Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Nou proiect OUG pentru modificarea unor acte normative

09-Mar-2015
1675

Regasiti mai jos proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si alte masuri:Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a masurilor ce se impun pentru asigurarea bunei functionari a sistemului de finantare a proiectelor, programelor si actiunilor culturale, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, este urgenta identificarea unei solutii pentru completarea surselor de colectare la Fondul Cultural National, in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea proiectelor culturale, precum si pentru asigurarea predictibilitatii colectarii acestora,

Avand in vedere ca, in baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internationale, Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara – S.A. si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia – S.A. sunt angajate in procesul de restructurare si privatizare, se impune adoptarea unor masuri de protectie sociala a persoanelor concediate,

Avand in vedere ca limitarile privind cheltuielile de protocol si consumul de carburanti aprobate in 2010 si 2012 au generat efecte negative asupra activitatilor de cooperare internationala ale Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si activitatilor de inspectie judiciara

Avand in vedere faptul ca au fost formulate numeroase solicitari de catre beneficiari in sensul repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare dupa declararea exigibilitatii anticipate a intregii finantari garantate acordate in cadrul programului "Prima casa", respectiv dupa aprobarea sau respingerea cererii de plata a garantiei, dupa ce situatia financiara a beneficiarului s-a imbunatatit, iar finantatorii participanti in program au aprobat repunerea acestora in situatia anterioara declararii scadentei anticipate;
Avand in vedere perioada mare de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, in care pot interveni numeroase situatii in care vor fi indeplinite conditiile pentru repunerea beneficiarului programului in situatia anterioara declararii scadentei anticipate a creditului garantat;

Avand in vedere necesitatea sustinerii familiei prin masuri menite sa faciliteze asigurarea spatiului locativ necesar familiilor care s-au extins dupa ce initial au achizitionat/construit o locuinta in cadrul Programului intrucat neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar genera prejudicii bugetului de stat, determinand executarea unor garantii acordate in cadrul programului "Prima casa" in situatii in care aceasta executare putea fi evitata;
intrucat este necesara adoptarea in regim de urgenta a unor masuri care sa asigure limitarea pierderilor si cheltuielilor inerente procedurilor de valorificare a locuintelor grevate de ipoteci instituite prin lege in favoarea statului roman si finantatorilor, proportional cu procentul de garantare.
Apreciind ca aceasta initiativa legislativa este justificata de stringenta crearii unui temei legal in vederea protejarii resurselor bugetare pe care le implica plata garantiilor executate si a intereselor statului si pentru a raspunde totodata unor interese sociale care reclama luarea tuturor masurilor necesare in vederea evitarii executarii silite imobiliare a beneficiarilor programului,
Avand in vedere necesitatea corelarii prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, cu cele ale articolelor 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de necesitatea armonizarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare necesitatea introducerii in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 a unor elemente de buna practica preventiva, menite sa mareasca eficacitatea controlului intern/managerial,
Avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta impiedica realizarea responsabilitatilor Guvernului cu privire la implementarea politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial si operationalizarea instrumentelor de lucru necesare activitatii in domeniul sistemelor de control intern/managerial;
Urmarind atingerea prioritatii majore a Guvernului privind imbunatatirea planificarii bugetare si de a spori absorbtia fondurilor UE, din perioada de programare 2007-2013, tinand cont de extinderea implementarii n + 2, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice;
in vederea asigurarii resurselor umane necesare atat a realizarii atributiilor conferite de lege autoritatilor administratiei publice locale, cat si a asigurarii implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013, tinand cont de extinderea implementarii n + 2,
intrucat neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, si implicit a asigurarii cofinantarii necesara implementarii de proiecte din fonduri externe nerambursabile
Avand in vedere nevoia de finantare suplimentara in domeniile medical, cultural, educatie, invatamant, social si sport se impune alinierea politicilor de acordare de donatii si sponsorizari a operatorii economici prevazuti la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Avand in vedere cresterea exponentiala a volumului bunurilor confiscate care fac obiectul valorificarii de catre aparatul propriu al Directiei Generala Regionale a Finantelor Publice Bucuresti si volumul redus al bunurilor care fac obiectul valorificarii de catre administratiile finantelor publice de sector din cadrul acesteia, situatie care face imposibila desfasurarea in conditii optime a activitatii de valorificare, ceea ce afecteaza negativ nivelul incasarilor la bugetul general consolidat, ridicand totodata dificultati in ceea ce priveste respectarea principiului economicitatii, eficientei si eficacitatii utilizarii resurselor alocate activitatii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;
Avand in vedere trecerea in proprietatea privata a statului a unor bunuri imobile de mare valoare care pot fi utile ca sedii de institutii si necesita, totodata, cheltuieli mari de administrare, precum si faptul ca pana in prezent este insuficient reglementata administrarea acestor imobile prin cadrul legal privind valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;
Avand in vedere insuficienta reglementare a valorificarii actiunilor si partilor sociale trecute in proprietatea privata a statului;
Avand in vedere necesitatea de a asigura accesul neintrerupt al asiguratilor la servicii medicale, precum si la medicamente cu si fara contributie personala in concordanta cu tipul afectiunii si stadiul acesteia, in contextul implementarii unei Liste de medicamente care sa raspunda acestor cerinte prin raportare atat la fondurile alocate cu aceasta destinatie cat si la necesitatea introducerii in tratamentul bolnavilor a unor medicamente pentru afectiuni in stadii evolutive de boala fara alternativa terapeutica sau pentru boli cu impact major asupra sanatatii publice,
Pentru definirea si a altor surse financiare in limita carora sa poata fi incheiate contractele cost-volum/cost-volum –rezultat, intr-o perioada cat mai scurta de timp,
in vederea asigurarii eficiente a utilizarii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, care constituie principala sursa de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei,
tinand seama de faptul ca, Programul Promovarea sportului de performanta este un program de interes national dezvoltat de Ministerul Tineretului si Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federatiile sportive nationale pe ramura de sport, avand ca scop valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si participare in competitii care sa asigure realizarea de recorduri nationale si internationale, care este adresat atat cluburilor sportive aflate in subordinea Ministerul Tineretului si Sportului cat si a cluburilor sportive ale autoritatii publice locale/judetene.
Avand in vedere ca aplicarea diferentiata de catre structurile autoritatilor locale si de catre organele de control ale statului a normelor legale cu privire la finantarea activitatii sportive din fonduri publice,
in scopul clarificarii modului de repartizare si utilizare a sumelor aprobate in bugetul de stat pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare, precum si cele pentru finantarea actiunilor cu caracter stiiintific si social-cultural cuprinse anual in bugetul Secretariatului General al Guvernului,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I – La articolul 21 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera t) a alineatului (1) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
" t) o cota de 2% din incasarile Companiei Nationale Loteria Romana SA."

