Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

29-Sep-2015
714

Redam mai jos OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, publicat in MO nr. 0725 din 28.09.2015.

Avand in vedere dispozitiile art. 248 si 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Se aproba Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Directia generala a vamilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Cartea Rosie a Fiscalitatii
Cartea Rosie a Fiscalitatii
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Vezi detalii

(1) Prezentul ordin intra in vigoare in a cincea zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.923/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.

Articolul 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-stefan Diaconu Bucuresti, 4 septembrie 2015.
Nr. 2.291.

ANEXa
NORME TEHNICE
privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

Capitolul I
Dispozitii generale
Articolul 1

Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementari ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeana in ordinea cronologica a datelor la care au fost acceptate declaratiile vamale de punere in libera circulatie, in conformitate cu prevederile art. 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 2
in sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contingent tarifar - volum de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu un tratament tarifar favorabil, constand in reducerea sau suspendarea unui drept de import mentionat la art. 4 pct. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
b) cerere de alocare - solicitare de aplicare a unui tratament tarifar favorabil in cadrul unui contingent tarifar prin intermediul unei declaratii vamale de punere in libera circulatie;
c) balanta contingentului tarifar: cantitatea sau valoarea acestuia pusa la dispozitie, aflata in uz;
d) Quota - baza de date a Comisiei Europene ce contine contingentele tarifare gestionate in ordinea cronologica a datelor la care au fost acceptate declaratiile de punere in libera circulatie, pusa la dispozitia persoanelor interesate pe pagina de web1 a Comisiei Europene;
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/quota
e) Cota2 - sistem ce sustine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamala din Romania;
f)RCDPS - Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import.

Capitolul II
Sectiunea 1
intocmirea si depunerea cererii de alocare a contingentului tarifar

Articolul 3
Cererea de alocare a unui contingent tarifar se intocmeste prin completarea urmatoarelor date in declaratia vamala de punere in libera circulatie:
a)in caseta 36 - codul preferintei tarifare, prin care se solicita beneficiul contingentului tarifar;
b)in caseta 39 - numarul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementarilor Uniunii Europene.

Articolul 4
(1) Declarantul vamal are obligatia de a constitui o garantie care sa acopere drepturile de import, potrivit art. 248 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, si alte taxe care s-ar datora bugetului de stat pentru marfurile puse in libera circulatie, in urmatoarele cazuri:

a)contingentul tarifar este considerat critic in sensul art. 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b)din istoricul contingentului tarifar rezulta ca balanta acestuia a fost epuizata, in anul precedent, din prima luna de la deschidere;
c)din analiza de risc si constatarile autoritatii vamale rezulta necesitatea efectuarii unor verificari care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai mare al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat, de care marfurile sunt pasibile la punerea in libera circulatie.

(2) Garantia care se constituie trebuie:
a)sa acopere diferenta de cuantum al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor, aplicabile in situatia in care nu se acorda tratamentul tarifar favorabil prevazut in cadrul contingentului tarifar, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
b)sa acopere diferenta de cuantum al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat, de care marfurile puse in libera circulatie sunt pasibile in urma verificarilor, in cazul prevazut la alin. (1) lit. c).
(3) in situatia prevazuta la alin. (1), declarantul vamal completeaza, in caseta 48 din declaratia vamala, tipul garantiei si referinta documentului prin care se constituie aceasta.
Articolul 5
Declaratia vamala de punere in libera circulatie ce contine o cerere de alocare se prezinta biroului vamal, impreuna cu documentele insotitoare prevazute la art. 218 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

Articolul 6
Cererea de alocare se considera a fi depusa odata cu acceptarea si inregistrarea la biroul vamal a declaratiei vamale de punere in libera circulatie.

Sectiunea a 2-a
Verificarea si validarea cererii de alocare

Articolul 7

(1) Declaratiile vamale care contin o cerere de alocare a unui contingent tarifar sunt supuse obligatoriu controlului documentar.

(2) in cadrul controlului documentar se verifica valabilitatea si balanta contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe pagina web a Comisiei Europene sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum si indeplinirea conditiilor specifice prevazute de reglementarea Uniunii Europene care il instituie.

Articolul 8

In situatia in care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucratorul vamal care efectueaza controlul documentar solicita declarantului vamal rectificarea in mod corespunzator a declaratiei vamale.

