Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009

04-Feb-2009
3539

HOTARARE nr. 1 din 15 ianuarie 2009


privind aprobarea Normei nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 27 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri facultative si de fonduri de pensii administrate privat aducand modificari in ceea ce priveste reglementarile contabile care le sunt aplicabile.

Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii

Important!
In contabilitatea fondului de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

In contabilitatea societatii de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare sunt prezentate in notele explicative."

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica se efectueaza in mod sistematic, reducandu-se valoarea contabila a acestora. Valoarea contabila a acestor active este valoarea care este prezentata in bilant, fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant.
*******

HOTARARE nr. 10 din 16 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Afacerilor Externe aducandu-se modificari in ceea ce priveste structura organizatorica.

Important!
Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 5 secretari de stat, de agentul guvernamental pentru C.E.D.O. si de comisarul general pentru expozitii mondiale, numiti in conditiile legii.

In cadrul M.A.E. functioneaza Comisariatul General pentru Expozitii Mondiale, condus de un comisar general, cu rang de subsecretar de stat, care isi desfasoara activitatea sub coordonarea directa a ministrului afacerilor externe.

M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.

Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanti cu insarcinari speciale, cu rang de director general, cu incadrarea in numarul total de posturi.

Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.499, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului, din care 811 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
*******

HOTARARE nr. 34 din 22 ianuarie 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Important!
Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare si contribuie la elaborarea si implementarea strategiei in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei financiare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala;
f) de administrare a veniturilor statului;
g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
h) de administrare a datoriei publice;
i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul financiar si fiscal;

In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
a) sa emita, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii de catre operatorii economici;
b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii, in conditiile legii;
d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
e) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
f) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;

Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.

Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate si altor persoane din aparatul propriu al ministerului.

Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

In exercitarea atributiilor sale, ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
*******

HOTARARE nr. 35 din 22 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul industriei, resurselor minerale si energiei.

Important!
In realizarea functiilor sale, Ministerul Economiei are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaboreaza in domeniul economic si energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma:

a) industriala, referitoare la evolutia dezvoltarii sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;
b) energetica, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine - geologie;
c) comerciala, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
d) economica, privind cresterea economica, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii produselor;

2. elaboreaza si urmareste strategiile sectoriale si strategiile nationale de dezvoltare regionala care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";

3. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru intocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana din domeniul economic, al promovarii competitivitatii produselor industriale si al ajutorului de stat din domeniul economic, in aria de competenta;

4. elaboreaza politici publice privind cresterea economica din domeniile coordonate;

5. initiaza elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora din domeniul economic si energetic si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

6. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile din sectorul economic si energetic;

91. initiaza si dezvolta scheme de investitii verzi.
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aproba prin ordin al ministrului economiei, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt -
www.ctce.ro

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 4 februarie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Cheltuieli cu transportul personalului intre puncte de lucru. Ce putem deduce?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este baza legala si ce documente trebuie intocmite (contract comodat, decont cheltuieli, foi de parcurs etc.) in cazul decontarii/deplasarii angajatilor de la un punct de lucru al societatii la alt punct de lucru pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu: 1. cu mijlocele de transport in comun 2. cu masina personala a angajatului. Vom stabili daca sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe profit. Iata raspunsul specialistului: Permisele de...» citeste mai departe aici

 • Dragnea anunta ca punctul de pensie va creste cu 10% si ca pilonul II de pensii va fi optional
  • Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. Totodata, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amanata pentru anul viitor, precizand ca aceasta decizie s-a luat "cu grija", informeaza Mediafax. Acesta a completat si cu privire la Split...» citeste mai departe aici

 • Vor fi infiintate agentiile de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera
  • Guvernul a aprobat infiintarea agentiilor de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera. Aceste structuri vor fi acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, care faciliteaza punerea in legatura a beneficiarilor de lucrari cu zilieri, in vederea stabilirii de raporturi de munca. Infiintarea agentiilor de mediere face parte din masurile prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, la sectiunea...» citeste mai departe aici

 • Apel BNS catre Guvern pentru a renunta la transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor
  • BNS face apel la Guvernul Romaniei sa renunte la implementarea masurii de reducere a costului cu forta de munca al angajatorului, prin transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor, in special avand in vedere faptul ca deja a luat astfel de decizii de incalcare a propriului Program de Guvernare in favoarea capitalului. Prezentam anexat prezentului comunicat un set de 10 motive pentru a sustine o astfel de decizie. Ne aratam deplina disponibilitate pentru a identifica un set...» citeste mai departe aici

 • Plata titlurilor executorii datorate profesorilor ar putea fi esalonata pe urmatorii 5 ani
  • Plata drepturilor salariale castigate in instanta de catre personalul din invatamant ar putea fi esalonata pe urmatorii 5 ani, asa cum se prevede intr-un nou proiect semnat de premierul Mihai Tudose, presedintele Camerei, Liviu Dragnea, ministrul Educatiei, Liviu Pop, si vicepremierul Marcel Ciolacu. Conform Zf.ro, proiectul de Lege privind finantarea unor masuri in domeniul invatamantului prevede ca "incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Apararii Nationale, se...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"