Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc pot primi contravaloarea in bani?

05-Aug-2019
3290

UPDATE, 05 august 2019


Guvernul a oferit un aviz negativ la propunerea legislativa (PDF-ul poate fi descarcat de mai jos) privind acordarea de catre angajator a contravalorii in bani sau in tichete de masa a voucherelor de vacanta in cazul neutilizarii acestora. 

Propunerea legislativa a primit aviz negativ din partea Guvernului care arata ca “daca in schimbul voucherelor de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, suma respectiva reprezinta indemnizatie de vacanta care se incadreaza, conform Codului fiscal, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, iar tratamentul fiscal aplicabil este cel propriu veniturilor din salarii, respectiv angajatul datoreaza impozit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, iar angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Astfel, in cazul in care, pentru voucherele de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, pentru suma respectiva angajatul datoreaza nu doar impozit pe venit, ci si contributii sociale obligatorii, ceea ce ar duce la o diminuare a beneficiului primit”. 

ATENTIE! Legea actuala prevede ca solicitarea si sau acordarea contravalorii in bani a tichetelor de vacanta sau de masa reprezinta contraventie si se pedepseste conform prevederilor legale.

“In situatia in care angajatorul ar fi obligat sa acorde salariatilor contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta neutilizate, acesta nu ar mai beneficia de avantajele fiscale prevazute de Codul fiscal, fiind, astfel, descurajat sa acorde salariatilor acest tip de bilet de valoare. Totodata, angajatii vor fi Incurajati sa nu utilizeze voucherele de vacanta si sa solicite angajatorilor acordarea in bani a contravalorii acestora, iar aceasta ar conduce la o deturnare a scopului esential al programului, acela de asigurare a refacerii capacitatii de munca a salariatilor si de stimulare a dezvoltarii turismului romanesc, transformandu-se, de fapt, intr-o crestere mascata a salariilor”, mai spune Guvernul in punctul de vedere transmis.. 

Extras din punctul de vedere transmis de Guvern (nr. 1121/31.07.2019 - negativ), pe 31 iulie 2019

(...)

Referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, initiata de domnul deputat ALDE Baisanu Stefan-Alexandru impreuna cu un grup de parlamentari ALDE (Bp.90/2019). 

I. Principalele reglementari 

Prin initiativa legislativa se propune completarea prevederilor art. 24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul acordarii de catre angajator a contravalorii in bani sau in tichete de masa a voucherelor de vacanta in cazul in care acestea nu sunt utilizate. 

Observatii 

1. Mentionam ca biletele de valoare se acorda pentru un anumit scop si se utilizeaza numai in scopul pentru care au fost acordate. In prezent, acordarea voucherelor de vacanta este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Legea nr.165/2018 a fost unificata legislatia in domeniul biletelor de valoare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, regimul de acordare a biletelor de valoare va fi reglementat, conform art.341, prin Legea nr. 165/2018. Legea nr.165/2018 mentioneaza ca voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. 

Precizam ca utilizarea voucherelor de vacanta conform destinatiei actuale, aceea de plata exclusiva a prestatiilor turistice in Romania, are si ratiuni si efecte evidente de stimulare a dezvoltarii turismului national, de fiscalizare a veniturilor operatorilor economici care activeaza in acest domeniu si, implicit, de crestere economica si, corelativ, de sporire a veniturilor bugetare.

Potrivit art.24 alin.(5) din Legea nr.165/2018, voucherele de vacanta sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca. 

Astfel, observam ca prezenta initiativa legislativa nu se integreaza organic in sistemul legislatiei, schimband conceptia originara a legislativului in privinta acordarii voucherelor de vacanta. Conform art.25 alin.(3) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, voucherele de vacanta reprezinta pentru angajator cheltuieli cu deductibilitate limitata. 

Precizam ca, potrivit art.76 alin.(3) lit. h) din Legea nr.227/2015, voucherele de vacanta reprezinta avantaje in bani sau in natura, primite in legatura cu salariul, care sunt supuse impozitarii, fara a fi, potrivit art.142 lit.r), art.157 alin.(2) si art.2204 alin.(2) din acelasi act normativ, incluse in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate si nici in cea a contributiei asiguratorii pentru munca. 

Normele de aplicare a Legii nr.165/2018, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1045/2018, precizeaza ca, la sfarsitul fiecarei luni, la sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, dupa caz, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului biletele de valoare pe suport hartie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport electronic, pentru luna in curs sau, dupa caz, pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale. Pentru biletele de valoare neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator. 

Punctul 17 alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016, prevede ca, in situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si asimilate salariilor si/sau a bazei de impunere, pentru care s-a efectuat calculul impozitului lunar, angajatorul are obligatia de a recalcula drepturile respective si de a stabili diferentele de impozit.

