Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect: Procedura pentru inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu. Modelul formularului 082

08-Iul-2024
506
Proiect: Procedura pentru inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu. Modelul formularului 082

ANAF a pus in dezbatere publica Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (082) ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu”.

Procedura pentru inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu

Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.582 din data de 21.06.2024, au fost aduse unele modificari Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea.

Prin acest act normativ au fost stabilite, la art.106 si art.107, entitatile care au obligatia ca, pana la data de 1 iulie 2025, sa solicite inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu, daca nu au optat pentru aplicarea sistemului national RO e-Factura.

In aceasta situatie se incadreaza urmatoarele entitati:

a) asociatiile si fundatiile constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025;

b) agricultorii persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025.

Prin prevederile art.106 alin.(5) dn aceasta ordonanta de urgenta, s-a prevazut ca Registrul RO e-Factura obligatoriu devine operational incepand cu data de 1 iulie 2025.

Potrivit art.108, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2024, procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura obligatoriu(...) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Prin urmare, este necesara elaborarea unei proceduri privind organizarea si inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu si a unui formular prin care entitatile obligate sa poata solicita inregistrarea in acest registru.

Potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2024, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art.108 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 se emite in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2024 (21 iunie 2024) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In scopul ducerii la indeplinire a prevederilor legale invocate de actul normativ mai sus mentionat, a fost elaborata Procedura privind organizarea si inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum si modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului (082) ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu”.

Procedura privind organizarea si inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu

Capitolul I Dispozitii generale

1.Potrivit prevederilor art.106 si art.107 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.139/2022, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita, in continuare, ordonanta de urgenta), urmatoarele entitati au obligatia de a solicita inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu pana la data de 1 iulie 2025, in cazul in care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura:

a) asociatiile si fundatiile constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si care desfasoara activitati economice, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025;

b) agricultorii persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025.

2.Entitatile si persoanele prevazute la pct.1, care incep sa desfasoare activitati economice dupa data de 30 iunie 2025 au obligatia de a solicita inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu inainte de a incepe desfasurarea activitatilor economice.

3.Prezenta procedura se aplica de organele fiscale centrale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a caror evidenta sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe entitatile de la pct.1.

Capitolul II Registrul RO e-Factura obligatoriu

4. In temeiul dispozitiilor art. 108 din ordonanta de urgenta, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul RO e-Factura obligatoriu (registrul obligatoriu), care devine operational incepand cu data de 1 iulie 2025.

5. Registrul obligatoriu este gestionat, din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

6. Registrul obligatoriu este public si se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

7. Registrul obligatoriu cuprinde urmatoarele informatii:

a) codul de identificare fiscala al entitatii prevazute la pct.1 lit.a) care desfasoara activitati economice si al persoanelor prevazute la pct.1 lit.b);

b) denumirea/numele si prenumele enitatii/persoanei;

c) categoria din care face parte, respectiv: ”asociatii, fundatii, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partide politice, culte”, ”agricultori persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori”;

d) adresa domiciliului fiscal al entitatii/persoanei;

e) data la care entitatea/persoana a solicitat inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu;

f) data inscrierii in Registrul RO e-Factura obligatoriu.

8. Registrul obligatoriu se actualizeaza permanent, pe baza cererilor de inregistrare in Registrul RO e-Factura obligatoriu (formular 082) depuse de entitatile prevazute la pct.1 lit.a) si de persoanele prevazute la pct.1 lit.b) si a informatiilor detinute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/platitorilor.

Capitolul III. Inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu si radierea din Registru RO e-Factura obligatoriu

9.Pentru a solicita inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu, entitatile prevazute la pct.1 lit.a) care desfasoara activitati economice, precum si persoanele prevazute la pct.1 lit.b), care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura, completeaza si transmit formularul (082) “Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu” pana la data de 1 iulie 2025.

