Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Documentar fiscal: Impunerea veniturilor pe baza normelor de venit

22-Mar-2012
5097
Redam prin randurile urmatoare principalele aspecte referitoare la impunerea veniturilor persoanelor fizice pe baza normelor de venit.

Accesul la desfasurarea activitatilor economice, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, regimul juridic al persoanelor fizice autorizate (PFA) sa desfasoare activitati economice precum si al intreprinderilor individuale (iI) si familiale (iF) sunt reglementate de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice din desfasurarea de activitati economice este reglementata de Titlul III - Impozit pe venit, din Codul Fiscal (CF), aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor Codului Fiscal, constituie venituri din activitati independente, veniturile comerciale, din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Prin venituri comerciale se inteleg veniturile din fapte de comert: activitati de productie; activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii; organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea; activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului Civil, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul; vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate; activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea; transport de bunuri si de persoane; alte fapte de comert definite in Codul Civil.

Regula generala pentru impunerea veniturilor din activitati independente este sistemul real, care presupune organizarea contabilitatii in partida simpla, conform prevederilor Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Astfel, venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri. Prin exceptie de la regula generala de impunere in sistem real, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pot fi impusi si la norma de venit.

Impunerea veniturilor pe baza normelor de venit reprezinta o metoda forfetara de impunere a unor venituri prestabilite obtinute din activitati independente. Indiferent de cuantumul veniturilor obtinute efectiv, impozitul se plateste conform normelor de venit stabilite in anul curent, pentru anul urmator.

Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit este prevazut in Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2875/2011privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.

Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili nivelul normelor de venit si publicarea acestora in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica, pentru aducerea la cunostinta a contribuabililor.

Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari pentru activitatea respectiva.Conditii pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit

Pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit:

- activitatea trebuie sa fie cuprinsa in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2875/2011;

- contribuabilul trebuie sa fie autorizat pentru desfasurarea activitatii respective conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 ca PFA, iI sau iF;

- trebuie exprimata optiunea pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit prin bifarea casutei corespunzatoare in formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit".

inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului

Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati economice independente au obligatia sa se prezinte la ORC din judetul in a carui raza teritoriala au domiciliul, pentru autorizarea acestor activitati, sub una din cele trei forme: persoane fizice autorizate, intreprindere individuale sau intreprindere familiala. Contribuabilii au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii inainte de inceperea activitatii economice.

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii sub una din cele trei forme sunt:

- carte de identitate sau pasaport, fotocopie certificata olograf de catre titularul persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale si de catre fiecare membru al intreprinderii familiale privind conformitatea cu originalul;

- document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata;

- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului entitatii (PFA, iI sau iF, dupa caz) care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;

- fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;

- fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul.

Atentie!

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt:

- diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;

- certificatul de calificare profesional sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia;

- certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar;

- carnetul de munca al solicitantului;

- declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;

- atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

- atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Obligatii declarative si de plata

Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, eliberat de ORC este documentul care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si pentru luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. Dupa obtinerea certificatului, contribuabilul se va prezenta in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala are domiciliul, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru completarea si depunerea formularului 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit". Prin completarea formularului 220, se opteaza pentru impunerea veniturilor din activitati independente la norma de venit.

Dupa completarea formularului 220 si marcarea/bifarea optiunii pentru impunerea veniturilor realizate la norma de venit, unitatea fiscala teritoriala va emite formularul 260 "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit", in care sunt stabilite platile anticipate pentru fiecare trimestru din anul in care se realizeaza aceste venituri.

Impozitul pe venit se determina prin aplicarea cotei de 16% la venitul net, care in acest caz este reprezentat de norma de venit, impozit care se plateste in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Contribuabilii impusi la norma de venit care au desfasurat activitate tot anul anterior nu depun formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania".

Exceptie!

Contribuabilii care au inceput activitatea la sfarsitul anului anterior si au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, au obligatia sa depuna formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

In acest caz,impozitul pe venit se determina prin aplicarea cotei de 16% la venitul net, care este reprezentat de norma de venit calculata corespunzator cu perioada lucrata, impozit care se plateste in termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire a formularului 250 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate in Romania de persoanele fizice".

Schimbarea sistemului de impunere

Contribuabilii care au realizat in anul anterior venituri din activitati independente si au fost impusi la norma de venit si care solicita organelor fiscale schimbarea sistemului de impunere de la norma de venit in sistem real vor depune formularul 220, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, bifand optiunea de impunere in sistem real.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

Important!

