Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

10 Intrebari frecvente specifice domeniului relatiilor de munca. Raspunsurile oferite de Inspectia Muncii

12-Feb-2020
1267
Inspectia Muncii a realizat un material in care a inclus cele mai frecvente intrebari ale contribuabililor in ce priveste domeniul relatiilor de munca, unde a inclus si raspunsul oficial pentru fiecare intrebare in parte.
 
In articolul de fata am facut o selectie a celor mai interesante 10 intrebari si raspunsul oferit de inspectori in aceste cazuri.
 
1. Intrebare: Cine are obligatia infiintarii registrului general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: Fiecare angajator legal infiintat pe teritoriul Romaniei; angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca pot delega acestora si competenta infiintarii registrului; misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania. 
 
2. Intrebare: Cum obtin parola de transmitere on-line a registrului general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: Parola de transmitere on-line a registrului general de evidenta a salariatilor se obtine, astfel: 
- de catre angajatori se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, 
- de catre unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor (sucursale, agentii, etc.) se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala acestea isi desfasoara activitatea. 
 
Este conditionata din motive juridice si tehnice de transmiterea registrului conform HG nr. 500/2011. 
 
Aceasta transmitere a registrului trebuie sa fie prealabila solicitarii parolei, putand fi urmata imediat, cu ocazia aceleiasi prezente la sediul ITM, de solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea on?line a registrului. 
 
3. Intrebare: Care este termenul legal in care angajatorul este obligat sa elibereze la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal? 
 
Raspuns: Cel mult 15 zile de la data solicitarii scrise formulata de salariat sau fost salariat. 
 
4. Intrebare: Care sunt modalitatile de transmitere la inspectoratul teritorial de munca a registrului general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspectiei Muncii; 
- transmitere prin e-mail, pe baza de semnatura electronica; 
- prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. 
 
5. Intrebare: Ce documente trebuie sa depun la inspectoratul teritorial de munca pentru prima depunere a registrului general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: Depunerea registrului va fi insotita de o adresa de inaintare stampilata si semnata de reprezentantul legal al angajatorului; 
Copie certificat de inmatriculare la Registrul Comertului, Copie certificat de inregistrare fiscala, Copie act de identitate (angajator pers. fizica). 
 
6. Intrebare: Care sunt termenele de transmitere in registrul general de evidenta a salariatilor a elementelor contractului individual de munca? 
 
Raspuns: Termenele de transmitere sunt prevazute la art. 4 din HG nr. 500/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: 
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE; 
b) data angajarii; 
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea; 
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; 
e) tipul contractului individual de munca; 
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; 
g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca; 
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca. 
 
Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza: 
a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la punctele a)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza; 
b) elementul prevazut la punctul g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari; 
c) elementele prevazute la h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii; 
d) elementele prevazute la i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca; 
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii. 
 
Orice modificare a elementelor prevazute la a), c)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. 
 
Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. 
 
Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea. 
 
7. Intrebare: Daca am pierdut baza de date REVISAL ce trebuie sa fac? 
 
Raspuns: Angajatorul va prezenta inspectoratului teritorial de munca in raza caruia depune registrul, o cerere de recuperare, insotita de o copie a certificatului de inmatriculare, de o imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita recuperarea este alta decat reprezentantul legal al angajatorului si o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite. 
 
8. Intrebare: Unde se pastreaza registrul general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: In forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului. 
 
9. Intrebare: Ce amenzi sunt pasibil sa primesc daca nu transmit in termen datele in registrul general de evidenta a salariatilor? 
 
Raspuns: Sanctiunile aplicabile sunt prevazute la art. 9 din HG nr. 500/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 3 alin. (2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: 
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE; 
b) data angajarii; 
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea; 
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; 
e) tipul contractului individual de munca; 
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; 
g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca; 
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; 
i) data incetarii contractului individual de munca. 
 
ART. 9 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice: 
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza; 
b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor; 
c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4; 
d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6); 
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete; 
f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului. 
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii; 
h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat; 
i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7); 
j) nerespectarea prevederilor art. 7. (2) 
 
Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei; 
b) cele prevazute la lit. b)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei; 
c) cea prevazuta la lit. d)-f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei; 
d) cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
e) cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei. (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca. (4) 
 
Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2) lit. b)-e). 
 
10. Intrebare: Daca nu am avut carnet de munca pana la data de 31 decembrie 2010 cum reconstitui vechimea in munca? 
 
Raspuns: Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. 
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "10 Intrebari frecvente specifice domeniului relatiilor de munca. Raspunsurile oferite de Inspectia Muncii":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!‚Äč

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Examenul de consultant fiscal 2020: Iata unde se va sustine
  • UPDATE 2020 Camera Consultantilor Fiscali anunta stabilirea modului prin care se va desfasura examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2020. Asadar, examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2020, se va desfasura in sistem ONLINE, avand in vedere recomandarile privind conduita sociala responsabila in prevenirea si combatere raspandirii coronavirusului...» citeste mai departe aici

 • Modificare de ultima ora a Declaratiei 394, privind tranzactiile cu persoanele afiliate! Evitati o amenda de pana la 14.000 de lei!
  • Ordinul ANAF nr. 3.281/2020 a modificat continutul Declaratiei 394, astfel ca, incepand cu declaratia pe septembrie, sunteti obligat sa semnalizati tranzactiile cu persoane afiliate (intra aici rudele pana la gradul al III-lea inclusiv sau persoanele juridice la care detineti minimum 25% din actiuni). Obligatia se rezolva usor in declaratie, intrucat presupune simpla bifare a unei casute cu DA/NU (“S-au facut sau nu tranzactii cu persoanele afiliate in perioada de raportare vizata de...» citeste mai departe aici

 • Documentele necesare SOMAJULUI TEHNIC, modificate din nou (Ordinul 1432/2020)
  • Ordinul nr. 1432/2020 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicat in Monitorul Oficial,...» citeste mai departe aici

 • 30 septembrie 2020- termen limita pentru depunerea mai multor declaratii fiscale
  • Data de 30 septembrie 2020 este termenul limita pentru depunerea mai multor declaratii fiscale. Astfel, reamintim contribuabililor ca mai au la dispozitie o singura zi pentru a depune urmatoarele formulare: 1. depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 de catre entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei: -entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si...» citeste mai departe aici

 • Contribuabilii pot deduce din impozit costurile caselor de marcat achizitionate incepand cu anul 2018
  • Prin Legea nr. 153/2020 publicata in M.Of. nr. 659 din 24.07.2020 s- a reglementat facilitatea fiscala privind deducerea costului de achizitie al noilor aparate de marcat electronice fiscale astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 cu modificarile si completarile ulterioare din impozitul datorat, fie ca este vorba de impozit pe profit, impozit specific, impozit pe veniturile microintreprinderilor ori impozit pe veniturile din activitati independente. Nu este vorba de...» citeste mai departe aici

 • Ordinul 2737/2020. Aprobarea formularelor si actelor de control utilizate in activitatea de inspectie economico-fiscala
  • Ordinul nr. 2737/2020 privind aprobarea modelului si continutului actelor de control si ale unor formulare utilizatein activitatea de inspectie economico-financiara a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 23 septembrie 2020. Conform actului normativ care a intrat in vigoare de la 23 septembrie 2020, a fost aprobat modelul si continutul actelor de control si ale unor formulare utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara. (Raport de inspectie economico-financiara;...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificari in Codul Fiscal 2020 - 10 Politici si Proceduri Contabile actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016