Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor in 2020

18-Feb-2020
2176

O societate are, in anul 2019 cifra afaceri totala = 1.110.682 RON, din care inchirieri = 297.637 RON, lucrari constructii = 813.051 RON, avansuri facturate pentru lucrari constructii (sold cont 419) = 60.200 lei. Poate aplica facilitatea fiscala pentru sectorul de constructii la calculul salariilor din luna dec. 2019?

In anul 2020 se mentine situatia prezentata pentru anul 2019, iar pentru luna ian. 2020 situatia este urmatoarea: Cifra de afaceri totala = 88.500 lei, din care lucrari constructii = 88.500 lei. Avansuri facturate pentru lucrari constructii (sold cont 419) = 50.000 lei. Poate aplica facilitatea fiscala pentru sectorul de constructii la calculul salariilor din luna ian. 2020?

Dar in lunile urmatoare, avand in vedere ca societatea nu va mai avea venituri din chirii si va inregistra numai venituri din lucrari de constructii? Avansurile facturate se iau in considerare la calcul cotei de 80%?

Expertul nostru contabil, Dani Cucu, arata ca, pentru aplicarea facilitatilor introduse prin OUG 114/2018 privind impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii, trebuie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, astfel cum acestea au fost introduse de OUG 114/2018 si modificate de OUG 43/2019.

La acordarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor pentru perioada ianuarie - iunie 2019 se au in vedere reglementarile din OUG nr. 114/2018, iar pentru perioada iulie – decembrie 2019, reglementarile OUG nr. 43/2019.

Detalierea modului de determinare al cifrei de afaceri este cuprins pentru perioada 1 – 21.07.2019 pana la intrarea in vigoare a prevederilor OUG 43/2019 in OMFP 611/2019 (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127 din 1 februarie 2019) si in OMFP 2165/2019 (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 404 din 23 mai 2019).Astfel, pentru perioada ianuarie - iunie 2019, societatea urmeaza a se determina lunar ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art. 60 pct. 5 din cifra de afaceri totala, cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea.

Aceasta se calculeaza ca raport intre suma inscrisa in caseta „Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ si suma inscrisa in caseta „Cifra de afaceri totala cumulata de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“, inmultit cu 100:

- „Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“, se completeaza cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, evidentiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014 sau, dupa caz, OMFP nr. 2.844/2016, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.

- „Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se completeaza de angajatorii care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizata efectiv din activitatile desfasurate corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, dupa deducerea, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevente, locatii de gestiune si chirii, evidentiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014 sau, dupa caz, OMFP nr. 2.844/2016, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.

La determinarea „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, pentru stabilirea veniturilor din vanzarea de produse, se iau in calcul numai veniturile realizate din vanzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si a marfurilor, care sunt obtinute din productia proprie. Nu se iau in calcul veniturile din vanzarea de produse achizitionate in scopul revanzarii.

„Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ si „Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se calculeaza, in luna de raportare, in conditiile in care angajatorii care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal realizeaza efectiv activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.

La calculul „Cifrei de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adauga/se scad sunt aferente pentru intreaga activitate desfasurata de angajator, inclusiv cea din activitatea efectiv desfasurata corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5, iar la calculul „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“, sumele care se adauga/se scad sunt aferente activitatii efectiv desfasurate de catre angajator corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5.

La determinarea „Cifrei de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare“ si a „Cifrei de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare“ se vor lua in calcul veniturile inregistrate in contabilitate cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile.

Incepand cu luna iulie 2019, in raport cu indeplinirea conditiei privind cifra de afaceri, OUG 43/2019 a introdus un mecanism diferit pentru societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an si care au avut o cifra de afaceri din activitatile care intra in sectorul definit al constructiilor realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, fata de societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an. OUG 43/2019 a introdus conditia potrivit careia, mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei. In acest sens, mecanismul de calcul al cifrei de afaceri a fost aprobat prin OPCNSP nr. 239/2019 si publicat pe site www.cnp.ro.

De altfel si noul OMFP 3063/2019 care aproba modelul si instructiunile de completare al Declaratiei 112 precizeaza ca mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, elaborat in temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, modificat si completat prin OUG 43/2019.

