Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Consultati Proiectul de Regulament privind listarea pe o piata din alt stat membru

26-Nov-2014
524
Puteti consulta mai jos proiectul de Regulament privind listarea pe o piata din alt stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania.

In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) si (2), precum si ale art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din sedinta din data de ……………….,
Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatorul regulament:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in situatia listarii pe o piata din alt stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, emise de o societate cu sediul in Romania.
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Proceduri contabile pentru societati comerciale 2017
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 2 alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F..
(2) De asemenea, in sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) actiuni - actiunile emise de o societate cu sediul in Romania;
b) actionar - persoana fizica sau entitatea de drept public ori privat care detine, direct sau indirect:
(i) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;
(ii) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entitati juridice;
(iii) titluri de interes, caz in care titularul titlurilor de interes este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de titlurile de interes aferente;
c) titluri de interes aferente actiunilor (titluri de interes) - inscrisuri echivalente actiunilor, care confera detinatorului posibilitatea de a efectua decontarile printr-un sistem electronic guvernat de legislatia unui stat membru care prevede ca decontarea actiunilor prin sistemul de compensare-decontare se face doar prin intermediul respectivelor titluri de interese; un titlu de interes reprezinta o actiune;
d) depozitar central - entitatea prevazuta la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);
e) emitent - emitentul actiunilor;
f) emitent al titlurilor de interes aferente actiunilor - entitatea care a emis titlurile de interes aferente actiunilor.


CAPITOLUL II
Evidenta in sistemul depozitarului central a actiunilor reprezentate, in sistemul de
compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru, prin titluri de interes


Art. 3. - (1) Actiunile reprezentate in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru, prin titluri de interes vor fi inregistrate, intr-un cont global special deschis pe numele emitentului de titluri de interes si pe seama detinatorilor de titluri de interes in sistemul depozitarului central, daca emitentul titlurilor de interes este un participant la sistemul acestuia sau, dupa caz, in sistemul unui participant al depozitarului central al carui client este emitentul titlurilor de interes, distinct de orice alt cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni care nu sunt reprezentate prin titluri de interes.

(2) Actiunile ce vor fi reprezentate in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia altul stat membru, prin titluri de interes, sunt indisponibilizate in contul special prevazut la alin. (1), astfel incat acestea sa nu poata fi transferate altfel decat in conditiile prevazute la alin. (4). Emiterea titlurilor de interes in scopul facilitarii decontarii actiunilor printrun sistem electronic de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru se face
numai in conditiile indisponibilizarii actiunilor aferente. Retragerea titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare se face numai in conditiile ridicarii indisponibilizarii pentru actiunile din contul prevazut la alin. (1).
(3) Ulterior deschiderii contului prevazut la alin. (1), emiterea titlurilor de interes si retragerea acestora din sistemul de compensare-decontare mentionat la alin. (1) se va realiza cu respectarea prevederilor alin. (4)-(9), fara nicio alta restrictie.

(4) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare emiterii/retragerii titlurilor de interes.

(5) Transferurile mentionate la alin. (4) se pot realiza intre conturile aceluiasi participant sau, dupa caz, intre conturile a 2 participanti in sistemul depozitarului central.
(6) Emiterea de titluri de interes se realizeaza in baza cererii detinatorului de actiuni si a confirmarii de catre depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantul la sistemul depozitarului central a efectuarii transferului actiunilor in contul special mentionat la alin. (1), precum si a indisponibilizarii actiunilor respective.

(7) in cazul retragerii titlurilor de interes din sistemul de compensare-decontare mentionat la alin. (1) la cererea detinatorului titlurilor de interes respective, emitentul titlurilor de interes trebuie sa notifice, fara intarziere, depozitarul central sau, dupa caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de retragere, astfel incat sa se poata ridica indisponibilizarea pentru actiunile aferente in vederea realizarii transferului, conform alin. (5), din contul special intr-un alt cont, pe numele persoanei care detinea titlurile de interes, obiect al cererii de retragere.
(8) Fiecare operatiune de indisponibilizare, respectiv de ridicare a indisponibilizarii pentru actiunile reprezentate prin titlurile de interes prin transferul acestora in sau din contul special, in sensul alin. (4)-(7), se va reflecta in sistemul depozitarului central in baza instructiunilor de tip "livrare fara plata" fara schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participantii implicat/ implicati, conform regulilor emise de depozitarul central in acest sens.

(9) Instructiunile de transfer prevazute la alin. (6) si (7) vor avea intotdeauna la baza si vor fi conforme cu cererea de emitere/retragere, emitentul de titluri de interes fiind obligat sa emita/sa retraga titlurile de interes, fara intarziere, imediat dupa inregistrarea transferurilor.

