Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc pot primi contravaloarea in bani?

05-Aug-2019
4658

UPDATE, 05 august 2019


Guvernul a oferit un aviz negativ la propunerea legislativa (PDF-ul poate fi descarcat de mai jos) privind acordarea de catre angajator a contravalorii in bani sau in tichete de masa a voucherelor de vacanta in cazul neutilizarii acestora. 

Propunerea legislativa a primit aviz negativ din partea Guvernului care arata ca “daca in schimbul voucherelor de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, suma respectiva reprezinta indemnizatie de vacanta care se incadreaza, conform Codului fiscal, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, iar tratamentul fiscal aplicabil este cel propriu veniturilor din salarii, respectiv angajatul datoreaza impozit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, iar angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Astfel, in cazul in care, pentru voucherele de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, pentru suma respectiva angajatul datoreaza nu doar impozit pe venit, ci si contributii sociale obligatorii, ceea ce ar duce la o diminuare a beneficiului primit”. 

ATENTIE! Legea actuala prevede ca solicitarea si sau acordarea contravalorii in bani a tichetelor de vacanta sau de masa reprezinta contraventie si se pedepseste conform prevederilor legale.

“In situatia in care angajatorul ar fi obligat sa acorde salariatilor contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta neutilizate, acesta nu ar mai beneficia de avantajele fiscale prevazute de Codul fiscal, fiind, astfel, descurajat sa acorde salariatilor acest tip de bilet de valoare. Totodata, angajatii vor fi Incurajati sa nu utilizeze voucherele de vacanta si sa solicite angajatorilor acordarea in bani a contravalorii acestora, iar aceasta ar conduce la o deturnare a scopului esential al programului, acela de asigurare a refacerii capacitatii de munca a salariatilor si de stimulare a dezvoltarii turismului romanesc, transformandu-se, de fapt, intr-o crestere mascata a salariilor”, mai spune Guvernul in punctul de vedere transmis.. 

Extras din punctul de vedere transmis de Guvern (nr. 1121/31.07.2019 - negativ), pe 31 iulie 2019

(...)

Referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, initiata de domnul deputat ALDE Baisanu Stefan-Alexandru impreuna cu un grup de parlamentari ALDE (Bp.90/2019). 

I. Principalele reglementari 

Prin initiativa legislativa se propune completarea prevederilor art. 24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul acordarii de catre angajator a contravalorii in bani sau in tichete de masa a voucherelor de vacanta in cazul in care acestea nu sunt utilizate. 

Observatii 

1. Mentionam ca biletele de valoare se acorda pentru un anumit scop si se utilizeaza numai in scopul pentru care au fost acordate. In prezent, acordarea voucherelor de vacanta este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Legea nr.165/2018 a fost unificata legislatia in domeniul biletelor de valoare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, regimul de acordare a biletelor de valoare va fi reglementat, conform art.341, prin Legea nr. 165/2018. Legea nr.165/2018 mentioneaza ca voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. 

Precizam ca utilizarea voucherelor de vacanta conform destinatiei actuale, aceea de plata exclusiva a prestatiilor turistice in Romania, are si ratiuni si efecte evidente de stimulare a dezvoltarii turismului national, de fiscalizare a veniturilor operatorilor economici care activeaza in acest domeniu si, implicit, de crestere economica si, corelativ, de sporire a veniturilor bugetare.

Potrivit art.24 alin.(5) din Legea nr.165/2018, voucherele de vacanta sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca. 

Astfel, observam ca prezenta initiativa legislativa nu se integreaza organic in sistemul legislatiei, schimband conceptia originara a legislativului in privinta acordarii voucherelor de vacanta. Conform art.25 alin.(3) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, voucherele de vacanta reprezinta pentru angajator cheltuieli cu deductibilitate limitata. 

Precizam ca, potrivit art.76 alin.(3) lit. h) din Legea nr.227/2015, voucherele de vacanta reprezinta avantaje in bani sau in natura, primite in legatura cu salariul, care sunt supuse impozitarii, fara a fi, potrivit art.142 lit.r), art.157 alin.(2) si art.2204 alin.(2) din acelasi act normativ, incluse in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate si nici in cea a contributiei asiguratorii pentru munca. 

Normele de aplicare a Legii nr.165/2018, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1045/2018, precizeaza ca, la sfarsitul fiecarei luni, la sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, dupa caz, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului biletele de valoare pe suport hartie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport electronic, pentru luna in curs sau, dupa caz, pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale. Pentru biletele de valoare neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator. 

Punctul 17 alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016, prevede ca, in situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si asimilate salariilor si/sau a bazei de impunere, pentru care s-a efectuat calculul impozitului lunar, angajatorul are obligatia de a recalcula drepturile respective si de a stabili diferentele de impozit.