In vederea aplicarii facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, pentru perioada iulie - decembrie 2019, inclusiv, se procedeaza dupa cum urmeaza in cazul societatilor existente la data de 1 ianuarie 2019:

a) se calculeaza raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, determinate conform art. 3 din OPCNSP nr. 239/2019, pentru anul 2018, astfel:

- „Cifra de afaceri totala realizata cumulat de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare”, se completeaza cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, evidentiate potrivit OMFP 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.

- „Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” se completeaza de societatile care desfasoara una sau mai multe activitati printre care se regasesc si codurile CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizata efectiv din activitatile desfasurate corespunzator codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, realizate din vanzarea de produse si prestarea de servicii, dupa deducerea, cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevente, locatii de gestiune si chirii, evidentiate potrivit OMFP 1.802/2014, la care:

1. se adauga, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand:

a) veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;

2. se scad, cumulat de la inceputul anului pana la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentand soldurile lunare debitoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold debitor.

La determinarea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vanzarea de produse, se iau in calcul numai veniturile realizate din vanzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si a marfurilor, care sunt obtinute din productia proprie. Nu se iau in calcul veniturile din vanzarea de produse achizitionate in scopul revanzarii. Asadar produsele reziduale obtinute din productia proprie sunt incluse in veniturile din vanzarea de produse.

Cifra de afaceri luata in calcul pentru aplicarea facilitatilor, este cifra de afaceri realizata pe baza de contract sau comanda, din activitati circumscrise codurilor CAEN prevazute la lit. a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, si acopera, in cazul contractelor de executie, manopera, materialele, utilajele, transportul, echipamentele, dotarile, precum si alte activitati auxiliare necesare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata.

Cifra de afaceri luata in calcul pentru aplicarea facilitatilor, se poate referi si la alte tipuri de contracte si activitati specifice destinate sectorului de constructii, precum contracte de servicii, de furnizare.

b) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80%, facilitatile fiscale se acorda pe perioada iulie - decembrie 2019 cu respectarea conditiei prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;

c) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de pana la 80%, se procedeaza la determinarea indicatorilor „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, pentru anul 2019, conform principiului societatilor nou-infiintate;

Principiul societatilor nou-infiintate presupune calculul cifrei de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, precum si a cifrei de afaceri totala, cumulat de la inceputul anului, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv.

d) pentru a beneficia de facilitatile fiscale pe perioada iulie - decembrie 2019, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.

In cazul analizat, din informatiile furnizate, societatea a aplicat pentru anul 2019 (inclusiv incepand cu luna iulie 2019) principiul societatilor nou infiintate, nefiind prezentate elemente privind veniturile realizate in anul 2018. Din raportarea sumei rezultata din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului „Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” la suma rezultata din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului „Cifra de afaceri totala”, inmultit cu 100, rezulta o pondere inferioara procentului de 80%, rezultand ca societatea nu poate acorda facilitatile din domeniul constructiilor pentru luna decembrie 2019. Doar in masura in care procentul calculat pentru luna decembrie 2019 ar depasi 80%, societatea ar putea aplica facilitatile din domeniul constructiilor sub conditia indeplinirii si a celorlalte conditii prevazute de art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Totodata din detalierea elementelor componente ale cifrei de afaceri prezentate mai sus, rezulta ca sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii inregistrate in contul 419 „Clienti – creditori” nu se regasesc printre elementele luate in calculul acesteia.

Pentru anul 2020, societatea va urma aceleasi etape enuntate mai sus si reglementate de OPCNSP nr. 239/2019, astfel:

a) se calculeaza raportul intre „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala” determinate conform art.3, pentru anul 2019;

Asadar pentru a putea calcula ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art. 60 pct. 5 in cifra de afaceri totala, este necesar a fi cunoscuti atat indicatorul „Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii”, cat si indicatorul „Cifra de afaceri totala”.

b) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80% din „cifra de afaceri totala” determinata conform celor detaliate mai sus, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului 2020 cu respectarea conditiei prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;

Aceasta conduce la acordarea facilitatilor pe intregul an 2020 fara a fi necesara o verificare lunara a indeplinirii acestei conditii in anul 2020. Subliniem necesitatea de a analiza modul de calcul al ponderii cifrei de afaceri pentru perioadele analizate raportate la reglementarile legale in vigoare aferente fiecarei perioade.

c) in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de pana la 80% din „cifra de afaceri totala” determinata conform celor detaliate mai sus, se procedeaza la determinarea indicatorilor „cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si „cifra de afaceri totala”, pentru anul 2020 in curs, conform principiului societatilor nou-infiintate;

d) pentru a beneficia de facilitatile fiscale, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre ”cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si ”cifra de afaceri totala”, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.