Articolul 9

In cadrul controlului financiar-contabil se verifica plata datoriei vamale si a celorlalte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor si, daca este cazul, constituirea garantiei in cazurile prevazute la art. 4 alin. (1).

Articolul 10

Cererea de alocare a contingentului tarifar este considerata valida la momentul acordarii liberului de vama, potrivit art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 si art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
Sectiunea a 3-a
Comunicarea cererilor de alocare

Articolul 11
Cererea de alocare este preluata automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal in sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamala la nivel central.

Articolul 12
Dupa efectuarea controlului de credibilitate a cererii de alocare, compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale o transmite Comisiei Europene prin intermediul sistemului COTA2.

Sectiunea a 4-a

Masuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare
Articolul 13

(1) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, partiala sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunica in sistemul COTA2 si se retransmite biroului vamal in evidenta caruia se afla declaratia vamala, prin intermediul RCDPS.

(2) La nivelul biroului vamal se verifica primirea in RCDPS a deciziei Comisiei Europene si se procedeaza, in termen de 24 de ore, la regularizarea situatiei constand in:
a)incasarea diferentelor de drepturi de import si alte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor, in cazul respingerii cererii de alocare sau in cazul alocarii partiale;
b)restituirea, daca este cazul, a garantiei constituite in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Biroul vamal proceseaza o noua versiune a declaratiei vamale in care sunt inscrise drepturile de import si taxele datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie, efectiv incasate, in termen de 24 de ore de la incheierea tuturor formalitatilor legale privind regularizarea situatiei.

Capitolul III
Situatii exceptionale
Sectiunea 1
Alocarea eronata sau retroactiva
Articolul 14
(1) in cazul in care, ulterior acordarii liberului de vama, se constata ca marfurile nu indeplineau conditiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil in cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedeaza la incasarea drepturilor de import si a taxelor datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor si informeaza autoritatea vamala centrala.
(2) Compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale returneaza de indata Comisiei Europene cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocata eronat.
Consultant Fiscal, Auditor Financiar Adrian Ben?a www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139
Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilita?ii / Revista Prietenii Fiscalita?ii
Articolul 15
(1) Declarantul vamal care este in posesia unei declaratii vamale de punere in libera circulatie pentru care s-a acordat liber de vama poate depune in scris la biroul vamal o cerere de alocare retroactiva a unui contingent tarifar, in urmatoarele conditii:
a)declaratia vamala a fost depusa in cadrul termenului de valabilitate a reglementarii Uniunii Europene care se invoca si sunt indeplinite toate conditiile prevazute de aceasta reglementare;
b)balanta contingentului tarifar nu este epuizata la data solicitarii.
(2) in cerere trebuie sa se precizeze: numarul de inregistrare al declaratiei vamale, codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor si urmatoarele informatii, dupa caz: greutatea neta, greutatea bruta, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar.
(3) Cererea de alocare retroactiva si declaratia vamala se transmit compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale care, dupa efectuarea controlului de credibilitate, comunica Comisiei Europene datele continute in cererea de alocare.
(4) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, alocarea partiala sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunica biroului vamal, care procedeaza la regularizarea situatiei.

Sectiunea a 2-a
Procedura alternativa

Articolul 16
(1) In cazul unei indisponibilitati temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal, care impiedica depunerea in procedura informatica a declaratiei vamale, transmiterea electronica a cererii de alocare sau a deciziei Comisiei Europene privind alocarea contingentului tarifar, se aplica prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative, coroborate cu urmatoarele dispozitii, dupa caz:

a) la data acordarii liberului de vama, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale, prin intermediul postei electronice, solicitarea de alocare a contingentului tarifar continand urmatoarele date preluate din declaratia vamala: codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor, greutatea neta, greutatea bruta sau, daca este cazul, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar;

b) compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale transmite solicitarea de alocare a contingentului tarifar Comisiei Europene, in termenul, forma si modalitatea convenite cu reprezentantii DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
c) compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale transmite de indata biroului vamal decizia Comisiei Europene referitoare la cererea de alocare a contingentului tarifar;
d)biroul vamal procedeaza corespunzator la regularizarea situatiei in termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei Europene.