10. Formularul (082) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

11. Entitatile prevazute la pct.1 lit.a) si persoanele prevazute la pct.1 lit.b) care incep sa desfasoare activitati economice dupa data de 30 iunie 2025 au obligatia de a completa si transmite formularul (082) inainte de a incepe desfasurarea activitatilor economice. Aceste entitati si persoane sunt inscrise in acest registru obligatoriu in termen de 3 zile lucratoare de la data transmiterii formularului (082).

12. Entitatile prevazute la pct.1 lit.a) si persoanele prevazute la pct.1 lit.b) sunt radiate din Registrul RO e-Factura obligatoriu, de la data radierii din Registrul contribuabililor/platitorilor, potrivit legii.

Capitolul IV Modul de furnizare a informatiilor din Registrul RO e-Factura obligatoriu

13.Registrul RO e-Factura obligatoriu permite urmatoarele:

a) consultarea informatiilor pentru fiecare entitate in parte, identificata prin codul de identificare fiscala;

b) furnizarea, prin servicii web, a informatiilor din Registrul RO e-Factura obligatoriu. Interogarea registrelor se face pe baza unei liste care contine codul de identificare fiscala al entitatii si/sau denumirea/numele, prenumele. Raspunsul serviciului web furnizeaza informatii privind denumirea/numele, prenumele si adresa la care isi are domiciliul fiscal fiecare entitate care figureaza in registru, starea (figureaza/nu figureaza) la data solicitata de catre persoanele interesate, denumirea registrului in care figureaza inscrisa (Registrul obligatoriu), categoria din care face parte entitatea inregistrata, precum si precum si intervalul de inregistrare corespunzator datei solicitate. Termenii si conditiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informatiilor, in conditiile prezentului ordin, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

14. Mesajele care se afiseaza, incepand cu data de 1 iulie 2025, la consultarea informatiilor din Registrul RO e-Factura obligatoriu pentru fiecare entitate in parte cuprind informatii privind starea actuala, din ziua solicitarii, a entitatii despre care se solicita informatiile, respectiv calitatea de entitate inregistrata in Registrul RO e-Factura obligatoriu sau de enitate neinregistrata in Registrul RO e-Factura obligatoriu .

15. Pentru furnizarea informatiilor din acest registru, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare, de tipul:

„Entitatea (denumire)/ Persoana fizica care aplica regimul special pentru agricultori (nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, identificat prin codul de identificare fiscala................, figureaza la data de .............. (data solicitarii) ca entitate inregistrata in Registrul RO e-Factura obligatoriu. Entitatea, care face parte din categoria............. a fost inregistrata in Registrul RO e-Factura obligatoriu la data de...............”

16.Pentru furnizarea informatiilor privind enitatile care nu figureaza in registrul obligatoriu, se publica un mesaj de informare, de tipul:

„Entitatea (denumire)/ Persoana fizica care aplica regimul special pentru agricultori (nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............, identificat prin codul de identificare fiscala................, nu figureaza la data de .............. (data solicitarii) ca operator inregistrat in Registrul RO e-Factura obligatoriu.”

Model formular 082


Pentru a vedea tot documentul, click AIC»

Instructiuni de completare a formularului (082) - ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura optional”

Formularul (082) ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu” se completeaza si se transmite de catre urmatoarele categorii de enitati, daca nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura:

a) asociatiile si fundatiile constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025;

b) agricultorii persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise incepand cu data de 1 iulie 2025.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Completarea formularului se face astfel:

In prima caseta se bifeaza categoria de entitate din care face parte solicitantul.

Sectiunea I "Date de identificare ale solicitantului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza, dupa caz, de catre:

a) asociatiile si fundatiile constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

c) agricultorii persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal.

Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza cu codul identificare fiscala atribuit operatorului economic, conform legii, sau cu codul numeric personal, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care formularul se completeaza de catre imputernicit/reprezentant legal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se completeaza formularul, sau codul numeric personal al agricultorului, dupa caz, precum si datele de identificare ale acestuia.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

Sectiunea II. Reprezentare prin - se marcheaza cu "X", in cazul in care, in relatia cu organul fiscal, operatorul economic este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal.