Drept urmare, in cazul in care voucherele de vacanta neutilizate sunt restituite, angajatorul, in calitate de platitor de venituri cu regim de retinere la sursa, are obligatia de a recalcula drepturile cuvenite salariatului si de a stabili diferentele de impozit ca urmare a modificarii bazei de calcul. 

Precizam ca, daca in schimbul voucherelor de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, suma respectiva reprezinta indemnizatie de vacanta care se incadreaza, conform Codului fiscal, in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, iar tratamentul fiscal aplicabil este cel propriu veniturilor din salarii, respectiv angajatul datoreaza impozit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, iar angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Astfel, in cazul in care, pentru voucherele de vacanta neutilizate angajatorul acorda contravaloarea acestora in bani, pentru suma respectiva angajatul datoreaza nu doar impozit pe venit, ci si contributii sociale obligatorii, ceea ce ar duce la o diminuare a beneficiului primit. 

2. Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2018, tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare. De tichete de masa beneficiaza personalul angajat in baza unui contract individual de munca, iar acordarea acestora este la alegerea angajatorului.

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1045/2018, salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele, iar angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna. 

Nu se acorda tichete de masa personalului care beneficiaza de indemnizatie de hrana, respectiv de drepturi de hrana. La finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, salariatul, conform art.12 alin.(5) din Legea nr.165/2018, are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic. 

De retinut este faptul ca, in perioada 2019 — 2021, potrivit art.36 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora tichete de masa. 
In aceste conditii, propunerea ar produce o discriminare atat intre salariatii din institutiile si autoritatile publice fata de cei din mediul privat, cat ai intre angajatii unitatilor din mediul privat, avand in vedere ca acordarea tichetelor de masa nu este obligatorie, ci este la alegerea angajatorilor. Astfel, intrucat acordarea tichetelor de masa nu este obligatorie, exista situatii in care angajatorii acorda vouchere de vacanta, dar nu acorda tichete de masa. 

De asemenea, avand in vedere ca tichetele de masa se acorda proportional cu numarul de zile lucrate intr-o luna, pot aparea situatii in care se doreste compensarea voucherelor de vacanta neutilizate cu tichete de masa, dar pentru ca angajatorul a acordat deja tichetele de masa cuvenite pentru luna respectiva aceasta masura nu mai poate fi aplicata, intrucat se depaseste numarul de tichete de masa ce poate fi acordat unui salariat conform legislatiei specifice. 

Totodata, intre cele doua tipuri de bilete de valoare, tichete de masa si vouchere de vacanta, exista diferente semnificative in ceea ce priveste conditiile de acordare, respectiv tichetele de masa, lunar, in functie de numarul de zile lucratoare si de numarul de zile lucrate, iar voucherele de vacanta, anual, proportional cu numarul de luni lucrate la angajatorul care le acorda. In situatia in care angajatorul ar fi obligat sa acorde salariatilor contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta neutilizate, acesta nu ar mai beneficia de avantajele fiscale prevazute de Codul fiscal, fiind, astfel, descurajat sa acorde salariatilor acest tip de bilet de valoare. Totodata, angajatii vor fi Incurajati sa nu utilizeze voucherele de vacanta si sa solicite angajatorilor acordarea in bani a contravalorii acestora, iar aceasta ar conduce la o deturnare a scopului esential al programului, acela de asigurare a refacerii capacitatii de munca a salariatilor si de stimulare a dezvoltarii turismului romanesc, transformandu-se, de fapt, intr-o crestere mascata a salariilor. 

Scopul pentru care se acorda tichetele de masa, respectiv voucherele de vacanta, este diferit si bine tintit in ambele cazuri, iar o mixtura a acestora genereaza ambiguitate atat pentru angajatori, cat si pentru beneficiari. 

3. Intrucat din analiza continutului propunerii legislative rezulta ca aceasta determina anumite implicatii financiare, semnalam ca era necesar sa se prevada mijloacele financiare pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare conform art. 138 alin. (5) din Constitutie, republicata. In acest context, precizam si faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale art. 15 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, initiatorii propunerii legislative au obligatia sa mentioneze sursele de acoperire a majorarii cheltuielilor bugetare si sa prezinte declaratia potrivit careia aceste majorari sunt compatibile cu obiectivele ai prioritatile strategice fiscal-bugetare, cu legea bugetara anuala ai cu plafoanele de cheltuieli prezentate in strategia fiscal-bugetara. 

4. Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 165/2018, reprezinta contraventie „solicitarea si/sau furnizarea de numerar in schimbul biletelor de valoare sau pentru fractiuni din acestea". Astfel, norma propusa prin care angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani reprezinta o fapta contraventionala in temeiul Legii nr. 165/2018, nefiind clara in acest context intentia de reglementare. 

 

Articol initial, 19 martie 2019

Potrivit unei initiative lesilative inregistrata in Senat pentru dezbatere, salariatii care primesc vouchere de vacanta, dar nu le folosesc in termenul stabilit, pot primi contravaloarea lor in bani, fie sub forma unor tichete de masa.

