Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Legea nr. 269/2015 si modificarile aduse de OUG 4/2015 pentru organizarea activitatilor de imbunatatiri funciare

16-Nov-2015
731

Regasiti mai jos Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

ORDONANta DE URGENta
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004"

2. La articolul I, partea introductiva se modifica dupa cum urmeaza:

Agricultura. Monografii contabile specifice
Agricultura. Monografii contabile specifice
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Vezi detalii

"
Art. I.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:".

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu urmatorul cuprins:
"

11. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 7.

(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajari de irigatii declarate de utilitate publica, de desecare si drenaj, care beneficiaza direct de aceste lucrari, sunt obligati sa achite Agentiei un abonament de irigatii si desecare, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:

a) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de irigatii de utilitate publica;

b) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei.

Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrari.»

12. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

«

(11) Federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie care au preluat infrastructura de irigatii pot incasa abonamentul aferent amenajarii de irigatii, cu conditia utilizarii acestuia pentru intretinere, exploatare si paza. Federatiile si organizatiile care incaseaza abonamentul vor justifica aceste sume si se vor supune organelor de control abilitate de lege.»

13. La articolul 7, alineatul (2) se abroga."

4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

(3) Cuantumul abonamentului se aproba anual de catre consiliul de conducere al Agentiei pana la data de 30 decembrie a fiecarui an pentru anul urmator si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

5. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc noua noi puncte, punctele 3-11, cu urmatorul cuprins:
"

3. La articolul 7, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 7, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«

(5) Soldul abonamentului ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia, federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand abonamentul de irigatii si desecare, constatate de Agentie, federatii si organizatii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat.»

5. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
«

(61) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agentie, federatii si organizatii independente de Agentie de la beneficiarii prevazuti la alin. (1).»

6. La articolul 7, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevazuta la alin. (6) si (6^1) se stabileste prin ordin al ministrului.»

7. La articolul 11, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«

a) abonamentul de irigatii si desecare si tarife percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;».

8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abroga.

9. La articolul 12, dupa litera c1) se introduce o noua litera, litera c2), cu urmatorul cuprins:
«

c2) lucrarile de intretinere si reparatii la prizele de apa pentru irigatii, degradarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii;».

10. La articolul 12, dupa litera k4) se introduce o noua litera, litera k5), cu urmatorul cuprins:
«

k5) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;».

11. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«
Art. 17.

(1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigatii se aproba de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei.

. . . . . . . . . .

(3) Dupa avizarea de catre consiliul de unitate de administrare sau, dupa caz, de consiliul de filiala si aprobarea de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau dupa aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la data aprobarii.»"

6. Articolul II se abroga.

7. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
"
Art. III.

Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

c) realizarea de catre proprietarii de amenajari de imbunatatiri funciare a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin sau, dupa caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Agentie numai pentru finantarea lucrarilor de investitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publica si privata a statului;».

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 27.

(1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor, prin hotarare a Guvernului, cu urmatoarele conditii rezolutorii:

a) neindeplinirea obiectului de activitate al organizatiei de imbunatatiri funciare prevazut in statut;

b) neasigurarea integritatii patrimoniului preluat de la Agentie;

c) nefinalizarea la termen, din vina organizatiei, a lucrarilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agentie la organizatia de imbunatatiri funciare;

e) intrarea in stare de insolventa.»

3. La articolul 27, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(1^1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea societatilor comerciale, institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea acelei organizatii, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1).»

4. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor ori federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1).»

5. La articolul 27, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.

7. La articolul 27, alineatul (41) se abroga.

8. La articolul 27, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«

(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in proprietatea unei organizatii, se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei sau de catre organizatii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind publicitatea si inregistrarea circulatiei bunurilor imobile.»

9. Articolul 28 se abroga.

10. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 29^1.

(1) Prin mandat din partea ministerului, Agentia verifica periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate si folosinta gratuita asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare, organizatiile si federatiile cu privire la respectarea conditiilor rezolutorii, precum si a obligatiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind intretinerea, exploatarea si utilizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizatiilor si federatiilor care nu intretin, nu exploateaza si/sau nu utilizeaza infrastructura de imbunatatiri funciare in conditiile prevazute de normele metodologice sau distrug infrastructura primita in folosinta gratuita, in proprietate ori nu respecta una dintre conditiile rezolutorii prevazute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agentiei, prin hotarare a Guvernului, dreptul de folosinta gratuita sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizatii si federatii au obligatia de a preda Agentiei infrastructura dobandita in starea in care a fost preluata, inclusiv cu imbunatatirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.»

11. Articolul 29^2 se abroga.

12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 33.

(1) Amenajarile de imbunatatiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publica, in conditiile legii.

(2) in vederea eliberarii autorizatiei de constructie pentru realizarea si reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizatii:

a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile cuprinse in amenajarile de imbunatatiri funciare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;

b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de concesiune, inchiriere si arenda incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de autorizatii cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.»

13. La articolul 39, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«

(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), se trec in conservare pentru o perioada de pana la 15 ani, perioada in care acestea pot fi:».

14. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 57.

(1) Contractul multianual se incheie de furnizorul de apa cu organizatii, federatii si alti beneficiari pentru o perioada de minimum 5 ani.

