Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Legea nr. 269/2015 si modificarile aduse de OUG 4/2015 pentru organizarea activitatilor de imbunatatiri funciare

16-Nov-2015
1033

Regasiti mai jos Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

ORDONANta DE URGENta


pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004"

2. La articolul I, partea introductiva se modifica dupa cum urmeaza:
"
Art. I.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:".

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu urmatorul cuprins:
"

11. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 7.

(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajari de irigatii declarate de utilitate publica, de desecare si drenaj, care beneficiaza direct de aceste lucrari, sunt obligati sa achite Agentiei un abonament de irigatii si desecare, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:

a) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de irigatii de utilitate publica;

b) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei.

Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrari.»

12. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

«

(11) Federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie care au preluat infrastructura de irigatii pot incasa abonamentul aferent amenajarii de irigatii, cu conditia utilizarii acestuia pentru intretinere, exploatare si paza. Federatiile si organizatiile care incaseaza abonamentul vor justifica aceste sume si se vor supune organelor de control abilitate de lege.»

13. La articolul 7, alineatul (2) se abroga."

4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

(3) Cuantumul abonamentului se aproba anual de catre consiliul de conducere al Agentiei pana la data de 30 decembrie a fiecarui an pentru anul urmator si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

5. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc noua noi puncte, punctele 3-11, cu urmatorul cuprins:
"

3. La articolul 7, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 7, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«

(5) Soldul abonamentului ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia, federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand abonamentul de irigatii si desecare, constatate de Agentie, federatii si organizatii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat.»

5. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
«

(61) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agentie, federatii si organizatii independente de Agentie de la beneficiarii prevazuti la alin. (1).»

6. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevazuta la alin. (6) si (6^1) se stabileste prin ordin al ministrului.»

7. La articolul 11, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«

a) abonamentul de irigatii si desecare si tarife percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;».

8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abroga.

9. La articolul 12, dupa litera c1) se introduce o noua litera, litera c2), cu urmatorul cuprins:
«

c2) lucrarile de intretinere si reparatii la prizele de apa pentru irigatii, degradarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii;».

10. La articolul 12, dupa litera k4) se introduce o noua litera, litera k5), cu urmatorul cuprins:
«

k5) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;».

11. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«
Art. 17.

(1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigatii se aproba de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei.

. . . . . . . . . .

(3) Dupa avizarea de catre consiliul de unitate de administrare sau, dupa caz, de consiliul de filiala si aprobarea de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau dupa aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la data aprobarii.»"

6. Articolul II se abroga.

7. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
"
Art. III.

Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

c) realizarea de catre proprietarii de amenajari de imbunatatiri funciare a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin sau, dupa caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Agentie numai pentru finantarea lucrarilor de investitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publica si privata a statului;».

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 27.

(1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor, prin hotarare a Guvernului, cu urmatoarele conditii rezolutorii:

a) neindeplinirea obiectului de activitate al organizatiei de imbunatatiri funciare prevazut in statut;

b) neasigurarea integritatii patrimoniului preluat de la Agentie;

c) nefinalizarea la termen, din vina organizatiei, a lucrarilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agentie la organizatia de imbunatatiri funciare;

e) intrarea in stare de insolventa.»

3. La articolul 27, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(1^1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea societatilor comerciale, institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea acelei organizatii, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1).»

4. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor ori federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1).»

5. La articolul 27, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.

7. La articolul 27, alineatul (41) se abroga.

8. La articolul 27, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«

(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in proprietatea unei organizatii, se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei sau de catre organizatii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind publicitatea si inregistrarea circulatiei bunurilor imobile.»

9. Articolul 28 se abroga.

10. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 29^1.

(1) Prin mandat din partea ministerului, Agentia verifica periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate si folosinta gratuita asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare, organizatiile si federatiile cu privire la respectarea conditiilor rezolutorii, precum si a obligatiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind intretinerea, exploatarea si utilizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizatiilor si federatiilor care nu intretin, nu exploateaza si/sau nu utilizeaza infrastructura de imbunatatiri funciare in conditiile prevazute de normele metodologice sau distrug infrastructura primita in folosinta gratuita, in proprietate ori nu respecta una dintre conditiile rezolutorii prevazute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agentiei, prin hotarare a Guvernului, dreptul de folosinta gratuita sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizatii si federatii au obligatia de a preda Agentiei infrastructura dobandita in starea in care a fost preluata, inclusiv cu imbunatatirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.»

11. Articolul 29^2 se abroga.

12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 33.

(1) Amenajarile de imbunatatiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publica, in conditiile legii.

(2) in vederea eliberarii autorizatiei de constructie pentru realizarea si reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizatii:

a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile cuprinse in amenajarile de imbunatatiri funciare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;

b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de concesiune, inchiriere si arenda incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de autorizatii cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.»

13. La articolul 39, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), se trec in conservare pentru o perioada de pana la 15 ani, perioada in care acestea pot fi:».

14. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 57.

(1) Contractul multianual se incheie de furnizorul de apa cu organizatii, federatii si alti beneficiari pentru o perioada de minimum 5 ani.

(2) Contractul sezonier se incheie cu alti beneficiari pentru un sezon de irigatii.»

15. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 58.

Conform contractului multianual sau sezonier se plateste un tarif de livrare a apei pentru irigatii.»

16. Articolul 59 se abroga.

17. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 60.

Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigatii in contractele multianuale si sezoniere, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.»

18. Articolul 61 se abroga.

19. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 62.

(1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia notificarii Agentiei pana la data de 30 septembrie a anului in care contractul expira.»

20. La articolul 62, alineatul (2) se abroga.

21. La articolul 63, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«
Art. 63.

(1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa livrata de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii si se aproba prin ordin al ministrului.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau de la priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Agentiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrica si termica pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si reparatii, care se acopera din abonamentul pentru irigatii si/sau din fonduri ale Agentiei. Sumele incasate din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator.»

22. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 65.

(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflata in administrarea Agentiei poate incheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, in conditiile legii.»

23. La articolul 65, alineatul (2) se abroga.

24. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 66.

(1) Agentia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, pana la aplicarea abonamentului de irigatii si desecare.

(2) Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrari.»

25. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 72.

Raspunderea pentru coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau oricarei alte autoritati publice centrale careia i se atribuie raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare.»"
Art. II.

in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se vor supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.
Art. III.

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, sub conditia asumarii de catre Guvern a Strategiei sectorului de irigatii, va primi in perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesara reabilitarii infrastructurii principale de irigatii, dupa cum urmeaza: in anul 2016, 145 milioane euro, urmand ca in urmatorii 4 ani fondurile alocate sa creasca anual cu circa 17%, astfel incat sa se atinga plafonul aprobat aferent programului de investitii multianual.

(2) Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Art. IV.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba normele privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente abonamentului de irigatii si desecare.
Art. V.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare, se abroga.
Art. VI.

Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 269.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Legea nr. 269/2015 si modificarile aduse de OUG 4/2015 pentru organizarea activitatilor de imbunatatiri funciare":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • UPDATE! S-a prelungit perioada de achizitie a titlurilor de stat CENTENAR
  • UPDATE, 13.12.2018 "Avand in vedere interesul crescut al investitorilor, MFP prelungeste cu inca o saptamana perioada de subscriere, iar titlurile de stat pot fi achizitionate de la Unitatile operative ale Trezoreriei Statului si prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana", arata MFP intr-un comunicat remis joi, 13 decembrie. Titlurile pot fi achizitionate astfel: pana pe 21 decembrie 2018 de la unitatile Trezoreriei Statului; pana pe 20 decembrie...» citeste mai departe aici

 • Top 5 modificari fiscale care vor intra in vigoare in 2019
  • Daca anul 2018 a fost unul plin din punct de vedere al modificarilor fiscale, cu introducerea unor noi Declaratii (Declaratia Unica), cu reducerea cotei de TVA pentru mai multe domenii HoReCa, cu intorducerea casei de marcat cu jurnal electronic fiscal s.a.m.d, se pare ca nici anul 2019 nu va fi unul mai relaxat. Numai pana in prezent s-au stabilit cateva modificari care vor intra in vigoare de anul viitor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca a lucrat in Comisia de...» citeste mai departe aici

 • Microintreprindere: Diferenta dintre cifra de afaceri si veniturile realizate
  • In analiza propusa astazi, unul dintre specialistii nostri va raspunde intrebarilor formulate de un cititor, in urmatoarea situatie: "Societate este platitoare de impozit pe venit microintreprindere si are activitate agricola. Subventia pe suprafata incasata de la APIA in anul curent, aferenta anului trecut, dar si subventia incasata in anul curent pentru anul curent intra in cifra de afaceri? Raspunsul specialistului Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o...» citeste mai departe aici

 • MFP a publicat un nou Proiect pentru modificarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale platite in contul unic
  • Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost pus in dezbatere publica, vineri, 14 decembrie, un Proiect de OPANAF pentru modificarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. Proiect pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1612/2018 pentru aprobarea in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu...» citeste mai departe aici

 • Start-Up Nation 2018: Aplicatia pentru inscrierea in program poate fi testata
  • Aplicatia electronica a Programului Start-Up Nation-2018 poate fi testata incepand de vineri, 14 decembrie, timp de trei zile, se arata intr-un comunicat de presa remis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). „Incepand de vineri, 14 decembrie 2018, ora 11.00, si pana duminica, 16 decembrie 2018, ora 20.00, planul de afaceri on-line, pregatit in vederea lansarii programului Start-up Nation, poate fi testat accesand link-ul TEST”, este precizat in...» citeste mai departe aici

 • Legea bugetului pentru 2019: Posibil sa fie adoptat pana la finalul anului
  • Legea bugetului pentru anul 2019 ar putea fi adoptata pana la finalul lui 2018, in situatia in care impasul de la CSAT va fi rezolvat, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. „Bugetul urmeaza sa fie prezentat in cateva zile. stiu acum ca este un impas la CSAT. Le tratam pe rand. Probleme, vad ca nu scapam de ele, apar in fiecare zi, dar datoria noastra este sa le rezolvam. (...) Am vazut-o aseara (marti, n.r) pe doamna Dancila, am si vorbit cu dansa, dar nu...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016