Pentru contribuabilii care au optat sa fie impusi pe baza de norma de venit si care anterior au fost impusi in sistem real si au avut investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal in cursul perioadei de desfasurare a activitatii sau in caz de incetare a activitatii majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.

In cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care in perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.

Contribuabilii care in cursul anului fiscal isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclator vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

Alte precizari

La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii. Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati. in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit si o alta activitate pentru care venitul net se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, venitul net din ambele activitati desfasurate de contribuabil se vor determina pe baza contabilitatii in partida simpla.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica - intreprindere familiala, norma de venit va fi stabilita pentru fiecare membru asociat.

Contribuabilii sunt obligati sa detina documente privind provenienta bunurilor comercializate prevazute in Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Corectarea normelor de venit

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se au in vedere urmatoarele criterii:

- vadul comercial si clientela;

- varsta contribuabililor;

- timpul afectat desfasurarii activitatii;

- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;

- daca activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat; daca realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse se realizeaza cu material propriu sau al clientului;

- daca foloseste masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forte motrice;

- alte criterii specifice.

Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei.

De retinut!

Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.

Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii respectiv perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.

Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.


Intreruperea, suspendarea si incetarea activitatii

Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.

In situatia suspendarii activitatii in cursul anului, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale sunt obligate sa se prezinte la ORC pentru depunerea unei cereri in acest sens. Dupa obtinerea dovezii de suspendare (rezolutiei de suspendare) de la ORC, contribuabilii se vor prezenta cu aceste documente in copie, in termen de 5 zile, la organele fiscale in a caror raza teritoriala au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru depunerea formularului 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" completat cu veniturile si cheltuielile realizate pana la momentul suspendarii activitatii.

In cazul incetarii activitatii (radierii) persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale sunt obligate sa se prezinte la ORC pentru depunerea cererii de radiere si predarea Certificatului de inregistrare fiscala. Dupa obtinerea certificatului de radiere de la ORC, contribuabilii se vor prezenta cu certificatul de radiere in copie, in termen de 5 zile, la organele fiscale in a caror raza teritoriala au domiciliul, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru depunerea formularului 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" completat cu veniturile si cheltuielile realizate pana la momentul radierii (incetarii activitatii).

Activitati impuse la norme de venit pentru care nu este necesara autorizarea la Oficiul Registrului Comertului

A. Inchirieri de camere in scop turistic

Obligatii declarative

Contribuabilii, persoane fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venit stabilit ca norma anuala de venit.

Normele de venit anual pentru inchirierea de camere in scop turistic pentru categoriile de localitati din judetul Valcea in care sunt amplasate locuintele proprietate personala potrivit art. 2 din Ordinul comun nr. 22/06.01.2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, si nr. 28/10.01.2012 al Ordinului ministrului Finantelor Publice, sunt diferentiate astfel:

a) statiuni turistice de interes national, Baile-Olanesti, Baile-Govora, Calimanesti-Caciulata, norma de venit este de 7.200 lei /an/camera;

b) pentru celelalte localitati din judet, norma de venit este de 5.000 lei/an/camera.

Contribuabilii vor depune la organul fiscal competent formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" si vor completa anexa la declaratie "Fisa capacitatii de cazare" cu informatiile necesare in vederea stabilirii impozitului anual datorat, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Exceptie!

Contribuabilii care au depus declaratii de venit estimat in lunile noiembrie si decembrie au obligatia sa depuna formularul 200 pana la 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Impozitul se vireaza la bugetul de stat in doua transe egale: 50% pana la 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.

Ajustarea normelor de venit in cazul inchirierii de camere in scop turistic

Normele de venit anuale pentru categoriile de localitati mentionate mai sus se ajusteaza prin diminuare, astfel:

- pentru locuintele situate in mediul rural, cu 10%;

- pentru camerele de locuit situate in constructii din lemn, cu 5%;

- camerele care nu sunt dotate cu instalatie de apa, canalizare si de incalzire proprii sau comune, cu 10%;

- pentru camerele care nu sunt dotate cu instalatii sanitare proprii, cu 20%;

- pentru camere care au suprafata mai mica de 10 mp, cu 5%;

- pentru camere care au mai mult de doua locuri de cazare, cu 5%.

Coeficientii de corectie stabiliti corespunzator criteriilor si situatiilor concrete ale fiecarui contribuabil, nu pot sa diminueze cu mai mult de 30% normele de venit anuale stabilite.

