau juridica cu rezidenta fiscala in Romania sau intr-un alt stat membru si a carei impozitare este afectata direct de o chestiune litigioasa; e) chestiune litigioasa - faptul care genereaza litigii de natura celor prevazute la art. 283^1 alin. (3) lit. a).

(2) Orice termen care nu este definit in prezentul capitol are intelesul care ii este atribuit, potrivit prevederilor din acordurile sau conventiile prevazute la art. 283^1 alin. (3) lit. a), la data primirii primei notificari a actiunii care are sau care urmeaza sa aiba ca rezultat o chestiune litigioasa.
In cazul in care acordurile sau conventiile prevazute la art. 283^1 alin. (3) lit. a) nu prevad o astfel de definitie, termenul nedefinit are intelesul care ii este atribuit in cuprinsul normelor legale in vigoare in scopul stabilirii impozitelor care fac obiectul acordului sau conventiei respective. in acest din urma caz, orice inteles atribuit in temeiul normelor fiscale nationale prevaleaza asupra intelesului atribuit termenului in cuprinsul altor norme legale in vigoare. 

ART. 283^3 Plangeri 

(1) Dupa primirea de catre persoana afectata a unei decizii de impunere care vizeaza dubla impunere, aceasta are dreptul sa depuna o plangere privind o chestiune litigioasa la A.N.A.F., solicitand solutionarea acesteia. Plangerea trebuie depusa in termen de 3 ani de la comunicarea deciziei de impunere care are ca rezultat sau care urmeaza sa aiba ca rezultat o chestiune litigioasa, indiferent daca persoana afectata a recurs la caile de atac administrative sau judiciare disponibile in temeiul normelor legale in vigoare.

(2) Persoana afectata depune, simultan, plangerea continand aceleasi informatii fiecarei autoritati competente a statelor membre in cauza, in termenul prevazut la alin. (1), si precizeaza in plangere ce alte state membre sunt implicate.

(3) in cazul in care plangerea este depusa la A.N.A.F., prevederile art. 8 se aplica in mod corespunzator.

(4) A.N.A.F. instiinteaza atat persoana afectata, cat si celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la primirea plangerii, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia.

(5) A.N.A.F. informeaza celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la limba de comunicare pe care o utilizeaza pe parcursul procedurilor.

(6) Plangerea persoanei afectate trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii si documente:
a) numele, adresa/adresele, codul de identificare fiscala/numarul sau numerele de identificare fiscala si orice alte informatii necesare pentru identificarea persoanei sau persoanelor afectate care au depus plangerea la A.N.A.F. si a oricarei alte persoane afectate; 
b) perioadele fiscale avute in vedere; 
c) detalii privind faptele si circumstantele relevante pentru cazul respectiv, inclusiv detalii privind structura tranzactiei si relatiile dintre persoana afectata si celelalte parti implicate in tranzactiile relevante, precum si cu privire la faptele stabilite cu buna-credinta in cadrul unui acord obligatoriu reciproc, respectiv solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avans prevazute la art. 52, incheiat anterior intre persoana afectata si administratia fiscala, dupa caz; informatii referitoare la natura si data actiunilor care au condus la chestiunea litigioasa, inclusiv, dupa caz, detalii privind aceleasi venituri incasate in celalalt stat membru si privind includerea unor astfel de venituri in categoria veniturilor impozabile din celalalt stat membru si detalii privind impozitul platit sau care urmeaza a fi platit in legatura cu astfel de venituri in celalalt stat membru, precum si cuantumurile aferente in monedele statelor membre in cauza, insotite de copii ale tuturor documentelor justificative;
d) o trimitere la normele legale in vigoare si la acordurile sau conventiile prevazute la art. 283^1 alin. (3) lit. a). In cazul in care se aplica mai multe acorduri sau conventii, persoana afectata precizeaza conventia care genereaza chestiunea litigioasa;
e) informatii si copii ale documentelor justificative cu privire la: 
1. motivul pentru care persoana afectata considera ca exista o chestiune litigioasa; 
2. detalii privind caile de atac administrative si judiciare, procedurile initiate de persoana afectata in ceea ce priveste tranzactiile relevante, precum si copii ale deciziilor de solutionare a contestatiei si/sau ale hotararilor judecatoresti pronuntate, dupa caz, in legatura cu chestiunea litigioasa; 
3. declaratie scrisa a persoanei afectate prin care se angajeaza sa raspunda cat mai complet si mai rapid posibil tuturor cererilor corespunzatoare formulate de A.N.A.F. si sa furnizeze orice documentatie la cererea acesteia;
4. informatii cu privire la decizia de impunere care conduce la chestiunea litigioasa, inclusiv la decizia de impunere ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare, emise de A.N.A.F., precum si o copie a oricaror alte documente emise de celelalte autoritati fiscale ale statelor membre in cauza in ceea ce priveste chestiunea litigioasa, dupa caz;
5. informatii cu privire la orice plangere depusa de persoana afectata in baza unei alte proceduri amiabile sau a unei alte proceduri de solutionare a litigiilor privind aceeasi chestiune litigioasa, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 283^1 alin. (1) lit. b) si c), si o declaratie scrisa a persoanei afectate prin care se angajeaza ca urmeaza sa respecte dispozitiile art. 283^1 alin. (2), dupa caz.