Art. II – Literele a) si b) ale articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fondurilor de garantare si contra garantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;"
"b) societatilor a caror activitate este reglementata de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;"

Art. III – Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.168/2014, venitul lunar de completare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, aprobata cu completari prin Legea nr. 259/2013, se acorda si persoanelor disponibilizate de la Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara – S.A. si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia – S.A.

Art. IV - Remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului, stabilite in conditiile art.17 din Ordonanta Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.168/2014, raman dobandite conform contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente prevederile art.14 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Art. V - La articolul III, alineatul (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.392 din 12 iunie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.16/2013, cu modificarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organizate, in conditiile legii, la nivelul presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, prim-ministrului, viceprim-ministrului, presedintelui Curtii Constitutionale, presedintelui inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, presedintelui Curtii de Conturi, Avocatului Poporului, ministrilor, ministrilor delegati si celorlalti conducatori ai institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale cu rol de ordonator principal de credite;".

Art. VI - Remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului stabilite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, raman dobandite conform contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza doar prin acordul de vointa al ambelor parti.

ART. VII - Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (74) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(74) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7¹) si (7²), finantatorul este abilitat sa isi exprime acordul pentru preluarea, in cadrul aceluiasi finantator, a finantarii garantate si a locuintei/locuintei viitoare de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului si/sau alte persoane stabilite in normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului."
2. Alineatul (10³) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(10³) Daca creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (10²), fie in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. Dupa alineatul (11) se introduc zece noi alineate, alin.(12) – (21), cu urmatorul cuprins:
"(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitionata sau construita in cadrul Programului poate achizitiona o noua locuinta in cadrul Programului cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) noua locuinta care se va achizitiona in cadrul Programului sa aiba suprafata utila mai mare decat a locuintei achizitionate sau construite initial in cadrul Programului sau valoarea noii locuinte rezultata din raportul de evaluare sa fie mai mare decat valoarea evaluata la momentul acordarii creditului pentru locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului;
b) locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului sa fie instrainata prin vanzare-cumparare cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a noii locuinte;
c) creditul acordat initial in cadrul Programului sa fie lichidat pana la data incheierii contractului de vanzare – cumparare a noii locuinte in cadrul Programului sau sa fie refinantat prin acordarea celui de-al doilea credit in cadrul Programului pentru dobandirea unui imobil care sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. a);
d) la data solicitarii celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoana fizica declara pe propria raspundere, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita in cadrul Programului pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare - cumparare a noii locuinte care va fi achizitionata in cadrul Programului, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp si o a doua locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita initial in cadrul Programului, pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare- cumparare a noii locuinte care va fi achizitionata in cadrul Programului.

