Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ministerul Turismului a decis: Folosesti vouchere de vacanta pentru concedii in afara tarii? Risti INCHISOAREA!

14-Oct-2019
3734
Ministerul Tursimului a pus in dezbatere publica proiectul de Ordonanta privind modificarea legislatiei privind acordarea voucherelor de vacanta. Una dintre cele mai importante modificari, dincolo de prelungirea de acordare a acestora pana in anul 2025 sau de introducere unei noi categorii de vouchere - cea pentru extrasezon - este aceea a sanctionarii cu inchisoarea pentru achizitionarea de concedii in afara granitelor, pe baza voucherelor de vacanta.
 
Iata care sunt principalele modificari prevazute de Ordonanta de Urgenta pusa in dezbatere publice de Ministerul Turismului.
  • Institutiile publice, astfel cum sunt definitede lege, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2025, vouchere de vacanta - in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat sau vouchere de vacanta valabile pentru utilizarea in extrasezon - in cuantum de 2.080 de lei, pentru un salariat, in functie de optiunea fiecarui salariat.
  • Se defineste notiunea de ”extrasezon” ca fiind perioada cuprinsa intre lunile aprilie-mai si octombrie-noiembrie.
  • Se reglementeaza faptul ca voucherele de vacanta vor fi emise doar pe suport electronic.
  • Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 luna la 3 luni sau cu amenda urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa conduca la realizarea unui profit material sau financiar:
a) utilizarea de catre beneficiari a voucherelor de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern,
b) acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern
  • Angajatii pot primi in cursul unui an calendaristic o singura categorie de vouchere de vacanta, vouchere de vacanta cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacanta pentru utilizare in extrasezon, in functie de optiunea beneficiarului exprimata pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator. Aceasta optiune nu poate fi schimbata in decursul anului.
 

Extras din proiectul de Ordonanta de Urgenta

 
(...) Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 
Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Alineatele (2), (21), (22) si (23) al articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) - Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2025, vouchere de vacanta, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat sau vouchere de vacanta valabile pentru utilizarea in extrasezon, in cuantum de 2.080 de lei, pentru un salariat, in functie de optiunea fiecarui salariat.
(21) – In sensul prezentei ordonante: 
a) termenul ”voucher de vacanta”, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, va fi interpretat ca facand referire inclusiv la voucherul de vacanta pentru utilizare in extrasezon.
b) prin „extrasezon” se intelege perioada aprilie - mai si perioada octombrie - noiembrie a fiecarui an calendaristic.
(22) - Voucherele de vacanta sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(23) - Voucherele de vacanta sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite, in turismul intern, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.” 
 
2. Dupa alineatul (25) al articolului 1 se introduc doua noi alineate, alineatul (26) si alineatul (27), care vor avea urmatorul cuprins:
”(26) - Voucherele de vacanta pentru utilizare in extrasezon sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice care sunt prestate in perioada aprilie-mai si octombrie-noiembrie, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. 
(27) - Voucherele de vacanta pentru extrasezon nu pot fi utilizate pentru achizitia online a pachetelor de servicii turistice, cu exceptia situatiei in care unitatea afiliata implementeaza procese si proceduri operationale pentru identificarea acestora in momentul efectuarii platii. In aceste cazuri, unitatea afiliata trebuie sa instiinteze unitatea emitenta sa configureze caracteristicile suportului electronic in sensul efectuarii de plati online.”
 
3. Articolul 2 se modifica si va avea si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 2 
Voucherele de vacanta se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.
Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Emiterea voucherelor de vacanta pentru utilizare in extrasezon nu necesita autorizarea distincta de catre Ministerul Finantelor Publice a unitatilor emitente care detin deja autorizatii pentru emiterea de vouchere de vacanta pe suport electronic. 
Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).
Fiecare voucher de vacanta este valabil numai daca are inscrise pe suportul electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta, cel putin urmatoarele mentiuni:
a) emitentul si datele sale de identificare;
b) angajatorul si datele sale de identificare;
c) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;
d) perioada de valabilitate a suportului electronic;
e) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1) si interdictia de a utiliza voucherul de vacanta extrasezon in alta perioada decat cea prevazuta la art. 1 alin. (21 ) lit. b);
f) cuvintele «VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC», cu litere majuscule pe fata suportului electronic, iar in cazul voucherului de vacanta pentru extrasezon va fi scris vizibil si cuvantul “EXTRASEZON”;
g) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.
(5) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea de servicii turistice in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).
(6) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.
(7) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile afiliate.
(8) Unitatile emitente de vouchere de vacanta pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanta sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza schema/ aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.
(9) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.
(10) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. Voucherul de vacanta pentru extrasezon are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii si poate fi folosit exclusiv pentru achizitionarea pachetelor de servicii turistice prestate in lunile aprilie - mai si octombrie – noiembrie.”
 
4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 care va avea urmatorul cuprins:
“ Art. 21 - Angajatii pot primi in cursul unui an calendaristic o singura categorie de vouchere de vacanta, vouchere de vacanta cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacanta pentru utilizare in extrasezon, in functie de optiunea beneficiarului exprimata pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator. Aceasta optiune nu poate fi schimbata in decursul anului.”
 
5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 3 – (1) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a voucherului de vacanta pe suport electronic achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite angajatilor, precum si costul emiterii suportului electronic.
(2) - Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor nu poate sa fie diminuata in niciun mod.”
 
6. Alineatul 2 al articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) - Introducerea la cererea angajatorului sau a unitatii afiliate a altor elemente grafice fata de cele minime obligatorii, precum si reemiterea voucherului de vacanta, din cauze neimputabile emitentilor, vor fi negociate cu emitentii, si nu vor face obiectul limitarii prevazute la alin. (1).”
 
7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 7 - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 7 puncte-amenda acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte-amenda si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte-amenda urmatoarele:
a) fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;
b) comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;
d) emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 2 alin. (1).
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte-amenda si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata.
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 25 puncte – amenda si interzicerea pentru doi ani a dreptului de a accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, fapta unitatii afiliate de a accepta vouchere de vacanta pentru utilizare in extrasezon pentru achizitionarea de pachete de servicii turistice prestate in alta perioada decat aprilie - mai si octombrie - noiembrie.
(6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte-amenda fapta unitatilor emitente de a emite vouchere de vacanta cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) si (6).
(7) Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit, in conditiile legii.
(8) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(9) Contraventiilor prevazute la alin. (1) - (7) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
8. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71 care va avea urmatorul cuprins :
”Art. 71
Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 luna la 3 luni sau cu amenda urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa conduca la realizarea unui profit material sau financiar:
a) utilizarea de catre beneficiari a voucherelor de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern,
b) acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu fac obiectul turismului intern”.
 
Art. II - Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Litera a) a articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” a) art. 24 - 27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2026;”
 
Articolul 341 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 341 - Pana la data de 1 ianuarie 2026 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta.”
 
Alineatul (2) al articolului 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(2) La data de 1 ianuarie 2026 se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
Art. III - Prevederile art. 26 alin. (4) - (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2026.
 
Art. IV - Incepand cu data 1 ianuarie 2020 nu vor mai fi acordate autorizatii unitatilor emitente pentru emiterea de vouchere de vacanta pe suport de hartie. Autorizatiile existente vor fi prelungite automat pana la decontarea completa a operatiunilor aferente voucherelor de vacanta pe suport de hartie aflate in circulatie.
 
Art. V  - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Ministerul Turismului a decis: Folosesti vouchere de vacanta pentru concedii in afara tarii? Risti INCHISOAREA!":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiAtentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016