Initiativa propune modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 599, din 13 iulie 2018. Asadar, proiectul de act normativ prevede ca salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc in termenul stabilit de legislatie sa primeasca in schimb contravaloarea in bani sau sub forma de tichete de masa.

Extras din proiectul de lege

Articol unic: “Legea nr. 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Articolul 24, alineatul (1) se introduc doua litere, lit. a) si lit. b), cu urmatorul cuprins:

1. Art. 24 – alin. (1), lit. a) – Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. 

1. Art. 24 – alin. (1), lit. b) – In cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa.

Extras din expunerea de motive

(…) voucherele de vacanta vor fi acordate angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. In cazul in care voucherele de vacanta nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa. Gestionarea resursei umane constituie una dintre cele mai importante componente ale managementului oricarei intreprinderi, publice sau private, mari sau mici, iar motivarea acesteia catre performanta ar trebui sa fie prioritate. (…)

Vezi aici proiectul de lege >>>

si Expunerea de motive >>>

ATENTIE!

Deocamdata, documentul a fost inregistrat la Senat pentru dezbatere, iar pentru a se aplica trebuie sa treaca prin mai multe etape, sa primeasca votul Parlamentului, sa fie promulgata prin decret prezidential si, ulterior, sa fie publicat in Monitorul Oficial.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Salariatii care primesc vouchere de vacanta si nu le folosesc pot primi contravaloarea in bani?":
Rating:

Nota: 4.39 din 14 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Salariul minim, majorat cu 100 de lei! Premierul desemnat: Aceasta decizie nu o poate lua decat un Guvern legitim
  • Asa cum a anuntat ieri - 22 octombrie - ministrul demis al Muncii, astazi a fost pus in Transparenta decizionala proiectul de Hotarare privind majorarea salariului minim brut pe economie la 2.262 de lei, fata de 2080 de lei, cat este in prezent. Cresterea de 100 de lei se aplica salariului minim net. Pentru persoanele cu studii superioare, salariul de baza minim brut pe economie se majoreaza cu aproape 300 de lei, de la de la 2.350 lei la 2.620 lei lunar. Ministrul demis al Muncii a...» citeste mai departe aici

 • OG 6/2019: Anularea obligatiilor accesorii
  • O societate a primit o decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati aferente impozitului pe profit, TVA, si fond pentru persoane cu handicap pentru trimestrul trecut (iunie 2019). Pot fi anulate printr-o solicitare catre ANAF? Iata care este opinia specialistului nostru: Prin Capitolul II din OG 6/2019 s-a instituit posibilitatea anularii unor obligatii accesorii. Conform art. 23 din ordonanta aceasta facilitate se aplica pentru debitorii - persoane...» citeste mai departe aici

 • Completarea plajei de facturi din declaratia 394
  • Va rog sa imi spuneti ce facturi se trec la plaja de facturi in Declaratia 394, daca avem si livrari in Romania cu 19%, scutite, intracomunitare si externe. Trebuie trecute doar facturile din tara si sarit peste cele ce nu fac obiectul livrarilor interne sau trec toata plaja din decizie. Completarea si depunerea declaratiei: Cartusul I Plaje de facturi 2.1 Plaja de facturi alocate _______ _______ _______ ________ de la seria _______ numarul _______ la seria _______ numarul ________ din...» citeste mai departe aici

 • Spor de noapte? Rezolvari legale pentru problemele privind retribuirea corecta a salariatilor
  • De cate ori nu v-ati aflat in situatia de a nu sti cum sa aplicati legea, a nu sti in ce categorie sa incadrati un anumit interval orar de munca sau de a nu sti cum sa retribuiti corect orele lucrate noaptea sau in weekend? Astazi vom aborda doua astfel de situatii si va vom arata cum trebuie tratate corect. Ore sulimentare in intervalul orar de noapte De exemplu, pentru un angajat care lucreaza zilnic intre 9:00 - 18:00 si care efectueaza suplimentar cate 2 ore in intervalul 22:00 - 6:00, ati...» citeste mai departe aici

 • Achizitionarea de locuinte, fara adeverinta de venit, pentru romanii din diaspora! (propunere)
  • Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor si coordonatorul programului Smart Start USA, este de parere ca una dintre cele mai bune masuri de repatriere a romanilor care incearca sa isi cladeasca un viitor in afara granitelor este ca statul sa le acorde posibilitatea achizitionarii de locuinte fara adeverinta de venit. Acesta a precizat chiar ca are deja in lucru un draft de proiect de lege in acest sens. "Este nevoie de o Lege a repatrierii pentru Romania, pentru care eu o sa ma lupt in...» citeste mai departe aici

 • MFP: Disponibilitatile prevazute in OUG 114/2018 se vireaza la bugetul de stat (proiect de Ordin)
  • Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un proiect de Ordin care completeaza Ordinul nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului a disponibilitatilor prevazute la art. 57 si 59 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene....» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016