Drept urmare, in cazul in care voucherele de vacanta neutilizate sunt restituite, angajatorul, in calitate de platitor de venituri cu regim de retinere la sursa, are obligatia de a recalcula drepturile cuvenite salariatului si de a stabili diferentele de impozit ca urmare a modificarii bazei de calcul. 

Precizam ca, daca in schimbul voucherelor de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, suma respectiva reprezinta indemnizatie de vacanta care se incadreaza, conform Codului fiscal, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, iar tratamentul fiscal aplicabil este cel propriu veniturilor din salarii, respectiv angajatul datoreaza impozit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, iar angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Astfel, in cazul in care, pentru voucherele de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, pentru suma respectiva angajatul datoreaza nu doar impozit pe venit, ci si contributii sociale obligatorii, ceea ce ar duce la o diminuare a beneficiului primit. 

2. Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2018, tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare. De tichete de masa beneficiaza personalul angajat in baza unui contract individual de munca, iar acordarea acestora este la alegerea angajatorului.

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1045/2018, salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele, iar angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna. 

Nu se acorda tichete de masa personalului care beneficiaza de indemnizatie de hrana, respectiv de drepturi de hrana. La finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, salariatul, conform art.12 alin.(5) din Legea nr.165/2018, are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic. 

De retinut este faptul ca, in perioada 2019 — 2021, potrivit art.36 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora tichete de masa. 
In aceste conditii, propunerea ar produce o discriminare atat intre salariatii din institutiile si autoritatile publice fata de cei din mediul privat, cat ai intre angajatii unitatilor din mediul privat, avand in vedere ca acordarea tichetelor de masa nu este obligatorie, ci este la alegerea angajatorilor. Astfel, intrucat acordarea tichetelor de masa nu este obligatorie, exista situatii in care angajatorii acorda vouchere de vacanta, dar nu acorda tichete de masa. 

De asemenea, avand in vedere ca tichetele de masa se acorda proportional cu numarul de zile lucrate intr-o luna, pot aparea situatii in care se doreste compensarea voucherelor de vacanta neutilizate cu tichete de masa, dar pentru ca angajatorul a acordat deja tichetele de masa cuvenite pentru luna respectiva aceasta masura nu mai poate fi aplicata, intrucat se depaseste numarul de tichete de masa ce poate fi acordat unui salariat conform legislatiei specifice. 

Totodata, intre cele doua tipuri de bilete de valoare, tichete de masa si vouchere de vacanta, exista diferente semnificative in ceea ce priveste conditiile de acordare, respectiv tichetele de masa, lunar, in functie de numarul de zile lucratoare si de numarul de zile lucrate, iar voucherele de vacanta, anual, proportional cu numarul de luni lucrate la angajatorul care le acorda. In situatia in care angajatorul ar fi obligat sa acorde salariatilor contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta neutilizate, acesta nu ar mai beneficia de avantajele fiscale prevazute de Codul fiscal, fiind, astfel, descurajat sa acorde salariatilor acest tip de bilet de valoare. Totodata, angajatii vor fi Incurajati sa nu utilizeze voucherele de vacanta si sa solicite angajatorilor acordarea in bani a contravalorii acestora, iar aceasta ar conduce la o deturnare a scopului esential al programului, acela de asigurare a refacerii capacitatii de munca a salariatilor si de stimulare a dezvoltarii turismului romanesc, transformandu-se, de fapt, intr-o crestere mascata a salariilor. 

Scopul pentru care se acorda tichetele de masa, respectiv voucherele de vacanta, este diferit si bine tintit in ambele cazuri, iar o mixtura a acestora genereaza ambiguitate atat pentru angajatori, cat si pentru beneficiari. 

3. Intrucat din analiza continutului propunerii legislative rezulta ca aceasta determina anumite implicatii financiare, semnalam ca era necesar sa se prevada mijloacele financiare pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare conform art. 138 alin. (5) din Constitutie, republicata. In acest context, precizam si faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale art. 15 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, initiatorii propunerii legislative au obligatia sa mentioneze sursele de acoperire a majorarii cheltuielilor bugetare si sa prezinte declaratia potrivit careia aceste majorari sunt compatibile cu obiectivele ai prioritatile strategice fiscal-bugetare, cu legea bugetara anuala ai cu plafoanele de cheltuieli prezentate in strategia fiscal-bugetara. 

4. Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 165/2018, reprezinta contraventie „solicitarea si/sau furnizarea de numerar in schimbul biletelor de valoare sau pentru fractiuni din acestea". Astfel, norma propusa prin care angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani reprezinta o fapta contraventionala in temeiul Legii nr. 165/2018, nefiind clara in acest context intentia de reglementare. 

