Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sinteza ANAF: Schimbarile importante aduse de noul Cod fiscal

26-Sep-2011
5292
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA LEGISLATIE COD FISCAL PREZINTA PRINCIPALELE MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL:

DOMENII DE REGLEMENTARE
A. Impozitul pe profit
B. Impozitul pe venit
C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
D. Contributii sociale obligatorii


A. Impozitul pe profit
Modificari privind regimul fiscal al asocierilor
? Completarea prevederilor art.13 - contribuabili
?c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;?
? Completarea prevederilor art. 14 - sfera de cuprindere a impozitului ?in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica, impozitul se aplica asupra partii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecarei persoane;?

A. Impozitul pe profit
Modificari privind regimul fiscal al asocierilor
? Introducere articol art. 282 - ?Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat?
(1) In cazul unei asocieri cu personalitate juridica inregistrate intrun alt stat, dintre persoane juridice straine si/sau persoane fizice nerezidente si/sau persoane fizice rezidente si/sau persoane juridice romane, care desfasoara activitate in Romania, sunt aplicabile prevederile art. 28.
(2) In cazul in care o persoana juridica romana este participant intr-o asociere cu personalitate juridica inregistrata intr-un alt stat, aceasta determina profitul impozabil luand in calcul veniturile si cheltuielile atribuite corespunzator cotei de participare in asociere.

A. Impozitul pe profit
Contracte de fiducie
(1) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care constituitorul are si calitatea de beneficiar, se aplica urmatoarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar nu este transfer impozabil in intelesul prezentului titlu;
b) fiduciarul va conduce o evidenta contabila separata pentru masa patrimoniala fiduciara si va transmite trimestrial catre constituitor, pe baza de decont, veniturile si cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;
c) valoarea fiscala a activelor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara, preluata de fiduciar, este egala cu valoarea fiscala pe care acestea au avut-o la constituitor;
d) amortizarea fiscala pentru orice activ amortizabil prevazut in masa patrimoniala fiduciara se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 24, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc.
(2) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terta persoana, cheltuielile inregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34) Modificarile vizeaza perfectionarea sistemului de plata a impozitului pe profit, astfel:
Incepand cu anul 2012, declararea si plata impozitului pe profit, cu exceptiile prevazute de articolul 34, se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I - III.
Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului urmator.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Exceptii:
? contribuabilii societati comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Exceptii:
? organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;
? contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Incepand cu 1 ianuarie 2013, s-a introdus posibilitatea de optiune intre sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial si sistemul anual cu efectuarea de plati plati anticipate.

Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.

Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului trimestrial.

Contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin.(4) si (5) nu pot opta pentru sistemul de declarare si plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin.(4) si (5), care in anul precedent se aflau in una din urmatoarele situatii:
a) nou-infiintati;
b) inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile
secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;
d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor; aplica sistemul de declarare si plata trimestriala a impozitului pe profit.

Nu sunt considerati contribuabili nou-infiintati cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Sistemul anual cu efectuarea de plati anticipate
- calcul -
? platile anticipate trimestriale sunt in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
? sunt actualizate cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate;
? data platii - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata;
? impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

A. Impozitul pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit (art. 34)
Au fost introduse reguli de determinare a platilor anticipate in cazul reorganizarilor (fuziuni, divizari), precum si reglementari privind depunerea declaratiei de impozit pe profit pentru societatile care isi inchid perioada impozabila ca urmare a lichidarii activitatii.

A. Impozitul pe profit
Depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit
Art. 35
Depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit
(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b), alin. (14) si (15), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.
(2) Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) au obligatia de a depune si declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor.

A. Impozitul pe profit
Anul fiscal 2011
Impozitul pe profit datorat pentru 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor aplicabile pana la 31 decembrie 2011, respectiv:
? Contribuabilii din domeniul bancar efectueaza regularizarea impozitului pe profit pana la 25 aprilie 2011.
? Contribuabilii, altii decat societatile bancare, platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1), respectiv 25 aprilie 2011.
? Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 februarie 2011 inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

B. Impozitul pe venit
Eliminarea perioadei de 3 ani dupa care persoana fizica nerezidenta devenita rezidenta in Romania este supusa impozitarii pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei. Aceste venituri urmeaza a fi supuse impunerii incepand cu anul calendaristic urmator celui in care persoana fizica a obtinut rezidenta in Romania, concomitent cu acordarea acelorasi drepturi de deducere de care beneficiaza o persoana fizica romana (01.01.2012);

Mentinerea obligatiei de plata a impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa de catre o persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, pentru inca 3 ani urmatori celui in care are loc schimbarea rezidentei acesteia intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri (01.01.2012);

B. Impozitul pe venit
Clarificarea neimpozitarii sprijinului primit de persoana fizica din fonduri externe nerambursabile (la data intrarii in vigoare a OG
nr.30/2011).