In casetele "Nr. document" si "Data document (zz/ll/aaaa)" se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in original sau in copie legalizata sau numarul si data documentului care atesta calitatea de reprezentant legal, dupa caz.

Date de identificare - se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/ reprezentantului legal.

Caseta “tara” se completeaza daca s-a marcat cu "X" casuta “Reprezentant legal”.

Sectiunea III. ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura optional” se completeaza astfel:

Prima casuta se bifeaza de catre entitatile care solicita inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu incepand cu data de 01 iulie 2025, in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, potrivit dispozitiilor art.106 alin.(4) teza a I-a sau art. 107 alin.(4) teza I-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania (...), cu modificarile si completarile ulterioare.

A doua casuta de bifeaza de entitatile care incep sa desfasoare activitati economice dupa data de 30 iunie 2025 si care au obligatia sa solicite inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu inainte de a incepe desfasurarea activitatilor economice, potrivit art.106 alin.(4) teza a II-a si art. 107 alin.(4) teza a II-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania

Caseta ”Numele persoanei care face declaratia” se completeaza cu numele persoanei care intocmeste formularul (082).

Caseta ”Functia/Calitatea” se completeaza cu functia/calitatea pe care o are persoana care intocmeste formularul (082). In situatia in care formularul (082) se completeaza de catre imputernicit/ reprezentant legal, desemnat potrivit legii, se inscrie "imputernicit" sau ”Reprezentant legal”, dupa caz.

CARACTERISTICI de editare, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului (082) “Cerere privind privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu

1.Denumirea formularului: (082) “Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu”

2. Caracteristici de editare: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.

3. Se utilizeaza de catre:

a) asociatiile si fundatiile constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alte asociatii fara scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru facturile emise dupa data de 1 iulie 2025.

b) agricultorii persoane fizice care aplica Regimul special pentru agricultori prevazut la art. 3151 din Codul fiscal, pentru facturile emise dupa data de 1 iulie 2025, care solicita inregistrarea in Registrul RO e-Factura obligatoriu, conform prevederilor art.106 alin. (4)-(6) si 107 alin. (4) -(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania (...) cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Se completeaza si transmite de catre entitatea/operatorul economic sau de imputernicitul/ reprezentantul legal al acestuia, dupa caz.

5. Organul fiscal competent are acces la informatiile din formular prin accesarea registrului RO e-Factura obligatoriu.

6. Se arhiveaza, in format electronic.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Proiect: Procedura pentru inscrierea in Registrul RO e-Factura obligatoriu. Modelul formularului 082":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Bunuri/produse cu risc fiscal ridicat 2024 vizate de e-Transport

  • Avem rugamintea sa ne prezentati daca lista cu bunuri cu risc fiscal se modifica cu data de 01.07.2024 si daca da prin ce text de lege, care sunt conditiile obligativitatii e transport pe teritoriul Romaniei, si care sunt conditiile pentru e transport pentru tranzactiile intracomunitare, extracomunitare, marfa in tranzit. Va multumim! RO e-Transport si lista bunurilor cu risc fiscal in 2024 – raspunsul specialistului: Potrivit Ordinului ANAF nr. 802/2022, bunurile cu risc fiscal ridicat...» citeste mai departe aici

 • E-Factura: Bonurile fiscale SUB si PESTE 100 euro trebuie transmise prin sistem? Care sunt exceptiile

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro, cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca bon fiscal sau ca factura simplificata. Transmiterea facturilor...» citeste mai departe aici

 • OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim

  • OUG 87/2024, publicata in M. Of. nr. 608/28.06.2024, produce modificari in domeniul e-Transport, e-TVA, e-Factura, precum si in ceea ce priveste tratamentul fiscal al tichetelor de masa pentru salariatii incadrari cu salariul minim. OUG 87/2024 pentru e-Transport, e-TVA, e-Factura si salariul minim I. Referitor la sistemul RO e-transport Pentru utilizatorii sistemului privind transporturile rutiere internationale de bunuri (prevazuti la art. 8 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....» citeste mai departe aici

 • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

  • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

 • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

  • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

 • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

  • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016