Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutatile legislative cu incidenta in perioada 13-17 ianuarie 2020 (Buletin informativ ANAF)

22-Ian-2020
1449

Administratia Nationala de Administrare Fiscala a facut publica lista cu noutatile legislative, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili. Buletinul informativ cu numarul 3 din 20 ianuarie 2020 cuprinde mai multe acte normative cu incidenta fiscala.

Acestea sunt actele normative publicate si in Monitorul Oficial al Romaniei:

1. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019, precum si de modificare si completare a altor acte normative in domeniul contabilitatii institutiilor publice (M. Of. nr. 17 din 13 ianuarie 2020)

Extras din Ordinul nr. 1/2020

ART I

1. La articolul 2, dupa alineatul (1^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^2) - (1^4), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Situatiile financiare anuale se intocmesc de institutiile publice potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, si prevederilor anexei nr. 2 "Corelatii intre si in cadrul formularelor de situatii financiare anuale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Situatiile financiare anuale se depun la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 (1^3) Situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1^2) se transmit in format electronic la Ministerul Finantelor Publice si unitatile subordonate la termenele prevazute de lege, in vederea centralizarii si verificarii cu situatiile financiare realizate din sistemul national de raportare - Forexebug. 

(1^4) Ordonatorii principali de credite din administratia centrala transmit scanate prin email la directia de specialitate cu atributii in elaborarea situatiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administratiei publice din Ministerul Finantelor Publice declaratiile scrise intocmite potrivit art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si raportul de analiza pe baza de bilant care cuprinde notele explicative la situatiile financiare anuale centralizate la nivelul acestora.

 Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv administratiile judetene ale finantelor publice transmit scanate prin e-mail pe adresa directiei de specialitate cu atributii in domeniul elaborarii situatiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administratiei publice din Ministerul Finantelor Publice rapoartele de analiza pe baza de bilant care cuprind notele explicative la situatiile financiare anuale centralizate pe ansamblul judetului, precum si precizari distincte privind declaratiile pe propria raspundere intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. 

Informatiile prezentate in rapoartele de analiza pe baza de bilant trebuie sa corespunda cu informatiile din situatiile financiare anuale transmise electronic." 

2. La articolul 2, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2^1) Ministerul Finantelor Publice si unitatile subordonate isi exercita prerogativele de centralizare si verificare a raportarilor financiare lunare si a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice cu rapoartele realizate din sistemul national de raportare - Forexebug." 

3. La articolul 2, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu urmatorul cuprins:

 "(2^3) Prevederile alin. (2^2) se aplica si pentru situatiile financiare anuale intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2019." 

2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati (M. Of. nr. 23 din 14 ianuarie 2020)

Extras din Ordinul nr.5/2020

ART. I 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, micile distilerii prevazute la art. 353 din Codul fiscal, micile fabrici de bere independente prevazute la art. 349 din Codul fiscal, precum si a destinatarilor inregistrati prevazuti la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale directiilor generale regionale ale finantelor publice, denumite in continuare comisii teritoriale;

2. La articolul 2 dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: "(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul solutionarii cererilor operatorilor economici mari contribuabili care isi desfasoara activitatea in raza teritoriala a Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, componenta comisiei este formata din:
1. Directorul general al Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti - membru, presedinte
2. Directorul general adjunct al Directiei Generale a Vamilor - membru, vicepresedinte
3. Directorul general adjunct colectare al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru
4. Directorul general adjunct inspectie fiscala al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru
5. seful structurii juridice din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru

3. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: "(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), -in cazul solutionarii cererilor operatorilor economici mari contribuabili care isi desfasoara activitatea in raza teritoriala a Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, componenta comisiei teritoriale este urmatoarea:
1. seful biroului vamal de interior - membru, presedinte
2. seful serviciului de specialitate din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru
3. Reprezentantul Serviciului juridic din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – membru
4. seful Serviciului autorizari din cadrul Directiei Generale a Vamilor – membru
5. Persoana desemnata de seful biroului vamal de interior cu atributii in domeniul miscarii produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior - membru 

Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenta sa autorizeze contribuabilii administrati de catre structurile teritoriale ale directiilor generale regionale ale finantelor publice, precum si marii contribuabili care au sediul social in raza teritoriala a acestora, dupa caz. 