Precizari privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (la data intrarii in vigoare a OG nr.30/2011).

B. Impozitul pe venit
2. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operatiunea de fiducie in cazul in care partile implicate sunt persoane fizice, astfel:
- neimpozitarea venitului realizat la momentul transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar;
- impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar in functie de natura venitului si stabilirea veniturilor impozabile fara deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu indeplinirea obligatiilor fiscale ale constituitorului de catre fiduciar;
- impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu exceptia situatiei in care beneficiarul este constituitorul, caz in care veniturile respective nu sunt impozabile;
- pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizica beneficiar.
La intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.

B. Impozitul pe venit
Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice (V.A.I. - art. 48 alin. (4)) si juridice in ceea ce priveste deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe, in cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere
integrala a acestora cf. art. 24 alin. (16) (01.01.1012).

Prevederile art. 48 alin. (4) lit. c1) se aplica numai pentru mijloacele fixe achizitionate incepand cu 1 ianuarie 2012.
ART. VI - Incepand cu data de 1 ianuarie 2012 se abroga:
????.
Art. 9 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Impozitul pe venit
Eliminarea cererii de optiuni pentru stabilirea venitului net anual (V.A.I., V.C.F.B. si V.A.A.) in sistem real si exprimarea optiunii numai prin depunerea declaratiei de venit estimat. (01.01.2012);

Stabilirea platilor anticipate pentru unele venituri din activitati independente (art. 52 alin. (1) lit a) - e)) prin aplicarea cotei de 10% la diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa de platitorii de venituri conform Titlului XI2. (01.01.2012)

B. Impozitul pe venit
Pentru anumite categorii de platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor, in conditiile prevazute de actul normativ, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, se calculeaza si se retine la data efectuarii platii acestor venituri, virarea impozitului efectuandu-se pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza (incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011).

Eliminarea obligatiilor de completare si de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii si inscrierea informatiilor privind calculul si retinerea impozitului in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.(01.01.2012)

Platitorul de venituri din salarii este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda si informatii luate in calcul la stabilirea impozitului.

Prevederile se aplica incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012.

Pentru veniturile din salarii aferente anului 2011 fisele fiscale vor fi depuse pana in ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

B. Impozitul pe venit

Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru platitorii care aveau obligatia depunerii declaratiei respective pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat (01.01.2012).

Reglementarea posibilitatii impunerii pe baza de norma de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane si bunuri in regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligati in anul 2011, prin efectul legii, sa determine venitul net in sistem real (31 ianuarie 2012) (01.01.2012).

B. Impozitul pe venit
1. Modificarea termenului de depunere a declaratiilor anuale de venit, respectiv declaratia privind venitul realizat din Romania si declaratia privind veniturile realizate din strainatate, la 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 8 alin. (7*1) - completare:
- sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine
- persoanele fizice rezidente au obligatia de a inregistra contractele de prestari servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehni ca si orice alte activitati executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 40 alin. (2) se modifica:
- Eliminarea perioadei de 3 ani dupa care persoana fizica nerezidenta devenita rezidenta in Romania este supusa impozitarii pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei.
Aceste venituri urmeaza a fi supuse impunerii incepand cu anul calendaristic urmator celui in care persoana fizica a obtinut rezidenta in Romania, concomitent cu acordarea acelorasi drepturi de deducere de care beneficiaza o persoana fizica romana;
- Calitatatea de rezident/nerezident a unei persoane fizice este stabilita pentru 1 an calendaristic intreg.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 40 alin. (2) se modifica: (cont.)
- Mentinerea obligatiei de plata a impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa de catre o persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, pentru inca 3 ani urmatori celui in care are loc schimbarea rezidentei acesteia intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Perioada tranzitorie pentru prevederile art. 40 alin. (2) - Art. IV:
- Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta timp de 3 ani consecutivi, pana la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu anul 2012.
- Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta in perioada 2010-2011, respectiv in anul 2011 vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu anul 2012.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 40 alin. (2) se modifica: (cont.) - In cursul anului calendaristic pentru care se indeplinesc conditiile de rezidenta, sunt impunse numai veniturile obtinute din Romania;
- Exceptie: persoanele fizice care care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri.