In cazul analizat, intrucat procentul calculat pentru anul 2019 este de pana la 80%, societatea va aplica principiul societatilor nou infiintate pentru tot anul 2020, urmand sa calculeze cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, precum si a cifrei de afaceri totala, cumulat de la inceputul anului, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv.

Pentru luna ianuarie 2020, societatea va putea aplica facilitatile, din informatiile furnizate, ponderea depasind 80%.

Pentru lunile urmatoare, cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum si cifra de afaceri totala, se calculeaza cumulat de la inceputul anului pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv, determinandu-se lunar ponderea in vederea aplicarii facilitatilor. 

Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor in 2020":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Au fost publicate actele necesare acordarii somajului tehnic (pentru PFA-uri, II-uri, IF-uri, Drepturi de autor)
  • Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, informeaza ca actele necesare in vederea obtinerii fondurilor pentru plata somajului tehnic pot fi depuse online, incepand cu 1 APRILIE. Actele normative prin care sunt reglementate documentele necesare acordarii somajului tehnic au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 269 din data de 31 martie 2020. Transmiterea documentelor se va face in 4 pasi, iar documentele trebuie depuse online, la adresa...» citeste mai departe aici

 • MFP: Schemele de ajutor de stat pentru stimularea anumitor investitii, SIMPLIFICATE (proiect de Hotarare)
  • Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un Proiect de Hotarare care vizeaza modificarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 807/2014 - pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie – astfel incat sa se elimine o etapa din cadrul solutionarii cererilor de plata. In nota de fundamentare se arata ca este necesara aceasta modificare, dat fiind contextul actual al Romaniei, dar si nevoia urgentarii...» citeste mai departe aici

 • NU mai este nevoie de certificate de urgenta pentru solicitarea somajului tehnic ( Informare MEEMA)
  • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri informeaza ca in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protectiei sociale destinate mediului de afaceri din Romania si ca nu mai este nevoie de certificate de urgenta pentru solicitarea somajului tehnic. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza si unele aspecte legate de Certificatele de Situatie de Urgenta (CSU). Astfel,...» citeste mai departe aici

 • Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca vor prelua solicitarile pentru obtinerea somajului tehnic
  • Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca, incepand de miercuri, 1 aprilie, pot fi depuse cererile si declaratiile pe propria raspundere in vederea obtinerii sprijinului oferit de Guvern, pe perioada starii de urgenta, sub forma somajului tehnic. Demnitarul a dat asigurari ca toate agentiile judetene sunt pregatite sa preia si sa proceseze rapid aceste solicitari si ca se vor face eforturi in vederea achitarii sumelor solicitate de angajatori intr-un termen mai...» citeste mai departe aici

 • PFA. Dreptul la concediul pentru cresterea copilului
  • Ce contributii trebuie sa plateasca un PFA care are venitul net anual sub plafonul minim obligatoriu pentru plata CAS si CASS, pentru ca titulara PFA-ului sa beneficieze de indemnizatia crestere copil de pana la 2 ani? Consilierul juridic Gabriela Dita arata ca, potrivit art. 2 alin.(1) din OUG 111/2010 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din...» citeste mai departe aici

 • Aplicarea noii legislatiei fiscale, in contextul COVID-19. Solutii pentru contabili
  • Contabilii se afla in dificultate, dat fiind numeroaselor modificari legislative aparute in contextul creat de coronavirus. De aceea au inceput sa apara tot mai des solicitari privind lamurirea diferitelor spete, la care expertii nostri au raspuns prompt si la obiect. Ordonantele de urgenta emise de Guvern in luna martie, in contextul creat de coronavirus, au generat in practica probleme greu de anticipat. Firmele s-au confruntat brusc cu un cadru legislativ complet nou, bine intentionat in...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016