(2) Declaratia vamala intocmita in procedura alternativa se preia de biroul vamal in Sistemul informatic integrat vamal in termen de 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei, dar nu inainte de primirea deciziei Comisiei Europene. in declaratia vamala se inscriu drepturile de import si alte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie, care au fost efectiv incasate pentru marfurile respective, dupa regularizarea situatiei.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Articolul 17
(1) Directia generala a vamilor adopta, prin decizie, masurile de organizare interna a activitatii autoritatii vamale in domeniul administrarii contingentelor tarifare in Romania.

(2) Prevederile deciziei se comunica unitatilor din subordine in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.
Articolul 18
Directia generala a vamilor adopta, prin decizie, instructiuni specifice de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de contingent tarifar, care se publica pe pagina web a Directiei generale a vamilor in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instructiuni se actualizeaza de fiecare data cand sunt operate modificari ale componentelor Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de contingent tarifar.
Articolul 19
La data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, Directia generala a vamilor publica pe pagina web "Graficul de alocare a contingentelor tarifare“ comunicat de Comisia Europeana.

Sursa act normativ: Itva.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Buletin informativ ANAF: Noutati fiscale din intervalul 19-25 iunie
  • ANAF a publicat un nou buletin informativ in care a inclus cele mai importante acte normative cu incidenta fiscala din intervalul 19-25 iunie 2017 si publicate in Monitorul Oficial. 1. Legea nr.100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 (M.Of. nr.464 din 21 iunie 2017); 2. Ordinul ministrului finantelor publice...» citeste mai departe aici

 • Modificari norme metodologice privind impozitul pe profit si pe veniturile microintreprinderilor
  • Va informam ca in M.O. nr. 319/2017 a fost publicata HG 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate rin HG nr. 1/2016. In continuare va prezentam principalele aspecte in ceea ce priveste: Impozitul pe profit In contextul in care incepand cu 1 ianuarie 2017 ramane valabila facilitatea aplicarii scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in activele corporale prevazute in subgrupa 2.1. clasa 2.2.9 din...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venit si contributii: cum s-au modificat normele metodologice din Codul fiscal
  • Caracterul sezonier al unei activitati presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate relativ fixe in functie de anotimp/de sezon. Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru. Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului. - la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate salariilor la locul unde se afla...» citeste mai departe aici

 • Deficit triplat fata de aceeasi perioada a anului 2016 si cheltuieli pentru investitii in scadere
  • Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetului general consolidat in perioada 1.01-31.05.2017. Conform datelor operative, primele cinci luni ale anului 2017 s-au incheiat cu un deficit de trei ori mai mai mare decat aceeasi perioada a anului 2016 (0,27% din PIB respectiv 0,1% din PIB in anul 2016). in plus, fata de luna anterioara, deficitul a crescut cu 0.8 miliarde lei. In ceea ce priveste veniturile bugetului general consolidat, acestea au fost cu 7,9% mai mari fata de aceeasi...» citeste mai departe aici

 • Vanzare produse sub cost. Cum se poate lichida stocul prin tranzactie catre alta firma?
  • In analiza de mai jos, o firma are un stoc expirat (aproximativ 220.000 lei), cu produse a caror durata de viata este de 12 luni utilizare si 18 luni depozitare. Produsele sunt in stoc de 5 ani si nu s-au mai comercializat. Firma doreste sa le vanda catre o societate cu o suma foarte mica (10.000 lei) care va recicla acest stoc. Din punct de vedere al cheltuielilor deductibile/nedeductibile, a impozitului pe profit si TVA, vom vedea cum se poate incheia aceasta tranzactie si care sunt...» citeste mai departe aici

 • Valoare de piata pentru parti sociale. Ce conditii sunt obligatorii privind cesiunea?
  • In analiza de mai jos, avem cazul unei societati platitoare de impozit pe profit (M)care va cesiona partile sociale detinute la o microintreprindere (E) (99% din capitalul social) catre o persoana fizica. Persoana fizica este asociat unic la firma M. Tranzactiile sunt intre parti afiliate. Vom vedea cum se determina valoarea la care este in regula sa facem cesiunea pentru firma cesionata si cum se calculeaza valoarea firmei astfel incat sa nu se interpreteze ca am cesionat la o valoare prea mica...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.