Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 17 - 21 noiembrie 2008

26-Nov-2008
2744

ORDIN nr. 3.209 din 31 octombrie 2008


pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza unitatilor militare desemnate din cadrul Ministerului Apararii al caror conducator
are calitatea de ordonator de credite, avand stabilite competente de achizitie a bunurilor si prestarilor de servicii.

Important!
NSIP - Programul NATO de Investitii in Securitate, destinat finantarii obiectivelor si facilitatilor
necesare pentru sprijinirea activitatilor comandamentelor strategice ale NATO, recunoscute ca depasind cererile in domeniul apararii nationale ale fiecarei tari membre NATO;

Scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007, se poate acorda direct pe baza unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, dupa cum urmeaza:

Planului de conturi general 2017
Planului de conturi general 2017
Vezi detalii
Fisa sintetica pe platitor
Fisa sintetica pe platitor
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

a) prin facturarea fara TVA a livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii de catre contractorii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, in favoarea autoritatii contractante, si de catre subcontractorii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal catre contractori;

b) prin scutirea de TVA, acordata direct pentru:
1. importul de bunuri in Romania, efectuat direct de catre autoritatea contractanta si de catre
contractori;

2. achizitia intracomunitara de bunuri in Romania, efectuata de catre autoritatea contractanta si pentru care aceasta ar avea obligatia platii TVA, conform prevederilor Codului fiscal;

3. serviciile prestate de prestatori nestabiliti in Romania pentru care obligatia platii TVA revine autoritatii contractante in calitate de beneficiar, in conformitate cu prevederile Codului fiscal;

4. livrarile de bunuri realizate de furnizori nestabiliti in Romania pentru care obligatia platii TVA revine autoritatii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.

Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata prevazut la alin. (1) se solicita de catre autoritatea contractanta conform procedurii prevazute la art. 3.

Pentru operatiunile efectuate inainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA sau pentru operatiunile pentru care nu s-a solicitat certificat de scutire de TVA, autoritatea contractanta poate

solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor destinate realizarii obiectivelor si proiectelor finantate din fonduri NSIP. Restituirea taxei se face in conditiile prevazute la art. 4.

In conformitate cu prevederile art. 128 alin. (2) si art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, se considera ca un comisionar care primeste de la vanzator o factura pe numele sau si emite o factura catre cumparator este considerat din punctul de vedere al TVA cumparator si revanzator. In scopul aplicarii prezentelor norme, comisionarii care vor actiona de aceasta maniera vor fi considerati contractori sau, dupa caz, subcontractori.

Restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 2 alin. (3), se efectueaza de catre organele fiscale teritoriale competente la cererea autoritatii contractante care a efectuat operatiunile inainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA.

Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun la organul fiscal teritorial de care apartine autoritatea contractanta, trimestrial, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi insotite numai de documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

*****

LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care au obligativitatea utilizarii aparatelor de marcat
electronice fiscale.

Important!
Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii
direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Se excepteaza de la aceste prevederi comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

- comercializarea de catre operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz, altele decat cele definite ca fiind contraventii in prezentul articol;

- nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special prevazut la art. 1 alin. (4), cu exceptia activitatii de transport in regim de taxi;

- neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative;

Aceste fapte se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

*****

ORDIN nr. 1.537 din 11 noiembrie 2008
pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii pentru care s-a deschis procedura reorganizarii judiciare si a
insolventei.

Important!
In sensul art. 122^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare:

- incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura reorganizarii judiciare si a insolventei, dupa caz, nu se mai datoreaza si nu se mai calculeaza obligatii fiscale accesorii pentru creantele inscrise la masa credala si pentru cele rezultate din activitatea curenta, indiferent de data deschiderii acestei proceduri.

In sensul art. 111 alin. (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- in cazul contribuabililor prevazuti la art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea si plata impozitelor si a contributiilor aferente veniturilor din salarii se fac lunar, incepand cu luna urmatoare trimestrului in care au devenit platitori de impozit pe profit.

*****

LEGE nr. 284 din 14 noiembrie 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza actionarii din cadrul societatilor, precum si creditorii societatii, vizand efectul
asupra platilor catre acestia in cazul reducerii capitalului social.

Important!
Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand
creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila.

La cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3).

*****

LEGE nr. 278 din 7 noiembrie 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor
financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care exercita activitatea de audit, precum si persoanele juridice ale
caror situatii financiare sunt auditate.

Important!
Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari sau de firmele de audit
care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Responsabilitatea finala pentru aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publica, asa cum este prevazut la titlul II.

O persoana fizica poate fi autorizata sa efectueze audit statutar, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, dupa efectuarea stagiului de pregatire practica si promovarea examenului de competenta profesionala.

Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ cel putin urmatoarele conditii:

a) au o buna reputatie.
Buna reputatie trebuie sa aiba in vedere un comportament profesional adecvat, cu respectarea
cerintelor Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera, asa cum se prevede la art. 20 alin. (1).