Art. 4. - (1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) si art. 53 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in situatia in care participantul la depozitarul central deschide un cont in numele emitentului de titluri de interes si pe seama detinatorilor de titluri de interes, in care sunt inregistrate si indisponibilizate actiunile reprezentate, in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru, prin respectivele titluri de interes.

(2) in cazul contului global special in care sunt evidentiate actiunile reprezentate prin titluri de interes, mentionat la art. 3 alin. (1), obligatia de raportare prevazuta la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004 este indeplinita prin furnizarea catre depozitarul central a informatiilor privind emitentul titlurilor de interes.

CAPITOLUL III
Drepturi si obligatii aferente actiunilor


Art. 5. - (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor reprezentate, in sistemul de compensare-decontare guvernat de legislatia altui stat membru, prin titluri de interes, revin detinatorilor titlurilor de interes. Emitentul de titluri de interes va actiona exclusiv in baza instructiunilor date de catre detinatorii de titluri de interes si numai in limita acestora si
faciliteaza primirea si exercitarea de catre detinatorii de titluri de interes a drepturilor aferente actiunilor corespunzatoare respectivelor titluri de interes, in conformitate cu documentele de emisiune a titlurilor de interes.(2) Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru actiunile efectuate in baza instructiunilor date de catre detinatorii de titluri de interes si numai in limita acestora, precum si in cazul in care nu actioneaza conform acestor instructiuni.

(3) Emitentul de titluri de interes este raspunzator pentru reflectarea asupra titlurilor de interes a tuturor evenimentelor corporative care se rasfrang asupra actiunilor aferente.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 116 alin. (1), (11), (2) si (6) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de titluri de interes si al persoanelor care au detineri constituite atat din actiuni, cat si din titluri de interes.

(2) Pentru calcularea drepturilor de vot detinute de o persoana conform alin. (1) se ia in considerare si numarul de actiuni corespunzatoare titlurilor de interes detinute.
(3) Detinatorul titlurilor de interes are obligatia de a informa cu privire la atingerea, depasirea sau scaderea sub pragurile prevazute la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod concomitent, emitentul actiunilor reprezentate prin respectivele titluri de interes, A.S.F. si piata reglementata pe care se
tranzactioneaza actiunile, in termenul prevazut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Emitentul actiunilor reprezentate prin titluri de interes, care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune in conformitate cu art. 105 alin. (31) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in maximum 3 zile lucratoare de la primirea respectivei informari.
Art. 7. - Prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de titluri de interes, cu luarea in considerare a numarului de actiuni detinute de acestia, inclusiv a celor reprezentate prin titluri de interes.

CAPITOLUL IV
Evenimente corporative


Art. 8. - (1) Emitentul titlurilor de interes in numele caruia sunt inregistrate actiunile reprezentate prin respectivele titluri de interes are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, , cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 6/2009.

(2) Accesul emitentului de titluri de interes la adunarea generala a actionarilor se realizeaza in conditiile art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

Art. 9. - Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de titluri de interes, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a titlurilor de interes, cu privire la documentele si materialele informative aferente unei adunari generale a actionarilor, puse la dispozitia actionarilor de catre emitentul actiunilor.
Art. 10. - (1) Emitentul titlurilor de interes voteaza in adunarea generala a actionarilor in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de titluri de interes care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform art. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a titlurilor de interes.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate, in adunarea generala a actionarilor aceluiasi emitent, sa exprime pentru unele dintre actiunile reprezentate prin titluri de interes voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni reprezentate prin titluri de interes.

(3) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul numai acele actiuni pentru care emitentul de titluri de interes isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de "abtinere", in conformitate cu instructiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de titluri de interes comunica emitentului actiunilor, la momentul calcularii cvorumului de prezenta in cadrul adunarii generale a actionarilor, procentul de drepturi de vot aferente actiunilor reprezntate prin titluri de interes pentru care isi va exprima votul in adunarea generala a actionarilor.

Art. 11. in vederea exercitarii de catre un detinator de titluri de interes a drepturilor si obligatiilor ce ii revin in legatura cu o adunare generala a actionarilor, respectivul detinator de titluri de interes va transmite entitatii la care are deschis contul sau de titluri de interes instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise emitentului de titluri de interes.

Art. 12. - Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teza din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes poate sa imputerniceasca pe fiecare dintre detinatorii de titluri de interes de la care a primit instructiuni in conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice tert sa participe si sa voteze la o adunare generala a actionarilor.