(13) La data lichidarii sau refinantarii creditului acordat initial in cadrul Programului, prevazuta la alin.(12), se radiaza ipoteca in favoarea statului si a finantatorului, privilegiul finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite conform alin. (7), (7¹) si (7²), asupra imobilului achizitionat sau construit initial in cadrul Programului.

(14) in baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevazut la alin.(12), asupra noii locuinte se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a noii garantii de catre finantator. in cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a noii garantii de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.

(15) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7¹) si (7²), in cazul beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin.(12), finantatorul, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, aproba instrainarea locuintei achizitionate sau construite initial in cadrul Programului, precum si ridicarea temporara a interdictiei de grevare, chiar si inainte de expirarea perioadei de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare a locuintei, cu conditia lichidarii sau refinantarii creditului initial.
(16) Dupa efectuarea platii valorii de executare a garantiei de Ministerul Finantelor Publice catre finantator, beneficiarii programului pot solicita o singura data finantatorilor repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare dupa declararea exigibilitatii anticipate a finantarii acordate in cadrul Programului, urmand ca procedura si conditiile de repunere sa fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului. in cazul aprobarii de catre finantator a acestei solicitari, beneficiarul programului nu datoreaza obligatii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garantiei. De la data aprobarii solicitarii se intrerupe termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(17) in cazul nerespectarii clauzelor contractului de credit si de garantare, dupa repunerea in drepturi si obligatii a beneficiarului programului, potrivit alin.(16), acesta datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data platii initiale a valorii de executare a garantiei de catre Ministerul Finantelor Publice pentru suma ramasa neachitata din contractul de credit si de garantare.
(18) in cazul aprobarii de catre finantator a solicitarii prevazute la alin.(16), in termen de 5 zile de la data aprobarii solicitarii, finantatorul restituie catre Ministerul Finantelor Publice sumele reprezentand valoarea de executare a garantiei, care reintregesc cheltuiala efectuata.

(19) Finantatorul poate solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., retragerea cererii de plata a garantiei cel mai tarziu pana in penultima zi de efectuare a platii valorii de executare a garantiei de catre Ministerul Finantelor Publice.

(20) Dupa expirarea perioadei de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare a locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, finantatorul, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, poate aproba instrainarea acesteia, precum si ridicarea temporara a interdictiei de grevare, cu conditia achitarii integrale a creditului garantat. in acest caz, cumparatorul are posibilitatea de a achita pretul locuintei prin contractarea unui credit, inclusiv in cadrul Programului, cu inscrierea unei noi ipoteci in favoarea finantatorului care acorda creditul.
(21) in cazul lucrarilor de interes public local efectuate de autoritatile publice locale, Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdictiei de grevare cu sarcini si a interdictiei de instrainare a cotei-parti de teren aferente locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, necesara executarii acestor lucrari, chiar si in cazul diminuarii acestor cote-parti, cu conditia ca lucrarile efectuate sa conduca la cresterea valorii locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului."

ART. VIII - Prevederile art. 1 alin. (12) - (21) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in cazul tuturor creditelor garantate acordate in cadrul Programului.

