Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Drepturi de proprietate intelectuala. Care este tratamentul fiscal?

26-Ian-2018
3302

In analiza de mai jos, un contract de drepturi de autor este intocmit in 2017, serviciile sunt prestate tot in anul 2017, iar plata contractului se realizeaza in 2018.

Vom vedea care sunt taxele datorate pentru acest contract si cum trebuie platite, avand in vedere ca cedentul realizeaza venituri si din salarii.

Iata raspunsul specialistului!

Veniturile din cesiunea drepturilor de autor sunt venituri incluse in categoria veniturilor din activitati independente fiind venituri din drepturilor de proprietate intelectuala, urmand a fi indeplinite cel putin 4 din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal prin crearea premiselor de independenta a activitatii. In mod special, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila sunt aplicabile prevederile art. 72 si 73 din Codul fiscal care obliga acesti platitori de venituri la calculul, retinerea impozitului pe venit corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate sau impozit final in functie de optiunea persoanelor fizice.

Indiferent de data incheierii contractului de cesiune a drepturilor de autor veniturile incasate in cursul anului 2018 reprezinta venituri realizate in anul 2018. In acest sens, pct. 9 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 70 din Codul fiscal prevede ca venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit.

In raport cu impozitul pe venit, art. 73 din Codul fiscal prevede posibilitatea ca persoana fica sa opteze pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

Incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Persoana fizica nu are obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile si nici alte obligatii declarative si de plata privind impozitul pe venit.

Declararea impozitului pe venit calculat si retinut la sursa de catre platitor se realizeaza incepand cu veniturile corespunzatoare lunii ianuarie 2018 prin intermediul formularului 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat potrivit OPANAF 587/2016 astfel cum a fost modificat prin 3781/2017.

In situatia in care nu este formulata optiune catre impunerea finala, platitorul de venit va aplica regula generala de retinere la sursa a impozitului pe venit reprezentand plati anticipate in contului impozitului anual datorat de persoana fizica. Astfel, potrivit art. 72 din Codul fiscal, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatiile de a calcula, de a retine si de a plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite. Impozitul pe venit reprezentand plati anticipate in contului impozitului anual datorat de persoana fizica care trebuie retinut incepand cu veniturile realizate in annul 2018, se stabileste prin aplicarea cotei de impunere modificata de OUG 79/2017 de 7% la venitul brut. Impozitul se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

Persoana fizica va avea insa obligatia declararii venitului brut potrivit art. 122 din Codul fiscal, depunand formularul 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Potrivit prevederilor art. 70 din Codul fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, iar potrivit art. art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin OUG 79/2017, cota de impozit urmeaza a fi de 10%.

Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, persoanele fizice pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Persoanele fizice care isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului prevazut de lege si nu aii obligatii privind conducerea evidentei contabile.

Impozitul anual datorat corespunzator veniturilor din drepturi de autor realizate in anul 2018 se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil. In acest sens, organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui ANAF, urmand ca diferentele de impozit platite in plus sa fie compensate sau restituite in conditiile Codului de procedura fiscala.

Din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii datorate incepand cu 1 ianuarie 2018, veniturile din drepturi de autor intra in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale stabilita in cota de 25% aplicata la venitul ales de persoana fizica dar nu mai mic decat salariul minim brut pe tara de 1900 lei si al contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita in cota de 10% aplicata la salariul minim brut pe tara de 1900 lei.

Potrivit modificarilor aduse de OUG 79/2018 Titlului V Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal, se elimina retinerea la sursa a contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate care pentru anul 2017 cadea in sarcina platitorului de venit, stabilirea obligatiilor de plata urmand a se efectua de catre administratia fiscala pe baza Declaratiei 600 depuse de persoana fizica, dupa caz. Baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Codului fiscal in forma modificata de OUG 79/2017, persoana fizica datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

c) indemnizatii de somaj;

d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

In cazul in care persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se stabileste potrivit prevederilor art. 72 si 73 din Codul fiscal, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale daca venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia. Temeiul legal il reprezinta art. 148 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal.

Asadar, contributia de asigurari sociale este datorata pentru anul 2018 daca venitul net lunar realizat in anul 2017, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu 1900 lei (22800 lei la nivel de an). Pe cale de consecinta, daca venitul net lunar realizat in anul 2018, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului 2018, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului 2019, persoana va datora contributia de asigurari sociale pentru anul 2019.

Persoanele fizice obligate la plata contributiei vor depune anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia 600 privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, ca urmare a indeplinirii conditiei prevazute mai sus, ale carei model, continut, modalitate de depunere si de gestionare au fost aprobate prin OPANAF 4140/2017.

Singura exceptie de la plata contributiei de asigurari sociale este cea prevazuta de art. 150 din Codul fiscal astfel cum a fost modificat de OUG 79/2017 si vizeaza persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari. Acestea nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile din drepturi de autor.

Codul fiscal in forma modificata de OUG 79/2017, prevede la art. 155 alin. (2) ca persoanele fizice datoreaza, incepand cu 1 ianuarie 2018, contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;

b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91;

e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116.

Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit Codului fiscal. Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este, potrivit art. 170 alin. (2) din Codul fiscal, salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art. 68-70, dupa caz;

In acest sens, potrivit art. 70 din Codul fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);

c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

d) venitul/castigul din investitii, stabilit conform art. 94-97;

e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

Totodata, potrivit art. 170 alin. (3) din Codul fiscal in forma modificata de OUG 79/2017, incadrarea in plafonul anual prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale mentionate mai sus realizate in anul fiscal precedent. Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar ale carei model, continut, modalitate de depunere si de gestionare au fost aprobate prin OPANAF 4140/2017.

In aceste conditii din textul astfel modificat, se poate intelege ca pentru a stabili calitatea de persoana obligata la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in anul 2018 se vor insuma veniturile enumerate mai sus realizate in anul precedent 2017 si doar in situatia in care veniturile anuale cumulate sunt cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri, persoana va datora contributia de asigurari sociale de sanatate in anul 2018, urmand sa depuna declaratia privind incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar in ianuarie 2018.

Potrivit administratiei fiscale, in aplicarea prevederilor art. 170 alin. (4) din Codul fiscal, plafonul lunar utilizat la incadrarea veniturilor anuale, realizate in anul fiscal precedent, reprezinta salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate. Astfel in masura in care venitul net cumulat realizat in anul precedent este mai mare decat 22800 lei (1900 lei x 12 luni), persoana fizica are obligatia platii contributiei in anul 2018 la o baza lunara de calcul egala cu nivelul salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia, respectiv 1.900 lei pentru anul 2018, urmand sa depuna la organul fiscal, pana la 31 ianuarie 2018, inclusiv, declaratia privind incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar. Daca venitul net cumulat realizat in anul precedent este mai mic decat nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, persoana fizica nu are obligatia plati contributiei de asigurari sociale de sanatate in anul 2018.

In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate, aceasta va fi datorata chiar daca persoana realizeaza si alte venituri.

Raspuns oferit pentru www.portalcodulfiscal.ro de Dani Cucu, consultant fiscal si expert contabil.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Drepturi de proprietate intelectuala. Care este tratamentul fiscal?":
Rating:

Nota: 3.75 din 4 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!‚Äč

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Declaratia recapitulativa 390 VIES. Cum arata noul formular.
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a supus dezbaterii publice un nou proiect de ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES)-Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare- publicat in data de 17.02.2020. Potrivit dispozitiilor art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni...» citeste mai departe aici

 • Modele de subiecte si rezolvari CECCAR. Promovati cu brio examenul de acces la stagiu CECCAR din 2-4 octombrie
  • Anul acesta este momentul sa deveniti expert contabil! De ce sa mai amanati, cand puteti avea acces la functii mai bine platite si va puteti urma drumul catre succes in cariera? Desigur, pregatirea pentru examenul de acces la stagiu CECCAR nu este usoara. Programa de examen este stufoasa, iar concurenta este acerba. DAR… Aveti acum la indemana cel mai eficient instrument: Examen CECCAR 2020. 100 de Subiecte rezolvate!" ...click aici pentru detalii complete despre pachet >> Examenul CECCAR...» citeste mai departe aici

 • Certificatul A1 - documentul care pune piedica romanilor detasati sa munceasca in alta tara UE
  • Trasa de maneca de contribuabili, ministrul Muncii – Violeta Alexandru – promite sa faca “lumina” si in privinta procedurii greoaie de eliberare a Certificatului A1 – necesar angajatilor romani, detasati intr-o alta tara europeana. Pentru eliberarea acestuia este necesar un dosar cu nu mai putin de 18 documente, care presupune mult timp si nervi tari din partea solicitantului. “Romania, tara membra UE, pare ca face tot ceea ce este posibil ca viata unui...» citeste mai departe aici

 • Alocatia copiilor, inlocuita cu vouchere? Citu: Ne asiguram ca banii nu sunt folositi in alte scopuri
  • Exista o posibilitate ca alocatiile pentru copii sa fie inlocuita de vouchere, lasa a se intelege ministrul Finantelor, care spune ca ar sustine propunerea in acest sens venita din partea premierului. Drept argument, ministrul propus al Finantelor arata ca Romania nu ar fi singurul stat care ar inlocui acordarea alocatiilor in bani, cu acordarea de vouchere. Acesta sustine ca in Statele Unite ale Americii si Finlanda acest sistem functioneaza cu succes. Florin Citu a explicat, la o emisiune...» citeste mai departe aici

 • Acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor in 2020
  • O societate are, in anul 2019 cifra afaceri totala = 1.110.682 RON, din care inchirieri = 297.637 RON, lucrari constructii = 813.051 RON, avansuri facturate pentru lucrari constructii (sold cont 419) = 60.200 lei. Poate aplica facilitatea fiscala pentru sectorul de constructii la calculul salariilor din luna dec. 2019? In anul 2020 se mentine situatia prezentata pentru anul 2019, iar pentru luna ian. 2020 situatia este urmatoarea: Cifra de afaceri totala = 88.500 lei, din care lucrari...» citeste mai departe aici

 • Intocmirea principalelor documente financiar - contabile si raportarile anuale - prezentate in noul GHID ANAF
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent un nou ghid privind intocmirea si utilizarea principalelor documente financiar – contabile si obligatii referitoare la intocmirea raportarilor anuale intocmirea raportarilor anuale prevazute de Legea contabilitatii. Prezentul ghid se adreseaza persoanelor fizice si asocierilor fara personalitate juridica si persoanelor juridice romane care au obligatia de a conduce contabilitatea in partida simpla sau in partida dubla, dupa caz....» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016