 

Articol initial, 19 martie 2019

Potrivit unei initiative lesilative inregistrata in Senat pentru dezbatere, salariatii care primesc vouchere de vacanta, dar nu le folosesc in termenul stabilit, pot primi contravaloarea lor in bani, fie sub forma unor tichete de masa.

Initiativa propune modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 599, din 13 iulie 2018. Asadar, proiectul de act normativ prevede ca salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc in termenul stabilit de legislatie sa primeasca in schimb contravaloarea in bani sau sub forma de tichete de masa.

Extras din proiectul de lege

Articol unic: “Legea nr. 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Articolul 24, alineatul (1) se introduc doua litere, lit. a) si lit. b), cu urmatorul cuprins:

1. Art. 24 – alin. (1), lit. a) – Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. 

1. Art. 24 – alin. (1), lit. b) – In cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa.

Extras din expunerea de motive

(…) voucherele de vacanta vor fi acordate angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. In cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa. Gestionarea resursei umane constituie una dintre cele mai importante componente ale managementului oricarei intreprinderi, publice sau private, mari sau mici, iar motivarea acesteia catre performanta ar trebui sa fie prioritate. (…)

Vezi aici proiectul de lege >>>

si Expunerea de motive >>>

ATENTIE!

Deocamdata, documentul a fost inregistrat la Senat pentru dezbatere, iar pentru a se aplica trebuie sa treaca prin mai multe etape, sa primeasca votul Parlamentului, sa fie promulgata prin decret prezidential si, ulterior, sa fie publicat in Monitorul Oficial.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc pot primi contravaloarea in bani?":
Rating:

Nota: 4.39 din 14 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • OUG 32/2020: Actele necesare pentru somajul tehnic de stat
  • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 (cu intrare in vigoare de luni – 30 martie) care prevede actele necesare pentru intrarea in somaj tehnic de stat. Astfel, desi in OUG 30/2020 – care este modificata prin aceasta noua Ordonanta, se preciza ca este nevoie de certificat pentru situatii de urgenta pentru a apela la somajul tehnic suportat de stat, acum, potrivit noului act normativ, nu mai este nevoie de acest...» citeste mai departe aici

 • Masuri prioritare pentru prevenirea raspandirii COVID-19 la locurile de munca (Informare ITM)
  • Inspectia Muncii a publicat recent o informare cu privire la prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca. Inspectia Muncii recomanda angajatorilor, lucratorilor, reprezentantilor acestora, precum si altor participanti la procesele de munca sa se informeze si sa aplice masurile dispuse de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si de autoritatile competente, pentru gestionarea si limitarea raspandirii COVID-19. Avand in vedere prevederile Decretului...» citeste mai departe aici

 • Ordonanta de Urgenta nr. 33/2020: Bonificatii pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit
  • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative. Actul normativ a intrat in vigoare de la 30 martie 2020 si prevede acordarea de bonificatii pentru contribuabilii de impozit pe profit si pentru microinteprinderi; reglementarea platilor la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si diminuarea veniturilor sau intreruperea partiala sau...» citeste mai departe aici

 • Ordonanta care amana ratele romanilor pana la 9 luni, publicata in M.Of.
  • Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca Ordonanta care amana ratele romanilor pentru 9 luni a fost publicata in Monitorul Oficial. Fata de proiectul de Ordonanta initial, actul normativ vine cu cateva modificari despre care a vorbit ministrul de Finante de finalul sedintei de Guvern de luni seara – 30 martie 2020. “In ceea ce priveste ratele pentru persoanele fizice, credite ipotecare, stiti foarte bine ca acolo statul garanteaza 100% dobanda pe o perioada de cinci ani...» citeste mai departe aici

 • Indemnizatia pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor. Calcularea venitului net si acte necesare
  • Expertul contabil Dani Cucu ne arata care este calculul exact pentru o salariata care se incadreaza in contextul Legii 19/2020 si HG 217/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. De exemplu, vom lua cazul unei salariate cu salariul brut de 4000 pe luna, care, in luna martie, intra in zile libere conform Legii 19/2020, din data de 19.03.2020 pana in data de 31.03.2020 inclusiv. Specialistul...» citeste mai departe aici

 • Sponsorizari pentru autoritatile locale. Deduceri din impozitul pe profit
  • Expertul contabil Irina Dumitrescu ne explica cum se face deducerea sponsorizarilor din impozitul pe profit si daca primariile au obligatia inregistrarii in registrul entitatilor/unitatilor de cult, in cazul in care primesc sponsorizari. Spre exemplu, luam cazul in care, in conditiile actuale de criza, un contribuabil a sponsorizat primaria locala din localitatea in care firma respectiva are un punct de lucru. Acesta a solicitat primariei sa intre pe site-ul ANAF si sa se inscrie in...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016