Criteriile care definesc buna reputatie sunt stabilite de Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II;

b) au absolvit o institutie de invatamant economic superior sau un nivel echivalent, in conditiile stabilite prin regulamentul emis de Camera si aprobat de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II;

c) au urmat un curs de instruire teoretica;

d) au efectuat un stagiu de pregatire practica, in conformitate cu prevederile art. 9;

e) au promovat examenul de competenta profesionala, organizat sau recunoscut de autoritatea competenta pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit.

Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoanele fizice care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile prevazute la art. 4 si trebuie sa fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari in Romania;

b) o majoritate a drepturilor de vot in firma de audit trebuie sa fie detinuta de firme de audit care sunt autorizate in oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care indeplinesc cel putin conditiile prevazute la art. 4. Pentru scopul auditului statutar al societatilor cooperative europene si al entitatilor similare, autoritatile competente prevazute la titlul II pot stabili reglementari specifice cu privire la drepturile de vot;

c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de firme de audit autorizate in oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care indeplinesc cel putin conditiile prevazute la art. 4. In cazul in care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;

d) firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie.

*****

ORDIN nr. 498 din 11 august 2008
privind aprobarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a
fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile publice care au obligatia sa inregistreze operatiile
economic-financiare referitoare la utilizarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de Comunitatea Europeana (respectiv, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit).

Important!
Contabilitatea asigura inregistrarea tuturor operatiunilor cu privire la gestionarea Fondului european
de garantare agricola (F.E.G.A.) si a Fondului european agricol de dezvoltare rurala (F.E.A.D.R.), si anume:

- primirea sumelor in baza acordurilor de finantare si a declaratiilor de cheltuieli;
- utilizarea sumelor primite din contributia financiara a Comunitatii Europene, aferente F.E.G.A. si
F.E.A.D.R.
- inregistrarea fondurilor de cofinantare aferente contributiei financiare nerambursabile, aferente
F.E.G.A. si F.E.A.D.R.
- inregistrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand prefinantare si
fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare, aferente F.E.G.A. si F.E.A.D.R.
- inregistrarea fondurilor alocate la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor
cheltuieli neeligibile;
- administrarea dobanzilor aferente disponibilitatilor din cont;
- inregistrarea, recuperarea si rambursarea sumelor platite necuvenit de catre agentiile de plati,
respectiv: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
- inregistrarea debitorilor.

Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice implicate, respectiv, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, a operatiunilor privind primirea si utilizarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de Comunitatea Europeana, precum si cofinantarea si prefinantarea de la bugetul de stat se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Institutiile publice implicate au obligatia sa inregistreze operatiile economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (de angajamente).
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale inregistreaza operatiile privind derularea F.E.G.A. si
F.E.A.D.R., in evidenta contabila proprie, pe baza "Planului de conturi utilizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale" (Anexa nr. 1.1), a "Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European de Garantare Agricola" (Anexa nr. 1.2) si a "Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European pentru Dezvoltare Rurala (Anexa nr. 1.3).

Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit inregistreaza operatiile privind derularea F.E.A.D.R., in evidenta contabila proprie, pe baza "Planului de conturi utilizat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit" si a "Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurala (Anexa nr. 1.8).

*****

CIRCULARA nr. 36 din 10 noiembrie 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24
octombrie - 23 noiembrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit
straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2008, ratele dobanzilor platite la
rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- 4,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,35% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 0,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

*****

LEGE nr. 262 din 7 noiembrie 2008
pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din cadrul Casei Nationale de Pensii care se ocupa de recalcularea
pensiilor din sistemul public, precum si persoanele ale caror drepturi sunt recalculate.

Important!
Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta,
precum si cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fara a se utiliza procedura de instiintare prealabila prevazuta la art. 7 si 8 din

Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea

Guvernului nr. 1.550/2004.
Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica pensionarului in termen de 15 zile de la emitere, impreuna cu
datele si informatiile care au stat la baza determinarii punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei recalculate.

Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi modificata la cerere, in baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate pana la data de 1 aprilie 2001.

In situatia in care se constata erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuita din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile prevazute la alin. (3) se solutioneaza in termenul prevazut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile modificate acordandu-se prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data platii drepturilor recalculate, stabilita potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescriptie, calculat incepand cu luna inregistrarii cererii.

Pentru persoanele care depun cererea prevazuta la alin. (3) dupa 5 ani de la data platii drepturilor recalculate, stabilita potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acorda potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Revizuirea din oficiu si contestarea deciziei prevazute la alin. (1) se fac in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

*****

HOTARARE nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele
de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza carnete de munca si sunt
obligate sa puna aceste documente la dispozitie casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul.

Important!
In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in
Romania, carnetele de munca, transmise prin posta caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (1^1), vor fi insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte adresa de domiciliu sau de resedinta din strainatate.

In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care opteaza pentru prezentarea carnetului de munca prin intermediul unei persoane, carnetul de munca va fi predat, insotit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de catre titular.

