Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 08 - 12 septembrie 2008

17-Sep-2008
2786

ORDIN nr. 2.599 din 4 septembrie 2008


privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza furnizorilor de motorina indreptatiti sa solicite si sa primeasca de la bugetul de stat
diferenta de accize.

Important!
In vederea identificarii sumelor la restituirea carora furnizorii sunt indreptatiti, conform legii, acestia depun
cereri de confirmare a cantitatilor de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al caror model este prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.

Cererile de confirmare a cantitatii totale de motorina livrata cu acciza redusa se depun de catre furnizori, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotarare, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a fost livrata motorina, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti care au emis adeverintele, dupa caz.

 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii ori punctele de distribuire, depusa la una dintre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, copia facturii de livrare a motorinei, precum si totalitatea adeverintelor aferente, emise de acea structura beneficiarilor si colectate in luna anterioara, pe masura livrarii motorinei in cauza de catre toate statiile proprii ori punctele de distribuire.

Dupa verificarea autenticitatii adeverintelor anexate la cererea furnizorului, directia pentru agricultura si dezvoltare rurala care a emis adeverintele confirma cantitatea totala de motorina livrata cu acciza redusa de catre furnizor beneficiarilor, in luna anterioara, prin statiile ori punctele sale de distribuire, si emite, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din hotarare, o adeverinta al carei model este prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

De realitatea si exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant si suprafetele cultivate raspund directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa inregistrare, cererea de restituire, impreuna cu documentatia anexata la aceasta, va fi repartizata compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, care va verifica:

a) concordanta datelor inscrise in adeverintele emise de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala cu datele inscrise in situatia centralizatoare si in cererea de restituire;

b) datele din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice referitoare la furnizor, sub aspectul existentei eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre acesta.

*****

ORDIN nr. 1.173 din 22 august 2008
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care stabileste categoriile de creante
fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii.

Important!
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are
ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:

a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);

b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;

c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;

d) alte titluri executorii.

Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.

Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc dupa avizarea acesteia de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridica a debitoarei si stadiul masurilor de executare efectuate.

Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.

In cazul in care, ca urmare a anuntului publicat in cadrul procedurii de cerere de oferta, se depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de prezenta procedura, aceasta oferta este declarata castigatoare.

In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.

Plata in rate a pretului cesiunii de creanta se va realiza numai cu conditia unui avans de minimum 30% din pretul cesiunii platit inainte de semnarea contractului, iar diferenta urmeaza sa fie platita in cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de cesiune de creanta pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 100 milioane lei sau in cel mult 12 luni de la data semnarii contractului de cesiune de creanta pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 100 milioane lei, in termenele stabilite prin oferta financiara.

Graficul de plata a pretului cesiunii creantelor fiscale se intocmeste in conformitate cu prevederile art. 42 si constituie anexa la contractul de cesiune de creante fiscale.

In cazul platii pretului cesiunii creantelor fiscale in rate, dreptul de proprietate asupra creantelor fiscale ce au facut obiectul procedurii de cesiune, inclusiv garantiile ce insotesc aceste creante, se transfera la data platii in intregime a pretului.

*****

CIRCULARA nr. 27 din 1 septembrie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general, adresandu-se atat institutiilor de credit cat si tuturor celor a caror activitate
poate fi influentata de politica BNR de stabilire a dobanzii.

Important!
Pentru luna septembrie 2008 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de
10,25% pe an.

*****

HOTARARE nr. 893 din 20 august 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational
specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 521/1997

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 640 bis din 5 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor care gestioneaza Sistemul
informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, denumit in continuare SISDIEBDU, sistemul de evidenta, masurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematica a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitatilor.

Important!
SISDIEBDU are la baza atat datele din domeniul imobiliaredilitar, cat si din alte domenii de activitate, care
servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor, in corelare cu programele de dezvoltare durabila ale administratiilor locale, la toate nivelurile.

SISDIEBDU contine datele necesare fundamentarii deciziilor pentru dezvoltarea durabila a localitatilor urbane si rurale, crearea unui sistem corect de taxe si impozite, conservarea fondului natural si construit protejat, reprezentand un instrument pentru un management eficient al administratiei publice locale in procesul de informare, debirocratizare si transparenta decizionala.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in exercitarea atributiilor sale in domeniul SISDIEBDU, colaboreaza cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara organizate la nivel judetean si in municipiul Bucuresti, aflate in subordinea acesteia.