Norma anuala de venit se reduce proportional astfel incat sa reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul careia inchirierea a fost efectuata, tinand cont de data la care au intervenit urmatoarele situatii:

- inceperea realizarii de venituri din inchirierea in scop turistic;

- incetarea realizarii de venituri din inchirierea in scop turistic;

- intreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative.

In cazul in care in cursul anului, contribuabilii care desfasoara activitati de inchiriere de camere in scop turistic situate in locuinte proprietate personala depasesc capacitatea de cazare de 5 camere, au obligatia ca, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, sa depuna formularul 220 pentru schimbarea sistemului de impunere de la norma de venit in sistem real.

B. Venituri din activitati agricole

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea care au optat pentru determinarea venitului net la norma de venit sunt obligate sa declare aceste venituri la unitatea in a carei administrare fiscala se afla contribuabilul (domiciliul sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania).

Formularul 221 "Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit" se va depune pana la 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul in curs, sau in 15 zile inclusiv de la data in care contribuabilii incep sa desfasoare activitate.

Impozitul pe veniturile din activitati agricole se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net stabilit pe baza normelor de venit, impozitul fiind final.

Impozitul se achita la unitatea care administreaza fiscal contribuabilul, in doua transe: 50% pana la 25 septembrie; 50% pana la 25 noiembrie.

Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. in acest caz au obligatia depunerii formularului 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit, pana la 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.

Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea. Daca o activitate agricola a unui contribuabil inregistreaza o pierdere datorata calamitatilor naturale, norma de venit aferenta activitatii se reduce, astfel incat sa reflecte aceasta pierdere.


Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii au obligatia folosirii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia activitatilor exonerate prevazute la art. 2, dintre care mentionam:

- comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate;

- serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;

- comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;

- serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

- efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;

- vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati.Inregistrarea in scopuri de TVA

intrucat si persoanele fizice care desfasoara activitati independente si sunt impuse la norma de venit intra sub incidenta prevederilor din Codul Fiscal referitoare la TVA, mentionam mai jos cateva obligatii ce le revin in calitate de platitori de TVA.

Conform prevederilor Codului Fiscal, este persoana impozabila din punct de vedere al TVA, persoana care desfasoara de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice (respectiv activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole etc.). Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati economice pana la plafonul de 35.000 euro la cursul de la data aderarii la Uniunea Europeana (1 euro = 3,3817 lei) aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152 din CF. Depasirea acestui plafon presupune obligatia inregistrarii acestora ca platitori de TVA la organul fiscal pe teritoriul caruia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Pentru a urmari realizarea plafonului, contribuabilii trebuie sa tina evidenta bunurilor si serviciilor care ar fi taxabile, achizitionate si a celor livrate prin intocmirea Jurnalului pentru cumparari si a Jurnalului pentru vanzari, obligatie prevazuta la pct. 62, alin. 1 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 44/2003, norma data in aplicarea art. 152 din CF. in termen de 10 zile din luna urmatoare celei in care s-a depasit plafonul, contribuabilul are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, prin depunerea formularului 070 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere". Ulterior inregistrarii ca platitor de TVA, contribuabilul trebuie sa respecte prevederile Titlului VI - Taxa pe valoarea adaugata - din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare.

De asemenea, cand intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri inainte de a se fi inregistrat ca platitor de TVA conform art. 153 din CF, iar valoarea achizitiei depaseste 10.000 euro, contribuabilul trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153 indice 1 din CF, sa plateasca TVA si sa depuna formularul 301 "Decontul special de TVA".

Contribuabilii sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de TVA, conform art. 153 indice 1 din CF si in cazul in care presteaza sau achizitioneaza servicii intracomunitare conform art. 133 alin. 2 din CF.

Important!

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF au obligatia sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari inainte de a efectua livrari/achizitii intracomunitare de bunuri, respectiv prestari/achizitii de servicii intracomunitare.

Normele de venit aplicabile pentru veniturile realizate in anul 2012 de contribuabilii din judetul Valcea pot fi consultate:

- direct, la sediile unitatilor teritoriale ale DGFP Valcea;

- accesand websiteul DGFP Valcea, la adresa www.finantevalcea.ro, categoria Asistenta contribuabili Norme de venit, lateral stanga, din prima pagina.

*

Baza legala: Titlul III - Impozit pe venit si Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Ordonanta de Urgenta a Guvernului 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale; Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale; Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; Ordinul presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: DGFP Valcea

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Documentar fiscal: Impunerea veniturilor pe baza normelor de venit":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016