(7) in termen de 90 de zile de la data primirii plangerii, A.N.A.F. poate solicita informatii si documente suplimentare fata de cele mentionate la alin. (6), care sunt necesare pentru a efectua examinarea pe fond a cazului respectiv.

(8) Persoana afectata raspunde in termen de 90 de zile de la data primirii solicitarii prevazute la alin. (7) si transmite simultan o copie a acestui raspuns autoritatilor competente ale celorlalte state membre in cauza.

(9) Furnizarea informatiilor si documentelor prevazute la alin. (6) si (7) poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara politicii publice.

(10) Persoana afectata care doreste sa retraga o plangere transmite simultan o notificare de retragere a plangerii, in scris, fiecarei autoritati competente a statelor membre in cauza. Notificarea pune capat, fara intarziere, tuturor procedurilor derulate in temeiul prezentului capitol. in cazul in care A.N.A.F. primeste o astfel de notificare informeaza, de indata, celelalte autoritati competente ale statelor membre in cauza cu privire la incheierea procedurilor.

(11) Persoana afectata poate retrage plangerea inainte de a se ajunge la un acord reciproc sau inainte de a se emite decizia finala de catre autoritatile competente implicate.

(12) in cazul in care, din orice motiv, o chestiune litigioasa inceteaza sa existe, toate procedurile derulate in temeiul prezentului capitol se incheie, iar A.N.A.F. informeaza, de indata, persoana afectata cu privire la motivele de fapt si de drept ale incheierii procedurilor.

(…)

Vezi AICI documentul complet pus la dispozitie de DGRFP Brasov >>

Sursa: DGRFP Brasov

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Fiscul explica: Ce modificari aduce OG 19/2019 Codului de procedura fiscala?":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Articole similare

Premierul Dancila: Nu voi abroga OUG 114/2018
Mai multe articole despre OUG 19/2019
Subiectele saptamanii

 • Documentele de Contabilitate primara. ATENTIE la ce NU iti spune nimeni despre modelele editabile si legislatia modificata
  • Orice control ANAF urmareste existenta si corectitudinea evidentei contabile, a documentelor finaciar-contabile justificative, necesare fiecarei etape. De ce este important sa nu uitam acest lucru? Fiindca orice neconcordanta cu legea in vigoare privind intocmirea, depunerea, pastrarea si arhivarea, se pedepseste cu mii de lei amenda! De aceea, Rentrop & Straton a lansat cea mai recenta creatie a Grupului de Experti Contabili Rentrop & Straton: lucrarea pe CD Totul despre documentele de...» citeste mai departe aici

 • Legea nr.214/2019 - Alocatiile copiilor se vor majora anual
  • Este Oficial, incepand de astazi, 14 noiembrie 2019, propunerea legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii a devenit LEGE: Legea nr. 214/2019. Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii a fost promulgata ieri de presedintele Romaniei. Iata care este forma promulgata de presedintele Klaus Iohannis CAMERA DEPUTATILOR pentru completarea art. 3 din Legea nr....» citeste mai departe aici

 • Guvernul ia in calcul doua scenarii pentru cresterea salariului minim
  • Directia Coordonare Politici si Prioritati din cadrul Secretariatului General al Guvernului a organizat ieri – 14 noiembrie 2019 – o reuniune pentru elaborarea analizei de impact privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cadrul acestei reuniuni au fost prezentate doua scenarii, care, de altfel, vor prezenta baza unui proiect de HG pe care Guvernul il va discuta cu partenerii implicati, anunta Secretariatul General al Guvernului. Reuniunea pentru elaborarea...» citeste mai departe aici

 • Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, publicata in M. Of.
  • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 12.11.2019, a fost publicata procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii a intrat in vigoare la 12 noiembrie 2019. In articolul de fata redam un extras din Procedura din 01.11.2019 a Secretariatului General al Guvernului, si, de asemenea, si modelul privind DECIZIA de anulare a obligatiilor...» citeste mai departe aici

 • Livrare de bunuri: Obligatii de declarare si inregistrari contabile pentru facturi de avans, autofactura
  • O companie A din Romania incheie un contract cu firma B din Olanda pentru achizitia unui echipament. Conform contractului, furnizorul B emite urmatoarele facturi: -20% la data incheierii contractului -70% la livrarea bunului -10% la punerea in functiune (care poate fi in decurs de 1-3 luni dupa livrare) La incheierea contractului, compania A din Romania a primit factura de 20% de la furnizor, pe care a considerat-o de avans. La livrarea bunului, partenerul din Olanda a emis factura de 70%,...» citeste mai departe aici

 • Ministrul de Finante: Bugetul pe anul viitor se va constitui pe proiecte majore
  • Bugetul anual din 2020 va fi “primul buget construit pe proiecte majore, nu pe 1.000 de proiecte”, spera ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. De asemenea, acesta spune ca studiaza ideea unui buget multianual. "Creditele de angajament au fost un lucru nociv si sunt un lucru nociv pentru aceasta economie si sper sa fie primul buget construit pe proiecte majore, nu pe 1.000 de proiecte, si vedem, nu stiu daca o sa fie posibilitatea, dar studiem sa avem un buget multianual. Deci...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016