Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009

04-Feb-2009
5033

HOTARARE nr. 1 din 15 ianuarie 2009


privind aprobarea Normei nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 27 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri facultative si de fonduri de pensii administrate privat aducand modificari in ceea ce priveste reglementarile contabile care le sunt aplicabile.

Important!


In contabilitatea fondului de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

In contabilitatea societatii de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare sunt prezentate in notele explicative."

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica se efectueaza in mod sistematic, reducandu-se valoarea contabila a acestora. Valoarea contabila a acestor active este valoarea care este prezentata in bilant, fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant.
*******

HOTARARE nr. 10 din 16 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Afacerilor Externe aducandu-se modificari in ceea ce priveste structura organizatorica.

Important!
Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 5 secretari de stat, de agentul guvernamental pentru C.E.D.O. si de comisarul general pentru expozitii mondiale, numiti in conditiile legii.

In cadrul M.A.E. functioneaza Comisariatul General pentru Expozitii Mondiale, condus de un comisar general, cu rang de subsecretar de stat, care isi desfasoara activitatea sub coordonarea directa a ministrului afacerilor externe.

M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.

Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanti cu insarcinari speciale, cu rang de director general, cu incadrarea in numarul total de posturi.

Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.499, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului, din care 811 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
*******

HOTARARE nr. 34 din 22 ianuarie 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Important!
Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare si contribuie la elaborarea si implementarea strategiei in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei financiare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala;
f) de administrare a veniturilor statului;
g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
h) de administrare a datoriei publice;
i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul financiar si fiscal;

In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
a) sa emita, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii de catre operatorii economici;
b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii, in conditiile legii;
d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
e) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
f) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;

Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.

Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate si altor persoane din aparatul propriu al ministerului.

Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

In exercitarea atributiilor sale, ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
*******

HOTARARE nr. 35 din 22 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul industriei, resurselor minerale si energiei.

Important!
In realizarea functiilor sale, Ministerul Economiei are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaboreaza in domeniul economic si energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma:

a) industriala, referitoare la evolutia dezvoltarii sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;
b) energetica, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine - geologie;
c) comerciala, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
d) economica, privind cresterea economica, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii produselor;

2. elaboreaza si urmareste strategiile sectoriale si strategiile nationale de dezvoltare regionala care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";

3. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru intocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana din domeniul economic, al promovarii competitivitatii produselor industriale si al ajutorului de stat din domeniul economic, in aria de competenta;

4. elaboreaza politici publice privind cresterea economica din domeniile coordonate;

5. initiaza elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora din domeniul economic si energetic si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

6. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile din sectorul economic si energetic;

91. initiaza si dezvolta scheme de investitii verzi.
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aproba prin ordin al ministrului economiei, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt -
www.ctce.ro

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 4 februarie 2009

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016