Receptia si avizarea lucrarilor SISDIEBDU se asigura de catre consiliile locale impreuna cu consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul tehnic al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara organizate la nivel judetean, respectiv Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Municipiului Bucuresti, pe baza metodologiilor prevazute la art. 3 si in conformitate cu anexele nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.

Controlul privind indeplinirea formalitatilor de contractare, al realizarii si decontarii, precum si avizarea lucrarilor SISDIEBDU se asigura de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar preventiv propriu si intocmesc lunar decontul justificativ, care se transmite pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in doua exemplare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrarile executate si receptionate pana pe data de 10 a lunii decembrie, deconturile justificative se transmit pana la data de 15 decembrie a anului bugetar.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate, insotita de decontul justificativ prezentat in anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, vireaza sumele consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, in contul 21.42.02.29 "Venituri ale
bugetului local - Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar", deschis pe numele acestora la Trezoreria
Statului.

*****

ORDIN nr. 236 din 16 aprilie 2008
privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), Agentia de Plati si Interventie
pentru Agricultura (A.P.I.A.) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) care deschid conturi in scopul asigurarii fluxurilor financiare necesare implementarii schemelor de plata FEGA (Fondul European de Garantare in Agricultura) si masurilor FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala).

Important!
Operatiuni de incasari si plati aferente FEADR efectuate de A.P.D.R.P.
1. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil din Trezoreria Statului 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32 de catre M.A.D.R., in vederea efectuarii platilor catre beneficiari, depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.

2. A.P.D.R.P., in prima zi lucratoare urmatoare celei in care s-au incasat sumele virate de M.A.D.R. in contul 54.04.01.32, reprezentand platile nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externa, transfera aceste sume la A.P.I.A. in contul 54.04.01.32, depunand ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care a fost depus.

3. A.P.D.R.P., in termen de doua zile lucratoare de la data incasarii debitelor aferente FEADR in contul 54.04.05.32, vireaza sumele in conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.

Operatiuni de plati efectuate de A.P.I.A. si A.P.D.R.P. catre beneficiarii FEGA si FEADR

Platile aferente FEGA si FEADR se efectueaza de catre A.P.I.A. si A.P.D.R.P., astfel:

- beneficiarilor persoane fizice sumele se vireaza in conturi deschise la institutii financiar-bancare;

- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica si altor persoane juridice care nu se incadreaza in categoria operatorilor economici definiti la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturile deschise la institutii financiar-bancare;

- institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, in conturile deschise la Trezoreria Statului;

- operatorilor economici organizati ca regii autonome, societati sau companii nationale si societati comerciale, in conturile deschise la Trezoreria Statului.

*****

ORDIN nr. 2.607 din 4 septembrie 2008
privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor
publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza activitatea de gestionare a contribuabililor de catre administratiile finantelor publice.

Important!
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, directiile generale ale finantelor publice judetene, prin administratiile
finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administreaza primii 500 de contribuabili, persoane juridice, cu domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, selectati dupa cum urmeaza:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, care au inregistrat o cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului precedent mai mica de 70 milioane lei, selectati in ordinea descrescatoare a acesteia;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati in procedura insolventei, care au creante fiscale mai mari de 3 milioane lei.

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

*****

ORDIN nr. 2.467 din 20 august 2008
pentru modificarea Procedurilor si modalitatilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de
3% retinut din sumele incasate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei si Finantelor care deschide doua conturi, in dolari SUA si in euro,
la Banca Comerciala Romana - S.A.-sucursala Izvor, in care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comerciala Romana - Centrala, sumele reprezentand procentul de 3% aferent incasarilor rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior derulata inainte de 31 decembrie 1989.

Important!
Banca Comerciala Romana - Centrala va vira din conturile tranzitorii, la instructiunile Ministerului
Economiei si Finantelor, sumele incasate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, astfel:

a) procentul de 3% din incasarile in valuta la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala Izvor in conturile in valuta deschise pe numele Ministerului Economiei si Finantelor in acest scop;

b) procentul de 3% din incasarile in lei intr-un cont deschis de Ministerul Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativa Centrala;

c) sumele in valuta si in lei rezultate dupa deducerea procentului de 3% la Fondul ?Proprietatea."