Art. 13. - in vederea exercitarii dreptului prevazut la art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de titluri de interes prezinta emitentului actiunilor o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte procentul din capitalul social pentru care exercita acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea in considerare a numarului de actiuni corespunzatoare detinerilor de titluri de interes ale persoanelor care au dat instructiuni.

Art. 14. - (1) Emitentul plateste dividendele emitentului de titluri de interes proportional cu detinerile acestuia la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, in aceleasi conditii si cu respectarea aceleiasi proceduri ca si in cazul celorlalti actionari. Emitentul de titluri de interes este responsabil integral pentru ca sumele rezultand in urma platii dividendelor astfel primite sa revina detinatorilor de titluri de interes, proportional cu detinerile acestora la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(2) Regula prevazuta la alin. (1) se aplica in cazul tuturor evenimentelor corporative in legatura cu actiunile reprezentate prin titluri de interes.

(3) Emitentul are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute de cap. III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (31) si art. 122 alin. (2) din acelasi regulament.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale


Art. 15. -in vederea indeplinirii atributiilor sale de supraveghere si protectie a investitorilor, A.S.F. este in drept sa solicite emitentului titlurilor de interes documentele si informatiile din care rezulta detinerile si identitatea detinatorilor de titluri de interes, inclusiv, daca este cazul, instructiunile date de acestia emitentului titlurilor de interes.

Art. 16 Emiterea de titluri de interes se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor.

Art. 17. - Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul A.S.F., precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara
Misu Negritoiu

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Consultati Proiectul de Regulament privind listarea pe o piata din alt stat membru":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Buletin informativ ANAF: Noutati fiscale din intervalul 19-25 iunie
  • ANAF a publicat un nou buletin informativ in care a inclus cele mai importante acte normative cu incidenta fiscala din intervalul 19-25 iunie 2017 si publicate in Monitorul Oficial. 1. Legea nr.100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 (M.Of. nr.464 din 21 iunie 2017); 2. Ordinul ministrului finantelor publice...» citeste mai departe aici

 • Modificari norme metodologice privind impozitul pe profit si pe veniturile microintreprinderilor
  • Va informam ca in M.O. nr. 319/2017 a fost publicata HG 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate rin HG nr. 1/2016. In continuare va prezentam principalele aspecte in ceea ce priveste: Impozitul pe profit In contextul in care incepand cu 1 ianuarie 2017 ramane valabila facilitatea aplicarii scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in activele corporale prevazute in subgrupa 2.1. clasa 2.2.9 din...» citeste mai departe aici

 • Vanzare produse sub cost. Cum se poate lichida stocul prin tranzactie catre alta firma?
  • In analiza de mai jos, o firma are un stoc expirat (aproximativ 220.000 lei), cu produse a caror durata de viata este de 12 luni utilizare si 18 luni depozitare. Produsele sunt in stoc de 5 ani si nu s-au mai comercializat. Firma doreste sa le vanda catre o societate cu o suma foarte mica (10.000 lei) care va recicla acest stoc. Din punct de vedere al cheltuielilor deductibile/nedeductibile, a impozitului pe profit si TVA, vom vedea cum se poate incheia aceasta tranzactie si care sunt...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venit si contributii: cum s-au modificat normele metodologice din Codul fiscal
  • Caracterul sezonier al unei activitati presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate relativ fixe in functie de anotimp/de sezon. Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru. Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului. - la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate salariilor la locul unde se afla...» citeste mai departe aici

 • Deficit triplat fata de aceeasi perioada a anului 2016 si cheltuieli pentru investitii in scadere
  • Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetului general consolidat in perioada 1.01-31.05.2017. Conform datelor operative, primele cinci luni ale anului 2017 s-au incheiat cu un deficit de trei ori mai mai mare decat aceeasi perioada a anului 2016 (0,27% din PIB respectiv 0,1% din PIB in anul 2016). in plus, fata de luna anterioara, deficitul a crescut cu 0.8 miliarde lei. In ceea ce priveste veniturile bugetului general consolidat, acestea au fost cu 7,9% mai mari fata de aceeasi...» citeste mai departe aici

 • Valoare de piata pentru parti sociale. Ce conditii sunt obligatorii privind cesiunea?
  • In analiza de mai jos, avem cazul unei societati platitoare de impozit pe profit (M)care va cesiona partile sociale detinute la o microintreprindere (E) (99% din capitalul social) catre o persoana fizica. Persoana fizica este asociat unic la firma M. Tranzactiile sunt intre parti afiliate. Vom vedea cum se determina valoarea la care este in regula sa facem cesiunea pentru firma cesionata si cum se calculeaza valoarea firmei astfel incat sa nu se interpreteze ca am cesionat la o valoare prea mica...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.