Termenu-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009.

Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este 30 noiembrie 2010.

*****

ORDIN nr. 1.294 din 7 octombrie 2008
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri
integrate de dezvoltare urbana", axa prioritara "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE ŞI LOCUINTELOR Nr. 3.296 din 7 noiembrie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR Nr. 1.294 din 7 octombrie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii contractului de finantare stabilind care cheltuieli sunt considerate
eligibile in cadrul Programului operational regional 2007-2013.

Important!
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), urmatoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt
considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, daca se incadreaza in prevederile art. 6 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
b) cheltuielile pentru expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic;
c) cheltuielile pentru elaborarea studiilor de teren;
d) cheltuielile pentru elaborarea proiectului tehnic;
e) cheltuielile pentru achizitia terenului;
f) cheltuielile pentru avize, acorduri, autorizatii.

Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) lit. a)-d) sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.
Sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia
mediului.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile in limita unui procent de 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile:
a) cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului, care constau in
demolari, demontari, evacuari de materiale rezultate, devieri de retele de utilitati din amplasament, epuismente, drenaje;

b) cheltuielile efectuate pentru amenajarea terenurilor degradate si/sau neutilizate sau pentru reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea acestora pentru noi tipuri de activitati economice si/sau sociale, constand in demolari, demontari, evacuari de materiale rezultate, devieri de retele de utilitati din amplasament, epuismente, drenaje, decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase, si imbunatatirea calitatii terenurilor, planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor si al materialelor refolosibile.

In cazul amenajarilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de santier, lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, activitatile conexe organizarii de santier si cotele legale.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrarile de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces.

Cheltuielile eligibile aferente activitatilor conexe organizarii de santier includ cheltuieli pentru:

a) obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
b) taxe de amplasament;
c) inchirieri de semne de circulatie;
d) intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic,
energie electrica, gaze naturale;
e) intreruperea temporara a circulatiei rutiere;
f) contractele de asistenta cu politia rutiera;
g) contractele temporare cu furnizorii de utilitati si cu unitatile de salubrizare.

Cheltuielile considerate eligibile pentru cotele legale cuprind, dupa caz:

a) cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
b) cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii;
c) cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 17 - 21 noiembrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Split TVA: Doar pentru firmele in insolventa, faliment, cu datorii la plata TVA si companiile de stat
  • Modificarea mecanismului de plata defalcata a TVA, trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului si imbunatatirea relatiei statului cu mediul de afaceri au fost principalele teme discutate la inceputul saptamanii la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Prim-ministrul Mihai Tudose a precizat ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu...» citeste mai departe aici

 • Nu veti mai putea plati impozitul pe locuinta fara polita PAD
  • Conform unor noi declaratii, proprietarii din Romania ar putea sa nu mai aiba voie sa-si plateasca impozitul pentru locuinta fara a face dovada existentei unei polite PAD. "Ne gandim la aceasta varianta ca in momentul in care o persoana isi plateste impozitul pentru locuinta sa prezinte si dovada existentei politei PAD. Exista o varianta. Eu cred in preventie si ma incapatanez sa cred ca in felul acesta vom rezolva cele mai multe probleme. Nu trebuie sa amendam oameni pentru ca nu isi fac...» citeste mai departe aici

 • Cheltuieli cu transportul personalului intre puncte de lucru. Ce putem deduce?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este baza legala si ce documente trebuie intocmite (contract comodat, decont cheltuieli, foi de parcurs etc.) in cazul decontarii/deplasarii angajatilor de la un punct de lucru al societatii la alt punct de lucru pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu: 1. cu mijlocele de transport in comun 2. cu masina personala a angajatului. Vom stabili daca sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe profit. Iata raspunsul specialistului: Permisele de...» citeste mai departe aici

 • Dragnea anunta ca punctul de pensie va creste cu 10% si ca pilonul II de pensii va fi optional
  • Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. Totodata, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amanata pentru anul viitor, precizand ca aceasta decizie s-a luat "cu grija", informeaza Mediafax. Acesta a completat si cu privire la Split...» citeste mai departe aici

 • Vor fi infiintate agentiile de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera
  • Guvernul a aprobat infiintarea agentiilor de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera. Aceste structuri vor fi acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, care faciliteaza punerea in legatura a beneficiarilor de lucrari cu zilieri, in vederea stabilirii de raporturi de munca. Infiintarea agentiilor de mediere face parte din masurile prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, la sectiunea...» citeste mai departe aici

 • Apel BNS catre Guvern pentru a renunta la transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor
  • BNS face apel la Guvernul Romaniei sa renunte la implementarea masurii de reducere a costului cu forta de munca al angajatorului, prin transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor, in special avand in vedere faptul ca deja a luat astfel de decizii de incalcare a propriului Program de Guvernare in favoarea capitalului. Prezentam anexat prezentului comunicat un set de 10 motive pentru a sustine o astfel de decizie. Ne aratam deplina disponibilitate pentru a identifica un set...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"