ART. IX - in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice va supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului modificarea Normelor de implementare a programului "Prima casa" aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. X - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, literele a), f) si g) se abroga.
2. La articolul 4, denumirea marginala si alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 4
Obligatiile conducatorului entitatii publice in domeniul controlului intern/managerial; cerintele controlului intern/managerial
(1) Conducatorul entitatii publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern/managerial.
...................................................................
(3) Conducatorul entitatii publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.
(4) Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(5) Secretariatul General al Guvernului prezinta Guvernului, pana la sfarsitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special. "
3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finantelor Publice indruma metodologic si coordoneaza implementarea controlului financiar preventiv."
4. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
" (21) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului indruma metodologic, coordoneaza si supravegheaza implementarea sistemelor de control intern/managerial. "
5. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.
6. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept, competente in acest sens potrivit prezentei ordonante, si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal si atesta indeplinirea conditiilor legale, a regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a proiectelor de operatiuni supuse aprobarii ordonatorului de credite."
7. La articolul 12, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) in cazul absentei temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finantelor publice numeste un alt controlor delegat, ale carui atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice."
8. La articolul 13, alineatele (1) (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Operatiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) si (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii ordonatorului de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat, atesta indeplinirea conditiilor legale, a regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a acestor proiecte de operatiuni.
.............................................
(5) in cazul in care conducatorul entitatii publice prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar sef se constituie ad-hoc o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, din care cel putin unul cu functie de conducere.

(6) Opinia neutra se formuleaza si se motiveaza in scris si se transmite controlorului delegat in cel mult 3 zile lucratoare de la solicitare. Opinia neutra are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat. in cazul in care controlorul delegat emite refuz de viza, acesta are obligatia de a transmite ordonatorului de credite si o copie a opiniei neutre. "
9. La articolul 17, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele anuale privind controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public intern si de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si in rapoartele Curtii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastreaza pe toata durata exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei. Ministrul finantelor publice il demite de indata pe controlorul delegat care a inregistrat calificativul "nesatisfacator" sau, de 3 ori consecutiv, calificativul "satisfacator"."
10. La articolul 19, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Pe langa Corpul controlorilor delegati si in subordinea controlorului financiar sef, functioneaza o structura de specialitate care asigura suportul informational necesar in activitatea Corpului controlorilor delegati."
11. La articolul 19 alineatul (8), literele c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) prezinta ministrului finantelor publice informari asupra intentiilor si refuzurilor de viza cu impact semnificativ, precum si asupra aspectelor importante privind utilizarea fondurilor publice;
....................................................
h) prezinta Guvernului, odata cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevazute de lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special ;".
12. La articolul 19 alineatul (8), literele i) si j) se abroga.
13. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv."
14. La articolul 27, dupa litera j) se introduc doua noi litere, lit. k) si l) cu urmatorul cuprins:
"k) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (6) privind obtinerea acordului pentru numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu;
l) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (9) privind emiterea si/sau obtinerea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu. "
15. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 28
Sanctionarea contraventiilor
Contraventiile prevazute la art. 27 lit. a)-l) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei."
16. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 27 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice. "
17. Articolele 30, 31 si 33 se abroga.

Continuarea AICI.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Nou proiect OUG pentru modificarea unor acte normative":
Rating:

Nota: 3 din 2 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Declaratia 112, MODIFICATA! Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial
  • UPDATE, 24 mai 2019 Ordinul nr. 2.165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 a fost publicat joi, 23 mai 2019, in Monitorul Oficial, nr. 404. Formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" a fost modificat ca urmarea a unei serii de schimbari aduse legislatiei fiscale, in ultima perioada (aici vorbim...» citeste mai departe aici

 • OUG 31/2019, privind acordarea unor facilitati fiscale, publicata in M.Of. Codul fiscal, MODIFICAT!
  • Ordonanta de urgenta nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, a fost publicata joi, 23 mai 2019, in Monitorul Oficial, partea I, nr. 403. OUG 31/2019 prevede 4 modificari fiscale: 1. Prelungirea...» citeste mai departe aici

 • Realizarea de venituri pe perioada concediului pentru cresterea copilului. Cand se suspenda indemnizatia?
  • In multe situatii, parintii care intra in concediu de crestere copil (CCC) se vad nevoiti sa renunte la proiectele proprii care, in mod normal, le-ar aduce un venit suplimentar - care sa asigure un confort sporit si copilului, de teama sa nu le fie suspendata indemnizatia oferita de stat. Este si cazul antreprenorilor care, nefiind familiarizati cu litera legii si cu modul in care trebuie ea interpretata, se vad nevoiti sa renunte la pozitia de administrator si asociat firma. Astazi,...» citeste mai departe aici

 • ANPC: Amenzi de 200.000 de lei si 1,6 tone de peste retrase, intr-o singura zi!
  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat peste cap planurile unor mari supermarketuri care pusesera la vanzare peste in stare vizibila de degradare sau expirate, intr-o singura zi fiind date amenzi in valoare de 200.000 de lei. “In data de 22 mai 2019, comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, coordonati de Paul Anghel, Director General al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Horia...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016