Din disponibilitatile contului in lei deschis la Trezoreria Operativa Centrala corespunzator procentului de 3% din sumele rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, se vor efectua urmatoarele plati dispuse de Ministerul Economiei si Finantelor pe destinatiile prevazute de lege:

a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori ale caror credite nu au fost preluate la datoria publica in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plata se va efectua dupa obtinerea aprobarii secretarului de stat coordonator, pe baza unei note de propuneri intocmite de Directia generala de trezorerie si datorie publica;

b) comisioanele Bancii Comerciale Romane - S.A. sau ale bancii desemnate, in baza conventiilor incheiate cu aceasta, reprezentand:

- 1% (minimum 1.000 dolari SUA) calculat la valoarea efectiv incasata a creantelor provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, in baza Conventiei privind comisionul cuvenit Bancii Comerciale Romane - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate in vederea recuperarii creantelor Romaniei si derularii operatiunilor in cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala, incheiata la 31 mai 2001 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 29 mai 2006, si Actul aditional nr. 3, incheiat la 20 decembrie 2007;

- 1,5 la mie/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala, in baza Conventiei privind comisionul cuvenit Bancii Comerciale Romane - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate in vederea recuperarii creantelor Romaniei si derularii operatiunilor in cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala, incheiata la 31 mai 2001 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 29 mai 2006, si Conventiei privind predarea conturilor bilantiere din gestiunea Bancii Comerciale Romane - S.A. in administrarea patrimoniala a Ministerului Finantelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, incheiata la 12 mai 2003 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 31 mai 2006;

*****

HOTARARE nr. 1.014 din 3 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, (M.A.D.R.) care prin Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), gestioneaza contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea si prefinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene.

Important!
M.A.D.R. este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea gestionarii fondurilor comunitare in
concordanta cu Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat in JOUE, seria L nr. 223 din 15 august 2006), cu Regulamentul (CE) nr. 498/2007, adoptat de Comisia Europeana in data de 10 mai 2007, care se refera la stabilirea normelor detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat in JOUE, seria L nr. 120 din 10 mai 2007), si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2008, precum si in vederea transferarii in conturile A.P.D.R.P., la termenele stipulate in reglementarile comunitare si nationale, a sumelor aferente schemelor derulate.

M.A.D.R., prin Directia generala buget finante si fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), impreuna cu A.P.D.R.P., stabileste, prin instructiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, modalitatile de evitare a aparitiei unor situatii care sa implice reducerea platilor de catre Comisia Europeana.

M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deschide conturi in euro si in lei la institutii financiar bancare sau la Trezoreria Statului, prin care se deruleaza sumele rambursate de Comisia Europeana din F.E.P., astfel incat acestea sa permita evidentierea distincta a platilor si incasarilor aferente F.E.P.

M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., organizeaza selectia institutiei financiar-bancare prin care se vor derula fondurile, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si incheie o conventie in acest sens.

In situatia in care M.A.D.R. deschide conturi in euro la Trezoreria Statului, disponibilitatile acestor conturi sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii si nivelul comisioanelor aferente operatiunilor derulate prin conturile in valuta se stabilesc prin conventie incheiata intre M.A.D.R. si Ministerul Economiei si Finantelor (M.E.F.).

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.P., contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinantarea F.E.P., contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinantarea F.E.P. si in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli neeligibile, aferente F.E.P., contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile F.E.P."

*****

ORDIN nr. 547 din 4 septembrie 2008
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza asiguratii nevazatori care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de
varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Important!
Beneficiari ai art. 78 alin. (8) din lege sunt si persoanele pensionate pentru limita de varsta in temeiul art.
47 alin. (2) din lege. Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

*****

ORDIN nr. 1.524 din 3 septembrie 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in
conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 721/2005

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din domeniul sanitar vizand acordarea unor sporuri pentru activitatea din
anumite sectoare.

Important!
II. Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare

II.1. Spor pentru conditii periculoase
A. Spor de pana la 15% din salariul de baza:
14. personalul din sterilizare;
15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale.

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau a carui activitate se desfasoara in conditii deosebite Spor de pana la 15% din salariul de baza

17. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;

18. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de obstetrica-ginecologie;

19. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie;

20. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera A "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 6 seintroduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:

7. liftieri;

8. personalul care manipuleaza deseuri toxice.

*****

ORDIN nr. 1.859/C din 21 august 2008
privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in
vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 1.859/C din 21 august 2008
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Nr. 26.650 din 1 septembrie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 2.484 din 21 august 2008
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Nr. 131 din 1 septembrie 2008
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE nr. 3.774 din 22 august 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din sistemul justitiei care beneficiaza de acordarea unor drepturi de natura
salariala stabilite prin titluri executorii.

Important!
Prezentul ordin stabileste modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii avand
ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei.

Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin cuprinde atat realizarea dreptului recunoscut prin acestea, cat si plata dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate, calculate pana la data platii efective, precum si a cheltuielilor de executare.

Plata sumelor aferente fiecarui titlu executoriu dintre cele prevazute la art. 1 se va realiza, esalonat, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008, in 3 transe, stabilite dupa cum urmeaza:

a) in luna octombrie 2008 - 30%;

b) in luna martie 2009 - 40%;

c) in luna octombrie 2009 - 30%.

Pana la data de 25 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor centraliza si vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 2 lit. a), pe categorii de drepturi recunoscute prin hotararile judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondati.

Pana la data de 29 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente transei stabilite potrivit art. 2 lit. a), primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul pentru aparatul propriu si le vor transmite ordonatorilor principali de credite carora le sunt arondati.

Pana la data de 30 septembrie 2008, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecaruia si vor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocarea acestor fonduri in bugetele

Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv al

Ministerului Public.

Pana la data de 25 septembrie 2009, in vederea platii transei stabilite potrivit art. 2 lit. c), departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor centraliza si vor transmite datele aferente platii dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si a cheltuielilor de executare, pe tipuri de hotarari si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondati.

Pana la data de 29 septembrie 2009, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si cheltuielilor de executare, primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul pentru aparatul propriu si le vor transmite ordonatorilor principali de credite carora le sunt arondati.

Pana la data de 30 septembrie 2009, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecaruia si vor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocarea fondurilor suplimentare necesare platii ultimei transe din sumele datorate, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si a cheltuielilor de executare, in bugetele Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv al Ministerului Public.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 08 - 12 septembrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Modificari norme metodologice privind impozitul pe profit si pe veniturile microintreprinderilor
  • Va informam ca in M.O. nr. 319/2017 a fost publicata HG 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate rin HG nr. 1/2016. In continuare va prezentam principalele aspecte in ceea ce priveste: Impozitul pe profit In contextul in care incepand cu 1 ianuarie 2017 ramane valabila facilitatea aplicarii scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in activele corporale prevazute in subgrupa 2.1. clasa 2.2.9 din...» citeste mai departe aici

 • DOSAR PFA 2017: Care sunt noutatile fiscale legate de PFA in 2017?
  • Deoarece astfel de articole sub forma unor dosare cat mai cuprinzatoare pe o tema de interes s-au bucurat de succes, va propunem mai jos un dosar pe tema PFA-urilor in 2017 si a noutatilor fiscale care insotesc activitatea celor care aleg aceasta forma de organizare juridica. Astfel, tratam mai jos cateva subiecte importante, de la impozitele pe care le achita un PFA in 2017 si pana la obligatiile noi care apar din luna iulie 2017. PFA-urile platesc impozit specific in 2017? Persoanele juridice...» citeste mai departe aici

 • Buletin informativ ANAF: Noutati fiscale din intervalul 19-25 iunie
  • ANAF a publicat un nou buletin informativ in care a inclus cele mai importante acte normative cu incidenta fiscala din intervalul 19-25 iunie 2017 si publicate in Monitorul Oficial. 1. Legea nr.100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 (M.Of. nr.464 din 21 iunie 2017); 2. Ordinul ministrului finantelor publice...» citeste mai departe aici

 • In atentia celor care desfasoara activitati cu caracter ocazional in baza raporturilor de munca cu zilieri
  • Autoritatile fiscale reamintesc persoanelor interesate ca in Monitorul Oficial nr. 376/2017 a fost publicata Legea nr. 105/2017, prin care se aduc modificari si completari Legii nr. 52/2011privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum si activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea...» citeste mai departe aici

 • Vanzare produse sub cost. Cum se poate lichida stocul prin tranzactie catre alta firma?
  • In analiza de mai jos, o firma are un stoc expirat (aproximativ 220.000 lei), cu produse a caror durata de viata este de 12 luni utilizare si 18 luni depozitare. Produsele sunt in stoc de 5 ani si nu s-au mai comercializat. Firma doreste sa le vanda catre o societate cu o suma foarte mica (10.000 lei) care va recicla acest stoc. Din punct de vedere al cheltuielilor deductibile/nedeductibile, a impozitului pe profit si TVA, vom vedea cum se poate incheia aceasta tranzactie si care sunt...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venit si contributii: cum s-au modificat normele metodologice din Codul fiscal
  • Caracterul sezonier al unei activitati presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate relativ fixe in functie de anotimp/de sezon. Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru. Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului. - la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate salariilor la locul unde se afla...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.