In aceasta situatie sunt aplicabile prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Rezidenta fiscala trebuie dovedita prin certificat de rezidenta fiscala emis de catre autoritatea fiscala competenta a statului strain sau prin alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscata care are atributii in domeniul certificarii rezidentei.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 115 alin. (1) se completeaza:
- Categoria de venit impozabil rezultata din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.
Art. 115 alin. (2) se completeaza cu doua alin. referitoare la tratamentul fiscal acordat veniturilor din fiducie:
- Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, este stabilit in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform titlului V, sau titlului II si III, dupa caz. Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar.
- Este venit neimpozabil venitul obtinut de la un fiduciar rezident de catre un beneficiar nerezident atunci cand acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 117 se completeaza cu o noua litera, lit. m) prin care se introduc prevederi care vizeaza clarificarea acordarii scutirii
veniturilor obtinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania, avand in vedere problemele de ordin procedural si costurile legate de aplicarea unui impozit cu retinere la sursa asupra unor castiguri platite din fonduri constituite in comun (ex. momentul perceperii impozitului cu retinere la sursa, platitorul castigului care ar trebui sa faca retinerea, prezentarea certificatului de rezidenta fiscala de catre castigatorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atesta castigatorul jocului de noroc). Propunerea este bazata pe prevederile din
domeniul organizarii si exploatarii jocurilor de noroc.

C. Impozitul pe veniturile nerezidentilor
Art. 119 alin. (1) se modifica in ceea ce priveste termenul de depunere la declaratiei - ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat.

Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

D. Contributii sociale obligatorii
Declararea trimestriala si posibilitati de optiune pentru declararea lunara:
? incepand cu trim. IV 2011, platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. a) - c) din Codul fiscal care au inregistrat in anul anterior un numar mediu mai mic de 3 salariati, precum si venituri totale de pana la 100.000 euro in cazul celor de la lit. b), sunt obligati sa depuna trimestrial declaratia 112.
? in cazul in care nu se doreste sistemul de declarare si plata trimestriala, se poate opta pentru sistemul lunar, pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, sau in cursul lunii ianuarie a anului viitor, pentru anul 2012 si urmatorii, dupa caz.

D. Contributii sociale obligatorii
Reguli in cazul angajatorilor sau persoanelor asimilate angajatorului, care isi incep activitatea in cursul anului:
? declararea si plata impozitului si contributiilor se efectueaza lunar;
? cei care estimeaza ca vor indeplini in cursul anului fiscal, conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total stabilit de lege, dupa caz, aplica de la infiintare, perioada fiscala trimestriala, inclusiv cei care si-au inceput/isi incep activitatea in cursul anului 2011.

D. Contributii sociale obligatorii
Stabilirea numarului mediu de salariati:
? se i-au in calcul numai persoanele cu contracte individuale de munca, atat cu norma intreaga, cat si cu timp partial;
? persoanele care au realizat venituri de natura profesionala potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, precum si cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau in calcul la stabilirea numarului mediu de salariati.

D. Contributii sociale obligatorii
Reguli in cazul angajatorilor fara personalitate juridica (P.F.A., profesii libere, intreprinderi individuale, etc.):
? declararea si plata impozitului si a contributiilor sociale, se efectueaza trimestrial, indiferent de numarul de salariati si de veniturile realizate in anul anterior, sau de data infiintarii acestora;
? cei care nu doresc declararea si plata trimestriala pot opta pentru sistemul lunar, in conditiile mentionate la anterior.

D. Contributii sociale obligatorii
Reguli in cazul incetarii calitatii de asigurat in cursul trimestrului:
? la incetarea calitatii de asigurat in prima luna a trimestrului, declaratia 112 se va depune pana la data de 25 a lunii urmatoare;
? la incetarea calitatii de asigurat in luna a doua din trimestru, se va depune cate o declaratie separata pentru fiecare luna, pana la data de 25 a lunii a 3-a;
? pentru ambele situatii, virarea impozitului si a contributiilor se efectueaza trimestrial.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Sinteza ANAF: Schimbarile importante aduse de noul Cod fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • E-TVA: ANAF propune ca termenul pentru depunerea D390 sa ramana acelasi

    • ANAF a pus in dezbatere publica Proiect de ordin pentru stabilirea termenului de depunere pentru declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare (390 VIES). Termenul pentru depunerea declaratiei ramane acelasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare. Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor...» citeste mai departe aici

  • Aplicatia e-Transport este disponibila online! Pana pe 31 august 2024 NU se aplica sanctiuni

    • ANAF anunta, printr-un comunicat recent de presa, ca aplicatia e-Transport, prin intermediul careia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri, este operationala si poate fi descarcata din APP Store si Google Play. In acest sens, in fiecare punct de trecere a frontierei se transmit materiale in care sunt prezentate obligatiile pe care le au operatorii de transport, precum si informatii...» citeste mai departe aici

  • Topim preturile in mijlocul verii! Reduceri de 70% si transport GRATUIT pentru carti de fiscalitate si contabilitate

    • Modificarile legislative din fiscalitate nu sunt putine in ultima perioada si trebuie adaptate corespunzator, astfel incat sa evitati amenzile usturatoare si sa va asigurati de functionarea optima a firmei dumneavoastra. Pentru ca nu este usor sa tii pasul cu tot ce se schimba, unele legi fiind aprobate in scurt timp, cu siguranta aveti nevoie de putin ajutor din partea specialistilor. Cartile noastre de fiscalitate si contabilitate sunt acum la preturi reduse! Topim preturile pentru cele...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016