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 9/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (M. Of. nr. 16 din 13 ianuarie 2020)

Extras din Ordinul nr. 9/2020:

1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: "(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, capitolul 68.01 «Asigurari si asistenta sociala», titlul 57 «Asistenta sociala», se depune trimestrial, in ultima luna a trimestrului anterior, la nivelul prevederilor bugetare aprobate si repartizate pentru trimestrul respectiv."

2. in anexa nr. 1 la normele metodologice, nota *) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "*) Pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare care se depun trimestrial se completeaza sumele corespunzatoare la nivel de trimestru." 

4. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 56/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005 (M. Of. nr. 30 din 16 ianuarie 2020)

Extras din Ordinul nr.56/2020:

ART. I 

1. La articolul 6^1, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de catre institutiile publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit calendarului stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

 (1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplica de catre Ministerul Finantelor Publice - activitate proprie ca institutie publica-pilot pentru toate platile efectuate incepand cu luna februarie 2020. in perioada in care Ministerul Finantelor Publice - activitate proprie are calitatea de institutie publica-pilot, intocmeste pentru toate platile efectuate si ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) pe suport hartie, pe care le depune la unitatea Trezoreriei Statului la care are conturile deschise." 

2. La articolul 6^1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» poate fi descarcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice - Sistemul national de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile prevazute la alin. (1) si (1^1). Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» se completeaza si se depune on-line in Sistemul national de raportare Forexebug. 

(4) Persoanele impozabile prevazute la alin. (1), precum si institutiile publice prevazute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de functionare a Sistemului national de raportare Forexebug."

3. La articolul 6^1 alineatul (5), dupa litera a^1) se introduce o noua litera, litera a^2), cu urmatorul cuprins:
"a^2) in rubrica «Tip entitate» entitatile selecteaza optiunea «Entitate publica» sau «Alte entitati», dupa caz, corespunzator optiunii selectate in formularul «Fisa Entitatii» inregistrat conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entitatilor publice si registrul altor entitati, cu modificarile si completarile ulterioare;". 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutatile legislative cu incidenta in perioada 13-17 ianuarie 2020 (Buletin informativ ANAF)":
Rating:

Nota: 2.75 din 2 voturi
Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!‚Äč

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Exemple de posibile subiecte de la examenul CECCAR 2020
  • Ca in fiecare an, examenul CECCAR va fi, putin spus, dificil. Este normal, dat fiind ca accesul in Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania echivaleaza cu recunoasterea profesionala si inseamna un pas extrem de important in cariera oricarui contabil! Exemple de posibile subiecte de la examenul CECCAR anterior : Exemplul nr. 1: Unul din urmatoarele active necorporale este supus numai amortizarii contabile, fara a avea recunoscuta o valoare fiscala si nu se permite...» citeste mai departe aici

 • Principalele modificari aduse de OUG 90/2020. Facilitati fiscale pentru contribuabili
  • Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj- Napoca informeaza contribuabilii cu privire la publicarea in M.O. nr.600 din data de 8 iulie 2020 a Legii nr.114/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative. Principalele modificari aduse de actul normativ mentionat, O.U.G. nr. 90/2020 sunt urmatoarele: - Debitorii,...» citeste mai departe aici

 • Reminder ANAF: 25 septembrie - termen limita pentru depunerea a noua declaratii fiscale
  • Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aminte?te contribuabililor ca 25 septembrie 2020 este termenul limita de depunere a urmatoarelor documente: - formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"; - formularul 112 "Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"; - formularul 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane...» citeste mai departe aici

 • Societate comerciala care a inregistrat pierderi in anii anteriori. Monografie contabila
  • O societate comerciala a inregistrat in anii anteriori pierdere in suma totala de 1 120 000 lei. In anul 2020 a inregistrat profit contabil atat in primul trimestru, cat si in al doilea, in suma de 158 000 lei. Avand in vedere ca recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, care este monografia contabila pentru acoperirea pierderii din profitul anului 2020 atat la trimestrul I, cat si la trimestrului II? Multumesc....» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016