(2) Contractul sezonier se incheie cu alti beneficiari pentru un sezon de irigatii.»

15. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 58.

Conform contractului multianual sau sezonier se plateste un tarif de livrare a apei pentru irigatii.»

16. Articolul 59 se abroga.

17. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 60.

Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigatii in contractele multianuale si sezoniere, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.»

18. Articolul 61 se abroga.

19. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 62.

(1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia notificarii Agentiei pana la data de 30 septembrie a anului in care contractul expira.»

20. La articolul 62, alineatul (2) se abroga.

21. La articolul 63, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«
Art. 63.

(1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa livrata de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii si se aproba prin ordin al ministrului.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau de la priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Agentiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrica si termica pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si reparatii, care se acopera din abonamentul pentru irigatii si/sau din fonduri ale Agentiei. Sumele incasate din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator.»

22. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 65.

(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflata in administrarea Agentiei poate incheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, in conditiile legii.»

23. La articolul 65, alineatul (2) se abroga.

24. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 66.

(1) Agentia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, pana la aplicarea abonamentului de irigatii si desecare.

(2) Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrari.»

25. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
Art. 72.

Raspunderea pentru coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau oricarei alte autoritati publice centrale careia i se atribuie raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare.»"
Art. II.

in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se vor supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.
Art. III.

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, sub conditia asumarii de catre Guvern a Strategiei sectorului de irigatii, va primi in perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesara reabilitarii infrastructurii principale de irigatii, dupa cum urmeaza: in anul 2016, 145 milioane euro, urmand ca in urmatorii 4 ani fondurile alocate sa creasca anual cu circa 17%, astfel incat sa se atinga plafonul aprobat aferent programului de investitii multianual.

(2) Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Art. IV.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba normele privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente abonamentului de irigatii si desecare.
Art. V.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare, se abroga.
Art. VI.

Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 269.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Legea nr. 269/2015 si modificarile aduse de OUG 4/2015 pentru organizarea activitatilor de imbunatatiri funciare":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Buletin informativ ANAF: Noutati fiscale din intervalul 19-25 iunie
  • ANAF a publicat un nou buletin informativ in care a inclus cele mai importante acte normative cu incidenta fiscala din intervalul 19-25 iunie 2017 si publicate in Monitorul Oficial. 1. Legea nr.100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 (M.Of. nr.464 din 21 iunie 2017); 2. Ordinul ministrului finantelor publice...» citeste mai departe aici

 • Modificari norme metodologice privind impozitul pe profit si pe veniturile microintreprinderilor
  • Va informam ca in M.O. nr. 319/2017 a fost publicata HG 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate rin HG nr. 1/2016. In continuare va prezentam principalele aspecte in ceea ce priveste: Impozitul pe profit In contextul in care incepand cu 1 ianuarie 2017 ramane valabila facilitatea aplicarii scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in activele corporale prevazute in subgrupa 2.1. clasa 2.2.9 din...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venit si contributii: cum s-au modificat normele metodologice din Codul fiscal
  • Caracterul sezonier al unei activitati presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate relativ fixe in functie de anotimp/de sezon. Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru. Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului. - la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate salariilor la locul unde se afla...» citeste mai departe aici

 • Deficit triplat fata de aceeasi perioada a anului 2016 si cheltuieli pentru investitii in scadere
  • Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetului general consolidat in perioada 1.01-31.05.2017. Conform datelor operative, primele cinci luni ale anului 2017 s-au incheiat cu un deficit de trei ori mai mai mare decat aceeasi perioada a anului 2016 (0,27% din PIB respectiv 0,1% din PIB in anul 2016). in plus, fata de luna anterioara, deficitul a crescut cu 0.8 miliarde lei. In ceea ce priveste veniturile bugetului general consolidat, acestea au fost cu 7,9% mai mari fata de aceeasi...» citeste mai departe aici

 • Vanzare produse sub cost. Cum se poate lichida stocul prin tranzactie catre alta firma?
  • In analiza de mai jos, o firma are un stoc expirat (aproximativ 220.000 lei), cu produse a caror durata de viata este de 12 luni utilizare si 18 luni depozitare. Produsele sunt in stoc de 5 ani si nu s-au mai comercializat. Firma doreste sa le vanda catre o societate cu o suma foarte mica (10.000 lei) care va recicla acest stoc. Din punct de vedere al cheltuielilor deductibile/nedeductibile, a impozitului pe profit si TVA, vom vedea cum se poate incheia aceasta tranzactie si care sunt...» citeste mai departe aici

 • Valoare de piata pentru parti sociale. Ce conditii sunt obligatorii privind cesiunea?
  • In analiza de mai jos, avem cazul unei societati platitoare de impozit pe profit (M)care va cesiona partile sociale detinute la o microintreprindere (E) (99% din capitalul social) catre o persoana fizica. Persoana fizica este asociat unic la firma M. Tranzactiile sunt intre parti afiliate. Vom vedea cum se determina valoarea la care este in regula sa facem cesiunea pentru firma cesionata si cum se calculeaza valoarea firmei astfel incat sa nu se interpreteze ca am cesionat la o valoare prea mica...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.